Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Doğal Sayılar Soruları

DENEME 5
1. Bu testte 40 soru vardır.
TEMEL MATER
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrıla
1.
9 ile bölündüğünde 4 kalanını veren tüm çift doğal
sayılar küçükten büyüğe sıralanıyor.
Baştan 50. sayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
✓
A) A ile tam bölünür
B) Rakamları toplamı 22 dir.
C) 3 ile tam bolünür.
D) 5 ile bölümünden kalan 2 dir.
E) 454 tür.
9x
9x +4
16 18: (0
2
988
Lise Matematik
Doğal Sayılar
DENEME 5 1. Bu testte 40 soru vardır. TEMEL MATER 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrıla 1. 9 ile bölündüğünde 4 kalanını veren tüm çift doğal sayılar küçükten büyüğe sıralanıyor. Baştan 50. sayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ✓ A) A ile tam bölünür B) Rakamları toplamı 22 dir. C) 3 ile tam bolünür. D) 5 ile bölümünden kalan 2 dir. E) 454 tür. 9x 9x +4 16 18: (0 2 988
23. Aşağıda verilen kibrit çöpleri kullanılarak bir modelleme
tanımlanmıştır.
14
1. şekil
2. şekil
3. şekil
Bu modellemeye göre, 8. şekil yapıldığında toplam
kaç tane kibrit çöpü kullanılmıştır?
A) XB
B) 80
2
C) 84
DY 88
E) 92
3
Lise Matematik
Doğal Sayılar
23. Aşağıda verilen kibrit çöpleri kullanılarak bir modelleme tanımlanmıştır. 14 1. şekil 2. şekil 3. şekil Bu modellemeye göre, 8. şekil yapıldığında toplam kaç tane kibrit çöpü kullanılmıştır? A) XB B) 80 2 C) 84 DY 88 E) 92 3
3
3
ū
~/3
TBT MATEMATİK
17. a, b, c ardışık çift tam sayıları için
(a + 2)-(b-2). (c-4) = 0
9
eşitliği veriliyor.
Buna göre, a + b + c toplamının en büyük değeri en
küçük değerinden kaç fazladır?
A) 32
-2
D) 24
B) 36
E) 30
C) 28
Lise Matematik
Doğal Sayılar
3 3 ū ~/3 TBT MATEMATİK 17. a, b, c ardışık çift tam sayıları için (a + 2)-(b-2). (c-4) = 0 9 eşitliği veriliyor. Buna göre, a + b + c toplamının en büyük değeri en küçük değerinden kaç fazladır? A) 32 -2 D) 24 B) 36 E) 30 C) 28
16. A ve B kümelerine ilişkin aşağıdakiler bilinmektedir.
A kümesi ardışık dört doğal sayıdan oluşmaktadır.
B kümesi ardışık beş doğal sayıdan oluşmaktadır.
A kümesindeki elemanların toplamı, B kümesindeki ele-
manların toplamına eşittir.
●
s(ANB) = 2'dir.
Buna göre A kümesinin en büyük elemanı kaçtır?
A) 12
B) 13
C) 14
D) 15
E) 16
$2_93
{2.
8 = { 2 3 4 5 63
●
A
S
=
Lise Matematik
Doğal Sayılar
16. A ve B kümelerine ilişkin aşağıdakiler bilinmektedir. A kümesi ardışık dört doğal sayıdan oluşmaktadır. B kümesi ardışık beş doğal sayıdan oluşmaktadır. A kümesindeki elemanların toplamı, B kümesindeki ele- manların toplamına eşittir. ● s(ANB) = 2'dir. Buna göre A kümesinin en büyük elemanı kaçtır? A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16 $2_93 {2. 8 = { 2 3 4 5 63 ● A S =
15. Sınıftaki öğrencilerin yaş ortalaması 30 dur. Sınıftaki 10
kızın yaş ortalaması 35 dir. Erkek öğrencilerin yaş orta-
lamalan 25 olduğuna göre, siniftaki öğrencilerin sayısı
kaçtır?
A) 15 B) 18
C) 20 D) 22 E) 25
Lise Matematik
Doğal Sayılar
15. Sınıftaki öğrencilerin yaş ortalaması 30 dur. Sınıftaki 10 kızın yaş ortalaması 35 dir. Erkek öğrencilerin yaş orta- lamalan 25 olduğuna göre, siniftaki öğrencilerin sayısı kaçtır? A) 15 B) 18 C) 20 D) 22 E) 25
UNUNUNUMUR
4y
5
x ve y sayma sayısı olmak üzere, maliyeti x +
bir mal % 25 kârla satıldığında a liraya, % 25 zararla sa-
tıldığında b liraya satılmaktadır.
