Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Histogram Soruları

vücut
ksim
Vücudun bir kısmı veya tamamı, kısa bir zaman diliminde
büyük miktarlarda radyasyona maruz kaldığında ortaya çı-
kabilecek hasarlar kişiden kişiye değişmekle birlikte genel
olarak birkaç hafta içerisinde şiddetli hasarlar, hastalıklar
hatta ölüm meydana geliyor.
7.
Bu cümlede aşağıdakilerin hangisinde verilen ses olay-
ları vardır?
A) Ünsüz yumuşaması - ünlü düşmesi - ünlü daralması
B) Ünsüz yumuşaması - ünsüz benzeşmesi - ünlü düşmesi
C) Ünsüz benzeşmesi - ünlü düşmesi ünsüz türemesi
-D) Ünsüz düşmest-üntü düşmesi ünlü daralması
E) Ünsüz yumuşaması üncüz türemesi - ünlü daralması
Lise Matematik
Histogram
vücut ksim Vücudun bir kısmı veya tamamı, kısa bir zaman diliminde büyük miktarlarda radyasyona maruz kaldığında ortaya çı- kabilecek hasarlar kişiden kişiye değişmekle birlikte genel olarak birkaç hafta içerisinde şiddetli hasarlar, hastalıklar hatta ölüm meydana geliyor. 7. Bu cümlede aşağıdakilerin hangisinde verilen ses olay- ları vardır? A) Ünsüz yumuşaması - ünlü düşmesi - ünlü daralması B) Ünsüz yumuşaması - ünsüz benzeşmesi - ünlü düşmesi C) Ünsüz benzeşmesi - ünlü düşmesi ünsüz türemesi -D) Ünsüz düşmest-üntü düşmesi ünlü daralması E) Ünsüz yumuşaması üncüz türemesi - ünlü daralması
2.
1. Ölçüsü-123 radyan olan açının esas ölçüsü
radyandır.
II. Ölçüsü
13π
2
T radyandır.
2
radyan olan açısının esas ölçüsü
III. Ölçüsü-1250° olan açının esas ölçüsü 190° dir.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
Lise Matematik
Histogram
2. 1. Ölçüsü-123 radyan olan açının esas ölçüsü radyandır. II. Ölçüsü 13π 2 T radyandır. 2 radyan olan açısının esas ölçüsü III. Ölçüsü-1250° olan açının esas ölçüsü 190° dir. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III
27. Bir veri grubundaki en çok tekrar eden sayıya o veri
grubunun modu (tepe değeri) denir. En çok tekrar
eden sayı birden fazla ise bu sayıların her biri dizinin
modu olabilir. Dizide tekrar eden sayı yoksa ya da
bütün terimlerin tekrar sayısı aynı ise dizinin modu
yoktur.
Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru
sıralandığında veri sayısı tek ise ortadaki sayıya, veri
sayısı çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına
o veri grubunun medyanı (ortanca) denir.
Bir veri grubundaki en büyük sayı ile en küçük sayı
arasındaki farka açıklık denir.
a, b ve c birbirinden farklı tam sayılar olmak üzere,
3, 5, 6, 8, 9, a veri grubunun 1 tane modu
vardır.
●
1, 4, 5, 7, 9, a veri grubunun medyanı b'dir.
a, b, c veri grubunun açıklığı 2'dir.
5.6.7.
Buna göre, a + b + c toplamı kaçtır?
