Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Hareket Problemleri Soruları

45 m
75 m
Boylan 45 metre ve 75 metre olan iki tren
A noktasındaki makas hattından aynı anda
geçiyorlar. Boyu kısa olanın hızı saatte 12 km
diğerinin hazı ise saatte 24 km cir
Buna göre, A noktasındaki makas hattından
geçtikleri andan itibaren kaç saniye sonra en
son vagonları birbirini geçer?
A) 12
C) 18 D) 20 E) 25
B) 15
Lise Matematik
Hareket Problemleri
45 m 75 m Boylan 45 metre ve 75 metre olan iki tren A noktasındaki makas hattından aynı anda geçiyorlar. Boyu kısa olanın hızı saatte 12 km diğerinin hazı ise saatte 24 km cir Buna göre, A noktasındaki makas hattından geçtikleri andan itibaren kaç saniye sonra en son vagonları birbirini geçer? A) 12 C) 18 D) 20 E) 25 B) 15
K
V₁ = 30 km/sa
wwww
V, ve V₂ hızlanındaki hareketliler aynı anda K ve M
noktalarından; birbirlerine doğru hareket ederlerse
L noktasında, aynı yönde hareket ederlerse N
noktasında buluşuyorlar.
B) 4
N
Lile N arası 240 km olduğuna göre, iki araç K
ve N noktalarından aynı anda karşılıklı hareket
etselerdi kaç saat sonra karşılaşırlardı?
D) 6 E) 8
C) 5
Lise Matematik
Hareket Problemleri
K V₁ = 30 km/sa wwww V, ve V₂ hızlanındaki hareketliler aynı anda K ve M noktalarından; birbirlerine doğru hareket ederlerse L noktasında, aynı yönde hareket ederlerse N noktasında buluşuyorlar. B) 4 N Lile N arası 240 km olduğuna göre, iki araç K ve N noktalarından aynı anda karşılıklı hareket etselerdi kaç saat sonra karşılaşırlardı? D) 6 E) 8 C) 5
36.
Bir araç gideceği yolun asfat kısmında seatte
150 km hızla gitmekte ve her saat deposunun
kadar yakıt tüketmektedir. Yolun toprak kosmında
ise saatte 90 km hızla gitmekte ve her saat
deposunun i kadar yakıt tüketmektedir.
14
Ü
Toplam 6 saat süren bu yolculuğun hem asfalt
kısmının tamamında hem de toprak kısmının
tamamında eşit miktarda yakıt tüketildiğine
göre, asfalt yol kaç km'dir?
A) 300 B) 280
C)260
D) 240 E) 150
Lise Matematik
Hareket Problemleri
36. Bir araç gideceği yolun asfat kısmında seatte 150 km hızla gitmekte ve her saat deposunun kadar yakıt tüketmektedir. Yolun toprak kosmında ise saatte 90 km hızla gitmekte ve her saat deposunun i kadar yakıt tüketmektedir. 14 Ü Toplam 6 saat süren bu yolculuğun hem asfalt kısmının tamamında hem de toprak kısmının tamamında eşit miktarda yakıt tüketildiğine göre, asfalt yol kaç km'dir? A) 300 B) 280 C)260 D) 240 E) 150
Hızları sırasıyla 12m/dk, 18m/dk ve 10m/dk olan 3 hareketli, çevresi 540 m olan bir dairesel pistte A nokta-
sından aynı anda aynı yönde harekete başlıyorlar.
Buna göre, kaç dakika sonra ilk kez başlangıç noktasından üçü birlikte geçer?
*12+ = 540+
8
Lise Matematik
Hareket Problemleri
Hızları sırasıyla 12m/dk, 18m/dk ve 10m/dk olan 3 hareketli, çevresi 540 m olan bir dairesel pistte A nokta- sından aynı anda aynı yönde harekete başlıyorlar. Buna göre, kaç dakika sonra ilk kez başlangıç noktasından üçü birlikte geçer? *12+ = 540+ 8
YouTube
Problemleri
7.
