Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Grafik Problemleri Soruları

18. Ayşe'ye babası, "Sana söz veriyorum. Kumbarada en
az 2350 TL olduğu ilk gün o bilgisayarı almaya gidece-
ğiz." demiştir.
YKS Temel Yeterlilik Testi
Bunun üzerine Ayşe, o günden başlayarak hiç aksat-
madan başlangıçta boş olan kumbarasına hafta içi her
gün 40 TL, hafta sonu her gün 100 TL atmaya başlamış-
tır. Babası sözünü tutmuş ve bir Pazar günü Ayşe'ye o
bilgisayarı almaya götürmüştür.
Buna göre, babası Ayşe'ye bu sözü hangi gün söy-
lemiştir?
R
A) Pazartesi
D) Cuma
B) Sali
C) Çarşamba
E) Pazar
6 Hatta
2400
Lise Matematik
Grafik Problemleri
18. Ayşe'ye babası, "Sana söz veriyorum. Kumbarada en az 2350 TL olduğu ilk gün o bilgisayarı almaya gidece- ğiz." demiştir. YKS Temel Yeterlilik Testi Bunun üzerine Ayşe, o günden başlayarak hiç aksat- madan başlangıçta boş olan kumbarasına hafta içi her gün 40 TL, hafta sonu her gün 100 TL atmaya başlamış- tır. Babası sözünü tutmuş ve bir Pazar günü Ayşe'ye o bilgisayarı almaya götürmüştür. Buna göre, babası Ayşe'ye bu sözü hangi gün söy- lemiştir? R A) Pazartesi D) Cuma B) Sali C) Çarşamba E) Pazar 6 Hatta 2400
0.
12
çalardan bir tanesini 2 eş parçaya bölüyor. Daha sonra ise bu
iki eş parçadan birini 3 eş parçaya ayırıyor.
201
Songül pizzayı önce 6 eş parçaya bölüyor. Daha sonra eş par-
Songül en son üç eş parçadan 2 tanesini yediğine göre,
geriye pizzanın kaçta kaçı kalmıştır?
B) 500
A)
1
18
D)
17
18
718
E) 1/2
Lise Matematik
Grafik Problemleri
0. 12 çalardan bir tanesini 2 eş parçaya bölüyor. Daha sonra ise bu iki eş parçadan birini 3 eş parçaya ayırıyor. 201 Songül pizzayı önce 6 eş parçaya bölüyor. Daha sonra eş par- Songül en son üç eş parçadan 2 tanesini yediğine göre, geriye pizzanın kaçta kaçı kalmıştır? B) 500 A) 1 18 D) 17 18 718 E) 1/2
18. Aşağıdaki sütun grafiğinde Konfor, Hareket, Rahat ve Hız
turizm şirketlerine ait her bir otobüste bulunan yolcu sayıları
ile ilgili bilgi verilmiştir.
98 Un
Yolcu sayısı
55-
152/
26 27
23 28
Konfor
ub
27 28 29
A) 65
Hareket
Turizm
Turizm
Rahat
Turizm
Hız
Turizm
Her bir otobüste bulunan yolcu sayısı iki basamak bir
doğal sayıdır.
=152
Konfor, Hareket, Rahat ve Hız turizm şirketlerine ait oto-
büslerde bulunan toplam yolcu sayısı 152 kişidir.
B) 72 C) 75
Otobüs
Rahat turizm şirketlerine ait otobüste bulunan yolcu sa-
yısı en fazla x, en az y kişidir.
Buna göre, x - y kaçtır?
D) 79
E) 81
20.
