Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Ekstremum Noktalar Soruları

t(2) > f(1)
ifadelerinden hangileri daima doğrudur?
Ille IV
#D
HAKAN ONBAŞI
Qitürey
ÖRNEK
180
f(x) = (m-2)x³ + 4x² + nx, g(x) = 4x³ - 3x + 1,
¹2
fonksiyonları veriliyor. 91(x) = 12x²-3=0
f'(x) = 3(M-2) x² +8X+0
1. türey
f fonksiyonunun dönüm (büküm) noktası ile g fonksiyo-
nunun yerel minimum noktası aynı olduğuna göre, m
kaçtır?
✓12x²=3
x²=
+"(x) = 6 (m=2)X + 8 = 0
3/₁
6. (m-2). 3/3+8=0
HAKAN ONAY
MATEMA şek
üze
ONBASH
ENATLIK
22=-2
Cevap: I ve IV
3
12
Cevap:
263
813
85
2|3
188
bi
di
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
t(2) > f(1) ifadelerinden hangileri daima doğrudur? Ille IV #D HAKAN ONBAŞI Qitürey ÖRNEK 180 f(x) = (m-2)x³ + 4x² + nx, g(x) = 4x³ - 3x + 1, ¹2 fonksiyonları veriliyor. 91(x) = 12x²-3=0 f'(x) = 3(M-2) x² +8X+0 1. türey f fonksiyonunun dönüm (büküm) noktası ile g fonksiyo- nunun yerel minimum noktası aynı olduğuna göre, m kaçtır? ✓12x²=3 x²= +"(x) = 6 (m=2)X + 8 = 0 3/₁ 6. (m-2). 3/3+8=0 HAKAN ONAY MATEMA şek üze ONBASH ENATLIK 22=-2 Cevap: I ve IV 3 12 Cevap: 263 813 85 2|3 188 bi di
O
+N
M
FL
K
d₂
A B C
DE
2
Şekilde d, 1 d₂ olmak üzere d, ve d₂ doğruları üze-
rinde eşit aralıklarla dizilmiş 13 nokta verilmiştir.
üçgenlerden kaç
Bu noktalarla oluşturulacak
tanesi dik üçgendir?
A) 30
+
F G H
B) 35 C) 36 D) 38
D)
ir
+20
38 E) 39
Bir
inşa
nu
Da
ma
A
B
A
32.
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
O +N M FL K d₂ A B C DE 2 Şekilde d, 1 d₂ olmak üzere d, ve d₂ doğruları üze- rinde eşit aralıklarla dizilmiş 13 nokta verilmiştir. üçgenlerden kaç Bu noktalarla oluşturulacak tanesi dik üçgendir? A) 30 + F G H B) 35 C) 36 D) 38 D) ir +20 38 E) 39 Bir inşa nu Da ma A B A 32.
4.
3. 2
3.2
A)
7/²1/22² = 11/1/20
-6
To 22 -3.2 +4
[-1, 3] kapalı aralığında tanımlı
f(x) = 2x - 3x² + 4
-I'
fonksiyonunun en küçük değeri kaçtır?
13
C) 0
3
+2x-u
B)-1
-3x²
½
D) -17
-1
E)-25
11/21/17--04
Y
B
A
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
4. 3. 2 3.2 A) 7/²1/22² = 11/1/20 -6 To 22 -3.2 +4 [-1, 3] kapalı aralığında tanımlı f(x) = 2x - 3x² + 4 -I' fonksiyonunun en küçük değeri kaçtır? 13 C) 0 3 +2x-u B)-1 -3x² ½ D) -17 -1 E)-25 11/21/17--04 Y B A
Soru 6
X
J
B
A
J
3x
3x
2x
N
6
Şekilde verilen dik-
dörtgen şeklindeki
bir arsa modelinin
çevresi 136 cm dir.
