Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri Soruları

2.
A gerçel sayısı ile B gerçel sayısının çarpımı - 1 oluyorsa
B sayısına A sayısının "ters çarpanı" denir.
1
dir.
-
Örneğin, 2 sayısının ters çarpanı 2
√2+1 sayısının ters çarpanı B sayısı, √3-√2 sayısının ters
çarpanı C sayısı olduğuna göre, B-C farkı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) √√3+1
B) √2+1
√√3-1
D) √2-1
E) √√3-√2
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
2. A gerçel sayısı ile B gerçel sayısının çarpımı - 1 oluyorsa B sayısına A sayısının "ters çarpanı" denir. 1 dir. - Örneğin, 2 sayısının ters çarpanı 2 √2+1 sayısının ters çarpanı B sayısı, √3-√2 sayısının ters çarpanı C sayısı olduğuna göre, B-C farkı aşağıdakilerden hangisidir? A) √√3+1 B) √2+1 √√3-1 D) √2-1 E) √√3-√2
6.
2021 yılında hız sınırını aşma cezaları aşağıda gösteril-
miştir.
%10 ile %30 arasında (%30 dâhil): 314 lira
%30 ile %50 arasında (%50 dâhil): 652 lira
%50'den fazla : 1340 lira
Hız sınırı ihlallerinde hız sınırının %10'una kadar olan
aşımlarda ceza kesilmemektedir.
Ahmet Bey hız sınırının 110 km olduğu bir bölgede hız
sınırı ihlali yapmış ve 652 lira ceza ödemiştir.
Ahmet Bey'in ihlal anındaki hızı saatte x km olduğu-
na göre x için aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
A) |x-165/> 33
x-1101 > 15
C) |x-110l = 45
D) |x-143|< 22
E) x 154 < 11
10<x<30
300×250
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
6. 2021 yılında hız sınırını aşma cezaları aşağıda gösteril- miştir. %10 ile %30 arasında (%30 dâhil): 314 lira %30 ile %50 arasında (%50 dâhil): 652 lira %50'den fazla : 1340 lira Hız sınırı ihlallerinde hız sınırının %10'una kadar olan aşımlarda ceza kesilmemektedir. Ahmet Bey hız sınırının 110 km olduğu bir bölgede hız sınırı ihlali yapmış ve 652 lira ceza ödemiştir. Ahmet Bey'in ihlal anındaki hızı saatte x km olduğu- na göre x için aşağıdakilerden hangisi doğru olur? A) |x-165/> 33 x-1101 > 15 C) |x-110l = 45 D) |x-143|< 22 E) x 154 < 11 10<x<30 300×250
20. Gerçel sayı ekseninde 3 noktasına uzaklığı -2
noktasına uzaklığının yarısından küçük olan sa-
yılar aşağıdaki eşitsizliklerden hangisinin çözüm
kümesini oluşturur?
2
V
A) x - 3|< x + 2|
B) 2x - 3|< x + 2]
C) 2 x + 2 <2.|x +3|
D) |x-2 <2x + 3|
9
E) 2-x-2 < x + 3|
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
20. Gerçel sayı ekseninde 3 noktasına uzaklığı -2 noktasına uzaklığının yarısından küçük olan sa- yılar aşağıdaki eşitsizliklerden hangisinin çözüm kümesini oluşturur? 2 V A) x - 3|< x + 2| B) 2x - 3|< x + 2] C) 2 x + 2 <2.|x +3| D) |x-2 <2x + 3| 9 E) 2-x-2 < x + 3|
29. Doğrusal bir koşu parkurunun üzerinde bulunan üç koşu-
cudan
A'dakinin başlangıç çizgisine olan uzaklığı log 72 bi-
rimdir.
●
B'dekinin bitiş çizgisine olan uzaklığı log 108 birimdir.
• C'deki koşucu, A ile B noktaları arasında olup bitiş çiz-
gisine daha yakındır.
