Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Grafik Problemleri Soruları

Kilo (kg)
80
Fırat
Yukarıdaki sütun grafiğinde beş kişinin kilolan gösteril-
miştir.
Bu kişiler arasında aşağıdaki konuşma gerçekleşmiştir.
Hepimizin kilosu birbirinden farklı birer
: tam sayı olup Arifin benden 12 kilo faz-
lası vardır.
Asim
Arif
Süleyman :
Eray
Firat
Kişiler
Eray benden 4 kilo daha zayıftır.
Süleyman benden 10 kilo daha şişman-
dır.
En fazla kilolu olan benim ve benden
sonra Asım'dır.
En zayıf ikinci kişi benim.
Buna göre Asım ve Eray'ın kiloları toplamı,
I. 182
II. 184
III. 186
ifadelerinden hangileri olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Lise Matematik
Grafik Problemleri
Kilo (kg) 80 Fırat Yukarıdaki sütun grafiğinde beş kişinin kilolan gösteril- miştir. Bu kişiler arasında aşağıdaki konuşma gerçekleşmiştir. Hepimizin kilosu birbirinden farklı birer : tam sayı olup Arifin benden 12 kilo faz- lası vardır. Asim Arif Süleyman : Eray Firat Kişiler Eray benden 4 kilo daha zayıftır. Süleyman benden 10 kilo daha şişman- dır. En fazla kilolu olan benim ve benden sonra Asım'dır. En zayıf ikinci kişi benim. Buna göre Asım ve Eray'ın kiloları toplamı, I. 182 II. 184 III. 186 ifadelerinden hangileri olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III
DENEME-7
46-48. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbi-
rinden bağımsız olarak cevaplayınız.
Aşağıda tabloda K, L, M, N, P okullarında 2019 ve
2020 yıllarında okuyan öğrenci sayılarının bazıları
gösterilmiştir.
Okullar
K
L
M
N
P
25
10
5
-10
Yıllar
Aşağıdaki grafikte ise 2020 yılında bu okullarda
okuyanların sayılarının 2019 yılına göre yüzde ola-
rak değişimi okul sırası gözetilmeden verilmiştir.
-20
2019
360
% değişimi
400
2020
450
525
576
320
275
Okullar
Bu okullarda okuyanların sayılarıyla ilgili şunlar bi-
linmektedir.
• 2020 yılında M okulunda okuyanların sayısı,
2019 yılına göre azalmıştır.
2020 yılında L ve P okullarında okuyanların sa-
yısı, 2019 yılına göre eşit sayıda artmıştır.
isem yayıncılık
46. Grafikte, 2020 yılındaki okuyan sayısı 2019 yılı-
na göre %25 artış gösteren okul hangisidir?
B) L C) M
K⇒ 2019
360
100.90
3604
DGS SAYISAL
uso-360-90 artimes.
go artı ise
360
100 XX
D) N E) P
2020
450
innuC
C) 640
= 25=x%25
47. Buna göre, 2019 yılında M okulunda okuyanla-
rin sayısı kaçtır?
A) 600 B) 620
D) 650
artist
APR
E) 660
SAA
D
Lise Matematik
Grafik Problemleri
DENEME-7 46-48. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbi- rinden bağımsız olarak cevaplayınız. Aşağıda tabloda K, L, M, N, P okullarında 2019 ve 2020 yıllarında okuyan öğrenci sayılarının bazıları gösterilmiştir. Okullar K L M N P 25 10 5 -10 Yıllar Aşağıdaki grafikte ise 2020 yılında bu okullarda okuyanların sayılarının 2019 yılına göre yüzde ola- rak değişimi okul sırası gözetilmeden verilmiştir. -20 2019 360 % değişimi 400 2020 450 525 576 320 275 Okullar Bu okullarda okuyanların sayılarıyla ilgili şunlar bi- linmektedir. • 2020 yılında M okulunda okuyanların sayısı, 2019 yılına göre azalmıştır. 2020 yılında L ve P okullarında okuyanların sa- yısı, 2019 yılına göre eşit sayıda artmıştır. isem yayıncılık 46. Grafikte, 2020 yılındaki okuyan sayısı 2019 yılı- na göre %25 artış gösteren okul hangisidir? B) L C) M K⇒ 2019 360 100.90 3604 DGS SAYISAL uso-360-90 artimes. go artı ise 360 100 XX D) N E) P 2020 450 innuC C) 640 = 25=x%25 47. Buna göre, 2019 yılında M okulunda okuyanla- rin sayısı kaçtır? A) 600 B) 620 D) 650 artist APR E) 660 SAA D
DENEME
46-48. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbi-
rinden bağımsız olarak cevaplayınız.
