Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Hareket Problemleri Soruları

Sot
urt-
Örnek15
Aralarında 180 km mesafe bulunan A ve B
37olus
Örnek 1
Bir yaris
uzunluğ
kentinin modellenmiş hali aşağıda verilmiştir. to 6 yakılıyo
A kentinden yola çıkan aracin hızı 27 km/sa, B
kentinden yola çıkan aracın hızı 13 km/sa tir.
Ateşin
2m ka
ipin ta
Çözü
Buna göre, iki araç aynı anda birbirlerine doğru
hareket ettiğinde hareketlerinden kaç saat sonra
aralarındaki mesafe ikinci kez 20 km olur?
Çözüm:
Örn
Akır
bulu
Örnek16
Lise Matematik
Hareket Problemleri
Sot urt- Örnek15 Aralarında 180 km mesafe bulunan A ve B 37olus Örnek 1 Bir yaris uzunluğ kentinin modellenmiş hali aşağıda verilmiştir. to 6 yakılıyo A kentinden yola çıkan aracin hızı 27 km/sa, B kentinden yola çıkan aracın hızı 13 km/sa tir. Ateşin 2m ka ipin ta Çözü Buna göre, iki araç aynı anda birbirlerine doğru hareket ettiğinde hareketlerinden kaç saat sonra aralarındaki mesafe ikinci kez 20 km olur? Çözüm: Örn Akır bulu Örnek16
yo-
5.
Cem evinden aracıyla yola çıkarak asfalt yolda sa-
atte 80 km hızla 5 saat, toprak yolda saatte 50 km
hızla 3 saat giderek memleketine varmıştır.
E) 6
Buna göre Cem memleketinden kaç km uzak-
ta oturmaktadır?
ŞENOL HOCA
A) 500
B) 550
C) 600
D) 650
E) 700 49
Lise Matematik
Hareket Problemleri
yo- 5. Cem evinden aracıyla yola çıkarak asfalt yolda sa- atte 80 km hızla 5 saat, toprak yolda saatte 50 km hızla 3 saat giderek memleketine varmıştır. E) 6 Buna göre Cem memleketinden kaç km uzak- ta oturmaktadır? ŞENOL HOCA A) 500 B) 550 C) 600 D) 650 E) 700 49
Deneme 2
PRATIK ÍSEM
PROBLEMLER
7.
5. Bir trenin kendi boyunun iki katı uzunluğundaki
bir tüneli geçme süresi, aynı hızla kendi boyunun
üç katı uzunluğundaki bir tüneli geçme süresinin
kaç katıdır?
3
)
DC)
D)
A)
No
ola
B)
3
4
V.isemkitap.com
ot
L
Lise Matematik
Hareket Problemleri
Deneme 2 PRATIK ÍSEM PROBLEMLER 7. 5. Bir trenin kendi boyunun iki katı uzunluğundaki bir tüneli geçme süresi, aynı hızla kendi boyunun üç katı uzunluğundaki bir tüneli geçme süresinin kaç katıdır? 3 ) DC) D) A) No ola B) 3 4 V.isemkitap.com ot L
VIOH TONIS
.2.
4.
x
B
Babasının hediye ettiği kaykayıyla dakikada V met-
re giden Mete, bu hız ile [AB] yolunu 9 dakikada
alabiliyor.
Mete bu kaykay ile,
3V
• Aynı yolun yarısını
4
m/dk hızla
3V
• Diğer yarısını ise m/dk hızla
2
giderse tüm [AB] yolunu toplam kaç saatte alır?
A) 9
B) 8
C) 7
E) 5
D) 6
Com
Lise Matematik
Hareket Problemleri
VIOH TONIS .2. 4. x B Babasının hediye ettiği kaykayıyla dakikada V met- re giden Mete, bu hız ile [AB] yolunu 9 dakikada alabiliyor. Mete bu kaykay ile, 3V • Aynı yolun yarısını 4 m/dk hızla 3V • Diğer yarısını ise m/dk hızla 2 giderse tüm [AB] yolunu toplam kaç saatte alır? A) 9 B) 8 C) 7 E) 5 D) 6 Com
Yol (km)
7.