7 birim
Koşu pistinin uzunluğu 7 birim olduğuna göre, C nok-
tasının başlangıç çizgisine olan uzaklığı birim cinsin-
den aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) log 20
B) log98
C) log 80
D) log 300
E) log 440
T
py be t
Başlangıç çizgisi
Bitiş çizgisi
185
karekök
31.
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
29. Doğrusal bir koşu parkurunun üzerinde bulunan üç koşu- cudan A'dakinin başlangıç çizgisine olan uzaklığı log 72 bi- rimdir. ● B'dekinin bitiş çizgisine olan uzaklığı log 108 birimdir. • C'deki koşucu, A ile B noktaları arasında olup bitiş çiz- gisine daha yakındır. 7 birim Koşu pistinin uzunluğu 7 birim olduğuna göre, C nok- tasının başlangıç çizgisine olan uzaklığı birim cinsin- den aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) log 20 B) log98 C) log 80 D) log 300 E) log 440 T py be t Başlangıç çizgisi Bitiş çizgisi 185 karekök 31.
Eda, matematik kitabında gördüğü soruyu doğru yorumla-
yamamış aşağıdaki gibi kesip boş defterine yapıştırıp so-
ru çözümünde hocasına sormuştur.
a, b ve c reel sayılardır.
a6-a4 <0
c.(a - b) <0
f
eşitsizlikleri veriliyor.
Buna göre, aşağıdaki verilenlerden hangisi
kesinlikle doğrudur?
A) c < 1
B) -1 <a<0 C) -1 < a < 1
D) b < 1
E) b < -1
Soruyu okuyan matematik öğretmeni eğer a ile b sayıları-
nın çarpımı negatif olursa sorunun doğru olarak çözülece-
ğini söylemiştir.
Buna göre, sorunun doğru cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?
B) B
C) C
A) A
D) D E) E
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
Eda, matematik kitabında gördüğü soruyu doğru yorumla- yamamış aşağıdaki gibi kesip boş defterine yapıştırıp so- ru çözümünde hocasına sormuştur. a, b ve c reel sayılardır. a6-a4 <0 c.(a - b) <0 f eşitsizlikleri veriliyor. Buna göre, aşağıdaki verilenlerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) c < 1 B) -1 <a<0 C) -1 < a < 1 D) b < 1 E) b < -1 Soruyu okuyan matematik öğretmeni eğer a ile b sayıları- nın çarpımı negatif olursa sorunun doğru olarak çözülece- ğini söylemiştir. Buna göre, sorunun doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir? B) B C) C A) A D) D E) E
ye,
ği-
rin
S
2. Asağıdaki grafikte A ve B tuzlu su karışımlarında bulunan
uz ve su miktarları verilmiştir.
Tuz(g)
18
B
18
12 14
Su(g)
A ve B karışımlarından eşit miktarda alınarak oluşturu-
lan karışımın tuz oranı yüzde kaç olur?
A) 25
B) 30
C) 35
D) 40
E) 45
3
5
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
ye, ği- rin S 2. Asağıdaki grafikte A ve B tuzlu su karışımlarında bulunan uz ve su miktarları verilmiştir. Tuz(g) 18 B 18 12 14 Su(g) A ve B karışımlarından eşit miktarda alınarak oluşturu- lan karışımın tuz oranı yüzde kaç olur? A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45 3 5
USU
ağı-
ALTIN KAF
-1
A
I
1
3
2
1
0
y
1
1
I
1
f
1
"
I
1
*
-3
-2
1 2
-1
-2
Grafiği verilen y = f(x + 2) fonksiyonuna göre,
f(2) + f(-1)
2f¹(-2) - f¹(0)
ifadesinin sonucu kaçtır?
A) -3 B) -1
(C) 1/1
D) 1/
E) 1
*
1
y = f(x+2)
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
USU ağı- ALTIN KAF -1 A I 1 3 2 1 0 y 1 1 I 1 f 1 " I 1 * -3 -2 1 2 -1 -2 Grafiği verilen y = f(x + 2) fonksiyonuna göre, f(2) + f(-1) 2f¹(-2) - f¹(0) ifadesinin sonucu kaçtır? A) -3 B) -1 (C) 1/1 D) 1/ E) 1 * 1 y = f(x+2)
arin
2
23
25+57
50=50
1=10
325+5=375
12. a 0 olmak üzere,
x + y2 = 2x
y = ax - 1
ikinci derece denklem sisteminin çözüm kümesi
{(1,k)}
olduğuna göre, a.k çarpımı kaçtır?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2
Diğer sayfaya geçiniz.