- 22-
Lise Matematik
Grafik Problemleri
18. Aşağıdaki sütun grafiğinde Konfor, Hareket, Rahat ve Hız turizm şirketlerine ait her bir otobüste bulunan yolcu sayıları ile ilgili bilgi verilmiştir. 98 Un Yolcu sayısı 55- 152/ 26 27 23 28 Konfor ub 27 28 29 A) 65 Hareket Turizm Turizm Rahat Turizm Hız Turizm Her bir otobüste bulunan yolcu sayısı iki basamak bir doğal sayıdır. =152 Konfor, Hareket, Rahat ve Hız turizm şirketlerine ait oto- büslerde bulunan toplam yolcu sayısı 152 kişidir. B) 72 C) 75 Otobüs Rahat turizm şirketlerine ait otobüste bulunan yolcu sa- yısı en fazla x, en az y kişidir. Buna göre, x - y kaçtır? D) 79 E) 81 20. - 22-
6.
Bir kutuda pembe, yeşil ve mavi renkli silgiler bulunmaktadır.
Bu silgilerden aynı renkte olan her bir silgi eşit ağırlıktadır.
Aşağıdaki dairesel grafiklerin birincisinde bu silgilerin sayıları-
nın dağılımı, ikincisinde ise toplam ağırlıklarının renklere göre
dağılımı verilmiştir.
Yeşil
A) 4
240°
Pembe
40°
1. grafik
Mavi
B) 8
Pembe
200°
C) 12
120°
Yeşil
2. grafik
m
Pembe silgilerin toplam ağırlığı, 1 adet mavi silgi ile 2 adet
yeşil silginin toplam ağırlığının 10 katı olduğuna göre,
kutuda kaç adet pembe silgi vardır?
SUPA
Mavi
R
D) 20
E) 24
8.
A:
a
Lise Matematik
Grafik Problemleri
6. Bir kutuda pembe, yeşil ve mavi renkli silgiler bulunmaktadır. Bu silgilerden aynı renkte olan her bir silgi eşit ağırlıktadır. Aşağıdaki dairesel grafiklerin birincisinde bu silgilerin sayıları- nın dağılımı, ikincisinde ise toplam ağırlıklarının renklere göre dağılımı verilmiştir. Yeşil A) 4 240° Pembe 40° 1. grafik Mavi B) 8 Pembe 200° C) 12 120° Yeşil 2. grafik m Pembe silgilerin toplam ağırlığı, 1 adet mavi silgi ile 2 adet yeşil silginin toplam ağırlığının 10 katı olduğuna göre, kutuda kaç adet pembe silgi vardır? SUPA Mavi R D) 20 E) 24 8. A: a
26. Aşağıda dizel ve benzinli araçların satış fiyatları ve her iki
aracın 1 km'deki yakıt masrafı verilmiştir.
60%
Benzin
Dizel
A) 19.900
Satış fiyatı
Buna göre, dizel aracı tercih eden bir kişi, tam sayı ola-
rak kaç km'ye kadar benzinli araçtan daha kârlı olur?
cy20.000
D) 20.001
6,1 (0
120.000
90.000
010
1 km için
yakıt masrafı
1,4 TL
2,9 TL
B) 19.999
E) 21.000
Lise Matematik
Grafik Problemleri
26. Aşağıda dizel ve benzinli araçların satış fiyatları ve her iki aracın 1 km'deki yakıt masrafı verilmiştir. 60% Benzin Dizel A) 19.900 Satış fiyatı Buna göre, dizel aracı tercih eden bir kişi, tam sayı ola- rak kaç km'ye kadar benzinli araçtan daha kârlı olur? cy20.000 D) 20.001 6,1 (0 120.000 90.000 010 1 km için yakıt masrafı 1,4 TL 2,9 TL B) 19.999 E) 21.000
n
UTYUNLAR
Fonksiyonlar
2) kaçtır?
E) 2
4.
72
48
A) 2
0
4 Yakıt (It)
2
B) 3
Test
Yukarıda verilen doğrusal grafikte bir aracın deposundaki yakıt
miktarının zamana bağlı değişimi gösterilmiştir.
Zaman (saat)
CY4
Buna göre, bu aracın deposundaki yakıt miktarı kaç saatte
tamamen biter?
