Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Doğal Sayılar Soruları

29.
1
2
A) 21 B) 24
Verilen tabloda karelerin içine yazılan sayılar sol-
dan sağa doğru ve yukarıdan aşağıya doğru artış
göstermektedir.
3
Buna göre, tablo doldurulduğunda yazılan sayı-
ların toplamı en az kaçtır?
C) 27
D) 30
E) 33
NLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Lise Matematik
Doğal Sayılar
29. 1 2 A) 21 B) 24 Verilen tabloda karelerin içine yazılan sayılar sol- dan sağa doğru ve yukarıdan aşağıya doğru artış göstermektedir. 3 Buna göre, tablo doldurulduğunda yazılan sayı- ların toplamı en az kaçtır? C) 27 D) 30 E) 33 NLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
eşliği yaz
uştur.
1. Tersten ve düzden okunuşu aynı olan sayılara palindrom
sayılar denir.
Örneğin 101 ve 4554 sayıları palindrom sayılardır.
Buna göre, dört basamaklı palindrom sayılarının sayısı-
nın, beş basamaklı palindrom sayılarının sayısına oranı
kaçtır?
A) //
B) 5/2/2
C) 7/7/717
D)
4
E)
1
10
4. İlk te
olar
ve s
Bur
kile
A)
Lise Matematik
Doğal Sayılar
eşliği yaz uştur. 1. Tersten ve düzden okunuşu aynı olan sayılara palindrom sayılar denir. Örneğin 101 ve 4554 sayıları palindrom sayılardır. Buna göre, dört basamaklı palindrom sayılarının sayısı- nın, beş basamaklı palindrom sayılarının sayısına oranı kaçtır? A) // B) 5/2/2 C) 7/7/717 D) 4 E) 1 10 4. İlk te olar ve s Bur kile A)
m basamaklı bir sayı ile n basa-
maklı bir sayının çarpımı:
1. İlk basamaklarının
çarpımı (bir önce-
ki basamaklardan gelen eldeliklerle)
10 ya da daha büyükse m + n'dir.
2. İlk basamaklarının çarpımı (gelen el-
deliklerle) 10'dan küçükse m+n-1
basamaklıdır.
Örnek:
3256-76435 çarpımı 9 basamaklı 37=21262
22
5
6147 15693 çarpımı 8 basamaklı 6. t = 6
"
5
3567-39431 çarpımı 9 basamaklı3.39 3G
Lise Matematik
Doğal Sayılar
m basamaklı bir sayı ile n basa- maklı bir sayının çarpımı: 1. İlk basamaklarının çarpımı (bir önce- ki basamaklardan gelen eldeliklerle) 10 ya da daha büyükse m + n'dir. 2. İlk basamaklarının çarpımı (gelen el- deliklerle) 10'dan küçükse m+n-1 basamaklıdır. Örnek: 3256-76435 çarpımı 9 basamaklı 37=21262 22 5 6147 15693 çarpımı 8 basamaklı 6. t = 6 " 5 3567-39431 çarpımı 9 basamaklı3.39 3G
MEB 2018-20
6.
1'den 66'ya kadar olan doğal sayılar soldan sağa doğru
yan yana yazılarak
A = 123 ... 646566
sayısı elde ediliyor.
Buna göre A doğal sayısı kaç
A) 119
B) 121
C) 123
13
basamaklıdır?
D) 125
E) 131
Lise Matematik
Doğal Sayılar
MEB 2018-20 6. 1'den 66'ya kadar olan doğal sayılar soldan sağa doğru yan yana yazılarak A = 123 ... 646566 sayısı elde ediliyor. Buna göre A doğal sayısı kaç A) 119 B) 121 C) 123 13 basamaklıdır? D) 125 E) 131
x, y ve z gerçel sayılardır.
x² < x.z
y² < x-z
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlik-
le doğrudur?
A)x+y>0
XL
D) z>0
B) x > 0
E)x+z<0
C) y> 0
intibak yayınlan intibak yayınlan intibak yayınlar intibak yayan im
Lise Matematik
Doğal Sayılar
x, y ve z gerçel sayılardır. x² < x.z y² < x-z olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlik- le doğrudur? A)x+y>0 XL D) z>0 B) x > 0 E)x+z<0 C) y> 0 intibak yayınlan intibak yayınlan intibak yayınlar intibak yayan im
9. a ve b tam sayıları için a³ + b³ tek sayıdır.