Bir ar
A
de mil
280
B
bagi
Buk
120
2
4
Zaman (saat)
olm
Bu
Yukarıdaki grafik A ve B araçlarının aldıkları yolların zama-
na göre değişimlerini göstermektedir.
Buna göre, A ve B araçlarının saatteki ortalama hızları
farkının mutlak değeri kaç km'dir?
C) 30
20
D) 40
E) 50
A) 10
Lise Matematik
Hareket Problemleri
Yol (km) 7. Bir ar A de mil 280 B bagi Buk 120 2 4 Zaman (saat) olm Bu Yukarıdaki grafik A ve B araçlarının aldıkları yolların zama- na göre değişimlerini göstermektedir. Buna göre, A ve B araçlarının saatteki ortalama hızları farkının mutlak değeri kaç km'dir? C) 30 20 D) 40 E) 50 A) 10
A şehrinden B şehrine giden bir yolcu, A şehrinden
yola çıktıktan sonra aralarındaki mesafeleri eşit
olan 19 yerde mola veriyor. Eğer mola verdiği
duraklar arası 4'er km kısa olsaydı 24 yerde mola
verecekti.
Buna göre, iki şehir arası kaç km'dir?
D) 800 E) 900
B) 400
C) 600
A) 200
Lise Matematik
Hareket Problemleri
A şehrinden B şehrine giden bir yolcu, A şehrinden yola çıktıktan sonra aralarındaki mesafeleri eşit olan 19 yerde mola veriyor. Eğer mola verdiği duraklar arası 4'er km kısa olsaydı 24 yerde mola verecekti. Buna göre, iki şehir arası kaç km'dir? D) 800 E) 900 B) 400 C) 600 A) 200
10. Aralarında 200 metre mesafe bulunan A nokta
ki Alper ile B noktasındaki Burak aynı anda aynı yö-
ne koşmaya başlıyorlar.
4. Doo
i
dic
800
B
o
6
20
1600 metrelik koşu pistini Alper 4, Burak 8 daki-
kada tamamladığına göre, kaç dakika sonra ikin-
ci kez yanyana gelirler?
4.000
A) 15
B) 16
C) 17
D) 18
Ale- ldk yoon
Lyon idea
Lise Matematik
Hareket Problemleri
10. Aralarında 200 metre mesafe bulunan A nokta ki Alper ile B noktasındaki Burak aynı anda aynı yö- ne koşmaya başlıyorlar. 4. Doo i dic 800 B o 6 20 1600 metrelik koşu pistini Alper 4, Burak 8 daki- kada tamamladığına göre, kaç dakika sonra ikin- ci kez yanyana gelirler? 4.000 A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 Ale- ldk yoon Lyon idea
berty
yo
20. O merkezli dairesel bir pistin A noktasında, hızı dakikada 200
metre; B noktasında ise hızı dakikada 300 metre olan iki bisik-
letli bulunmaktadır. Bu bisikletliler aynı anda şekilde belirtilen
yönlerde harekete başlıyor.
TOPRA
22. 7
A.CZ
0
A
al
lp
1,5*
1,5% -->
CO
si
Bisikletliler üçüncü defa karşılaşana kadar 330 saniye
geçtiğine göre, bu pistin çevresi kaç metredir?
