Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Ekstremum Noktalar Soruları

1. Ahmet katsayıları birbirinden farklı olan x²+kx+3=0 denkle-
minin diskriminantını hesaplarken A-k²-4-1-3 işlemi yerine
A=32-4-1-k işlemini kullanmış fakat aynı sonucu bulmuş-
tur.
Buna göre, k kaçtır?
A) -7
B) -3
C) 0
30
D) 3 E) 7
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
1. Ahmet katsayıları birbirinden farklı olan x²+kx+3=0 denkle- minin diskriminantını hesaplarken A-k²-4-1-3 işlemi yerine A=32-4-1-k işlemini kullanmış fakat aynı sonucu bulmuş- tur. Buna göre, k kaçtır? A) -7 B) -3 C) 0 30 D) 3 E) 7
5
işleminin sonucu kaçtır?
11
A) 30
B)
-
9
11
10 C) 300
2. a ve b doğal sayı olmak üzere;
1
a, 05-b,0a = 5
18
20
D) 30E) 1
33
eşitliği verildiğine göre a + b en çok kaçtır?
A) 12
B) 13
C) 14 D) 15 E) 16
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
5 işleminin sonucu kaçtır? 11 A) 30 B) - 9 11 10 C) 300 2. a ve b doğal sayı olmak üzere; 1 a, 05-b,0a = 5 18 20 D) 30E) 1 33 eşitliği verildiğine göre a + b en çok kaçtır? A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16
30.
x² - 7x-13 = 0
denkleminin kökleri m ve n'dir.
39
m²-7m
156
3n² - 21n
eşitliğini sağlayan k gerçel sayısı kaçtır?
A) - 13
+
ES
Đăng ti
10
B) - 2
m.n they almonitoo
k
910g Gu8 1.
19
C) - -// D) -1/32
Su una nin
vouno
E)1
1
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
30. x² - 7x-13 = 0 denkleminin kökleri m ve n'dir. 39 m²-7m 156 3n² - 21n eşitliğini sağlayan k gerçel sayısı kaçtır? A) - 13 + ES Đăng ti 10 B) - 2 m.n they almonitoo k 910g Gu8 1. 19 C) - -// D) -1/32 Su una nin vouno E)1 1
1.
1
16
2
-4-3-2
-1
AY
-3
2
1
12
-4
C) -2
34
y = f(x)
D) 2
Yukarıdaki şekilde grafiği verilen ve [-4, 4] aralığın-
da tanımlı olan f(x) fonksiyonunun yerel minimum
ve yerel maksimum noktalarının ordinatlarının top-
lamı kaçtır?
A) -5
B)-3
X
E) 3
-4+2
Kafa Dengi
2
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
1. 1 16 2 -4-3-2 -1 AY -3 2 1 12 -4 C) -2 34 y = f(x) D) 2 Yukarıdaki şekilde grafiği verilen ve [-4, 4] aralığın- da tanımlı olan f(x) fonksiyonunun yerel minimum ve yerel maksimum noktalarının ordinatlarının top- lamı kaçtır? A) -5 B)-3 X E) 3 -4+2 Kafa Dengi 2
26 Bir manav, dükkânındaki elma miktarını her
sabah 400 kilograma tamamlamakta ve gün
içerisinde başka elma getirmemektedir. Elmanın
kilogram fiyatı 12 lirayken her gün
400 kilogramının tamamının satıldığını
gözlemlemiştir. Daha sonra elmanın fiyatına
yaptığı her 50 kuruşluk zamda satılan günlük
elma miktarının 10 kilogram azaldığını fark
etmiştir.
Buna göre, manav elma satışından elde ettiği
günlük gelirin en çok olması için elmanın
kilogramını kaç liradan satmalıdır?