Aşağıda tabloda K, L, M, N, P okullarında 2019 ve
2020 yıllarında okuyan öğrenci sayılarının bazıları
gösterilmiştir.
Okullar
K
L
M
N
P
25
10
-10
Yıllar
Aşağıdaki grafikte ise 2020 yılında bu okullarda
okuyanların sayılarının 2019 yılına göre yüzde ola-
rak değişimi okul sırası gözetilmeden verilmiştir
2019
360
% değişimi
400
2020
450
525
576
320
275
11
Okullar
Bu okullarda okuyanların sayılarıyla ilgili şunlar bi-
linmektedir.
• 2020 yılında M okulunda okuyanların sayısı,
2019 yılına göre azalmıştır.
• 2020 yılında L ve P okullarında okuyanların sa-
yısı, 2019 yılına göre eşit sayıda artmıştır.
isem yayincilik
DGS SAYISAL
46. Grafikte, 2020 yılındaki okuyan sayısı 2019 yılı-
na göre %25 artış gösteren okul hangisidir?
pok
B) L
C) M
D) N
pris
E) P
DGS SAYISAL
49-51. sorulan aşağıdaki bilgilere
rinden bağımsız olarak cevaplayinu
Aşağıda verilen ABCD dikdörtgeni do
reye bölünmüştür.
olarak verilmis
ju kaç cm'di
3) 15 C)
Canli kare
15
Lise Matematik
Grafik Problemleri
DENEME 46-48. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbi- rinden bağımsız olarak cevaplayınız. Aşağıda tabloda K, L, M, N, P okullarında 2019 ve 2020 yıllarında okuyan öğrenci sayılarının bazıları gösterilmiştir. Okullar K L M N P 25 10 -10 Yıllar Aşağıdaki grafikte ise 2020 yılında bu okullarda okuyanların sayılarının 2019 yılına göre yüzde ola- rak değişimi okul sırası gözetilmeden verilmiştir 2019 360 % değişimi 400 2020 450 525 576 320 275 11 Okullar Bu okullarda okuyanların sayılarıyla ilgili şunlar bi- linmektedir. • 2020 yılında M okulunda okuyanların sayısı, 2019 yılına göre azalmıştır. • 2020 yılında L ve P okullarında okuyanların sa- yısı, 2019 yılına göre eşit sayıda artmıştır. isem yayincilik DGS SAYISAL 46. Grafikte, 2020 yılındaki okuyan sayısı 2019 yılı- na göre %25 artış gösteren okul hangisidir? pok B) L C) M D) N pris E) P DGS SAYISAL 49-51. sorulan aşağıdaki bilgilere rinden bağımsız olarak cevaplayinu Aşağıda verilen ABCD dikdörtgeni do reye bölünmüştür. olarak verilmis ju kaç cm'di 3) 15 C) Canli kare 15
24. Üç dersten oluşan ve her dersten eşit sayıda sorunun
sorulduğu bir deneme sınavına giren Şule'nin bu testler-
deki doğru ve yanlış cevap sayılarının dağılımı aşağıdaki
daire grafikte gösterilmiştir.
