Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri Soruları

B
3.
Matematik
B
40
Eymen ve Masal ellerinde bulunan özdeş boncukların gram cinsinden tam sayı olan kütlelerini ölçmek için aşa-
ğıdaki özel tasarlanmış teraziyi kullanmışlardı.
40
30
40
B
30
20
2 gram
Kefeleri boş iken göstergesinde 2 gram yazan terazi, sağ ve sol kefelerinde eşit kütleler olduğunda ölçüm ya-
parak toplam kütleyi gösterge bölümünde göstermektedir. Kefelerdeki kütleler eşit olmadığında ölçüm yapma-
maktadır.
Aşağıda Eymen ve Masal'in boncuklarını ölçtüklerindeki ölçümler verilmiştir.
30
20
38 gram
10
Eymen'in Ölçümü
20
10
32 gram
B
10
0
B
177
Masal'ın Ölçümü
Bu ölçümlere göre, tartılan boncukların bir tanesinin kütlesi en fazla kaç gramdır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
4.
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
B 3. Matematik B 40 Eymen ve Masal ellerinde bulunan özdeş boncukların gram cinsinden tam sayı olan kütlelerini ölçmek için aşa- ğıdaki özel tasarlanmış teraziyi kullanmışlardı. 40 30 40 B 30 20 2 gram Kefeleri boş iken göstergesinde 2 gram yazan terazi, sağ ve sol kefelerinde eşit kütleler olduğunda ölçüm ya- parak toplam kütleyi gösterge bölümünde göstermektedir. Kefelerdeki kütleler eşit olmadığında ölçüm yapma- maktadır. Aşağıda Eymen ve Masal'in boncuklarını ölçtüklerindeki ölçümler verilmiştir. 30 20 38 gram 10 Eymen'in Ölçümü 20 10 32 gram B 10 0 B 177 Masal'ın Ölçümü Bu ölçümlere göre, tartılan boncukların bir tanesinin kütlesi en fazla kaç gramdır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 4.
8
9. Üç basamaklı bir doğal sayının onlar ve yüzler basama-
ğındaki rakamların çarpımı, birler ve onlar basamağın-
daki rakamların toplamına eşit oluyorsa bu sayıya den-
geli sayı denir.
Örneğin, 4.2 = 2 + 6 olduğundan 426 bir dengeli
sayıdır.
Buna göre, üç basamaklı en az bir basamağında 2
rakamı olan kaç tane dengeli sayı vardır?
9) 13
A) 15
B) 14
D) 12
E) 10
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
8 9. Üç basamaklı bir doğal sayının onlar ve yüzler basama- ğındaki rakamların çarpımı, birler ve onlar basamağın- daki rakamların toplamına eşit oluyorsa bu sayıya den- geli sayı denir. Örneğin, 4.2 = 2 + 6 olduğundan 426 bir dengeli sayıdır. Buna göre, üç basamaklı en az bir basamağında 2 rakamı olan kaç tane dengeli sayı vardır? 9) 13 A) 15 B) 14 D) 12 E) 10
7.
600 km
Şekildeki gibi A şehrinden B şehrine doğru saatte ortalama
80 km hızla ve B şehrinden A şehrine doğru saatte ortalama
120 km hızla iki araç aynı anda hareket ediyor.
A)
600
C).
600
Bu iki şehir arasındaki mesafe 600 km olduğuna göre,
bu iki araç arasındaki uzaklığın zamana göre değişimini
gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olur?
y(km)
y(km)
20
3
80 km/s
y(km)
3
A+
5 7,5
6
E)
x(saat)
B)
600
x(saat)
O
120 km/s
600
O
D)
600
4y(km)
B
y(km)
M
3
3 5 7,5
3 5 7,5
-x(saat)
x(saat)
x(saat)
Ankara Yayıncılık
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
7. 600 km Şekildeki gibi A şehrinden B şehrine doğru saatte ortalama 80 km hızla ve B şehrinden A şehrine doğru saatte ortalama 120 km hızla iki araç aynı anda hareket ediyor. A) 600 C). 600 Bu iki şehir arasındaki mesafe 600 km olduğuna göre, bu iki araç arasındaki uzaklığın zamana göre değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olur? y(km) y(km) 20 3 80 km/s y(km) 3 A+ 5 7,5 6 E) x(saat) B) 600 x(saat) O 120 km/s 600 O D) 600 4y(km) B y(km) M 3 3 5 7,5 3 5 7,5 -x(saat) x(saat) x(saat) Ankara Yayıncılık
11 Bir sınıftaki toplam öğrenci sayısının 3 katı, kız öğrenci
sayısının 8 katına eşittir.
Buna göre, bu sınıftaki erkek öğrenci sayısı aşa-
ğıdakilerden hangisi olabilir?