D) 14,5 E) 14
15,5 C) 15
A) 16 B) 15,5
B)
D
1
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
26 Bir manav, dükkânındaki elma miktarını her sabah 400 kilograma tamamlamakta ve gün içerisinde başka elma getirmemektedir. Elmanın kilogram fiyatı 12 lirayken her gün 400 kilogramının tamamının satıldığını gözlemlemiştir. Daha sonra elmanın fiyatına yaptığı her 50 kuruşluk zamda satılan günlük elma miktarının 10 kilogram azaldığını fark etmiştir. Buna göre, manav elma satışından elde ettiği günlük gelirin en çok olması için elmanın kilogramını kaç liradan satmalıdır? D) 14,5 E) 14 15,5 C) 15 A) 16 B) 15,5 B) D 1
1
11.
-4-3-2
7
AY
-3
1
2
C) -2
34
Yukarıdaki şekilde grafiği verilen ve [-4, 4] aralığın-
da tanımlı olan f(x) fonksiyonunun yerel minimum
ve yerel maksimum noktalarının ordinatlarının top-
lamı kaçtır?
A)-5 B)-3
y = f(x)
D) 2
E) 3
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
1 11. -4-3-2 7 AY -3 1 2 C) -2 34 Yukarıdaki şekilde grafiği verilen ve [-4, 4] aralığın- da tanımlı olan f(x) fonksiyonunun yerel minimum ve yerel maksimum noktalarının ordinatlarının top- lamı kaçtır? A)-5 B)-3 y = f(x) D) 2 E) 3
19.
sulle?
918 GOBA
ars-10-1
y = (m-4) x³ + 6x² - 4x +2
fonksiyonunun dönüm noktası ile
y = -4x² - 8x +3
fonksiyonunun ekstremum noktasının apsisleri aynı
olduğuna göre, m kaçtır?
A) 3
B) 4
C) 5
Salben x200
Nappucal
D) 6
eelnev bisons
E) 7
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
19. sulle? 918 GOBA ars-10-1 y = (m-4) x³ + 6x² - 4x +2 fonksiyonunun dönüm noktası ile y = -4x² - 8x +3 fonksiyonunun ekstremum noktasının apsisleri aynı olduğuna göre, m kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 Salben x200 Nappucal D) 6 eelnev bisons E) 7
1-3. soruları aşağıdaki bilgiye göre cevaplandırınız.
Gerçel sayılar kümesinde tanımlı y = f(x) fonksiyonunun
grafiği aşağıdaki dik koordinat düzleminde verilmiştir.
-5
-3 -1
eşitsizliği sağlanır?
A) (-∞, -5)
32
D) (0, 1)
AY
O
-2
2. Aşağıdaki aralıkların hangisinde
f(x) < 0
D) I ve II
1
1. f fonksiyonunun grafiğinin x eksenini kestiği
noktaların apsislerinin toplamı kaçtır?
A) 0
B)-1 C) -2 D) -3 E)-4
3. f fonksiyonu ile ilgili olarak
B) (-5, -1)
3
y = f(x)
E) (1, 3)
I. (-1, 3) aralığında pozitif değerler alır.
II. y eksenini kestiği noktanın ordinatı 2'dir.
III. f(-4)-f(2)< < 0'dır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
X
C) (-1,0)
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
1-3. soruları aşağıdaki bilgiye göre cevaplandırınız. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı y = f(x) fonksiyonunun grafiği aşağıdaki dik koordinat düzleminde verilmiştir. -5 -3 -1 eşitsizliği sağlanır? A) (-∞, -5) 32 D) (0, 1) AY O -2 2. Aşağıdaki aralıkların hangisinde f(x) < 0 D) I ve II 1 1. f fonksiyonunun grafiğinin x eksenini kestiği noktaların apsislerinin toplamı kaçtır? A) 0 B)-1 C) -2 D) -3 E)-4 3. f fonksiyonu ile ilgili olarak B) (-5, -1) 3 y = f(x) E) (1, 3) I. (-1, 3) aralığında pozitif değerler alır. II. y eksenini kestiği noktanın ordinatı 2'dir. III. f(-4)-f(2)< < 0'dır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II X C) (-1,0) C) Yalnız III E) I, II ve III
4.