7
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
arin 2 23 25+57 50=50 1=10 325+5=375 12. a 0 olmak üzere, x + y2 = 2x y = ax - 1 ikinci derece denklem sisteminin çözüm kümesi {(1,k)} olduğuna göre, a.k çarpımı kaçtır? A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2 Diğer sayfaya geçiniz. 7
8.
Bir sosyal medya fenomeni, bir ürün tanıtımı için üretici
firma ile reklam anlaşması yapıyor.
100
Bu anlaşmaya göre,
16.000
10000 adetten 20000 adete kadar olan
görüntülenmelerde her 100 adet görüntülenme için
ürünün satış fiyatının %4'ü kadar,
20000 adet görüntülenme sonrasında her 100 adet
görüntülenme için ürünün satış fiyatının %7'si kadar
ücret ödenecektir.
Ürün ile reklam görselini paylaşan fenomen,
16000 görüntülenmeye ulaştığında A TL, 24000
görüntülenmeye ulaştığında B TL alacağını hesaplıyor.
B-A=26400 TL olduğuna göre, ürünün satış fiyatı
kaç TL'dir?
A) 4000
B) 5000
C) 6000
D) 7000
E) 8000
4
12=
29
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
8. Bir sosyal medya fenomeni, bir ürün tanıtımı için üretici firma ile reklam anlaşması yapıyor. 100 Bu anlaşmaya göre, 16.000 10000 adetten 20000 adete kadar olan görüntülenmelerde her 100 adet görüntülenme için ürünün satış fiyatının %4'ü kadar, 20000 adet görüntülenme sonrasında her 100 adet görüntülenme için ürünün satış fiyatının %7'si kadar ücret ödenecektir. Ürün ile reklam görselini paylaşan fenomen, 16000 görüntülenmeye ulaştığında A TL, 24000 görüntülenmeye ulaştığında B TL alacağını hesaplıyor. B-A=26400 TL olduğuna göre, ürünün satış fiyatı kaç TL'dir? A) 4000 B) 5000 C) 6000 D) 7000 E) 8000 4 12= 29
13.
C)
9. SINIF
1-2/a
2x + y 22
ax+4y=2
-
x > y
eşitsizlik sisteminin çözüm kümesinin dik koordinat
düzleminde gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
y
2
E)
- X
X
+₁
-1
D).
2
X
14.
Yanıt Yayınları
C
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
13. C) 9. SINIF 1-2/a 2x + y 22 ax+4y=2 - x > y eşitsizlik sisteminin çözüm kümesinin dik koordinat düzleminde gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) y 2 E) - X X +₁ -1 D). 2 X 14. Yanıt Yayınları C
13
2
2
√a+√b=4 ve a b= 48 olduğuna göre √a+b'nin
değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) √5-2
B) √3-1
C) 2√3-2
D) 2√3-1 E) 3√2-101
mono 3
oma a+b + 2√√48 = 16
on
es onog sridS
a+b=16-813 emias age
helai sb namluyub 198(2-(3)
(A
ubukut sy soiz uyue sined
ve Sinaw
EB 2021 2022 Ölçme, Değerlendirme
6.
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
13 2 2 √a+√b=4 ve a b= 48 olduğuna göre √a+b'nin değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) √5-2 B) √3-1 C) 2√3-2 D) 2√3-1 E) 3√2-101 mono 3 oma a+b + 2√√48 = 16 on es onog sridS a+b=16-813 emias age helai sb namluyub 198(2-(3) (A ubukut sy soiz uyue sined ve Sinaw EB 2021 2022 Ölçme, Değerlendirme 6.