Kapalı Kuru Yük Vegonu
Taşıyabileceği yük en
fazla 500 kg
Sıvı Yük Vagonu
Taşıyabileceği yük en
fazla 700 kg
D) 6650
Açık Kuru Yük Vagonu
Taşıyabileceği yük en
fazla 450 kg
Trenlerin ön kısmında makinistin bulunduğu bir loko-
motif bulunur.
Yukarıdaki vagonların her birinden en az bir adet
bağlamak koşulu ile lokomotifin arkasına en çok
10 adet vagon bağlayarak, en fazla kaç kg yük ta-
şınabilir?
A) 6500
B) 6550
E) 6700
C) 6600
Lise Matematik
Hareket Problemleri
YouTube Problemleri 7. Kapalı Kuru Yük Vegonu Taşıyabileceği yük en fazla 500 kg Sıvı Yük Vagonu Taşıyabileceği yük en fazla 700 kg D) 6650 Açık Kuru Yük Vagonu Taşıyabileceği yük en fazla 450 kg Trenlerin ön kısmında makinistin bulunduğu bir loko- motif bulunur. Yukarıdaki vagonların her birinden en az bir adet bağlamak koşulu ile lokomotifin arkasına en çok 10 adet vagon bağlayarak, en fazla kaç kg yük ta- şınabilir? A) 6500 B) 6550 E) 6700 C) 6600
k
ina
Se-
va
lar
ol-
ne
2
5
3V
er
na
aç
karekök
Problem 11
276-9
39
[AC] çaplı O merkezli dairesel bir pistin B ve C noktala-
rindan hızları V. 20 m/s ve V, 50 m/s olan iki araç
aynı anda ve aynı yönde harekete başlıyor.
B) 33
A
Pistin çevresi 270 m ve AB| = |OA| olduğuna göre,
araçlar kaç saniye sonra dördüncü defa yan yana
gelirler?
A) 30
A
270
C) 36
D) 42
060
240
X2180m
E) 45
360 × = 2110₁24 +3=9.
2
·(50-20) t = 180
20x = 180 +26
Problem 12
t₁=6.
t2=9
ftud
t=33
Bir grup asker geniş bir alana kare şeklinde dizilmiştir.
Kare şeklinde dizilmek, yan yana bulunan asker sayısı
ile sıra sayısının eşit olması demektir. Daha sonra aynı
Lise Matematik
Hareket Problemleri
k ina Se- va lar ol- ne 2 5 3V er na aç karekök Problem 11 276-9 39 [AC] çaplı O merkezli dairesel bir pistin B ve C noktala- rindan hızları V. 20 m/s ve V, 50 m/s olan iki araç aynı anda ve aynı yönde harekete başlıyor. B) 33 A Pistin çevresi 270 m ve AB| = |OA| olduğuna göre, araçlar kaç saniye sonra dördüncü defa yan yana gelirler? A) 30 A 270 C) 36 D) 42 060 240 X2180m E) 45 360 × = 2110₁24 +3=9. 2 ·(50-20) t = 180 20x = 180 +26 Problem 12 t₁=6. t2=9 ftud t=33 Bir grup asker geniş bir alana kare şeklinde dizilmiştir. Kare şeklinde dizilmek, yan yana bulunan asker sayısı ile sıra sayısının eşit olması demektir. Daha sonra aynı
topla
1. Aynı evde oturan ve okulları birbirine zıt yönler-
de olan Burcu ile Esra aynı anda evden çıkıp
okullarına doğru sabit hızlarla hareket etmişler-
dir. Aşağıdaki grafik, bu iki kişinin okullarına va-
rıncaya kadar geçen sürede aralarındaki mesa-
fenin zamana göre değişimini göstermektedir.
2.
KOLAY
SEVİYE
A Aralarındaki uzaklık
(metre)
1700
1400
Geçen süre
(dakka)
Esra'nın okulu eve daha uzak olduğuna
göre, Burcu'nun okulunun eve olan uzaklığı
kaç metredir?