Uzunluğu 120 birim olan bir tel kullanılarak bir kare ile düzgün
altıgen elde edilecektir.
A
C
A) 20. (2√3-3)
C) 20. (√3-3)
B
M
E
K
F
E) 10. (3 + 2√3)
H
Buna göre, karenin ve düzgün altıgenin alanları toplamının
en küçük değerini alması için düzgün altıgenin bir kenar
uzunluğu kaç birim olmalıdır?
G
B) 10. (2√3-3)
D) 20. (3+2√3)
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
4. Uzunluğu 120 birim olan bir tel kullanılarak bir kare ile düzgün altıgen elde edilecektir. A C A) 20. (2√3-3) C) 20. (√3-3) B M E K F E) 10. (3 + 2√3) H Buna göre, karenin ve düzgün altıgenin alanları toplamının en küçük değerini alması için düzgün altıgenin bir kenar uzunluğu kaç birim olmalıdır? G B) 10. (2√3-3) D) 20. (3+2√3)
7. Aşağıda f(x) fonkisiyonunun türevinin grafiği verilmiştir.
-1
AY
O
-2
B) 21
6
C) 19
f'(x)
f(x) fonksiyonunun yerel minimum ve maksimum noktaları
arasındaki uzaklık 25 br olduğuna göre, f(-1)-f(6) değeri
kaçtır?
A) 24
X
D) 18
E) 16
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
7. Aşağıda f(x) fonkisiyonunun türevinin grafiği verilmiştir. -1 AY O -2 B) 21 6 C) 19 f'(x) f(x) fonksiyonunun yerel minimum ve maksimum noktaları arasındaki uzaklık 25 br olduğuna göre, f(-1)-f(6) değeri kaçtır? A) 24 X D) 18 E) 16
Birimkarelere ayrılmış dik koordinat düzleminde, f(x) = 2√x eğ-
risi veriliyor.
1
||
-2
-1
O
N
3 4
IV
f(x) = 2√x
Sk≤4 olmak üzere, f(x) eğrisine x = k apsisli noktasın-
dan çizilen teğeti grafik üzerinde numaralandırılmış doğ
rulardan hangisine paralel olamaz?
A) I
B) II
C) III
IV
E) V
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
Birimkarelere ayrılmış dik koordinat düzleminde, f(x) = 2√x eğ- risi veriliyor. 1 || -2 -1 O N 3 4 IV f(x) = 2√x Sk≤4 olmak üzere, f(x) eğrisine x = k apsisli noktasın- dan çizilen teğeti grafik üzerinde numaralandırılmış doğ rulardan hangisine paralel olamaz? A) I B) II C) III IV E) V
Aşağıda f(x) fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiştir.
Ay
-2
4
A) Yalnız 1
O
Buna göre,
1. f" (4) > 0
11. f" (0) > 0
III. x = 1, f'(x)'in yerel ekstremum noktasıdır.
önermelerinden hangileri doğrudur?
1
D) II ve III
B) Yalnız II
5
E) I, II ve lil
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
Aşağıda f(x) fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiştir. Ay -2 4 A) Yalnız 1 O Buna göre, 1. f" (4) > 0 11. f" (0) > 0 III. x = 1, f'(x)'in yerel ekstremum noktasıdır. önermelerinden hangileri doğrudur? 1 D) II ve III B) Yalnız II 5 E) I, II ve lil
. Dik koordinat düzleminde, f ve g fonksiyonları ile A ve B nokta-
larındaki teğetleri veriliyor.
O
Ay
1
f(x)
B
3
h(x) = 2.f(2x-1) + g(7-4x) + 8x²
olduğuna göre, h'(1) ifadesinin değeri kaçtır?