Doğru
120°
Doğru
45°
45
Yanlış
30°
Yanlış
Yanlış
Doğru
J: Fen Bilgisi
J: Türkçe
1: Matematik
Şule'nin Fen Bilgisi testinde boş bıraktığı soru sayısı, Ma-
tematik testinde boş bıraktığı soru sayısından 24 fazladır.
Bu deneme sınavında net sayısı hesaplanırken doğru
sayısından yanlış sayısının dörtte biri çıkarıldığına
göre, Şule'nin Türkçe testindeki net sayısı kaçtır?
A) 30
B) 37,5
C) 45
D) 52,5
E) 60
26
Lise Matematik
Grafik Problemleri
24. Üç dersten oluşan ve her dersten eşit sayıda sorunun sorulduğu bir deneme sınavına giren Şule'nin bu testler- deki doğru ve yanlış cevap sayılarının dağılımı aşağıdaki daire grafikte gösterilmiştir. Doğru 120° Doğru 45° 45 Yanlış 30° Yanlış Yanlış Doğru J: Fen Bilgisi J: Türkçe 1: Matematik Şule'nin Fen Bilgisi testinde boş bıraktığı soru sayısı, Ma- tematik testinde boş bıraktığı soru sayısından 24 fazladır. Bu deneme sınavında net sayısı hesaplanırken doğru sayısından yanlış sayısının dörtte biri çıkarıldığına göre, Şule'nin Türkçe testindeki net sayısı kaçtır? A) 30 B) 37,5 C) 45 D) 52,5 E) 60 26
O O O O O
30
60
90
80*
120
30
180
100'
90°
60⁰
Grafikte 2015 yılında bir liseden mezun olan öğrencilerin
üniversite sınavı sonrası yerleştikleri bölümler gösterilmiştir.
Lisans
30 öğrenci önlisans bölümlere yerleştiğine göre mezun olan
öğrenci sayısı kaçtır?
Önlisans
Açıköğretim
Kazanamayanlar
(Yerleşemeyenler)
Polis Okulu veya
Askeri Okul
Lise Matematik
Grafik Problemleri
O O O O O 30 60 90 80* 120 30 180 100' 90° 60⁰ Grafikte 2015 yılında bir liseden mezun olan öğrencilerin üniversite sınavı sonrası yerleştikleri bölümler gösterilmiştir. Lisans 30 öğrenci önlisans bölümlere yerleştiğine göre mezun olan öğrenci sayısı kaçtır? Önlisans Açıköğretim Kazanamayanlar (Yerleşemeyenler) Polis Okulu veya Askeri Okul
6.
B
E
C
F
A
Şekildeki fayans, 36 birim
kareden oluşmaktadır.
Fayans üzerine A merkez-
li çeyrek çember ve E
merkezli yarım çember
çizilmiştir. E merkezli
yarım çember [DF]'ye T
noktasında teğettir.
Yukandaki verilere göre, m(BAD) = x açısı kaç derecedir?
A) 15
B) 20
C) 30
D) 45
E) 60
Lise Matematik
Grafik Problemleri
6. B E C F A Şekildeki fayans, 36 birim kareden oluşmaktadır. Fayans üzerine A merkez- li çeyrek çember ve E merkezli yarım çember çizilmiştir. E merkezli yarım çember [DF]'ye T noktasında teğettir. Yukandaki verilere göre, m(BAD) = x açısı kaç derecedir? A) 15 B) 20 C) 30 D) 45 E) 60
Bekçi köpeği Karabaş eni 2 metre boyu 1 metre olan zemine
dikdörtgen biçimindeki kulübesinin köşesine 2 metre lik bir
iple bağlanmıştır.
Karabaşın gezebileceği bölgenin alanı (Kulübenin içi ha-
riç) kaç metrekaredir?