A) 450 B) 500 C) 600 D) 750 E) 800
2022/ TYT
Buy
Bir araç, iki kent arasındaki yolu saatte ortala-
ma 60 km hızla gidip, hiç mola vermeden sa-
atte ortalama 80 km hızla dönerek yolculuğu 7
saatte tamamlıyor.
Bu iki kent arasındaki uzaklık kaç km dir?
A) 240 B) 280 C) 300 D) 320 E) 360
2006/ÖSS Mat 1
4.
5.
Şe
km
B
an
ka
A)
Saroya
Lise Matematik
Hareket Problemleri
topla 1. Aynı evde oturan ve okulları birbirine zıt yönler- de olan Burcu ile Esra aynı anda evden çıkıp okullarına doğru sabit hızlarla hareket etmişler- dir. Aşağıdaki grafik, bu iki kişinin okullarına va- rıncaya kadar geçen sürede aralarındaki mesa- fenin zamana göre değişimini göstermektedir. 2. KOLAY SEVİYE A Aralarındaki uzaklık (metre) 1700 1400 Geçen süre (dakka) Esra'nın okulu eve daha uzak olduğuna göre, Burcu'nun okulunun eve olan uzaklığı kaç metredir? A) 450 B) 500 C) 600 D) 750 E) 800 2022/ TYT Buy Bir araç, iki kent arasındaki yolu saatte ortala- ma 60 km hızla gidip, hiç mola vermeden sa- atte ortalama 80 km hızla dönerek yolculuğu 7 saatte tamamlıyor. Bu iki kent arasındaki uzaklık kaç km dir? A) 240 B) 280 C) 300 D) 320 E) 360 2006/ÖSS Mat 1 4. 5. Şe km B an ka A) Saroya
10. Aralarında 96 km uzaklık bulunan A ve B kentlerin-
den sırasıyla saatte 74 km ve 58 km hızla iki araç
aynı anda aynı yöne doğru hareket ediyorlar.
Buna göre, hızlı giden yavaş gidene kaç saat
sonra yetişir?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
14.
Lise Matematik
Hareket Problemleri
10. Aralarında 96 km uzaklık bulunan A ve B kentlerin- den sırasıyla saatte 74 km ve 58 km hızla iki araç aynı anda aynı yöne doğru hareket ediyorlar. Buna göre, hızlı giden yavaş gidene kaç saat sonra yetişir? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 14.
ak
çtır?
Kafa Dengi
20. Aşağıdaki grafik bir turist grubunun yaptıkları gezintinin
otele uzaklıklarını göstermektedir.
A Otelden uzaklık (km)
6
5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(3)
Bu grup sabah saat 8.00'de otelden çıktıklarına
göre,
Zaman (saat)
Saat 11.00'de 5 km uzaklıkta bir yerde 2 saat mola
vermişlerdir.
Saat 13.00'te harekete başlayıp saat 14.00'te
ulaştıkları yerde 2 saat mola vermişlerdir.
III. Saat 15.00'te otele doğru hareket etmeye
başlamışlar ve saat 18.00'de otele ulaşmışlardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) ILve T
C) I ve II
E) I, II ve III
T
21.
Lise Matematik
Hareket Problemleri
ak çtır? Kafa Dengi 20. Aşağıdaki grafik bir turist grubunun yaptıkları gezintinin otele uzaklıklarını göstermektedir. A Otelden uzaklık (km) 6 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (3) Bu grup sabah saat 8.00'de otelden çıktıklarına göre, Zaman (saat) Saat 11.00'de 5 km uzaklıkta bir yerde 2 saat mola vermişlerdir. Saat 13.00'te harekete başlayıp saat 14.00'te ulaştıkları yerde 2 saat mola vermişlerdir. III. Saat 15.00'te otele doğru hareket etmeye başlamışlar ve saat 18.00'de otele ulaşmışlardır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) ILve T C) I ve II E) I, II ve III T 21.
