Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Grafik Problemleri Soruları

aları
2.
100
80
60
40
20
Ziyaretçi (Bin)
2010 2011 2012 2013
Yıllar
Yukarıdaki sütun grafiğinde bir müzeye yıllara
göre gelen ziyaretçi sayıları verilmiştir.
Buna göre, 2013 yılında gelen ziyaretçi sayısı bir
önceki yıla göre ne kadar artış göstermiştir?
Lise Matematik
Grafik Problemleri
aları 2. 100 80 60 40 20 Ziyaretçi (Bin) 2010 2011 2012 2013 Yıllar Yukarıdaki sütun grafiğinde bir müzeye yıllara göre gelen ziyaretçi sayıları verilmiştir. Buna göre, 2013 yılında gelen ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre ne kadar artış göstermiştir?
6.
Aşağıdaki grafik bir futbolcunun her yıl attığı gol
sayılarını göstermektedir.
Grafik: Yıllara göre gol sayıları
45
40
35
30
25-
20
15
10-
Gol Sayısı
2006
2007
2008
2009
7
2010
2011
Yıllar
Grafiğe göre, bu futbolcunun çift yıllarda attığı
gollerin ortalaması kaçtır?
33
Lise Matematik
Grafik Problemleri
6. Aşağıdaki grafik bir futbolcunun her yıl attığı gol sayılarını göstermektedir. Grafik: Yıllara göre gol sayıları 45 40 35 30 25- 20 15 10- Gol Sayısı 2006 2007 2008 2009 7 2010 2011 Yıllar Grafiğe göre, bu futbolcunun çift yıllarda attığı gollerin ortalaması kaçtır? 33
de saat
hızı kaç
136
336
380
28. Aşağıdaki dairesel grafikte Merve'nin telefonunda bulunan şarkıların
türlerine göre dağılımı verilmiştir.
23
96°
192
Rock
EX
148
Rock türü şarkılar
Blues türü şarkılar
Pop türü şarkılar
Caz türü şarkılar
74
x
Merve'nin telefonunda bulunan rock türündeki şarkıların sayısı; caz
türündeki şarkıların sayısının 2 katı, blues türündeki şarkıların sayı-
sının 4 katıdır.
48
3002730
Merve'nin telefonunda toplam 2730 tane şarkı olduğuna göre,
pop türündeki şarkıların sayısı kaçtır?
A) 168
B) 182 C) 240 D) 268
Caz Blues
2x
X
E) 364
192
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Lise Matematik
Grafik Problemleri
de saat hızı kaç 136 336 380 28. Aşağıdaki dairesel grafikte Merve'nin telefonunda bulunan şarkıların türlerine göre dağılımı verilmiştir. 23 96° 192 Rock EX 148 Rock türü şarkılar Blues türü şarkılar Pop türü şarkılar Caz türü şarkılar 74 x Merve'nin telefonunda bulunan rock türündeki şarkıların sayısı; caz türündeki şarkıların sayısının 2 katı, blues türündeki şarkıların sayı- sının 4 katıdır. 48 3002730 Merve'nin telefonunda toplam 2730 tane şarkı olduğuna göre, pop türündeki şarkıların sayısı kaçtır? A) 168 B) 182 C) 240 D) 268 Caz Blues 2x X E) 364 192 Diğer Sayfaya Geçiniz.
alınmaktadır. Bu köprüden bir gün
kamyon, otobüs ve otomobil türü araçlarının toplam
sayısının ve bu araçların geçişinden elde edilen top-
lam gelirin araç türlerine göre dağılımı aşağıdaki dai-
resel grafiklerde verilmiştir.
Kamyon
900
Otomobil
180°
Otobüs
Toplam Araç Sayısí
%
Otobüs
120°
2
180
180°
60° Kamyon
Otd-
mobil
29. Bir otomobilin geçiş ücreti 5 TL olduğuna göre,
bir kamyonun geçiş ücreti kaç TL'dir?
A) 10 B) 15 C) 17 D) 20
60
52
Toplam Gelir
E) 23
iseo fisa
1
30. Bir gün boyunca bu köprüden 1800 tane araç geçmiş
ve bu araçlardan toplam 8100 TL geçiş ücreti alınmış-
tır.