(A) 21
B) 24
C) 18
D) 15
●
●
E) 27
Paylaş Yay
Lise Matematik
Histogram
27. Bir veri grubundaki en çok tekrar eden sayıya o veri grubunun modu (tepe değeri) denir. En çok tekrar eden sayı birden fazla ise bu sayıların her biri dizinin modu olabilir. Dizide tekrar eden sayı yoksa ya da bütün terimlerin tekrar sayısı aynı ise dizinin modu yoktur. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında veri sayısı tek ise ortadaki sayıya, veri sayısı çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına o veri grubunun medyanı (ortanca) denir. Bir veri grubundaki en büyük sayı ile en küçük sayı arasındaki farka açıklık denir. a, b ve c birbirinden farklı tam sayılar olmak üzere, 3, 5, 6, 8, 9, a veri grubunun 1 tane modu vardır. ● 1, 4, 5, 7, 9, a veri grubunun medyanı b'dir. a, b, c veri grubunun açıklığı 2'dir. 5.6.7. Buna göre, a + b + c toplamı kaçtır? (A) 21 B) 24 C) 18 D) 15 ● ● E) 27 Paylaş Yay
(1) Sanayileşme sonrası ortaya çıkan yeni sosyal sınıflar artık
daha farklı bir estetik tatmin peşindeydi. (II) 19. yüzyıldaki
uluslararası sanat sergilerinde değişiklik peşindeki gözler,
Japon grafik sanatının çiçeksi bezemeleri ve çizgisel düzen-
lemelerine çevrildi. (III) Bu ilgi, Amerika'da "modern style",
Almanya'da "jugendstil", Fransa'da "art nouveau" olarak
anılan ve mimarlıktan başlayarak tüm sanat dallarına ege-
men olan yeni bir üslubun habercisiydi. (IV) Bu dönemde
kırsal kesimden şehir ve kasabalara yoğun bir göç yaşandı.
(V) Bu üslup kısa zamanda İstanbul'da da apartmanlarda,
köşklerde ve sayfiye evlerindeki süslemelerde görülmeye
başlandı.
A) I
B) II
gall
D) IV
E) V
(ALES)
Lise Matematik
Histogram
(1) Sanayileşme sonrası ortaya çıkan yeni sosyal sınıflar artık daha farklı bir estetik tatmin peşindeydi. (II) 19. yüzyıldaki uluslararası sanat sergilerinde değişiklik peşindeki gözler, Japon grafik sanatının çiçeksi bezemeleri ve çizgisel düzen- lemelerine çevrildi. (III) Bu ilgi, Amerika'da "modern style", Almanya'da "jugendstil", Fransa'da "art nouveau" olarak anılan ve mimarlıktan başlayarak tüm sanat dallarına ege- men olan yeni bir üslubun habercisiydi. (IV) Bu dönemde kırsal kesimden şehir ve kasabalara yoğun bir göç yaşandı. (V) Bu üslup kısa zamanda İstanbul'da da apartmanlarda, köşklerde ve sayfiye evlerindeki süslemelerde görülmeye başlandı. A) I B) II gall D) IV E) V (ALES)
5. 1. Asıl kişiliğini bulduğu eser "Çocuk ve Allah'tır.
II. İlk şiir kitabı "Havaya Çizilen Dünya”dır.
III. "Özdeyiş şairi" olarak bilinir ve özlücülük akımı dendiğin-
de akla gelen ilk isimdir.
IV Yapma destanlarıyla tanınmıştır.
V. Genellikle epik - dramatik, lirik - didaktik tarzda eserler
vermiştir.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde Fazıl Hüsnü
Dağlarca ile ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I
B) II
CIII
D) IV
E) V
Lise Matematik
Histogram
5. 1. Asıl kişiliğini bulduğu eser "Çocuk ve Allah'tır. II. İlk şiir kitabı "Havaya Çizilen Dünya”dır. III. "Özdeyiş şairi" olarak bilinir ve özlücülük akımı dendiğin- de akla gelen ilk isimdir. IV Yapma destanlarıyla tanınmıştır. V. Genellikle epik - dramatik, lirik - didaktik tarzda eserler vermiştir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde Fazıl Hüsnü Dağlarca ile ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır? A) I B) II CIII D) IV E) V
2.
ATTE
60,12 kg
A
61,7 kg
B
63 kg
A, B, C basküllerinde tartılan Efe yukarıdaki so-
nuçlarla karşılaşmıştır. Basküllerle ilgili;
p: "A baskülü hatalı ve eksik bir ölçüm yapmıştır."
q: "B baskülü fazla veya doğru ölçüm yapmıştır."
r: "C baskülü hatalı ise eksik ölçüm yapmıştır."
bileşik önermeleri veriliyor.