A) 8
a ve b sayma sayılarının farkı 8 olduğuna göre, x + y
toplamı en az kaçtır?
D) 17
3
B) 12
olan
E) 26
C) 15
TB
8. E
Lise Matematik
Doğal Sayılar
UNUNUNUMUR 4y 5 x ve y sayma sayısı olmak üzere, maliyeti x + bir mal % 25 kârla satıldığında a liraya, % 25 zararla sa- tıldığında b liraya satılmaktadır. A) 8 a ve b sayma sayılarının farkı 8 olduğuna göre, x + y toplamı en az kaçtır? D) 17 3 B) 12 olan E) 26 C) 15 TB 8. E
8. 1. İki rakamın toplamı daima sayma sayısıdır.+
İki farklı doğal sayının toplamı daima pozitif tam
sayıdır.
II.
+
1+1
III. Sıfırdan farklı iki rakamın toplamı en az 3'tür.
Yukarıdaki önermelerden hangileri daima doğrudur?
B) II ve III
A) I ve II
D) I, II ve III
E) Yalnız I
C) Yalnız II
5.D 6.A 7.C 8.C
12.
Lise Matematik
Doğal Sayılar
8. 1. İki rakamın toplamı daima sayma sayısıdır.+ İki farklı doğal sayının toplamı daima pozitif tam sayıdır. II. + 1+1 III. Sıfırdan farklı iki rakamın toplamı en az 3'tür. Yukarıdaki önermelerden hangileri daima doğrudur? B) II ve III A) I ve II D) I, II ve III E) Yalnız I C) Yalnız II 5.D 6.A 7.C 8.C 12.
X-m
HIT 5
229
gidakilerden hangisi olamaz?
45
B
1
1
2
3
14. Standart bir çarpım tablosunun bir bölümü Şekil - I de veril-
miştir. Bu çarpım tablosu pozitif tam sayılardan oluşmaktadır.
Çarpım tablosunun 2 ye 2 lik bitişik bir bölümü Şekil - Il de
verilmiştir.
224 co
3 4 5
3 3 6 9 12 15
3 4 5
4 6 8 10
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
Şekil - 1
YDIN YAYINLARI
18
8.5
C) 20
43
8 246
S
5
812
22
5
a4b
c4d 8ef
24
Şekil - II
S
Şekil - Il de bazı rakamların yerine harfler yazılmıştır.
Buna göre, a +b+c+d toplamı kaçtır?
A) 23
B) 21
D) 19
E) 17
AYDIN YAYINLARI
Top, alt
den yür
den go
Buna
rür?
A) 9
Lise Matematik
Doğal Sayılar
X-m HIT 5 229 gidakilerden hangisi olamaz? 45 B 1 1 2 3 14. Standart bir çarpım tablosunun bir bölümü Şekil - I de veril- miştir. Bu çarpım tablosu pozitif tam sayılardan oluşmaktadır. Çarpım tablosunun 2 ye 2 lik bitişik bir bölümü Şekil - Il de verilmiştir. 224 co 3 4 5 3 3 6 9 12 15 3 4 5 4 6 8 10 4 8 12 16 20 5 10 15 20 25 Şekil - 1 YDIN YAYINLARI 18 8.5 C) 20 43 8 246 S 5 812 22 5 a4b c4d 8ef 24 Şekil - II S Şekil - Il de bazı rakamların yerine harfler yazılmıştır. Buna göre, a +b+c+d toplamı kaçtır? A) 23 B) 21 D) 19 E) 17 AYDIN YAYINLARI Top, alt den yür den go Buna rür? A) 9
56. Aşağıdaki önermelerden kaç tanesi doğrudur?
I. f çift fonksiyon ise fartan olabilir.
X
II. f tek fonksiyonise f azalan olabilir.
III. fazalan fonksiyon ise f tek fonksiyondur.
IV. f artan fonksiyon ise f> 0 dir.
V. f sabit olmayan tek fonksiyon ise x . f çift fonk-
siyondur.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
10
Lise Matematik
Doğal Sayılar
56. Aşağıdaki önermelerden kaç tanesi doğrudur? I. f çift fonksiyon ise fartan olabilir. X II. f tek fonksiyonise f azalan olabilir. III. fazalan fonksiyon ise f tek fonksiyondur. IV. f artan fonksiyon ise f> 0 dir. V. f sabit olmayan tek fonksiyon ise x . f çift fonk- siyondur. A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 10
9:48 O
Ders Anlatım Föyü
Örnek: 17
x ile y pozitif gerçek sayılardır.