Buna göre,
I.
a + b tek sayıdır.
II. a² + b² tek sayıdır.
III. a² - ab + b² tek sayıdır.
ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Lise Matematik
Doğal Sayılar
9. a ve b tam sayıları için a³ + b³ tek sayıdır. Buna göre, I. a + b tek sayıdır. II. a² + b² tek sayıdır. III. a² - ab + b² tek sayıdır. ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
Problemler Tarama Testleri
6.
4
20t=4V+8
5+=√+2
+= 1 + ²/
772
-2V +12t-24 =
A) 0,8 B) 1
17
x²
12 m
x. (10x+2) =
10x²+2x=120
12 m boyundaki bir duvar birbirlerine eş panellerle
kaplanmıştır.
x²+2x=120
J
4
10 10
Eğer kullanılan paneller 20 cm daha geniş olsaydı
2 panel eksik kullanılacaktı.
Buna göre, kullanılan panellerin genişliği kaç
m'dir?
AYIN
E) 2
C) 1.2 D) 1,5
1200
x.y £
(x-27y120)=1200
74 = x+20x-2y=-10
20x+2y=40
10x+y=-20
144 512 GÜNCEL SORULU PROBLEM
10x+20
DENIZ
Lise Matematik
Doğal Sayılar
Problemler Tarama Testleri 6. 4 20t=4V+8 5+=√+2 += 1 + ²/ 772 -2V +12t-24 = A) 0,8 B) 1 17 x² 12 m x. (10x+2) = 10x²+2x=120 12 m boyundaki bir duvar birbirlerine eş panellerle kaplanmıştır. x²+2x=120 J 4 10 10 Eğer kullanılan paneller 20 cm daha geniş olsaydı 2 panel eksik kullanılacaktı. Buna göre, kullanılan panellerin genişliği kaç m'dir? AYIN E) 2 C) 1.2 D) 1,5 1200 x.y £ (x-27y120)=1200 74 = x+20x-2y=-10 20x+2y=40 10x+y=-20 144 512 GÜNCEL SORULU PROBLEM 10x+20 DENIZ
d
2.
S01
d+6
D) b<c<a
a negatif gerçel sayıdır. (3
d
a.b=4
b. c = 6
a.c=8
E) b < a <c
>(S-0)- (O
Bir kovan
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğru-
dur?
A) a > b>c
1
man las
B) c>a>b C) c>b> a
itspen tid s
E) b> c> a
ibiyse lopt
D) b>a>c
litre olab
intibak yayınlan intibak yayınları
200
Lise Matematik
Doğal Sayılar
d 2. S01 d+6 D) b<c<a a negatif gerçel sayıdır. (3 d a.b=4 b. c = 6 a.c=8 E) b < a <c >(S-0)- (O Bir kovan olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğru- dur? A) a > b>c 1 man las B) c>a>b C) c>b> a itspen tid s E) b> c> a ibiyse lopt D) b>a>c litre olab intibak yayınlan intibak yayınları 200
5
8.
A) 18
D) 36
●
1
B) 24
2
A) Yalnız I
E)
Şekilde yeni yapılan 3 adet apartman ve bu apart-
manlardan birer daire alan Ali, Bahattin, Cimşit, Da-
vut, Emre ve Fatih isimli kişilerin aldıkları daireler
hakkında aşağıdakiler biliniyor:
42₁|41| FRIng
D) I ve III
Apartmanların hepsinin kat sayısı 40'tır.
Ali ve Bahattin 1., Cimşit ve Davut 2., Emre ve
Fatih 3. apartmandan daire almıştır.
Ali, Cimşit ve Emre'nin daireleri 20. kattadır.
Ali ile Bahattin'in daireleri arasında 6, Cimşit ile
Davut'un daireleri arasında 8 ve Emre ile Fatih'in
daireleri arasında 10 kat vardır.
Buna göre,
1. Bahattin ile Fatih'in daireleri arasında en az 3
kat vardır.
11. Davut ile Fatih'in dairesi arasında en çok 19 da-
ire vardır.