p⇒q=0 ve r'⇒p'=0 olduğu bilindiğine göre
Efe'nin kütlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 60,2
D) 62
B) 61,6
C) 61,7
E) 63
Lise Matematik
Histogram
2. ATTE 60,12 kg A 61,7 kg B 63 kg A, B, C basküllerinde tartılan Efe yukarıdaki so- nuçlarla karşılaşmıştır. Basküllerle ilgili; p: "A baskülü hatalı ve eksik bir ölçüm yapmıştır." q: "B baskülü fazla veya doğru ölçüm yapmıştır." r: "C baskülü hatalı ise eksik ölçüm yapmıştır." bileşik önermeleri veriliyor. p⇒q=0 ve r'⇒p'=0 olduğu bilindiğine göre Efe'nin kütlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 60,2 D) 62 B) 61,6 C) 61,7 E) 63
-26
+7=12
Stwos
+11=69
-AS
24049
249
ayıp, ardışık
dairenin kapı
nu fark eden
E) 41
22
SOL x < 80
24. Bir matematik öğretmeni yapılan bir deneme sınavında 100 soru
üzerinden; net sayısı 50'den az olan öğrencilere özel ders programı
hazırlanmasını, net sayısı 80'den fazla olan öğrencilere birer kitap
hediye edilmesini okul idaresine teklif etmiştir.
Bu öğretmenin teklifine göre, özel bir ders çalışma programına
ihtiyacı olmayan ve kendisine kitap hediye edilmeyen öğrencilerin
denemedeki net sayısı x'tir.
Buna göre, x tam sayısının bulunabileceği en geniş değer aralığı
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Ix-651 ≥ 15
B) Ix-651 ≤ 15
D) Ix + 151 ≤ 80
C) Ix - 751 ≥ 20
E) Ix - 701 ≤ 25
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Lise Matematik
Histogram
-26 +7=12 Stwos +11=69 -AS 24049 249 ayıp, ardışık dairenin kapı nu fark eden E) 41 22 SOL x < 80 24. Bir matematik öğretmeni yapılan bir deneme sınavında 100 soru üzerinden; net sayısı 50'den az olan öğrencilere özel ders programı hazırlanmasını, net sayısı 80'den fazla olan öğrencilere birer kitap hediye edilmesini okul idaresine teklif etmiştir. Bu öğretmenin teklifine göre, özel bir ders çalışma programına ihtiyacı olmayan ve kendisine kitap hediye edilmeyen öğrencilerin denemedeki net sayısı x'tir. Buna göre, x tam sayısının bulunabileceği en geniş değer aralığı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) Ix-651 ≥ 15 B) Ix-651 ≤ 15 D) Ix + 151 ≤ 80 C) Ix - 751 ≥ 20 E) Ix - 701 ≤ 25 Diğer Sayfaya Geçiniz.
()
7.1
Geometrik şekillerle bir sayı örüntüsü aşağıdaki gibi oluşturuluyor.
8.
A)
B)
n
n
n
n
= 6n + 4
= 7n + 7
= 8n + 8
n
= 9n +9
n
n
=3n+3
= 4+n+4
5·n+5)
Buna göre aşağıda verilen şekillerin hangisinde örüntü kuralı ve örüntüden oluşan sayı, doğru verilmiştir?
Örüntü Kuralı
Örüntüden Oluşan Sayı
4
6
5
3
= 34
= 25
= 40
2
= 60
5
9
= 3+2+3=9
= 4 5+4= 24
= 5.9 + 5 = 50
13
IC
Test-3
Lise Matematik
Histogram
() 7.1 Geometrik şekillerle bir sayı örüntüsü aşağıdaki gibi oluşturuluyor. 8. A) B) n n n n = 6n + 4 = 7n + 7 = 8n + 8 n = 9n +9 n n =3n+3 = 4+n+4 5·n+5) Buna göre aşağıda verilen şekillerin hangisinde örüntü kuralı ve örüntüden oluşan sayı, doğru verilmiştir? Örüntü Kuralı Örüntüden Oluşan Sayı 4 6 5 3 = 34 = 25 = 40 2 = 60 5 9 = 3+2+3=9 = 4 5+4= 24 = 5.9 + 5 = 50 13 IC Test-3
31.