Bu arsada A ve B alanlarının toplamının en
büyük değeri için x kaç cm dir?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 8
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
Soru 6 X J B A J 3x 3x 2x N 6 Şekilde verilen dik- dörtgen şeklindeki bir arsa modelinin çevresi 136 cm dir. Bu arsada A ve B alanlarının toplamının en büyük değeri için x kaç cm dir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8
ÖRNEK:
500 m
A/60
60 m/da
80 m/da
Hızı 60 m/da olan bir kişi A dan B ye doğru, hızı
80 m/da olan bir başka kişi de B den C ye doğru aynı
anda yürümeye başlıyor.
IABI= 500 m olduğuna göre, yürümeye başla-
dıktan kaç dakika sonra kişilerin aralarındaki
mesafe en az olur?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
ÖRNEK: 500 m A/60 60 m/da 80 m/da Hızı 60 m/da olan bir kişi A dan B ye doğru, hızı 80 m/da olan bir başka kişi de B den C ye doğru aynı anda yürümeye başlıyor. IABI= 500 m olduğuna göre, yürümeye başla- dıktan kaç dakika sonra kişilerin aralarındaki mesafe en az olur? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
20. Aşağıda 2 tane 10 cm'lik cetvel birbiriyle bazı kısım-
ları çakışacak şekilde alt ata yerleştirilmiştir.
0
1 2
sol
A) | x-3
3
lo
2
4
5
27 9
≤
2
7 8
27
2
Üstteki cetvel sabit kalmak şartıyla alttaki cetvel;
sola doğru en fazla 3 br
sağa doğru en fazla 5 br
olacak şekilde kaydırılmaktadır.
Buna göre A ile B noktaları arası uzaklığı veren
eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
9
6
9
B) |×- ²2/1
D)
<
7
8
S
sağ
27
9
cx+²25 22 0)x+25²27
27
2
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
20. Aşağıda 2 tane 10 cm'lik cetvel birbiriyle bazı kısım- ları çakışacak şekilde alt ata yerleştirilmiştir. 0 1 2 sol A) | x-3 3 lo 2 4 5 27 9 ≤ 2 7 8 27 2 Üstteki cetvel sabit kalmak şartıyla alttaki cetvel; sola doğru en fazla 3 br sağa doğru en fazla 5 br olacak şekilde kaydırılmaktadır. Buna göre A ile B noktaları arası uzaklığı veren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? 9 6 9 B) |×- ²2/1 D) < 7 8 S sağ 27 9 cx+²25 22 0)x+25²27 27 2
13. Boşluk kalmaksızın iç içe konmuş eşit ağır-
lıklı iki kovadan içte olanın içi su ile dolu iken
ağırlığı 40 kg. geliyor. Suyun si boşaltıl-
dığında ağırlığı 35 kg. oluyor.
Buna göre, kovalardan birinin boşken
ağırlığı kaç kilogramdır?
A) 2,5 B) 3
C) 3,5
D) 4
E) 5
1
M
A
T
M
A
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
13. Boşluk kalmaksızın iç içe konmuş eşit ağır- lıklı iki kovadan içte olanın içi su ile dolu iken ağırlığı 40 kg. geliyor. Suyun si boşaltıl- dığında ağırlığı 35 kg. oluyor. Buna göre, kovalardan birinin boşken ağırlığı kaç kilogramdır? A) 2,5 B) 3 C) 3,5 D) 4 E) 5 1 M A T M A
VİP Yayınları
A VIPUYARI
f fonksiyonunun birden fazla maksimum veya minimum
noktası olabilir.
nokta da azalan
tanlığa geçtiği noktadır.
f nin maksimum noktaları arasında ordinatı en büyük olan
değer f(x) in en büyük değeridir.
f nin minimum noktaları arasında ordinati en küçük olan de-
ğer f(x) in en küçük değeri olur.
Her fonksiyonun maksimum veya minimumu olmak zorun-
da değildir.
f, [a, b] aralığında tanımlı ise f(a) ve f(b) maksimum ya da mi-
nimum nokta olabilir.
Örnek 14
-2
y = f(x)
2
X
Yukarıda, [-1, ∞) aralığında tanımlı iki farklı doğrusal fonksiyondan
oluşan y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
Buna göre, y = f(x) fonksiyonunun maksimum veya minimum
değerini bulalım.