A) 12
B) 15
C) 18
D) 21
E) 27
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
11 Bir sınıftaki toplam öğrenci sayısının 3 katı, kız öğrenci sayısının 8 katına eşittir. Buna göre, bu sınıftaki erkek öğrenci sayısı aşa- ğıdakilerden hangisi olabilir? A) 12 B) 15 C) 18 D) 21 E) 27
9. Bir sınıftaki bazı sıraların her birinde 2, kalan sıraların her
birinde 3 öğrenci oturmaktadır. Sıraların bir kısmı yeni
diğer kısmı eski olup yeni sıralarda toplam 37 öğrenci
oturmaktadır.
Yeni sıra sayısının èski sıra sayısına oranı
8
3'
oturulan sıra sayısının 3 kişi oturulan sıra sayısına
6
oranı olduğuna göre, sınıfın öğrenci sayısı kaçtır?
5
E) 56
A) 48
B) 50
C) 52
D) 54
,2 kişi
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
9. Bir sınıftaki bazı sıraların her birinde 2, kalan sıraların her birinde 3 öğrenci oturmaktadır. Sıraların bir kısmı yeni diğer kısmı eski olup yeni sıralarda toplam 37 öğrenci oturmaktadır. Yeni sıra sayısının èski sıra sayısına oranı 8 3' oturulan sıra sayısının 3 kişi oturulan sıra sayısına 6 oranı olduğuna göre, sınıfın öğrenci sayısı kaçtır? 5 E) 56 A) 48 B) 50 C) 52 D) 54 ,2 kişi
18. BİLGİ
Onlar ve yüzler basamağının sayı değerleri
toplamı, birler basamağının sayı değerine eşit
olan, rakamları farklı üç basamaklı doğal sayı-
lara dengeli sayılar denir.
Örnek
1+2=3 olduğundan 123 dengeli bir sayıdır.
Buna göre, üç basamaklı kaç tane dengeli sayı
vardır?
A) 26
B) 28
C) 32
D) 36
E) 45
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
18. BİLGİ Onlar ve yüzler basamağının sayı değerleri toplamı, birler basamağının sayı değerine eşit olan, rakamları farklı üç basamaklı doğal sayı- lara dengeli sayılar denir. Örnek 1+2=3 olduğundan 123 dengeli bir sayıdır. Buna göre, üç basamaklı kaç tane dengeli sayı vardır? A) 26 B) 28 C) 32 D) 36 E) 45
BÖLME
7.
2
x ve y birer pozitif tam sayıdır. xy işlemi,
y
X
x, y nin bir tam böleni ise xy
A) 8
X
y, x in bir tam böleni ise xy = -
biçiminde tanımlanıyor.
m ve 12, en az biri diğerinin böleni olan iki tam sayı olmak
üzere,
(m12) + (120m) = 4
denklemini sağlayan m sayılarının toplamı kaçtır?
=
2
B) 12
C) 16
D) 18
E) 30
10.
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
BÖLME 7. 2 x ve y birer pozitif tam sayıdır. xy işlemi, y X x, y nin bir tam böleni ise xy A) 8 X y, x in bir tam böleni ise xy = - biçiminde tanımlanıyor. m ve 12, en az biri diğerinin böleni olan iki tam sayı olmak üzere, (m12) + (120m) = 4 denklemini sağlayan m sayılarının toplamı kaçtır? = 2 B) 12 C) 16 D) 18 E) 30 10.
8.
Bir usta, Şekil I'deki vidayı elindeki tornavida ile bir kez çe-
virdiğinde vida her seferinde çeyrek tur dönmektedir. Usta
vidayı a tur çevirdiğinde Şekil Il'deki konuma, ardından b
defa c tur çevirdiğinde ise tekrar Şekil I'deki konuma gel-
mektedir.
Şekil 1
Şekil II
a, b ve c birer pozitif tam sayı olmak üzere,
1. a+b+c
II. a.b.c
III. ab + c
ifadelerinden hangileri çift sayıdır?
A) Yalnız II
D) I ve II
BYalnız III
E) II ve III
a h vec birer pozitif tam sayıdır.
C) I ve III
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
8. Bir usta, Şekil I'deki vidayı elindeki tornavida ile bir kez çe- virdiğinde vida her seferinde çeyrek tur dönmektedir. Usta vidayı a tur çevirdiğinde Şekil Il'deki konuma, ardından b defa c tur çevirdiğinde ise tekrar Şekil I'deki konuma gel- mektedir. Şekil 1 Şekil II a, b ve c birer pozitif tam sayı olmak üzere, 1. a+b+c II. a.b.c III. ab + c ifadelerinden hangileri çift sayıdır? A) Yalnız II D) I ve II BYalnız III E) II ve III a h vec birer pozitif tam sayıdır. C) I ve III
9. 1² = -1 ve z = x + iy olmak üzere,
z²+(z)² = 0
(x+iy). (x+y)+(x-
4b-2a=-1
eşitliği veriliyor. (x-1)
Buna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman
doğrudur?