Buna göre bir otobüsün geçiş ücreti kaç TL'dir?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
►/yediiklimyayıncılık
Lise Matematik
Grafik Problemleri
alınmaktadır. Bu köprüden bir gün kamyon, otobüs ve otomobil türü araçlarının toplam sayısının ve bu araçların geçişinden elde edilen top- lam gelirin araç türlerine göre dağılımı aşağıdaki dai- resel grafiklerde verilmiştir. Kamyon 900 Otomobil 180° Otobüs Toplam Araç Sayısí % Otobüs 120° 2 180 180° 60° Kamyon Otd- mobil 29. Bir otomobilin geçiş ücreti 5 TL olduğuna göre, bir kamyonun geçiş ücreti kaç TL'dir? A) 10 B) 15 C) 17 D) 20 60 52 Toplam Gelir E) 23 iseo fisa 1 30. Bir gün boyunca bu köprüden 1800 tane araç geçmiş ve bu araçlardan toplam 8100 TL geçiş ücreti alınmış- tır. Buna göre bir otobüsün geçiş ücreti kaç TL'dir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 ►/yediiklimyayıncılık
y=
y=-2
SI
10. Homojen bir fitilin bir ucundan yakıldıktan sonra yanan
bölümün uzunluğu ile yanmayan bölümünün uzunluğu ara-
sındaki ilişki aşağıdaki grafikte verilmiştir.
Yanmayan bölüm (cm)
an
42
A) 8
42
B) 12
Stact
L 2
Buna göre, bu fitilin kaç santimetrelik kısmı yanarsa, ya-
2
nan bölümün yanmayan bölüme oranı olur?
5
x+y=u2
y = 42<x
Yanan bölüm (cm)
C) 16 D) 20
E) 24
2/5
Lise Matematik
Grafik Problemleri
y= y=-2 SI 10. Homojen bir fitilin bir ucundan yakıldıktan sonra yanan bölümün uzunluğu ile yanmayan bölümünün uzunluğu ara- sındaki ilişki aşağıdaki grafikte verilmiştir. Yanmayan bölüm (cm) an 42 A) 8 42 B) 12 Stact L 2 Buna göre, bu fitilin kaç santimetrelik kısmı yanarsa, ya- 2 nan bölümün yanmayan bölüme oranı olur? 5 x+y=u2 y = 42<x Yanan bölüm (cm) C) 16 D) 20 E) 24 2/5
SUPARA
B
15
12. 14 kişilik bir sınıfta matematik sınavının sonuçları aşağı-
daki tablodaki gibidir.
E) 128
7t+8+10k 400
●
●
NOT
100
90
80
70
Bu tablo ile ilgili,
50
40
25k-400
ks 16
KİŞİ SAYISI
2
B) 2
3
4
1
1
3
en yüksek notu alanların hepsi kız öğrenci olup
en düşük notu alanların hepsi erkek öğrencidir.
iki kız ve iki erkek öğrenci aynı notu almış olup 50
ve 70 alanların ikisi de kız öğrencidir.
90 alanlardan sadece birisi erkektir.
412
1 erkek 2612
112 2 erkek 2
-1012
-412
verkek
bilgileri veriliyor.
Buna göre, bu sınıftaki kızların sayısı erkeklerin
sayısından kaç fazladır?
C) 3
7-
D) ES
E) 5
Lise Matematik
Grafik Problemleri
SUPARA B 15 12. 14 kişilik bir sınıfta matematik sınavının sonuçları aşağı- daki tablodaki gibidir. E) 128 7t+8+10k 400 ● ● NOT 100 90 80 70 Bu tablo ile ilgili, 50 40 25k-400 ks 16 KİŞİ SAYISI 2 B) 2 3 4 1 1 3 en yüksek notu alanların hepsi kız öğrenci olup en düşük notu alanların hepsi erkek öğrencidir. iki kız ve iki erkek öğrenci aynı notu almış olup 50 ve 70 alanların ikisi de kız öğrencidir. 90 alanlardan sadece birisi erkektir. 412 1 erkek 2612 112 2 erkek 2 -1012 -412 verkek bilgileri veriliyor. Buna göre, bu sınıftaki kızların sayısı erkeklerin sayısından kaç fazladır? C) 3 7- D) ES E) 5
A
5. x, y ve z pozitif tam sayılar olmak üzere,
X
y Z
40
=
2 m
X
y.z
işlemleri tanımlanıyor.
Buna göre,
=
ve
B) 12
X
Z
8
y
n
16
=
x.y
Z
eşitliğini sağlayan m ve n sayıları için m + n toplamı
en az kaçtır?