--- Öklid-
A) 45
------Harezmi-
Thales
Yukarıda verilen dörtyol kavşağında, Pisagor ve Thales
caddelerinin kesişim açısının ölçüsü, Öklid ve Harezmi
caddelerinin kesişim açısının ölçüsü ile aynı ve Harezmi
ile Thales caddelerinin kesişim açısının ölçüsünün 2
katıdır.
B) 60
"OT (ABO) m
Öklid ve Pisagor caddeleri arasındaki açının ölçüsü,
Harezmi ve Thales caddelerinin arasındaki açının
ölçüsünün 3 katı kadar olduğuna göre, Öklid ve
Harezmi caddelerinin kesişim açısının ölçüsü kaç
derecedir?
- Pisagor -
C) 90
D) 120
E) 135
Lise Matematik
Histogram
31. --- Öklid- A) 45 ------Harezmi- Thales Yukarıda verilen dörtyol kavşağında, Pisagor ve Thales caddelerinin kesişim açısının ölçüsü, Öklid ve Harezmi caddelerinin kesişim açısının ölçüsü ile aynı ve Harezmi ile Thales caddelerinin kesişim açısının ölçüsünün 2 katıdır. B) 60 "OT (ABO) m Öklid ve Pisagor caddeleri arasındaki açının ölçüsü, Harezmi ve Thales caddelerinin arasındaki açının ölçüsünün 3 katı kadar olduğuna göre, Öklid ve Harezmi caddelerinin kesişim açısının ölçüsü kaç derecedir? - Pisagor - C) 90 D) 120 E) 135
2. umlupınar Üniversitesi Biyoloji Bölümü 2. sınıf, Bahar döneminde okutu-
lan dersler ve öğrenci sayıları aşağıda verilmiştir. Her dersteki ortalama öğ-
renci sayısını belirleyiniz. Bu verileri histogram tip grafik kullanarak özetle-
yiniz.
Dersler
Omurgalı Hayvanlar
Bitki Anatomisi ve Morfolojisi
Biyoistatistik
Histoloji
Hayvan Embriyolojisi
İngilizce
I. Ö
78
85
82
100
87
60
II. Ö
81
90
76
89
93
55
X
c-)
Mu
Saf
1/8
14 Ö
½ C
Özü
Jug
6. Dü
döl
Lise Matematik
Histogram
2. umlupınar Üniversitesi Biyoloji Bölümü 2. sınıf, Bahar döneminde okutu- lan dersler ve öğrenci sayıları aşağıda verilmiştir. Her dersteki ortalama öğ- renci sayısını belirleyiniz. Bu verileri histogram tip grafik kullanarak özetle- yiniz. Dersler Omurgalı Hayvanlar Bitki Anatomisi ve Morfolojisi Biyoistatistik Histoloji Hayvan Embriyolojisi İngilizce I. Ö 78 85 82 100 87 60 II. Ö 81 90 76 89 93 55 X c-) Mu Saf 1/8 14 Ö ½ C Özü Jug 6. Dü döl
1. Aşağıdaki çizgi grafiği Aylin'in bir hafta boyunca günlük
harcama miktarlarını (t) göstermektedir.
A Harcama miktarı (t)
70
60
50
40
30
20
10
A) 35
Pzt. Sa. Çrş. Per. Cu. Cts. Pz.
Buna göre, Aylin'in bu haftada günlük harcama miktarı
ortalama kaç TL dir?
Günler
B) 36
C) 38
D) 40
E) 42
4.
F
Lise Matematik
Histogram
1. Aşağıdaki çizgi grafiği Aylin'in bir hafta boyunca günlük harcama miktarlarını (t) göstermektedir. A Harcama miktarı (t) 70 60 50 40 30 20 10 A) 35 Pzt. Sa. Çrş. Per. Cu. Cts. Pz. Buna göre, Aylin'in bu haftada günlük harcama miktarı ortalama kaç TL dir? Günler B) 36 C) 38 D) 40 E) 42 4. F
1.
1-3 soruları grafiğe göre cevaplayınız.
Aşağıdaki sütun grafiğinde, A ve B kişilerinin oynadığı beş
maçın skorları verilmiştir.