III. Bahattin'in oturduğu kat 27 olabilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
3
B) Yalnız II
En
C) I ve II
E) I, II ve III
Diğer Sayfay
Lise Matematik
Doğal Sayılar
5 8. A) 18 D) 36 ● 1 B) 24 2 A) Yalnız I E) Şekilde yeni yapılan 3 adet apartman ve bu apart- manlardan birer daire alan Ali, Bahattin, Cimşit, Da- vut, Emre ve Fatih isimli kişilerin aldıkları daireler hakkında aşağıdakiler biliniyor: 42₁|41| FRIng D) I ve III Apartmanların hepsinin kat sayısı 40'tır. Ali ve Bahattin 1., Cimşit ve Davut 2., Emre ve Fatih 3. apartmandan daire almıştır. Ali, Cimşit ve Emre'nin daireleri 20. kattadır. Ali ile Bahattin'in daireleri arasında 6, Cimşit ile Davut'un daireleri arasında 8 ve Emre ile Fatih'in daireleri arasında 10 kat vardır. Buna göre, 1. Bahattin ile Fatih'in daireleri arasında en az 3 kat vardır. 11. Davut ile Fatih'in dairesi arasında en çok 19 da- ire vardır. III. Bahattin'in oturduğu kat 27 olabilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? 3 B) Yalnız II En C) I ve II E) I, II ve III Diğer Sayfay
2x=y+j
3+<2y+2
Sx< Jy+22
2x3=13
A) 128
1872
426
32 3
Z R
Yukarıdaki piramidin en alt dört satırına 0 hariç farklı
rakamlar yazılıyor. Üstteki her bir kutuya, alttaki iki
kutuda bulunan sayıların çarpımı yazılıyor.
D) 104
Buna göre pramidin en üst kutusuna yazılabile-
cek en küçük sayı kaçtır?
8/9
B) 120
E) 96
S
e) 112
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Lise Matematik
Doğal Sayılar
2x=y+j 3+<2y+2 Sx< Jy+22 2x3=13 A) 128 1872 426 32 3 Z R Yukarıdaki piramidin en alt dört satırına 0 hariç farklı rakamlar yazılıyor. Üstteki her bir kutuya, alttaki iki kutuda bulunan sayıların çarpımı yazılıyor. D) 104 Buna göre pramidin en üst kutusuna yazılabile- cek en küçük sayı kaçtır? 8/9 B) 120 E) 96 S e) 112 Diğer Sayfaya Geçiniz.
3.
A)
E
1
300
M
Ç
B)
1
318
"ÇEMBER" kelimesindeki her bir harf hile-
siz bir zarın farklı bir yüzüne yazılıyor.
Zar 4 kez arka arkaya atıldığında üst yüz-
deki harflerin geliş sırasına göre EMRE
kelimesini oluşturma olasılığı kaçtır?
C)
1
324
D)
1
330
E)
1
336
6.
Lise Matematik
Doğal Sayılar
3. A) E 1 300 M Ç B) 1 318 "ÇEMBER" kelimesindeki her bir harf hile- siz bir zarın farklı bir yüzüne yazılıyor. Zar 4 kez arka arkaya atıldığında üst yüz- deki harflerin geliş sırasına göre EMRE kelimesini oluşturma olasılığı kaçtır? C) 1 324 D) 1 330 E) 1 336 6.
13)
Üç basamaklı ABC sayısı ile ilgili aşağıdakiler bilinmek-
tedir.
A, B ve C rakamları sırasıyla 2, 3 ve 4 ile doğru
orantılıdır.
ABC sayısı 36 ile tam bölünebilmektedir.
Buna göre, iki basamaklı AB sayısının C ile bölü-
münden kalan kaçtır?
A) 2
B) 3
.
C) 4
D) 5
E) 6
Lise Matematik
Doğal Sayılar
13) Üç basamaklı ABC sayısı ile ilgili aşağıdakiler bilinmek- tedir. A, B ve C rakamları sırasıyla 2, 3 ve 4 ile doğru orantılıdır. ABC sayısı 36 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre, iki basamaklı AB sayısının C ile bölü- münden kalan kaçtır? A) 2 B) 3 . C) 4 D) 5 E) 6
Lütfen fotografta yalnızca bir soru bulunduğundan emin olduktan
sonra iterte.
TEST 1A
7.