A) 13T
4
Çözüm
B) 7T
2
C) 7T
4
D) 13T
2
E) 6
Lise Matematik
Grafik Problemleri
Bekçi köpeği Karabaş eni 2 metre boyu 1 metre olan zemine dikdörtgen biçimindeki kulübesinin köşesine 2 metre lik bir iple bağlanmıştır. Karabaşın gezebileceği bölgenin alanı (Kulübenin içi ha- riç) kaç metrekaredir? A) 13T 4 Çözüm B) 7T 2 C) 7T 4 D) 13T 2 E) 6
ari
A
note
de
A
Aşağıda 12 hayvanlı takvim verilmiştir.
YILAN
+12
+12
2023
TAVSAN BALIK
A) Pars
2022
OLOZ 6002
KOYUN
AT
+12
+12
2026
2025
2013 2014/
2024
2012
4202
21+
D) Tavşan
ON IKI
HAYVANLI
TÜRK
TAKVİMİ
VISI
2002
6102
21+
2015
B) Maymun
MAYMUN
2006
+12
2004 2005
2016 2017
+12
KÖPEK DOMUZ
+12
8107
ZL+
Bu takvim milattan önceki yıllarda kullanılmış ve her yıl bir
hayvan ile eşleşmiştir. 2020 yılında bu takvimi öğrenen
Asya, Begüm, Cemile, Duru ve Elis doğdukları yılın hangi
hayvana denk geldiğini bulmak istemişlerdir. Bu beş arka-
daşın isimleri alfabetik sırayla yazıldığında aralarında birer
yaş vardır. Doğum yılını ilk hesaplayan Elis arkadaşlarına
Sad "Hesap yaparken 2050'den 13 çıkarıp 2037 bularak At yılın-
da doğduğumu buldum." demiştir.
TAVUK
Buna göre; Asya, Begüm, Cemile ve Duru'dan herhangi
birinin doğum yılı aşağıdaki hayvan yıllarından hangisi-
ne kesinlikle denk gelmez?
A
E) Tavuk
C) Domuz
24. Aşağıda dik koordinat düzleminde [0, 8] kapalı aralığında
tanımlı f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir
Lise Matematik
Grafik Problemleri
ari A note de A Aşağıda 12 hayvanlı takvim verilmiştir. YILAN +12 +12 2023 TAVSAN BALIK A) Pars 2022 OLOZ 6002 KOYUN AT +12 +12 2026 2025 2013 2014/ 2024 2012 4202 21+ D) Tavşan ON IKI HAYVANLI TÜRK TAKVİMİ VISI 2002 6102 21+ 2015 B) Maymun MAYMUN 2006 +12 2004 2005 2016 2017 +12 KÖPEK DOMUZ +12 8107 ZL+ Bu takvim milattan önceki yıllarda kullanılmış ve her yıl bir hayvan ile eşleşmiştir. 2020 yılında bu takvimi öğrenen Asya, Begüm, Cemile, Duru ve Elis doğdukları yılın hangi hayvana denk geldiğini bulmak istemişlerdir. Bu beş arka- daşın isimleri alfabetik sırayla yazıldığında aralarında birer yaş vardır. Doğum yılını ilk hesaplayan Elis arkadaşlarına Sad "Hesap yaparken 2050'den 13 çıkarıp 2037 bularak At yılın- da doğduğumu buldum." demiştir. TAVUK Buna göre; Asya, Begüm, Cemile ve Duru'dan herhangi birinin doğum yılı aşağıdaki hayvan yıllarından hangisi- ne kesinlikle denk gelmez? A E) Tavuk C) Domuz 24. Aşağıda dik koordinat düzleminde [0, 8] kapalı aralığında tanımlı f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir
er
19. Karbon salınımı, karbon içeriki yakıtların(etrol, doğal gaz,
3
kömür vb.) yanması sonucu açığa çıkmasıyla oluşan kar-
bondioksit gazının atmosfere yayılmasıdır. Karbondioksit
gazının havaya salınımı onucu hava kirliliği meydana gel-
S4
125
us
mektedir.