4
D) 5
OGRENME TESTI
E) 6
Lise Matematik
Grafik Problemleri
n UTYUNLAR Fonksiyonlar 2) kaçtır? E) 2 4. 72 48 A) 2 0 4 Yakıt (It) 2 B) 3 Test Yukarıda verilen doğrusal grafikte bir aracın deposundaki yakıt miktarının zamana bağlı değişimi gösterilmiştir. Zaman (saat) CY4 Buna göre, bu aracın deposundaki yakıt miktarı kaç saatte tamamen biter? 4 D) 5 OGRENME TESTI E) 6
29. 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.
Ahmet Bey, bahçesinin bir kısmına yalnızca badem
diğer kısmına ise yalnızca ceviz ağacı dikecek biçimde
bahçesini alanca 1. grafikteki oranlarda iki bölgeye
ayırmıştır. Bahçesine diktiği badem ve ceviz ağaçlarının
sayıca dağılımı 2. grafikte verilmiştir.
badem
240 6X
120°
ceviz
badem
210
1. grafik
2. grafik
Bir bölgedeki ağaç sayısının, o bölgenin alanına orani
"sıklık oranı" olarak tanımlanıyor.
150°
ceviz
29. Ceviz ağaçlarının bulunduğu bölgenin sıklık oranı
10 olduğuna göre, badem ağaçlarının bulunduğu
bölgenin sıklık oranı kaçt?
A) 4
B) 6
C) 7
B) 75
S
18
C) 84
Buna göre, son durumda bahçedeki
sayısı kaçtır?
A) 60
D) 10 E) 11
30 Ahmet Bey, badem ağaçlarının bulunduğu bölgeye ÖSYM'ye aittir. Sorular
18 badem ağacı daha dikince, iki bölgenin sıklık
eşit oluyor.
90
Bu soruların telif
360
760
E) 96
hiçbir kişi, kurum veya kouluş ta
240 ->
15
3/od
210
76
Lise Matematik
Grafik Problemleri
29. 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. Ahmet Bey, bahçesinin bir kısmına yalnızca badem diğer kısmına ise yalnızca ceviz ağacı dikecek biçimde bahçesini alanca 1. grafikteki oranlarda iki bölgeye ayırmıştır. Bahçesine diktiği badem ve ceviz ağaçlarının sayıca dağılımı 2. grafikte verilmiştir. badem 240 6X 120° ceviz badem 210 1. grafik 2. grafik Bir bölgedeki ağaç sayısının, o bölgenin alanına orani "sıklık oranı" olarak tanımlanıyor. 150° ceviz 29. Ceviz ağaçlarının bulunduğu bölgenin sıklık oranı 10 olduğuna göre, badem ağaçlarının bulunduğu bölgenin sıklık oranı kaçt? A) 4 B) 6 C) 7 B) 75 S 18 C) 84 Buna göre, son durumda bahçedeki sayısı kaçtır? A) 60 D) 10 E) 11 30 Ahmet Bey, badem ağaçlarının bulunduğu bölgeye ÖSYM'ye aittir. Sorular 18 badem ağacı daha dikince, iki bölgenin sıklık eşit oluyor. 90 Bu soruların telif 360 760 E) 96 hiçbir kişi, kurum veya kouluş ta 240 -> 15 3/od 210 76
TYT - 2
27. Aşağıda bir yayınevinde basılan 9., 10., 11. ve 12. sınıf
matematik kitaplarının basıma girdiği ilk aydaki basım
sayıları sütun grafiğinde, aynı kitapların ikinci aydaki basım
sayılarının sayıca dağılımı daire grafiğinde gösterilmiştir.
Basım Sayısı
(x 1000)
9. Sınıf
50
40
21
12. 11.10. 9.
1. ay
Sınıf
12.
Sınıf
120°
120°
10.