NZ
olarak tanımlanıyor.
Feis
feis
:x ile y sayılarının aritmetik ortalaması
:x ile y sayılarının geometrik ortalaması
eis
Buna göre,
I.
II.
III.
a+√2
n
a
a-√2
m
feis
b
Bahçeşenir
Koleji
√a
=C ve
m
Feis
Vo
LTE
a√3
n
b
4.5G
ise a=3'tür.
m
ise = 1'dir.
n
a
ifadelerinden hangileri daima doğrudur?
92
=d ise c≥d'dir.
reis
eis
Lise Matematik
Doğal Sayılar
9:48 O Ders Anlatım Föyü Örnek: 17 x ile y pozitif gerçek sayılardır. NZ olarak tanımlanıyor. Feis feis :x ile y sayılarının aritmetik ortalaması :x ile y sayılarının geometrik ortalaması eis Buna göre, I. II. III. a+√2 n a a-√2 m feis b Bahçeşenir Koleji √a =C ve m Feis Vo LTE a√3 n b 4.5G ise a=3'tür. m ise = 1'dir. n a ifadelerinden hangileri daima doğrudur? 92 =d ise c≥d'dir. reis eis
e, Ikl
lamı
e
di-
Beş basamaklı 56AB3 doğal sayısının 11 ve 9 ile
bölümünden kalanlar sırasıyla 9 ve 7'dir.
Buna göre, A.B çarpımı kaçtır?
A) 18
B) 20 C) 21
846
2DA8
Sayı doğrusu üzerinde,
D) 24 E) 36
ve
Lise Matematik
Doğal Sayılar
e, Ikl lamı e di- Beş basamaklı 56AB3 doğal sayısının 11 ve 9 ile bölümünden kalanlar sırasıyla 9 ve 7'dir. Buna göre, A.B çarpımı kaçtır? A) 18 B) 20 C) 21 846 2DA8 Sayı doğrusu üzerinde, D) 24 E) 36 ve
stor sminut
11. Elinde yeterli sayıda sarı, mavi, kırmızı ve yeşil renk-
te taş bulunan Gülden; sırasıyla 4 sarı, 3 mavi, 2
kırmızı ve 1 yeşil taşı bir ipe dizmiş, sonra taşların
bu renk dizilimi korunacak şekilde aynı işlemi belirli
sayıda tekrarlayarak bir bileklik yapmıştır. Daha son-
ra yaptığı bilekliğin fazla uzun olduğunu düşünerek
bilekliği aşağıdaki biçimde kesip bir kısmını atmıştır.
Atılan kısım
X
YO
X
do
Gülden kalan kısımları birleştirerek yeni bir bileklik
yapmıştır.
Atılan kısımdaki sarı taşların sayısı yeni yapılan
bileklikteki mavi taşların sayısından 1 eksik oldu-
ğuna göre, ilk yapılan bileklikte kullanılan toplam
taş sayısı kaç tanedir?
A) 40 B) 50 C) 60
D) 70
E) 80
Lise Matematik
Doğal Sayılar
stor sminut 11. Elinde yeterli sayıda sarı, mavi, kırmızı ve yeşil renk- te taş bulunan Gülden; sırasıyla 4 sarı, 3 mavi, 2 kırmızı ve 1 yeşil taşı bir ipe dizmiş, sonra taşların bu renk dizilimi korunacak şekilde aynı işlemi belirli sayıda tekrarlayarak bir bileklik yapmıştır. Daha son- ra yaptığı bilekliğin fazla uzun olduğunu düşünerek bilekliği aşağıdaki biçimde kesip bir kısmını atmıştır. Atılan kısım X YO X do Gülden kalan kısımları birleştirerek yeni bir bileklik yapmıştır. Atılan kısımdaki sarı taşların sayısı yeni yapılan bileklikteki mavi taşların sayısından 1 eksik oldu- ğuna göre, ilk yapılan bileklikte kullanılan toplam taş sayısı kaç tanedir? A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80
Bir matematik öğretmeni tahtaya bir sayma sayısı
yazıyor. Daha sonra;
. Tahtada yazan sayı tek ise silip yerine 3 katının
7 fazlasını yazıyor.
• Tahtada yazan sayı çift ise silipsini yazıyor.