A) x = 0
B) y = 0
C) x y = 0
E) |x| = lyl
Soru
D) x - y
X 2
x² + 2xiy-y²+x²–2xiy
SORU 71E
Soru 9/ E
120
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
9. 1² = -1 ve z = x + iy olmak üzere, z²+(z)² = 0 (x+iy). (x+y)+(x- 4b-2a=-1 eşitliği veriliyor. (x-1) Buna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur? A) x = 0 B) y = 0 C) x y = 0 E) |x| = lyl Soru D) x - y X 2 x² + 2xiy-y²+x²–2xiy SORU 71E Soru 9/ E 120
doğ-
--1
139
PEALER MATEMA
30. Her sırada iki kişinin oturduğu bir sınıfta kız öğrencile-
rin'ü birer erkek öğrenci ile, erkek öğrencilerin ü
birer kız öğrenci ile aynı sırada oturmaktadır.
Bu sınıfta iki kız öğrencinin oturduğu sıra sayısı 10
ise, sınıftaki toplam sıra sayısı kaçtır?
A) 24
B) 28
C) 30
D) 32
E) 35
49 Günde TYT Matematik
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
doğ- --1 139 PEALER MATEMA 30. Her sırada iki kişinin oturduğu bir sınıfta kız öğrencile- rin'ü birer erkek öğrenci ile, erkek öğrencilerin ü birer kız öğrenci ile aynı sırada oturmaktadır. Bu sınıfta iki kız öğrencinin oturduğu sıra sayısı 10 ise, sınıftaki toplam sıra sayısı kaçtır? A) 24 B) 28 C) 30 D) 32 E) 35 49 Günde TYT Matematik
4. İki kardeş kendi aralarında sadece el parmaklarını kullana-
rak aşağıdaki kurallara göre bir işlem oluşturuyorlar.
●
●
Aralarında boşluk olan parmaklarda (varsa çarpma
işlemi yapıldıktan sonraki sayılarla) yazılı olan sayılar
toplanır.
Örneğin;
Aralarında boşluk olmayan parmaklarda yazılı olan sa-
yılar çarpılır.
A)
2
2
25 4
Buna göre, kardeşini bakkala 16 tane yumurta alması
için gönderen bir abi yumurta sayısını göstermek için
elini aşağıdakilerden hangisi gibi gösterebilir?
5
D)
= 3+2+5+4 + 1 = 15'tir.
3
= 3 + 2.5.4 + 1 = 44'tür.
B)
2
3
3
5
E)
www
C)
25
3
3tl
2145
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
4. İki kardeş kendi aralarında sadece el parmaklarını kullana- rak aşağıdaki kurallara göre bir işlem oluşturuyorlar. ● ● Aralarında boşluk olan parmaklarda (varsa çarpma işlemi yapıldıktan sonraki sayılarla) yazılı olan sayılar toplanır. Örneğin; Aralarında boşluk olmayan parmaklarda yazılı olan sa- yılar çarpılır. A) 2 2 25 4 Buna göre, kardeşini bakkala 16 tane yumurta alması için gönderen bir abi yumurta sayısını göstermek için elini aşağıdakilerden hangisi gibi gösterebilir? 5 D) = 3+2+5+4 + 1 = 15'tir. 3 = 3 + 2.5.4 + 1 = 44'tür. B) 2 3 3 5 E) www C) 25 3 3tl 2145
13. A ve B pozitif gerçek sayılardır. MARO 3V MARO
A B
10
6 8 B-Agbillas0 sy iminsT ninun610
=
=
olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır?
A) 7√5
D) 21√5
(0
14√5 bryse dop10 C) 19√5
E) 24√5 €
Sutond hepsb
€ (0
2 V+X
91ög snuğublo
$(8
t
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
13. A ve B pozitif gerçek sayılardır. MARO 3V MARO A B 10 6 8 B-Agbillas0 sy iminsT ninun610 = = olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? A) 7√5 D) 21√5 (0 14√5 bryse dop10 C) 19√5 E) 24√5 € Sutond hepsb € (0 2 V+X 91ög snuğublo $(8 t
SINIF
Matematik
DOMINO
4. Deneme (Sarmal)
BRANS DENEMELERİ
19.
Yetişkin bir insanın günlük kalsiyum ihtiyacı 1200 miligramdır. 100 gram yoğurtta 120 miligram kalsi-
yum bulunmaktadır.