Sınıf
11.
Sınıf
2. ay
Bu yayınevinde ilk iki ayda basima giren 10. sınıf matematik
kitaplarının sayısı, 12. sınıf matematik kitaplarının sayısının
yarısına eşittir.
Buna göre, ikinci ayda basima giren 9. sınıf matematik
kitaplarının sayısı kaçtır?
A) 2000 B) 3000 C) 4000
D) 5000 E) 6000
Lise Matematik
Grafik Problemleri
TYT - 2 27. Aşağıda bir yayınevinde basılan 9., 10., 11. ve 12. sınıf matematik kitaplarının basıma girdiği ilk aydaki basım sayıları sütun grafiğinde, aynı kitapların ikinci aydaki basım sayılarının sayıca dağılımı daire grafiğinde gösterilmiştir. Basım Sayısı (x 1000) 9. Sınıf 50 40 21 12. 11.10. 9. 1. ay Sınıf 12. Sınıf 120° 120° 10. Sınıf 11. Sınıf 2. ay Bu yayınevinde ilk iki ayda basima giren 10. sınıf matematik kitaplarının sayısı, 12. sınıf matematik kitaplarının sayısının yarısına eşittir. Buna göre, ikinci ayda basima giren 9. sınıf matematik kitaplarının sayısı kaçtır? A) 2000 B) 3000 C) 4000 D) 5000 E) 6000
8. Aşağıda bir okul kütüphanesinde bulunan A, B, C ve D türle-
rine ait kitapların sayıca dağılımı Şekil - 1'deki grafikte gös-
terilmiştir. Okul kütüphanesine kitap alınmasını isteyen Okul
Müdürü Çetin Bey, kütüphaneye alınacak kitapların türünü
belirlemek için öğrencilerine anket dağıtmıştır. Bu anket so-
nucuna göre, Çetin Bey'in kütüphaneye aldığı yeni kitapların
türlerine göre sayıca dağılımı Şekil - 2'deki grafikte gösteril-
miştir.
B
120°
A)
C
3/2
A
D
C
120⁰
D
ÖSYM TAR
A
Şekil - 1
Şekil - 2
Son durumda kütüphanede bu dört kitap türünden her birin-
den eşit sayıda olduğu görülmüştür.
Buna göre, kütüphanede başlangıçta bulunan C kitap-
larının sayısının D kitaplarının sayısına oranı aşağıdaki-
lerden hangisidir?
B) -
c) -/-/-
D) //
Lise Matematik
Grafik Problemleri
8. Aşağıda bir okul kütüphanesinde bulunan A, B, C ve D türle- rine ait kitapların sayıca dağılımı Şekil - 1'deki grafikte gös- terilmiştir. Okul kütüphanesine kitap alınmasını isteyen Okul Müdürü Çetin Bey, kütüphaneye alınacak kitapların türünü belirlemek için öğrencilerine anket dağıtmıştır. Bu anket so- nucuna göre, Çetin Bey'in kütüphaneye aldığı yeni kitapların türlerine göre sayıca dağılımı Şekil - 2'deki grafikte gösteril- miştir. B 120° A) C 3/2 A D C 120⁰ D ÖSYM TAR A Şekil - 1 Şekil - 2 Son durumda kütüphanede bu dört kitap türünden her birin- den eşit sayıda olduğu görülmüştür. Buna göre, kütüphanede başlangıçta bulunan C kitap- larının sayısının D kitaplarının sayısına oranı aşağıdaki- lerden hangisidir? B) - c) -/-/- D) //
2. Aşağıdaki grafikte bir etüt merkezinin 2020 yılındaki öğrenci sayılarının dağılımı verilmiştir.
Grafik 3: 2020 Yılında Etüt Merkezindeki Öğrenci Dağılımı
2019
5. sınıflar
6. sınıflar
54°
8. sınıflar
162°
7. sınıflar
2020
5 - 2+1 = 3x
6
6x=10x
7 → ** -*6*==+=
3x=57
=12x
89x² +9+=227
hepsin uile corp
ister Logolan
Toplam
2020 yılında 8 sınıfların sayısı %50, 7. sınıfların sayısı %25, 5. sınıflar %50 artmış, 6. sınıfların sayısı değişmemiştir.