Bu şekilde oluşan her yeni sayıya da yukandaki ko-
şullara uygun müdahalede bulunuyor.
Örneğin: Tahtaya yazdığı ilk sayı 1 ise silip ikinci
sayı olarak tahtaya 10 yazıyor, daha sonra ise 10'u
silip üçüncü sayı olarak tahtaya 5 yazıyor.
7. Öğretmenin tahtaya yazdığı ilk sayı 4 ise tahtaya
yazdığı dördüncü sayı kaçtır?
A) 1
C) 7
B) 2
D) 10
E) 13
Lise Matematik
Doğal Sayılar
Bir matematik öğretmeni tahtaya bir sayma sayısı yazıyor. Daha sonra; . Tahtada yazan sayı tek ise silip yerine 3 katının 7 fazlasını yazıyor. • Tahtada yazan sayı çift ise silipsini yazıyor. Bu şekilde oluşan her yeni sayıya da yukandaki ko- şullara uygun müdahalede bulunuyor. Örneğin: Tahtaya yazdığı ilk sayı 1 ise silip ikinci sayı olarak tahtaya 10 yazıyor, daha sonra ise 10'u silip üçüncü sayı olarak tahtaya 5 yazıyor. 7. Öğretmenin tahtaya yazdığı ilk sayı 4 ise tahtaya yazdığı dördüncü sayı kaçtır? A) 1 C) 7 B) 2 D) 10 E) 13
33. Aşağıdaki şekilde özdeş bacaklara sahip flamingo
figürünün iki farklı konumu resmedilmiştir.
11
5
15
Şekil 1
A
X
C) 5
Şekil 2
Şekil 1'de flamingonun bir bacağı dik açı oluşturarak
bükülmüş, Şekil 2'de bükülme noktası ve diklik durumu
değiştirilmeden bacaklardan birinin ucu diğer bacağın
üzerine getirilmiştir.
İki durumda da bacakların oluşturduğu uzunluk
değerleri aynı birim türünden olduğuna göre,
Şekil 2'de flamingonun ayak uçları arasındaki mesafe
olan x kaç birimdir?
8
B) 6
D) 9
E) 7
UcDört
Bes
32
Buna
doğru
A) A
Lise Matematik
Doğal Sayılar
33. Aşağıdaki şekilde özdeş bacaklara sahip flamingo figürünün iki farklı konumu resmedilmiştir. 11 5 15 Şekil 1 A X C) 5 Şekil 2 Şekil 1'de flamingonun bir bacağı dik açı oluşturarak bükülmüş, Şekil 2'de bükülme noktası ve diklik durumu değiştirilmeden bacaklardan birinin ucu diğer bacağın üzerine getirilmiştir. İki durumda da bacakların oluşturduğu uzunluk değerleri aynı birim türünden olduğuna göre, Şekil 2'de flamingonun ayak uçları arasındaki mesafe olan x kaç birimdir? 8 B) 6 D) 9 E) 7 UcDört Bes 32 Buna doğru A) A
022 ÖRNEK-69
A = {0, 3, 5, 6, 7, 9) kümesinin elemanları ile yazılabilecek ra-
kamları farklı üç basamaklı sayılardan biri seçiliyor.
Seçilen sayının 5 ile bölünebilen bir sayı olma olasılığı
kaçtır?
A) //
B)
7
25
C)
9
25
D) 2/1/2 E) 12/23
25
Lise Matematik
Doğal Sayılar
022 ÖRNEK-69 A = {0, 3, 5, 6, 7, 9) kümesinin elemanları ile yazılabilecek ra- kamları farklı üç basamaklı sayılardan biri seçiliyor. Seçilen sayının 5 ile bölünebilen bir sayı olma olasılığı kaçtır? A) // B) 7 25 C) 9 25 D) 2/1/2 E) 12/23 25
(12
12. A(-4,-6) noktasının d: 6x-8y + 12 = 0 doğrusuna göre yansıması olan nokta A olmak üzere
AA' nun kaç birim olduğunu bulunuz.
13. Analitik düzlemde, A(2, 6) noktasının orijin etrafında pozitif yönde 30° döndürülmesi dönüşümü
Lise Matematik
Doğal Sayılar
(12 12. A(-4,-6) noktasının d: 6x-8y + 12 = 0 doğrusuna göre yansıması olan nokta A olmak üzere AA' nun kaç birim olduğunu bulunuz. 13. Analitik düzlemde, A(2, 6) noktasının orijin etrafında pozitif yönde 30° döndürülmesi dönüşümü