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
VİP Yayınları A VIPUYARI f fonksiyonunun birden fazla maksimum veya minimum noktası olabilir. nokta da azalan tanlığa geçtiği noktadır. f nin maksimum noktaları arasında ordinatı en büyük olan değer f(x) in en büyük değeridir. f nin minimum noktaları arasında ordinati en küçük olan de- ğer f(x) in en küçük değeri olur. Her fonksiyonun maksimum veya minimumu olmak zorun- da değildir. f, [a, b] aralığında tanımlı ise f(a) ve f(b) maksimum ya da mi- nimum nokta olabilir. Örnek 14 -2 y = f(x) 2 X Yukarıda, [-1, ∞) aralığında tanımlı iki farklı doğrusal fonksiyondan oluşan y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre, y = f(x) fonksiyonunun maksimum veya minimum değerini bulalım.
Fonksiyonlar ve Grafikleri,
-nların Dönüşümleri
a-
ir.
S
8. Dik koordinat düzleminde f(x) = -x² + 2x + 3 parabolü ve
y = mx + n doğrusu aşağıda verilmiştir.
y=-x+^AY
A)
13
4
0
y = f(x)
B)
x ekseni ile pozitif yönde 135° açı yapanx = mx + n doğrusu
parabole A noktasında teğettir.
Buna göre, n değeri kaçtır?
15
4
Test 27
C)
19
135°
D) 5
y = mx + n
E)
21
4
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
Fonksiyonlar ve Grafikleri, -nların Dönüşümleri a- ir. S 8. Dik koordinat düzleminde f(x) = -x² + 2x + 3 parabolü ve y = mx + n doğrusu aşağıda verilmiştir. y=-x+^AY A) 13 4 0 y = f(x) B) x ekseni ile pozitif yönde 135° açı yapanx = mx + n doğrusu parabole A noktasında teğettir. Buna göre, n değeri kaçtır? 15 4 Test 27 C) 19 135° D) 5 y = mx + n E) 21 4
2.
a O
A) f(x) + g(x)
f(x)
g(x)
D) f(x) : g(x)
(a, b) aralığında türevlenebilir f(x) ve g(x) fonksiyonları-
nın grafikleri yukarıda verilmiştir.
b
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi aynı aralıkta daima
azalandır?
B) f(x) g(x)
X
-C) f(x) - g(x)
E) 1²(x) - g²(x)
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
2. a O A) f(x) + g(x) f(x) g(x) D) f(x) : g(x) (a, b) aralığında türevlenebilir f(x) ve g(x) fonksiyonları- nın grafikleri yukarıda verilmiştir. b Buna göre, aşağıdakilerden hangisi aynı aralıkta daima azalandır? B) f(x) g(x) X -C) f(x) - g(x) E) 1²(x) - g²(x)
umm
Matematik
C(12, a)
B
A (3,-4)
Dik koordinat düzleminde OABC dikdörtgeni ve
DEFB karesi ile O ve F noktalarından geçen d doğru-
su şekilde verilmiştir.
A) y-4x=0
A(3,-4) ve C(12, a) olduğuna göre, d doğrusunun
denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
C) 4y + x = 0
B) y + 4x = 0
D) y-4x=0 E) 4y-x=0
X
y = 2x
Seviye Yayınlan
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
umm Matematik C(12, a) B A (3,-4) Dik koordinat düzleminde OABC dikdörtgeni ve DEFB karesi ile O ve F noktalarından geçen d doğru- su şekilde verilmiştir. A) y-4x=0 A(3,-4) ve C(12, a) olduğuna göre, d doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? C) 4y + x = 0 B) y + 4x = 0 D) y-4x=0 E) 4y-x=0 X y = 2x Seviye Yayınlan
5.
A
#
B(-2, 1)
den hangisidir?
A) (-3, 3)
C
B(-2, 1), D(2, -3) noktaları verilmiştir.