2019 yılında 7. sınıf öğrenci sayısı, 5. sınıf öğrenci sayısının 3 katı olduğuna göre, 2020 yılındaki öğrenci sayıları
daire grafiğinde gösterilirse 8. sınıfları gösteren daire diliminin merkez açısı kaç derece olur?
A) 165
B) 170
C) 180
D) 200
105
108x
56
8. Sinif Mater
tertid
Lise Matematik
Grafik Problemleri
2. Aşağıdaki grafikte bir etüt merkezinin 2020 yılındaki öğrenci sayılarının dağılımı verilmiştir. Grafik 3: 2020 Yılında Etüt Merkezindeki Öğrenci Dağılımı 2019 5. sınıflar 6. sınıflar 54° 8. sınıflar 162° 7. sınıflar 2020 5 - 2+1 = 3x 6 6x=10x 7 → ** -*6*==+= 3x=57 =12x 89x² +9+=227 hepsin uile corp ister Logolan Toplam 2020 yılında 8 sınıfların sayısı %50, 7. sınıfların sayısı %25, 5. sınıflar %50 artmış, 6. sınıfların sayısı değişmemiştir. 2019 yılında 7. sınıf öğrenci sayısı, 5. sınıf öğrenci sayısının 3 katı olduğuna göre, 2020 yılındaki öğrenci sayıları daire grafiğinde gösterilirse 8. sınıfları gösteren daire diliminin merkez açısı kaç derece olur? A) 165 B) 170 C) 180 D) 200 105 108x 56 8. Sinif Mater tertid
B
Temel Matematik
37. Dikdörtgen biçimindeki bir tabletin üzerine, dikdörtgen
biçimindeki bir cep telefonu köşelerinden üç tanesi tab-
letin ekranının kenarlarına gelecek şekilde yerleştiriliyor.
24
6
B
D) 9
TH
30
Şekil üzerinde bazı uzunluklar verilmiştir.
Tabletin ekranının kısa kenarı 24 santimetre oldu-
ğuna göre, telefonun kısa kenarı kaç santimetredir?
A) 8
B) 6√2
C) 4√5
X
12
E) 2√14
144+374
B
yz
3
Lise Matematik
Grafik Problemleri
B Temel Matematik 37. Dikdörtgen biçimindeki bir tabletin üzerine, dikdörtgen biçimindeki bir cep telefonu köşelerinden üç tanesi tab- letin ekranının kenarlarına gelecek şekilde yerleştiriliyor. 24 6 B D) 9 TH 30 Şekil üzerinde bazı uzunluklar verilmiştir. Tabletin ekranının kısa kenarı 24 santimetre oldu- ğuna göre, telefonun kısa kenarı kaç santimetredir? A) 8 B) 6√2 C) 4√5 X 12 E) 2√14 144+374 B yz 3
29. Bir inşaat firması A, B ve C tipindeki dairelerin bulunduğu
bir sitede daire sayılarının dağılımını 1. grafikte, dairelerin
satışından elde edilen gelirin daire tipine göre dağılımını
2. grafikte göstermiştir.
A
C
B
150°
A) FB <Fc <FA
C) FC < FB < FA
A
120°
E) FC <FA <FB
C
B
1. grafik
B
A, B ve C tipindeki dairelerin satış fiyatları sırasıyla FA, F
ve Fc olup, satış sürecinde daire fiyatları değişmemiştir.
Buna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru-
dur?