A) 11
C) 13 D) 14
7. Her
gidi
E) 15
Aki
alr
Ö
Lise Matematik
Grafik Problemleri
A 5. x, y ve z pozitif tam sayılar olmak üzere, X y Z 40 = 2 m X y.z işlemleri tanımlanıyor. Buna göre, = ve B) 12 X Z 8 y n 16 = x.y Z eşitliğini sağlayan m ve n sayıları için m + n toplamı en az kaçtır? A) 11 C) 13 D) 14 7. Her gidi E) 15 Aki alr Ö
-6
8.
Yeni dikilen bir ağaç fidesinin boyu her yıl ölçülüyor.
Her ölçümde fidenin boyunun bir önceki ölçüme göre
20 cm fazla olduğu görülüyor.
Fidenin 5. yılın sonunda boyu 150 cm olduğuna
göre, 3. yılın sonunda boyu kaç cm'dir?
A) 70
B) 80
C) 90
D) 100
E) 110
Lise Matematik
Grafik Problemleri
-6 8. Yeni dikilen bir ağaç fidesinin boyu her yıl ölçülüyor. Her ölçümde fidenin boyunun bir önceki ölçüme göre 20 cm fazla olduğu görülüyor. Fidenin 5. yılın sonunda boyu 150 cm olduğuna göre, 3. yılın sonunda boyu kaç cm'dir? A) 70 B) 80 C) 90 D) 100 E) 110
Alemola lomot TYT
28. Ayşe, Banu ve Zehra isimli üç arkadaşın bugünkü yaşlarının
dairesel grafik üzerindeki dağılımı Şekil 1'de gösterilmiştir.
IL
Ayşe
60
174
SE
140°(
Banu Zehra
160°
Ayşe
135°
Banu
150°
To
Zehra
Şekil 1
Şekil 2
Bu üç arkadaşın 2 yıl sonraki yaş dağılımları ise Şekil 2'de
verilmiştir.
Buna göre, Zehra'nın bugünkü yaşı kaçtır?
A) 20
B) 18
C) 16
D) 12
E) 8
12 13
Cel
Lise Matematik
Grafik Problemleri
Alemola lomot TYT 28. Ayşe, Banu ve Zehra isimli üç arkadaşın bugünkü yaşlarının dairesel grafik üzerindeki dağılımı Şekil 1'de gösterilmiştir. IL Ayşe 60 174 SE 140°( Banu Zehra 160° Ayşe 135° Banu 150° To Zehra Şekil 1 Şekil 2 Bu üç arkadaşın 2 yıl sonraki yaş dağılımları ise Şekil 2'de verilmiştir. Buna göre, Zehra'nın bugünkü yaşı kaçtır? A) 20 B) 18 C) 16 D) 12 E) 8 12 13 Cel
Jo F4
4. Aşağıdaki verilen grafikte bir çiftçinin un fabrikasına
üç aynı yılda verdiği buğday miktarı gösterilmiştir.
Un fabrikası yıllara göre bu çiftçiden aldığı buğday
miktarını dairesel grafikte gösterilerek bilgisayarda
arşivliyor.
A Buğday (ton)
210
140
70
0
2017
2018 2019
Yıllar
Buna göre, çizilecek olan daire grafiğinde 2018
yılında aldığı buğday miktarını gösteren merkez
açı kaç derecedir?
A) 45
B) 90
C) .135 D) 180
E) 225
Lise Matematik
Grafik Problemleri
Jo F4 4. Aşağıdaki verilen grafikte bir çiftçinin un fabrikasına üç aynı yılda verdiği buğday miktarı gösterilmiştir. Un fabrikası yıllara göre bu çiftçiden aldığı buğday miktarını dairesel grafikte gösterilerek bilgisayarda arşivliyor. A Buğday (ton) 210 140 70 0 2017 2018 2019 Yıllar Buna göre, çizilecek olan daire grafiğinde 2018 yılında aldığı buğday miktarını gösteren merkez açı kaç derecedir? A) 45 B) 90 C) .135 D) 180 E) 225
8.
200
160
120
Sayfa sayısı
80
40--
Yukarıdaki grafikte Aras'ın bir hafta boyunca okuyup bi-
tirdiği kitap ve bir günde kaç sayfa okuduğu çizgi grafiği
ile veriliyor.
kadardır.
Pazar
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kitap 840 sayfadır.X
B) Cuma günü okuduğu sayfa sayısı tüm kitabın
Günler
24
C) Aras Salı ve Çarşamba günü aynı sayıda sayfa
okumuştur.
D) En az sayfayı Pazartesi okumuştur.
E) Günde ortalama 100 sayfa kitap okumuştur.
60
12
1
si
11.