Aşağıda bozuk iki duvar saati verilmiştir.
10
8
6 5
1. Saat
Bu saatlerden
1. si her saat 1 dk geri kalmaktadır.
2. si her saat 2 dk ileri gitmektedir.
6
2. Saat
1 soat 3
Aynı saatte çalıştırılan bu iki saat ilk kez kaç saat sonra
aynı saati gösterir?
10
Lise Matematik
Hareket Problemleri
Aşağıda bozuk iki duvar saati verilmiştir. 10 8 6 5 1. Saat Bu saatlerden 1. si her saat 1 dk geri kalmaktadır. 2. si her saat 2 dk ileri gitmektedir. 6 2. Saat 1 soat 3 Aynı saatte çalıştırılan bu iki saat ilk kez kaç saat sonra aynı saati gösterir? 10
4.
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER
Kat Hız Problemleri
Bir araç belli bir yolun yarısına geldiğinde saatte V km olan
başlangıçtaki hızını 2 katına çıkartıyor.
Bu aracın yol boyunca ortalama hızı saatte kaç km'dir?
2V
C) ³Y D) 4
A) 23
B) V
2
3
E) 2V
V
W
7. Saatte
200 m
A) 60
Lise Matematik
Hareket Problemleri
4. DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER Kat Hız Problemleri Bir araç belli bir yolun yarısına geldiğinde saatte V km olan başlangıçtaki hızını 2 katına çıkartıyor. Bu aracın yol boyunca ortalama hızı saatte kaç km'dir? 2V C) ³Y D) 4 A) 23 B) V 2 3 E) 2V V W 7. Saatte 200 m A) 60
lan
00
5. Aralarında 280 kilometre mesafe bulunan iki aracın hızları
120 km/sa ve 80 km/sa tir. Bu iki araç aynı anda aynı yönde ha-
rekete başlıyor.
Buna göre, hızlı olan araç yavaş olan araca kaç saat sonra
yetişir?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
Lise Matematik
Hareket Problemleri
lan 00 5. Aralarında 280 kilometre mesafe bulunan iki aracın hızları 120 km/sa ve 80 km/sa tir. Bu iki araç aynı anda aynı yönde ha- rekete başlıyor. Buna göre, hızlı olan araç yavaş olan araca kaç saat sonra yetişir? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9
4.
Aralarında 560 kilometre yol bulunan iki araçtan birinin hızı
65 km/sa, diğerinin 75 km/sa tir. Bu araçlar birbirlerine doğru aynı
anda harekete başlıyorlar.
Buna göre, bu iki araç kaç saat sonra karşılaşır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Lise Matematik
Hareket Problemleri
4. Aralarında 560 kilometre yol bulunan iki araçtan birinin hızı 65 km/sa, diğerinin 75 km/sa tir. Bu araçlar birbirlerine doğru aynı anda harekete başlıyorlar. Buna göre, bu iki araç kaç saat sonra karşılaşır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
Aşağıda bozuk iki duvar saati verilmiştir
10
8
11
12
Bu saatlerden
65
1. Saat
10
11
12
2. Saat
1 soat
10
34
1. si her saat 1 dk geri kalmaktadır.
2. si her saat 2 dk ileri gitmektedir.
Aynı saatte çalıştırılan bu iki saat ilk kez kaç saat sonra
aynı saati gösterir?
Lise Matematik
Hareket Problemleri
Aşağıda bozuk iki duvar saati verilmiştir 10 8 11 12 Bu saatlerden 65 1. Saat 10 11 12 2. Saat 1 soat 10 34 1. si her saat 1 dk geri kalmaktadır. 2. si her saat 2 dk ileri gitmektedir. Aynı saatte çalıştırılan bu iki saat ilk kez kaç saat sonra aynı saati gösterir?