A) 10
B) 11
C) 12
D) 15
- g(x)
X
E) 16
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
. Dik koordinat düzleminde, f ve g fonksiyonları ile A ve B nokta- larındaki teğetleri veriliyor. O Ay 1 f(x) B 3 h(x) = 2.f(2x-1) + g(7-4x) + 8x² olduğuna göre, h'(1) ifadesinin değeri kaçtır? A) 10 B) 11 C) 12 D) 15 - g(x) X E) 16
23. f polinom fonksiyonunun birinci dereceden türevi olan f' fonksi-
yonunun dik koordinat düzleminde grafiği ile ilgili aşağıdakiler
bilinmektedir.
(-∞, -4) ile (3, ∞) aralığında x ekseninin üst kısmındadır.
• [-4, 3] aralığında x ekseninin alt kısmındadır,
.
Buna göre,
1. f(-2) <f(-1) <f(0)
11. f fonksiyonu (3,) da artandır.
III. f fonksiyonunun x = -4 de yerel maksimumu vardır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
.
D) II ve III
B) Yalniz II
E) I, II ve III
C) I ve II
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
23. f polinom fonksiyonunun birinci dereceden türevi olan f' fonksi- yonunun dik koordinat düzleminde grafiği ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. (-∞, -4) ile (3, ∞) aralığında x ekseninin üst kısmındadır. • [-4, 3] aralığında x ekseninin alt kısmındadır, . Buna göre, 1. f(-2) <f(-1) <f(0) 11. f fonksiyonu (3,) da artandır. III. f fonksiyonunun x = -4 de yerel maksimumu vardır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I . D) II ve III B) Yalniz II E) I, II ve III C) I ve II
hangisinde [a, b) aralığın-
-ğerlerine bağlı değildir?
C) h(x) = 4x² +4
= 6x
E) t(x) =
13/12
2
da her gün bir defa
enmiştir.
22
Sayısı ise, 3. ve
rünün sayısındaki
xx
E) 16
") 12
g
1
JC
3
T
B)-3
124
1
?
2
C)-2)
3
ordiney=y
4
Yukarıdaki şekilde grafiği verilen ve [-4, 4] aralığın-
da tanımlı olan f(x) fonksiyonunun yerel minimum
ve yerel maksimum noktalarının ordinatlarının top-
lamı kaçtır?
A)-5
D) 2
y = f(x)
2-11=2
E) 3
Kafa Dengi
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
hangisinde [a, b) aralığın- -ğerlerine bağlı değildir? C) h(x) = 4x² +4 = 6x E) t(x) = 13/12 2 da her gün bir defa enmiştir. 22 Sayısı ise, 3. ve rünün sayısındaki xx E) 16 ") 12 g 1 JC 3 T B)-3 124 1 ? 2 C)-2) 3 ordiney=y 4 Yukarıdaki şekilde grafiği verilen ve [-4, 4] aralığın- da tanımlı olan f(x) fonksiyonunun yerel minimum ve yerel maksimum noktalarının ordinatlarının top- lamı kaçtır? A)-5 D) 2 y = f(x) 2-11=2 E) 3 Kafa Dengi
11.
1
1
-f(0)
be
18/16
T
32
-3-2
-1
-3
2
12
B)-3 C) -2
3 4
y = f(x)
D) 2
2
Yukarıdaki şekilde grafiği verilen ve [-4, 4] aralığın-
da tanımlı olan f(x) fonksiyonunun yerel minimum
ve yerel maksimum noktalarının ordinatlarının top-
lamı kaçtır?
A)-5
-4
E) 3
Kafa Dengi
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
11. 1 1 -f(0) be 18/16 T 32 -3-2 -1 -3 2 12 B)-3 C) -2 3 4 y = f(x) D) 2 2 Yukarıdaki şekilde grafiği verilen ve [-4, 4] aralığın- da tanımlı olan f(x) fonksiyonunun yerel minimum ve yerel maksimum noktalarının ordinatlarının top- lamı kaçtır? A)-5 -4 E) 3 Kafa Dengi