168
2. grafik
B) FA<FB <FC
D) FA <FC <FB
222300-0
Lise Matematik
Grafik Problemleri
29. Bir inşaat firması A, B ve C tipindeki dairelerin bulunduğu bir sitede daire sayılarının dağılımını 1. grafikte, dairelerin satışından elde edilen gelirin daire tipine göre dağılımını 2. grafikte göstermiştir. A C B 150° A) FB <Fc <FA C) FC < FB < FA A 120° E) FC <FA <FB C B 1. grafik B A, B ve C tipindeki dairelerin satış fiyatları sırasıyla FA, F ve Fc olup, satış sürecinde daire fiyatları değişmemiştir. Buna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru- dur? 168 2. grafik B) FA<FB <FC D) FA <FC <FB 222300-0
X-9 = 60
18. Bir firma 3 gün boyunca yaptığı satış sayılarını incelemiştir.
A Sothe
UX
ux
A) 320
00 km
40
1. grafik
2. grafik
Yukarıda, 3 gün boyunca satılan tüm ürünler içerisinde A
ürününün satış sayısı 1. grafikte sarı bölgeyle, bu 3 gün
boyunca satılan A ürününden iade edilenlerin sayısı ise
2. grafikte turuncu bölgeyle gösterilmiştir.
Bu 3 gün boyunca satılan A ürününden geri iade edilme-
yen ürün
sayısı 60 olduğuna göre, firma bu 3 gün boyun-
ca jadeler de dâhil toplam kaç ürün satmıştır?..
B) 300
D) 240
1004k
18 a 40
e
C) 27Q
Gods
ux
E) 210
O
L
A
EPHESU:
Lise Matematik
Grafik Problemleri
X-9 = 60 18. Bir firma 3 gün boyunca yaptığı satış sayılarını incelemiştir. A Sothe UX ux A) 320 00 km 40 1. grafik 2. grafik Yukarıda, 3 gün boyunca satılan tüm ürünler içerisinde A ürününün satış sayısı 1. grafikte sarı bölgeyle, bu 3 gün boyunca satılan A ürününden iade edilenlerin sayısı ise 2. grafikte turuncu bölgeyle gösterilmiştir. Bu 3 gün boyunca satılan A ürününden geri iade edilme- yen ürün sayısı 60 olduğuna göre, firma bu 3 gün boyun- ca jadeler de dâhil toplam kaç ürün satmıştır?.. B) 300 D) 240 1004k 18 a 40 e C) 27Q Gods ux E) 210 O L A EPHESU:
39. Aşağıdaki şekilde kare dik prizma biçimindeki bir kabin
içine, tabanları eş ve çakışık olmak üzere kare dik
piramit biçiminde bir cisim yerleştirilmiştir. Kabin
yüksekliği piramidin yüksekliğinin 2 katına eşittir.
GEA
yod [00]
Bu kap, birim zamanda sabit miktarda su akıtan bir
musluk yardımıyla doldurulmaktadır.
Musluk açıldıktan 6 dakika sonra su seviyesi piramidin
tepe noktasına kadar gelmektedir.
Buna göre, kabın tamamen dolması için musluk kaç
dakika daha açık kalmalıdır?
A) 7,5
B) 8
C9
D) 10
E) 11
Lise Matematik
Grafik Problemleri
39. Aşağıdaki şekilde kare dik prizma biçimindeki bir kabin içine, tabanları eş ve çakışık olmak üzere kare dik piramit biçiminde bir cisim yerleştirilmiştir. Kabin yüksekliği piramidin yüksekliğinin 2 katına eşittir. GEA yod [00] Bu kap, birim zamanda sabit miktarda su akıtan bir musluk yardımıyla doldurulmaktadır. Musluk açıldıktan 6 dakika sonra su seviyesi piramidin tepe noktasına kadar gelmektedir. Buna göre, kabın tamamen dolması için musluk kaç dakika daha açık kalmalıdır? A) 7,5 B) 8 C9 D) 10 E) 11