A
A) 2400
B) 2100
C) 1800
D) 1500
E) 1000
soolo
200
2
3
2
1. sonine versiostiler
Tdk Sosny
60- 200 m
6o
60 - 30 m
TT
200.4 +30oy
21
Lise Matematik
Hareket Problemleri
berty yo 20. O merkezli dairesel bir pistin A noktasında, hızı dakikada 200 metre; B noktasında ise hızı dakikada 300 metre olan iki bisik- letli bulunmaktadır. Bu bisikletliler aynı anda şekilde belirtilen yönlerde harekete başlıyor. TOPRA 22. 7 A.CZ 0 A al lp 1,5* 1,5% --> CO si Bisikletliler üçüncü defa karşılaşana kadar 330 saniye geçtiğine göre, bu pistin çevresi kaç metredir? A A) 2400 B) 2100 C) 1800 D) 1500 E) 1000 soolo 200 2 3 2 1. sonine versiostiler Tdk Sosny 60- 200 m 6o 60 - 30 m TT 200.4 +30oy 21
y
Kalan yol (km)
510 A
410
290
250
210
4
0 1 2 3
Zaman (saat)
Yukarıdaki grafikte, A noktasından hareket eden bir
otobüsün her saat sonunda varacağı yere kaç kilometre
yolu kaldığı gösterilmiştir.
Buna göre otobüs, 4. saatten sonra o ana kadar olan
ortalama değişim hızı ile yola devam ederse kalan
yolu kaç saat sonra tamamlayacağını bulunuz.
çözüm-20
Lise Matematik
Hareket Problemleri
y Kalan yol (km) 510 A 410 290 250 210 4 0 1 2 3 Zaman (saat) Yukarıdaki grafikte, A noktasından hareket eden bir otobüsün her saat sonunda varacağı yere kaç kilometre yolu kaldığı gösterilmiştir. Buna göre otobüs, 4. saatten sonra o ana kadar olan ortalama değişim hızı ile yola devam ederse kalan yolu kaç saat sonra tamamlayacağını bulunuz. çözüm-20
9.
1
1
Şekildeki çembersel pist üzerinde saatteki hızları
80 ve 100 kilometre olan iki araç aynı anda A nok-
tasından zit yönlerde birbirine doğru harekete baş-
liyorlar.
İki araç 45 dakika sonra karşılaştığına göre,
pistin çevresi kaç kilometredir?
A) 120
B) 135
C) 150
D) 165
E) 180
Lise Matematik
Hareket Problemleri
9. 1 1 Şekildeki çembersel pist üzerinde saatteki hızları 80 ve 100 kilometre olan iki araç aynı anda A nok- tasından zit yönlerde birbirine doğru harekete baş- liyorlar. İki araç 45 dakika sonra karşılaştığına göre, pistin çevresi kaç kilometredir? A) 120 B) 135 C) 150 D) 165 E) 180
2ts
116. Dairesel bir yanış parkurunda Ayşe başlangıç noktasın-
B
dan sabit hızla harekete başlıyor. Zeynep ise Ayşe'den 16
S
dakika sonra aynı noktadan zıt yönde harekete başlıyor.
Ayse, harekete başladıktan 25 dakika sonra Zeynep ile ilk
H
kez karşılaşıyor. Bu karşılaşmadan bir süre sonra Ayşe ile 1
Zeynep başlangıç noktasına aynı anda varıyor ve bir turu
A
tamamlıyorlar.
Ayşe ile Zeynep ilk kez karşılaştıklarında saat 15.00 ol-
duğuna göre, bir turu tamamladıklarında saat kaçtır?
A) 15.15
B) 15.20
C) 15.25
D) 15.30
E) 15.35
V
16*
ZOV
36
GS
4.40
• A gv
SK
-14
Lise Matematik
Hareket Problemleri
2ts 116. Dairesel bir yanış parkurunda Ayşe başlangıç noktasın- B dan sabit hızla harekete başlıyor. Zeynep ise Ayşe'den 16 S dakika sonra aynı noktadan zıt yönde harekete başlıyor. Ayse, harekete başladıktan 25 dakika sonra Zeynep ile ilk H kez karşılaşıyor. Bu karşılaşmadan bir süre sonra Ayşe ile 1 Zeynep başlangıç noktasına aynı anda varıyor ve bir turu A tamamlıyorlar. Ayşe ile Zeynep ilk kez karşılaştıklarında saat 15.00 ol- duğuna göre, bir turu tamamladıklarında saat kaçtır? A) 15.15 B) 15.20 C) 15.25 D) 15.30 E) 15.35 V 16* ZOV 36 GS 4.40 • A gv SK -14