MATEMATİK
A
Eray ve Dilara'nın evleri ile gittikleri okul görseldeki gi- 27. Ali,
bi modellenmiştir.
dar
Eray
Okt
dak
500 m
Evleri arasındaki uzaklık 500 metre olan Eray ve Dila-
ra okula gitmek için bisikletlerine binerek aynı anda yo-
la çıkıyorlar.
Bu iki arkadaşın konum - zaman grafiği aşağıda veril-
miştir.
C
Grafik: Eray ve Dilara'nın Konum Zaman Grafiği
Konum (m)
500
Dilara
0
20
Okul
Eray
AX2 3/16
Dilara
Zaman (dk)
Grafiğe göre, Eray ve Dilara arasındaki uzaklık t, ve
¹, anında 100 metre olduğunda t, + t, kaçtır?
ghe eyes pro
E) 40
1.
IL
III
B
la
B
d
d
le
B
C
D
Lise Matematik
Hareket Problemleri
MATEMATİK A Eray ve Dilara'nın evleri ile gittikleri okul görseldeki gi- 27. Ali, bi modellenmiştir. dar Eray Okt dak 500 m Evleri arasındaki uzaklık 500 metre olan Eray ve Dila- ra okula gitmek için bisikletlerine binerek aynı anda yo- la çıkıyorlar. Bu iki arkadaşın konum - zaman grafiği aşağıda veril- miştir. C Grafik: Eray ve Dilara'nın Konum Zaman Grafiği Konum (m) 500 Dilara 0 20 Okul Eray AX2 3/16 Dilara Zaman (dk) Grafiğe göre, Eray ve Dilara arasındaki uzaklık t, ve ¹, anında 100 metre olduğunda t, + t, kaçtır? ghe eyes pro E) 40 1. IL III B la B d d le B C D
22, Elektrikli otomobiller bir veya daha fazla elektrik motoru
kullanarak bataryalarda depoladığı elektrik enerjisini
kullanarak çalışan araçlardır.
Bir elektrikli otomobil düz bir yolda bataryası tam dolu
iken 100 km/saat hızla 4 saat, 90 km/saat hızla 5 saat,
80 km/saat hızla ise 6 saat hareket edebilmektedir.
Ayrıca araç yokuş aşağı giderken yolun eğimi her %1
arttığında bataryasından %10 daha az, araç yokuşta
yukarı doğru giderken yolun eğimi her %1 arttığında
bataryasından %20 daha fazla enerji tüketmektedir.
Buna göre, 90 km/saat hızla %2 eğimli bir yolda
yokuş aşağı 1 saat, 80 km/saat hızla %1 eğimli bir
yolda yokuş yukarı 2 saat giden bu elektrikli
otomobil, bataryasında kalan bütün enerjisi ile 100
km/saat hızla eğimsiz bir yolda en çok kaç km yol
alır?
A) 176
B) 194
C) 210
D) 244
E) 310
Lise Matematik
Hareket Problemleri
22, Elektrikli otomobiller bir veya daha fazla elektrik motoru kullanarak bataryalarda depoladığı elektrik enerjisini kullanarak çalışan araçlardır. Bir elektrikli otomobil düz bir yolda bataryası tam dolu iken 100 km/saat hızla 4 saat, 90 km/saat hızla 5 saat, 80 km/saat hızla ise 6 saat hareket edebilmektedir. Ayrıca araç yokuş aşağı giderken yolun eğimi her %1 arttığında bataryasından %10 daha az, araç yokuşta yukarı doğru giderken yolun eğimi her %1 arttığında bataryasından %20 daha fazla enerji tüketmektedir. Buna göre, 90 km/saat hızla %2 eğimli bir yolda yokuş aşağı 1 saat, 80 km/saat hızla %1 eğimli bir yolda yokuş yukarı 2 saat giden bu elektrikli otomobil, bataryasında kalan bütün enerjisi ile 100 km/saat hızla eğimsiz bir yolda en çok kaç km yol alır? A) 176 B) 194 C) 210 D) 244 E) 310