11-
10-
9+
8+-
6
1.mac
A) 11
2.mac
3.maç
B) 8
GRAFİK ve TABLÖ
4.maç
En çok maç kazanan oyuncunun skorlarından oluşan
veri grubunun medyanı kaçtır?
A) 6
C) 9
5.maç
ngıcta yalnızca kakaolu,
D) 10
2. En az maç kazanan oyuncunun skorlarından oluşan veri
grubunun tepe değeri kaçtır?
A) 11
B) 10
C) 9
B
D) 8
E) 11
3. Her iki oyuncunun skorlarından oluşan veri grubunun
ortalaması kaçtır?
B) 10,5 B) 10
D) 9,6
E) 6
E) 8
Anko
Lise Matematik
Histogram
1. 1-3 soruları grafiğe göre cevaplayınız. Aşağıdaki sütun grafiğinde, A ve B kişilerinin oynadığı beş maçın skorları verilmiştir. 11- 10- 9+ 8+- 6 1.mac A) 11 2.mac 3.maç B) 8 GRAFİK ve TABLÖ 4.maç En çok maç kazanan oyuncunun skorlarından oluşan veri grubunun medyanı kaçtır? A) 6 C) 9 5.maç ngıcta yalnızca kakaolu, D) 10 2. En az maç kazanan oyuncunun skorlarından oluşan veri grubunun tepe değeri kaçtır? A) 11 B) 10 C) 9 B D) 8 E) 11 3. Her iki oyuncunun skorlarından oluşan veri grubunun ortalaması kaçtır? B) 10,5 B) 10 D) 9,6 E) 6 E) 8 Anko
(2r-2)
18.
19.
A
A) √√3
4
LEDI
4
3x
(r-2) ² +ILMI
412 41
B
D
B) 2
X
5
E
C) 2√2
2
D) 6
A, B, C doğrusal
4|AD| = 3|AE|
|AB| = 4 cm
|BC| = 5 cm
olduğuna göre,
|DE| = x kaç cm dir?
D) 2√3
E) 8
√3
E) 3
22.
A) 2
8
A) 3
Yukarıdaki
dir?
E
2
E
Lise Matematik
Histogram
(2r-2) 18. 19. A A) √√3 4 LEDI 4 3x (r-2) ² +ILMI 412 41 B D B) 2 X 5 E C) 2√2 2 D) 6 A, B, C doğrusal 4|AD| = 3|AE| |AB| = 4 cm |BC| = 5 cm olduğuna göre, |DE| = x kaç cm dir? D) 2√3 E) 8 √3 E) 3 22. A) 2 8 A) 3 Yukarıdaki dir? E 2 E
3+3
r = 4
P] çaplı ve M mer-
çemberler T nok-
da içten teğet ola-
ekilde O merkezli
k çember içine
stir.
Sal
xezli çemberin
2 cm oldu-
Fre, JOBI kaç
20:
E) 8
22.
-Yangshus the fu
21.
A) 2
12
2
E
X
EX 2
B) 3
8
O
B
D
C) 4
çemberde açı
[AB] [DC] = {E}
|CE| = 2 cm
|EB| = 8 cm
|DE| = 12 cm
olduğuna göre,
|AE| =
= x kaç cm dir?
D) 5
E) 6
O merkezli yarım çem-
berde,
ADE NAC
kaç cm dir?
LABI
Lise Matematik
Histogram
3+3 r = 4 P] çaplı ve M mer- çemberler T nok- da içten teğet ola- ekilde O merkezli k çember içine stir. Sal xezli çemberin 2 cm oldu- Fre, JOBI kaç 20: E) 8 22. -Yangshus the fu 21. A) 2 12 2 E X EX 2 B) 3 8 O B D C) 4 çemberde açı [AB] [DC] = {E} |CE| = 2 cm |EB| = 8 cm |DE| = 12 cm olduğuna göre, |AE| = = x kaç cm dir? D) 5 E) 6 O merkezli yarım çem- berde, ADE NAC kaç cm dir? LABI
Yüksekliği h olan, birbirine karışmayan yoğunlukları farklı
Kve Y Siviları içerisinde K ve L cisimlerinin denge durum-
arı şekildeki gibidir.