Bir ülkede A, B ve C şehirlerindeki toplam karbon salini-
mının şehirlere göre dağılımı 1. grafikte, toplam nüfusun
şehirlere göre dağılımı ise 2. grafikte verilmiştir.
kaban
C
150°
140°
70°
2x
A
1. Grafik
B
14X
A) KB <KA <Kc
C) KA<KC < KB
gy
110°
cllu
E) Kc <K< KA
169
160⁰ B
sehr.
A, B ve C şehirlerinde kişi başına düşen karbon salınımı
sırasıyla KA, KB ve Kc ile gösteriliyor.
2. Grafik
Buna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru
dur?
B) KC <KA<KB
D) K₂ KB <Kc
Lise Matematik
Grafik Problemleri
er 19. Karbon salınımı, karbon içeriki yakıtların(etrol, doğal gaz, 3 kömür vb.) yanması sonucu açığa çıkmasıyla oluşan kar- bondioksit gazının atmosfere yayılmasıdır. Karbondioksit gazının havaya salınımı onucu hava kirliliği meydana gel- S4 125 us mektedir. Bir ülkede A, B ve C şehirlerindeki toplam karbon salini- mının şehirlere göre dağılımı 1. grafikte, toplam nüfusun şehirlere göre dağılımı ise 2. grafikte verilmiştir. kaban C 150° 140° 70° 2x A 1. Grafik B 14X A) KB <KA <Kc C) KA<KC < KB gy 110° cllu E) Kc <K< KA 169 160⁰ B sehr. A, B ve C şehirlerinde kişi başına düşen karbon salınımı sırasıyla KA, KB ve Kc ile gösteriliyor. 2. Grafik Buna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru dur? B) KC <KA<KB D) K₂ KB <Kc
O ve M mer-
kezli çemberler
sırasıyla A ve B
noktalarında AB
ye teğettir.
|AB| = 12 cm. |OA|=7 cm, |MB| = 2 cm
0
7
A
12
M.2
B
Yukandaki verilere göre, çemberler arasındaki
en kısa uzaklık kaç cm-dir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5:
Lise Matematik
Grafik Problemleri
O ve M mer- kezli çemberler sırasıyla A ve B noktalarında AB ye teğettir. |AB| = 12 cm. |OA|=7 cm, |MB| = 2 cm 0 7 A 12 M.2 B Yukandaki verilere göre, çemberler arasındaki en kısa uzaklık kaç cm-dir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5:
4. Aşağıdaki sütun grafiğinde Nazmiye, Sevim ve Emine'nin
bir haftada boyadıkları çini sayıları gösterilmiştir.
Grafik: Bir Haftada Boyanan Çini Sayısı
Çini Sayısı
287
X
224
0
Nazmiye
Sevim
Emine
Kişiler
Her gün eşit sayıda çini boyayan Nazmiye ile her gün eşit
sayıda çını boyayan Emine'nin boyadıkları bir gunluk çını
sayılarının arasındaki fark 6'dır.
Buna göre, bu üç kişinin bir haftada boyadığı ortala-
ma çini sayısı kaçtır?
A) 252
B) 243
C) 236
Aşağıda beş arkadaşın yaşları verilmiştir.
D) 228
Lise Matematik
Grafik Problemleri
4. Aşağıdaki sütun grafiğinde Nazmiye, Sevim ve Emine'nin bir haftada boyadıkları çini sayıları gösterilmiştir. Grafik: Bir Haftada Boyanan Çini Sayısı Çini Sayısı 287 X 224 0 Nazmiye Sevim Emine Kişiler Her gün eşit sayıda çini boyayan Nazmiye ile her gün eşit sayıda çını boyayan Emine'nin boyadıkları bir gunluk çını sayılarının arasındaki fark 6'dır. Buna göre, bu üç kişinin bir haftada boyadığı ortala- ma çini sayısı kaçtır? A) 252 B) 243 C) 236 Aşağıda beş arkadaşın yaşları verilmiştir. D) 228
12. Bir telefon tamircisine aralık ayında getirilen hasarlı telefonlara ait hasarlarının sebepleri daire grafiğinde,
kullanıcı hatasından kaynaklı hasar sebeplerinin sayısı sütun grafiğinde verilmiştir.