Lise Matematik
Grafik Problemleri
8. 200 160 120 Sayfa sayısı 80 40-- Yukarıdaki grafikte Aras'ın bir hafta boyunca okuyup bi- tirdiği kitap ve bir günde kaç sayfa okuduğu çizgi grafiği ile veriliyor. kadardır. Pazar Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kitap 840 sayfadır.X B) Cuma günü okuduğu sayfa sayısı tüm kitabın Günler 24 C) Aras Salı ve Çarşamba günü aynı sayıda sayfa okumuştur. D) En az sayfayı Pazartesi okumuştur. E) Günde ortalama 100 sayfa kitap okumuştur. 60 12 1 si 11.
MATEMATİK
Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Aşağıdaki tabloda bir sistem içerisinde bulunan çarkların çap
uzunluklarına bağlı olarak yaptıkları tur sayıları gösterilmiştir.
Tablo: Çarkların Yaptığı Tur Sayısı
Go
Çap Uzunluğu (cm) 4
B) 5
60
6
C) 6
Tur Sayısı
Buna göre bu sistemde çap uzunluğu 48 cm olan bir çark
kaç tur atar?
A) 4
8
40
30
12
D) 8
54
puan
20
4.
A
li
Lise Matematik
Grafik Problemleri
MATEMATİK Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 1. Aşağıdaki tabloda bir sistem içerisinde bulunan çarkların çap uzunluklarına bağlı olarak yaptıkları tur sayıları gösterilmiştir. Tablo: Çarkların Yaptığı Tur Sayısı Go Çap Uzunluğu (cm) 4 B) 5 60 6 C) 6 Tur Sayısı Buna göre bu sistemde çap uzunluğu 48 cm olan bir çark kaç tur atar? A) 4 8 40 30 12 D) 8 54 puan 20 4. A li
Kayram le gill Problemler
a parpaya aynildiğin
want olacak biçimde üç
pa kaç dönüm olur?
D) 72
E) 56
10. Aşağıda bir fidanın aylara göre büyüme grafiği verilmiştir.
72-3m
3m
m
Boy (cm)
8
Zaman (ay)
Grafiğe göre, fidanın boyu 2 yılda kaç cm olur?
A) 205
B) 117
C) 180
D) 150
E) 125
an ve Oranti Kavran
Seda, aşağıdaki oranla
tirarak mavi boya, mavi
ya elde ediyor.
Beyaz
3
Lacivert 4
Seda'nın 210 ml'lik y
cağı beyaz renk kaç
A) 42
B) 39
Lise Matematik
Grafik Problemleri
Kayram le gill Problemler a parpaya aynildiğin want olacak biçimde üç pa kaç dönüm olur? D) 72 E) 56 10. Aşağıda bir fidanın aylara göre büyüme grafiği verilmiştir. 72-3m 3m m Boy (cm) 8 Zaman (ay) Grafiğe göre, fidanın boyu 2 yılda kaç cm olur? A) 205 B) 117 C) 180 D) 150 E) 125 an ve Oranti Kavran Seda, aşağıdaki oranla tirarak mavi boya, mavi ya elde ediyor. Beyaz 3 Lacivert 4 Seda'nın 210 ml'lik y cağı beyaz renk kaç A) 42 B) 39
TYT/ TÜRKİYE GENELİ
25. Aşağıdaki sütun grafiği bir kolejin Türkiye geneli yapılan
dört farklı TYT denemesine katılan öğrenci sayılarını
göstermektedir.
Katılan öğrenci sayısı
●
●
X
y
A)
Z
t
C)
TYT-2 sınavına giren öğrenci sayısı TYT-1 sınavına
giren öğrenci sayısından %50 daha fazladır.
120%
TYT-1 sınavına giren öğrenci sayısı TYT-3 sınavına
giren öğrenci sayısından %20 daha fazladır.
Aşağıdaki daire grafiğinde boyalı kısımlar öğrencilerin
girdikleri sınavlarda kolejin koyduğu 80 net barajını
geçen öğrencilerin başarı durumunu göstermektedir.
TYT-1
TYT-4 sınavına giren öğrenci sayısı TYT-2 sınavına
giren öğrenci sayısından 30 kişi daha azdır.
Dört sınava giren toplam öğrenci sayısı 550 kişidir.
120°
TYT-1
TYT-2
TYT-2
150°
180°
TYT-4
TYT-1
Buna göre, bu dört TYT sınavında kolejin koyduğu
80 net barajını geçen öğrencilerin dairesel grafik ile
gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
TYT-3
TYT-2
TYT-3/
TYT-3
TYT-4
120°
E).