X 5 11 19
y 2
5 9
Z
3 24 80
Yandaki şekilde sayılar
belirli bir kurala göre
yerleştirilmiştir.
SAY
Buna göre, y=6 iken x+z toplamı ka
olur?
A) 52
48 C) 44
D) 40
E) 36
No
39
Lise Matematik
Doğal Sayılar
Lütfen fotografta yalnızca bir soru bulunduğundan emin olduktan sonra iterte. TEST 1A 7. X 5 11 19 y 2 5 9 Z 3 24 80 Yandaki şekilde sayılar belirli bir kurala göre yerleştirilmiştir. SAY Buna göre, y=6 iken x+z toplamı ka olur? A) 52 48 C) 44 D) 40 E) 36 No 39
8.
x 2
2
2
x2-x2 + xy-1² x/274) -9(2+y)
xz-yz+xy-y²
x²-xy+xz-yz
B)
ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?
X
z-y
A) Z=1/2
X-Z
y+z
x+Z
D) x+y
(2+y) (x-y)
X()
E)
y-z
x+y
C)
x+z
y+z
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Doğal Sayılar
8. x 2 2 2 x2-x2 + xy-1² x/274) -9(2+y) xz-yz+xy-y² x²-xy+xz-yz B) ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? X z-y A) Z=1/2 X-Z y+z x+Z D) x+y (2+y) (x-y) X() E) y-z x+y C) x+z y+z Diğer sayfaya geçiniz.
Speed Up
TEMATİK TESTİ
5+2=x-Y+2
yrılan kısmına işaretleyiniz.
5. x-y
a
X
X
y'
2
x +2y = xy-y +24
y
9+2
548
x=y+2 x +4+
x=yx+4y
x-y ve x sayıları küçükten büyüğe doğru sıra-
lanmış ardışık üç çift tam sayıdır.
Buna göre, x + y toplamı kaçtır?
A) 8
B) 10
C) 12
D) 14 E) 16
x=yx 14
Lise Matematik
Doğal Sayılar
Speed Up TEMATİK TESTİ 5+2=x-Y+2 yrılan kısmına işaretleyiniz. 5. x-y a X X y' 2 x +2y = xy-y +24 y 9+2 548 x=y+2 x +4+ x=yx+4y x-y ve x sayıları küçükten büyüğe doğru sıra- lanmış ardışık üç çift tam sayıdır. Buna göre, x + y toplamı kaçtır? A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 x=yx 14
sont hoca
5
8. Aşağıda 48 metre uzunluğunda bir toprak pist veril-
miştir. İki oyuncu bu pistte bayrak dikme-sökme oyu-
nu oynayacaktır.
1. oyuncu
2, oyuncu
48 metre
Toprak pist
Her oyuncu, her üç adımının toplamı 1 metre
olacak biçimde adım atarak yürüyecektir.
1. oyuncu, her üç adımda son adımını attığı nok-
taya bir bayrak dikerek ilerleyecektir.
• 2. oyuncu 1. oyuncunun arkasından gidecek ve
her iki adımında, son adımını attığı noktada bay-
rak yoksa bayrak dikerek, bayrak varsa bayra-
ği sökerek ilerleyecektir.
Buna göre, oyun belirtilen şekilde oynanırsa
oyun bitiminde pistte kaç tane dikili bayrak olur?
A) 60
B) 64
C) 70
D) 72
E) 84
Lise Matematik
Doğal Sayılar
sont hoca 5 8. Aşağıda 48 metre uzunluğunda bir toprak pist veril- miştir. İki oyuncu bu pistte bayrak dikme-sökme oyu- nu oynayacaktır. 1. oyuncu 2, oyuncu 48 metre Toprak pist Her oyuncu, her üç adımının toplamı 1 metre olacak biçimde adım atarak yürüyecektir. 1. oyuncu, her üç adımda son adımını attığı nok- taya bir bayrak dikerek ilerleyecektir. • 2. oyuncu 1. oyuncunun arkasından gidecek ve her iki adımında, son adımını attığı noktada bay- rak yoksa bayrak dikerek, bayrak varsa bayra- ği sökerek ilerleyecektir. Buna göre, oyun belirtilen şekilde oynanırsa oyun bitiminde pistte kaç tane dikili bayrak olur? A) 60 B) 64 C) 70 D) 72 E) 84