Grafik: Hasarlı telefonların hasar
sebeplerinin dağılımı
Yüksekten
düşme
Hatalı
üretim
SIVI ile
temas
30°
Kullanıcı
hatası
62
B) 238
16
12
8
Grafik: Kullanıcı hatasından kaynaklanan
hasar sebepleri
Şarj
kısmına
cisim
sokma oynama
Cebinde
unutulup
oyun üzerine
oturma
Yüksekten düşmeden kaynaklı hasar sayısı, hatalı üretimden kaynaklı hasar sayısının iki katına eşittir.
Buna göre aralık ayında telefon tamircisine getirilen telefonların kaç tanesi yüksekten düşme se-
beplidir?
A) 240
C) 204
Uzun
süre
D) 192
Lise Matematik
Grafik Problemleri
12. Bir telefon tamircisine aralık ayında getirilen hasarlı telefonlara ait hasarlarının sebepleri daire grafiğinde, kullanıcı hatasından kaynaklı hasar sebeplerinin sayısı sütun grafiğinde verilmiştir. Grafik: Hasarlı telefonların hasar sebeplerinin dağılımı Yüksekten düşme Hatalı üretim SIVI ile temas 30° Kullanıcı hatası 62 B) 238 16 12 8 Grafik: Kullanıcı hatasından kaynaklanan hasar sebepleri Şarj kısmına cisim sokma oynama Cebinde unutulup oyun üzerine oturma Yüksekten düşmeden kaynaklı hasar sayısı, hatalı üretimden kaynaklı hasar sayısının iki katına eşittir. Buna göre aralık ayında telefon tamircisine getirilen telefonların kaç tanesi yüksekten düşme se- beplidir? A) 240 C) 204 Uzun süre D) 192
X = 12 tane bezpen yapon
20:40
12. Aşağıda bir fabrikada bulunan tüm telefonların işletim
sistemlerine ve renklerine göre sayıca dağılımları sıra-
sıyla Şekil 1 ve Şekil 2'deki dairesel grafiklerde göste-
rilmiştir.
B işletim
sistemi
A)
A işletim
sistemi
18
5
B) 3
C)
Gri
13
4
108°
162
Şekil 1
B işletim sistemli telefonların yarısı beyaz, üçte biri
gri olduğuna göre beyaz telefon sayısı A işletim
sistemli siyah telefon sayısının kaç katıdır?
E) 1/31
Siyah
Beyaz
Şekil 2
D) 2
AT
B
13
Lise Matematik
Grafik Problemleri
X = 12 tane bezpen yapon 20:40 12. Aşağıda bir fabrikada bulunan tüm telefonların işletim sistemlerine ve renklerine göre sayıca dağılımları sıra- sıyla Şekil 1 ve Şekil 2'deki dairesel grafiklerde göste- rilmiştir. B işletim sistemi A) A işletim sistemi 18 5 B) 3 C) Gri 13 4 108° 162 Şekil 1 B işletim sistemli telefonların yarısı beyaz, üçte biri gri olduğuna göre beyaz telefon sayısı A işletim sistemli siyah telefon sayısının kaç katıdır? E) 1/31 Siyah Beyaz Şekil 2 D) 2 AT B 13
26. Bir şirkette çalışan Sıla ve Melisa bir haftada 4 gün mesaiye
kalmışlardır.
Aşağıdaki tabloda bu iki çalışanın mesaiye kaldığı günlerde
kaçar saat mesaiye kaldıkları verilmiştir.