VAL
TYT-1
144
120%
Denemeler
TYT-3
B)
TYT-3
D)
TYT-1
144°
AA
TYT-2
TYT-1
140
TYT-2
.
TYT-4
TYT-4
216
TYT-4
TYT-3
TYT-4
TYT-2
60°
60°
TYT-3
26
polimal
Lise Matematik
Grafik Problemleri
TYT/ TÜRKİYE GENELİ 25. Aşağıdaki sütun grafiği bir kolejin Türkiye geneli yapılan dört farklı TYT denemesine katılan öğrenci sayılarını göstermektedir. Katılan öğrenci sayısı ● ● X y A) Z t C) TYT-2 sınavına giren öğrenci sayısı TYT-1 sınavına giren öğrenci sayısından %50 daha fazladır. 120% TYT-1 sınavına giren öğrenci sayısı TYT-3 sınavına giren öğrenci sayısından %20 daha fazladır. Aşağıdaki daire grafiğinde boyalı kısımlar öğrencilerin girdikleri sınavlarda kolejin koyduğu 80 net barajını geçen öğrencilerin başarı durumunu göstermektedir. TYT-1 TYT-4 sınavına giren öğrenci sayısı TYT-2 sınavına giren öğrenci sayısından 30 kişi daha azdır. Dört sınava giren toplam öğrenci sayısı 550 kişidir. 120° TYT-1 TYT-2 TYT-2 150° 180° TYT-4 TYT-1 Buna göre, bu dört TYT sınavında kolejin koyduğu 80 net barajını geçen öğrencilerin dairesel grafik ile gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? TYT-3 TYT-2 TYT-3/ TYT-3 TYT-4 120° E). VAL TYT-1 144 120% Denemeler TYT-3 B) TYT-3 D) TYT-1 144° AA TYT-2 TYT-1 140 TYT-2 . TYT-4 TYT-4 216 TYT-4 TYT-3 TYT-4 TYT-2 60° 60° TYT-3 26 polimal
23, Bir çiftçi, bahçesinden topladığı böğürtlen, çilek ve kiraz
meyvelerini kurumaya bırakmıştır. Aşağıdaki grafikte, bu
,meyvelerin kuruduğunda kaybettikleri ağırlıkların yüzdeleri
verilmiştir.
Kaybedilen miktar (%)
nkandung
●
60
30
10
Böğürtlen
Meyve türü
Kiraz Çilek
Başlangıçta 3 meyvenin ağırlıkları birbirine eşittir.
• Kurutma sürecinde bu meyvelerin toplam ağırlığı
400 kg azalmıştır.
Buna göre, çiftçi kaç kg kuru kiraz elde etmiştir?
A) 240
B) 280
C) 320
D) 360
E) 400
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Grafik Problemleri
23, Bir çiftçi, bahçesinden topladığı böğürtlen, çilek ve kiraz meyvelerini kurumaya bırakmıştır. Aşağıdaki grafikte, bu ,meyvelerin kuruduğunda kaybettikleri ağırlıkların yüzdeleri verilmiştir. Kaybedilen miktar (%) nkandung ● 60 30 10 Böğürtlen Meyve türü Kiraz Çilek Başlangıçta 3 meyvenin ağırlıkları birbirine eşittir. • Kurutma sürecinde bu meyvelerin toplam ağırlığı 400 kg azalmıştır. Buna göre, çiftçi kaç kg kuru kiraz elde etmiştir? A) 240 B) 280 C) 320 D) 360 E) 400 Diğer sayfaya geçiniz.
8
7
6
5
54
4
3
2
Boy (m)
1.
0 1 2 3 4 5
Ay
Yukarıdaki grafikte bir ağacın dikildikten sonraki her ayın
sonunda boyunun ölçülmesi sonucu elde edilen verileri
gösterilmektedir.
Buna göre, bu ağacın boyu hangi ardışık aylar ara-
sında uzama miktarı en fazladır?
A) 0-1
B) 1-2 2-3 D) 3-4
D) 3-4 E) 4-5
Lise Matematik
Grafik Problemleri
8 7 6 5 54 4 3 2 Boy (m) 1. 0 1 2 3 4 5 Ay Yukarıdaki grafikte bir ağacın dikildikten sonraki her ayın sonunda boyunun ölçülmesi sonucu elde edilen verileri gösterilmektedir. Buna göre, bu ağacın boyu hangi ardışık aylar ara- sında uzama miktarı en fazladır? A) 0-1 B) 1-2 2-3 D) 3-4 D) 3-4 E) 4-5