Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler Soruları

62
8.
2
M1
7
C=XXX
1.2.1
- 1
100
ps
3x +2y+n=0
Sy + 12x + 2 = 0
denklem sisteminin çözüm kümesi nedir?
C =
Özge: "n = 3 için çözüm kümesi boş kümedir."
Ahmet: "n =
için çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır."
2
Defne: "n = için çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır."
Ali: "n = 2 için çözüm kümesi bir elemanlıdır"
A) Ali, Defne
B) Ali, Ahmet, Özge
C) Ali, Defne, Özge, Ahmet
ggg
D) Defne, Özge
E) Ahmet, Özge, Defne
Buna göre, hangi öğrenciler doğru yorum yapmıştır?
3x+24
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
62 8. 2 M1 7 C=XXX 1.2.1 - 1 100 ps 3x +2y+n=0 Sy + 12x + 2 = 0 denklem sisteminin çözüm kümesi nedir? C = Özge: "n = 3 için çözüm kümesi boş kümedir." Ahmet: "n = için çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır." 2 Defne: "n = için çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır." Ali: "n = 2 için çözüm kümesi bir elemanlıdır" A) Ali, Defne B) Ali, Ahmet, Özge C) Ali, Defne, Özge, Ahmet ggg D) Defne, Özge E) Ahmet, Özge, Defne Buna göre, hangi öğrenciler doğru yorum yapmıştır? 3x+24
18. Bir meyve suyu satıcısı, kilogramını 5 TL'ye aldığı 30 kg
vişneden 12 litre vişne suyu elde etmiştir. Satıcı, vişne
suyunun tamamını 0,25 litrelik bardaklarla satmış ve bu
satıştan % 60 kâr elde etmiştir.
Buna göre, satıcı vişne suyunun bardağını kaç TL den
satmıştır?
A) 2
SO12
B) 2,5
C) 3
D) 4
E) 5
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
18. Bir meyve suyu satıcısı, kilogramını 5 TL'ye aldığı 30 kg vişneden 12 litre vişne suyu elde etmiştir. Satıcı, vişne suyunun tamamını 0,25 litrelik bardaklarla satmış ve bu satıştan % 60 kâr elde etmiştir. Buna göre, satıcı vişne suyunun bardağını kaç TL den satmıştır? A) 2 SO12 B) 2,5 C) 3 D) 4 E) 5
Test
1. Anne ve babası ile aynı evde yaşayan 24 yaşındaki
Firdevs'in annesi 42, babası 48 yaşındadır. Firdevs'in,
annesinin ve babasının maaşları sırasıyla yaşlarıyla doğru
orantılıdır.
Pekiştiriy
Firdevs'in evine ay başında 22.800 TL para girdiğine
göre, Firdevs'in maaşı kaç TL'dir?
A) 4800
B) 5000
D) 5600
E) 6000
C) 5400
1
B
1
1
I
1
I
B
1
1
1
3. Mc
SU
SU
Şe
SU
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
Test 1. Anne ve babası ile aynı evde yaşayan 24 yaşındaki Firdevs'in annesi 42, babası 48 yaşındadır. Firdevs'in, annesinin ve babasının maaşları sırasıyla yaşlarıyla doğru orantılıdır. Pekiştiriy Firdevs'in evine ay başında 22.800 TL para girdiğine göre, Firdevs'in maaşı kaç TL'dir? A) 4800 B) 5000 D) 5600 E) 6000 C) 5400 1 B 1 1 I 1 I B 1 1 1 3. Mc SU SU Şe SU
4.
2x + 3y - 5z = 13
3x + 2y + 4z = 3
3y=
denklem sisteminin çözüm kümesi x, y, z sira-
sına göre aşağıdakilerden hangisidir?
x + 2y-z = 6
A) (1, 1,-1)
C) (1, -2, -1)
E) (-1, 2, 1)
B) (1, 2, -1)
D) (1, -2, 1)
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
4. 2x + 3y - 5z = 13 3x + 2y + 4z = 3 3y= denklem sisteminin çözüm kümesi x, y, z sira- sına göre aşağıdakilerden hangisidir? x + 2y-z = 6 A) (1, 1,-1) C) (1, -2, -1) E) (-1, 2, 1) B) (1, 2, -1) D) (1, -2, 1)
1. Aşağıdaki sütun grafik bir şirketteki çalışan sayısının X, Y, Z,
T departmanlarına göre dağılımını göstermektedir.
Çalışan Sayısı
ilk durumade:
122
20
A) 24
18/03
72
+ 12b.
10/2² bo
B) 28
X Y Z T
120°
10817
C) 30
Z
Bu şirketin sadece Y departmanına belli sayıda yeni çalı-
şan alınıyor. Son durumda departmanlara göre çalışan sayısı
daire grafik ile gösterildiğinde, Y ve Z departmanlarındaki
çalışan sayısını gösteren merkez açılar arasındaki farkın 90°
olduğu görülüyor.
Buna göre, şirkete alınan yeni çalışan sayısı kaçtır?
bo
→ Departman
D) 32
E) 36
117 / +3363
LLO
ak
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
1. Aşağıdaki sütun grafik bir şirketteki çalışan sayısının X, Y, Z, T departmanlarına göre dağılımını göstermektedir. Çalışan Sayısı ilk durumade: 122 20 A) 24 18/03 72 + 12b. 10/2² bo B) 28 X Y Z T 120° 10817 C) 30 Z Bu şirketin sadece Y departmanına belli sayıda yeni çalı- şan alınıyor. Son durumda departmanlara göre çalışan sayısı daire grafik ile gösterildiğinde, Y ve Z departmanlarındaki çalışan sayısını gösteren merkez açılar arasındaki farkın 90° olduğu görülüyor. Buna göre, şirkete alınan yeni çalışan sayısı kaçtır? bo → Departman D) 32 E) 36 117 / +3363 LLO ak