Sıla
Melisa
Deneme Deposu / Deneme 4
A) 5
Salı Cuma
5
7
6
4
Bu iş yerinde fazla mesainin saatlik ücreti hafta içi 60 TL,
hafta sonu ise 120 TL'dir.
Melisa'nın hafta sonu mesaiden kazandığı para,
Sıla'nın hafta içi mesaiden kazandığı paraya eşittir.
Cumartesi Pazar
2
A
B
1
Sıla ve Melisa'nın bu dört günde çalıştıkları fazla mesai
saatleri toplamı birbirine eşit olduğuna göre, A + B
toplamı kaçtır?
B) 6
for
C) 7
300 +420 +240 +1₂0A
600
D) 8
360+240+ 120B + 120
5
720
3
E) 9
Lise Matematik
Grafik Problemleri
26. Bir şirkette çalışan Sıla ve Melisa bir haftada 4 gün mesaiye kalmışlardır. Aşağıdaki tabloda bu iki çalışanın mesaiye kaldığı günlerde kaçar saat mesaiye kaldıkları verilmiştir. Sıla Melisa Deneme Deposu / Deneme 4 A) 5 Salı Cuma 5 7 6 4 Bu iş yerinde fazla mesainin saatlik ücreti hafta içi 60 TL, hafta sonu ise 120 TL'dir. Melisa'nın hafta sonu mesaiden kazandığı para, Sıla'nın hafta içi mesaiden kazandığı paraya eşittir. Cumartesi Pazar 2 A B 1 Sıla ve Melisa'nın bu dört günde çalıştıkları fazla mesai saatleri toplamı birbirine eşit olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? B) 6 for C) 7 300 +420 +240 +1₂0A 600 D) 8 360+240+ 120B + 120 5 720 3 E) 9
Aşağıdaki grafikte 120 litre sütten elde edilen P kg peynir ve
K kg kaymak miktarlarının dağılımı verilmiştir.
120
A) 25
100
60
40
4 Süt(lt)
15
Buna göre, 100 litre sütten elde edilen peynir miktarı,
kaymak miktarından kaç kg fazladır?
B) 30
K: Kaymak
P: Peynir
K 60 P. Ürün(kg)
C) 45
D) 50
8
6
E) 60
Lise Matematik
Grafik Problemleri
Aşağıdaki grafikte 120 litre sütten elde edilen P kg peynir ve K kg kaymak miktarlarının dağılımı verilmiştir. 120 A) 25 100 60 40 4 Süt(lt) 15 Buna göre, 100 litre sütten elde edilen peynir miktarı, kaymak miktarından kaç kg fazladır? B) 30 K: Kaymak P: Peynir K 60 P. Ürün(kg) C) 45 D) 50 8 6 E) 60
18. A, B ve C köylerinin 2010 ve 2020 yıllarındaki nü-
fuslarının dağılımları aşağıdaki daire grafiklerinde
verilmiştir.
2010 Nüfus Sayımı
80°
100°
2020 Nüfus sayımı
C) 90
120°
1:A □: B
:C
2020 yılında bu üç köyün toplam nüfusu 2010 yılına
göre %25 artmıştır.
80°
2010 yılında A köyünün nüfusu 720 olduğuna
göre, 2020 yılında bu köyün nüfusu 2010 yılına
göre kaç artmıştır?
A) 60
B) 80
D) 100
E) 120
Lise Matematik
Grafik Problemleri
18. A, B ve C köylerinin 2010 ve 2020 yıllarındaki nü- fuslarının dağılımları aşağıdaki daire grafiklerinde verilmiştir. 2010 Nüfus Sayımı 80° 100° 2020 Nüfus sayımı C) 90 120° 1:A □: B :C 2020 yılında bu üç köyün toplam nüfusu 2010 yılına göre %25 artmıştır. 80° 2010 yılında A köyünün nüfusu 720 olduğuna göre, 2020 yılında bu köyün nüfusu 2010 yılına göre kaç artmıştır? A) 60 B) 80 D) 100 E) 120