MU
V1
1.
K X SIVISI
orte
A
Y SIVISI
X ve Y sıvıları homojen olarak karıştırılırsa yeni denge
durumunda,
D) II ve III
11.
III. h yüksekliği azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
dx <dy
d
K cismine etki eden kaldırma kuvveti artar. ly.
L cismine etki eden kaldırma kuvveti azalır.
In a lar
h
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I ve III
Lise Matematik
Histogram
Yüksekliği h olan, birbirine karışmayan yoğunlukları farklı Kve Y Siviları içerisinde K ve L cisimlerinin denge durum- arı şekildeki gibidir. MU V1 1. K X SIVISI orte A Y SIVISI X ve Y sıvıları homojen olarak karıştırılırsa yeni denge durumunda, D) II ve III 11. III. h yüksekliği azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I dx <dy d K cismine etki eden kaldırma kuvveti artar. ly. L cismine etki eden kaldırma kuvveti azalır. In a lar h B) Yalnız II C) I ve II E) I ve III
G
Tarih bilimi, yöntem olarak diğer bilimlerden farklılık
gösterir. Tarihî olaylar, fen ve doğa bilimleri gibi
tümdengelim ve tümevarim yöntemleriyle
kavranamaz. Çünkü bu bilimlerin ilgilendiği
konuların doğruluğu deneyle ortaya konabilirken
tarih bilimi için deney uygulanabilecek bir metot
değildir. Tarihî olaylar arasında sıkı bir bağlantı
kurmak; fizik ve doğa bilimlerindeki gibi yasalar
oluşturmak mümkün değildir.
• Edebiyat, söze dayalı bir sanattır. Resim görme
duyusuna seslenir, müzik işitme... Sanatların
birçoğu tek bir duyu organı vasıtası ile insanla
buluşur. Buna imkânları çerçevesinde en estetik
biçimde seslenmeye çabalar. Sinema, seyircisine
iki duyu ile ulaşan ender sanatlardan biridir. Bu
yönüyle ayrı bir yerde durur ve aslında bu, onun için
bir şanstır.
Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Farklı sanat dalları arasındaki ilişkiyi ortaya
koymaktadırlar.
Sinema ve tarihin kendi alanları içindeki diğer
türlerden farklı bir yönünü açıklamaktadırlar.
C) Sinema ve tarihin konularını ele alma yöntemlerinin
birbirini etkilediğini kanıtlamaktadırlar.
D) Kendi alanları içinde sinema ve tarihin
benzerlerinden daha önemli olduğunu
belirtmektedirler.
E) Bilim ve sanatın farklı özellikte kollara ayrılmasının
Lise Matematik
Histogram
G Tarih bilimi, yöntem olarak diğer bilimlerden farklılık gösterir. Tarihî olaylar, fen ve doğa bilimleri gibi tümdengelim ve tümevarim yöntemleriyle kavranamaz. Çünkü bu bilimlerin ilgilendiği konuların doğruluğu deneyle ortaya konabilirken tarih bilimi için deney uygulanabilecek bir metot değildir. Tarihî olaylar arasında sıkı bir bağlantı kurmak; fizik ve doğa bilimlerindeki gibi yasalar oluşturmak mümkün değildir. • Edebiyat, söze dayalı bir sanattır. Resim görme duyusuna seslenir, müzik işitme... Sanatların birçoğu tek bir duyu organı vasıtası ile insanla buluşur. Buna imkânları çerçevesinde en estetik biçimde seslenmeye çabalar. Sinema, seyircisine iki duyu ile ulaşan ender sanatlardan biridir. Bu yönüyle ayrı bir yerde durur ve aslında bu, onun için bir şanstır. Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Farklı sanat dalları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadırlar. Sinema ve tarihin kendi alanları içindeki diğer türlerden farklı bir yönünü açıklamaktadırlar. C) Sinema ve tarihin konularını ele alma yöntemlerinin birbirini etkilediğini kanıtlamaktadırlar. D) Kendi alanları içinde sinema ve tarihin benzerlerinden daha önemli olduğunu belirtmektedirler. E) Bilim ve sanatın farklı özellikte kollara ayrılmasının