1200 300
190
Marketten 1 kg yoğurt
250
aldım. Yoğurdun 500
gramını eşimle eşit olarak
paylaşıp yedik.
Yoğurt
П
Buna göre Ahmet Bey, tükettiği yoğurt miktarıyla günlük kalsiyum ihtiyacının yüzde kaçını almıştır?
A) 50
B) 40
C) 25
D) 20
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
SINIF Matematik DOMINO 4. Deneme (Sarmal) BRANS DENEMELERİ 19. Yetişkin bir insanın günlük kalsiyum ihtiyacı 1200 miligramdır. 100 gram yoğurtta 120 miligram kalsi- yum bulunmaktadır. 1200 300 190 Marketten 1 kg yoğurt 250 aldım. Yoğurdun 500 gramını eşimle eşit olarak paylaşıp yedik. Yoğurt П Buna göre Ahmet Bey, tükettiği yoğurt miktarıyla günlük kalsiyum ihtiyacının yüzde kaçını almıştır? A) 50 B) 40 C) 25 D) 20
?
D) 25 E) 27
(44)
3
DGS / DENEME 2 / SAYISAL
10. x ve y pozitif gerçel sayıları için,
x³y
4x²y²
=√x
√√x
√y
eşitliği sağlandığına göre, x.y çarpımı kaç-
tır?
A) 1
B)
C)
+14
619
DGS / DENEME 2 / SAY
13.
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
? D) 25 E) 27 (44) 3 DGS / DENEME 2 / SAYISAL 10. x ve y pozitif gerçel sayıları için, x³y 4x²y² =√x √√x √y eşitliği sağlandığına göre, x.y çarpımı kaç- tır? A) 1 B) C) +14 619 DGS / DENEME 2 / SAY 13.
25. Bir mağaza gömlek, pantolon ve ceketleri sırasıyla %50,
%25 ve %100 kârla satmaktadır.
Bu mağazada bir pantolonun satış fiyatı bir gömleğin sa-
tış fiyatından %25, bir ceketin satış fiyatı ise bir pantolo-
nun satış fiyatından %20 daha fazladır. Ayrıca bu üç çeşit
üründen birer adet alındığında toplam ücret üzerinden
%20 indirim uygulanmaktadır.
Bu mağazadan birer adet gömlek, pantolon ve ceket
alan bir kişi 900 TL ödeme yaptığına göre, mağazanın
bu alışverişten kârı kaç TL'dir?
A) 175
B) 200
C) 250
D) 275
E) 300
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
25. Bir mağaza gömlek, pantolon ve ceketleri sırasıyla %50, %25 ve %100 kârla satmaktadır. Bu mağazada bir pantolonun satış fiyatı bir gömleğin sa- tış fiyatından %25, bir ceketin satış fiyatı ise bir pantolo- nun satış fiyatından %20 daha fazladır. Ayrıca bu üç çeşit üründen birer adet alındığında toplam ücret üzerinden %20 indirim uygulanmaktadır. Bu mağazadan birer adet gömlek, pantolon ve ceket alan bir kişi 900 TL ödeme yaptığına göre, mağazanın bu alışverişten kârı kaç TL'dir? A) 175 B) 200 C) 250 D) 275 E) 300
251
+25
-M
2
-
16-) m bir tam sayı olmak üzere, aşağıda kenar uzun-
lukları x türünden ifade edilen kare şeklinde iki
karton gösterilmiştir.
(mx + 5) br
(2x + m) br
Mavi karton taşmayacak şekilde sarı kartonun
üzerine yerleştiriliyor.
Son durumda bu kartonlara üstten bakıldığında sarı
kartonun görünen kısmının alanını veren denklem-
9
de kökler toplamının
olduğu bilinmektedir.
8
Buna göre, aynı denklemde kökler çarpımı
kaçtır?
2
1
11
3
1
A)
B) -
C) 32D) - E)
7
4
8
2
Xxxxxx
Xit
2,DER.DENKLEM
-
418
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
251 +25 -M 2 - 16-) m bir tam sayı olmak üzere, aşağıda kenar uzun- lukları x türünden ifade edilen kare şeklinde iki karton gösterilmiştir. (mx + 5) br (2x + m) br Mavi karton taşmayacak şekilde sarı kartonun üzerine yerleştiriliyor. Son durumda bu kartonlara üstten bakıldığında sarı kartonun görünen kısmının alanını veren denklem- 9 de kökler toplamının olduğu bilinmektedir. 8 Buna göre, aynı denklemde kökler çarpımı kaçtır? 2 1 11 3 1 A) B) - C) 32D) - E) 7 4 8 2 Xxxxxx Xit 2,DER.DENKLEM - 418