3|AB| = 3|BC| = |CD| olduğuna göre, A
noktasının koordinatları aşağıdakiler-
B) (-3, 2)
D) (3, 2)
D(2, -3)
C) (-3, 1)
E) (3, 1)
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
5. A # B(-2, 1) den hangisidir? A) (-3, 3) C B(-2, 1), D(2, -3) noktaları verilmiştir. 3|AB| = 3|BC| = |CD| olduğuna göre, A noktasının koordinatları aşağıdakiler- B) (-3, 2) D) (3, 2) D(2, -3) C) (-3, 1) E) (3, 1)
4
6. XE R-{0} için tanımlı f fonksiyonu
x+1
X
f(x) = −1+-
biçiminde veriliyor.
Buna göre,
I. f in x = -1 apsisli noktada yerel maksimumu
vardır.
II. f fonksiyonu (-1, 0) aralığında azalandır.
III. y = -2, f in yatay asimptot doğrusudur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve III
E) I, II ve III
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
4 6. XE R-{0} için tanımlı f fonksiyonu x+1 X f(x) = −1+- biçiminde veriliyor. Buna göre, I. f in x = -1 apsisli noktada yerel maksimumu vardır. II. f fonksiyonu (-1, 0) aralığında azalandır. III. y = -2, f in yatay asimptot doğrusudur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II C) I ve III E) I, II ve III
17 f(x) 3. dereceden bir fonksiyondur.
f(x) =
= ax³ + bx² + cx + d,
f(-4)=2 ve f(-4)= 0
f(2)=-2 ve f(2)= 0
●
●
olmak üzere
1. f(x) fonksiyonu birbirinden farklı 3 noktada x - ekseni-
ni keser.
mibs
II.
f(x) = 2 denkleminin 2 tane çözümü vardır.
III. f(x) = -3 denkleminin 1 tane özümü vardır.
IV. A(-1,0) noktası f(x) fonksiyonun dönüm noktasıdır.
V. (-4, 2) aralığında f(x) fonksiyonun azalandır.
ifadelerin kaç tanesi daima doğrudur?
A) 1 B) 2
C) 3
DLA
E) 5
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
17 f(x) 3. dereceden bir fonksiyondur. f(x) = = ax³ + bx² + cx + d, f(-4)=2 ve f(-4)= 0 f(2)=-2 ve f(2)= 0 ● ● olmak üzere 1. f(x) fonksiyonu birbirinden farklı 3 noktada x - ekseni- ni keser. mibs II. f(x) = 2 denkleminin 2 tane çözümü vardır. III. f(x) = -3 denkleminin 1 tane özümü vardır. IV. A(-1,0) noktası f(x) fonksiyonun dönüm noktasıdır. V. (-4, 2) aralığında f(x) fonksiyonun azalandır. ifadelerin kaç tanesi daima doğrudur? A) 1 B) 2 C) 3 DLA E) 5
89. f(x) fonksiyonu reel sayılarda sürekli bir fonksiyon
olmak üzere, f(x) fonksiyonunun türevinin grafiği
aşağıda verilmiştir.
Buna göre,
1. x = 0 noktasında f(x) fonksiyonunun yerel mak-
simumu vardır.
1. (2) -f(-1) = 8
f(x) fonksiyonunun grafiği olabilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
f(x)
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve Ill
E) I, II ve III
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
89. f(x) fonksiyonu reel sayılarda sürekli bir fonksiyon olmak üzere, f(x) fonksiyonunun türevinin grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre, 1. x = 0 noktasında f(x) fonksiyonunun yerel mak- simumu vardır. 1. (2) -f(-1) = 8 f(x) fonksiyonunun grafiği olabilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 f(x) B) Yalnız II D) II ve III C) I ve Ill E) I, II ve III
B
54. f(x) = x³-6x² + 4x +3
fonksiyonuna dönüm noktasından çizilen teğetin
denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
XS
A) 8x + y + 11 = 0
C) 4x + y - 11 = 0
E)
B) 8x + y - 11 = 0
D) 4x + y + 11 = 0
8x-y-11=0
O
Lise Matematik
Ekstremum Noktalar
B 54. f(x) = x³-6x² + 4x +3 fonksiyonuna dönüm noktasından çizilen teğetin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? XS A) 8x + y + 11 = 0 C) 4x + y - 11 = 0 E) B) 8x + y - 11 = 0 D) 4x + y + 11 = 0 8x-y-11=0 O