EMATIK TESTI
ein ayrılan kısmına işaretleyiniz.
3. Aşağıdaki defterin en üstteki sarı renkli sayfasına dik
koordinat düzleminde doğrusal f(x) fonksiyonunun, alttaki
mavi renkli sayfasına x-eksenini iki farklı noktada kesen
g(x) fonksiyonunun grafiği çizilmiş; sonra sarı renkli
sayfanın bir kısmı yırtılmıştır.
y = f(x)
y = g(x)
f ve g fonksiyonları için (gof)(2) = 0 ve (fog)(x+2) = 3
eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı -1 olduğuna
göre, g(x) > 0 eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam
sayısı vardır?
CON
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
EMATIK TESTI ein ayrılan kısmına işaretleyiniz. 3. Aşağıdaki defterin en üstteki sarı renkli sayfasına dik koordinat düzleminde doğrusal f(x) fonksiyonunun, alttaki mavi renkli sayfasına x-eksenini iki farklı noktada kesen g(x) fonksiyonunun grafiği çizilmiş; sonra sarı renkli sayfanın bir kısmı yırtılmıştır. y = f(x) y = g(x) f ve g fonksiyonları için (gof)(2) = 0 ve (fog)(x+2) = 3 eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı -1 olduğuna göre, g(x) > 0 eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır? CON A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8
26
8. Şekil-1 deki ABC üçgeninin B köşesi [BC] üzerin-
de B' noktasına gelinceye kadar katlanınca Şekil-2
elde ediliyor.
doison
B
Şekil-1
Canale
ao
= 6
B
B
C
Şekil-2
Şekil-2 de m(B'AC)=30° ve m(ACB')=35ºol-
duğuna göre, m(BAC) kaç derecedir?
A) 100 B) 95 C) 90
D) 85
E) 80
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
26 8. Şekil-1 deki ABC üçgeninin B köşesi [BC] üzerin- de B' noktasına gelinceye kadar katlanınca Şekil-2 elde ediliyor. doison B Şekil-1 Canale ao = 6 B B C Şekil-2 Şekil-2 de m(B'AC)=30° ve m(ACB')=35ºol- duğuna göre, m(BAC) kaç derecedir? A) 100 B) 95 C) 90 D) 85 E) 80
10. Şekilde bir demir kapı modeli verilmiştir. Bu demir ka-
pinin üzerine onar santimetre aralıklarla demir parmak-
liklar yapılacaktır. Bu demir parmaklıklarda kullanılan
demir çubuğun en uzunu 50 santimetre ve diğerleri sıra-
sıyla beşer santimetre kısadır.
10 cm
5 cm
50 cm
1 m
1 m
Buna göre bu işlem için kaç metre demir çubuğa
ihtiyaç vardır?
A)7
B) 6,2
C) 5,5
D) 5,4
E) 5
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
10. Şekilde bir demir kapı modeli verilmiştir. Bu demir ka- pinin üzerine onar santimetre aralıklarla demir parmak- liklar yapılacaktır. Bu demir parmaklıklarda kullanılan demir çubuğun en uzunu 50 santimetre ve diğerleri sıra- sıyla beşer santimetre kısadır. 10 cm 5 cm 50 cm 1 m 1 m Buna göre bu işlem için kaç metre demir çubuğa ihtiyaç vardır? A)7 B) 6,2 C) 5,5 D) 5,4 E) 5
26. Ahmet Öğretmen matematik dersinde belirlediği bir sayıy.
la ilgili bir kağıda aşağıdaki bilgileri yazıyor.
Sayı iki basamaklıdır.
-4760
• 60'tan büyüktür.
• Rakamlarından biri 4'tür.
• Rakamlarından biri 2'dir.
.. Rakamları toplamı asal sayıdır.
Ahmet Öğretmenin yazdığı sayının iki basamaklı olduğu
bilgisi kesin doğru olup, kalan 4 bilginin 3'ü doğru 1'i yan-
liştır.
Buna göre, Ahmet Öğretmenin belirlediği sayının ala-
bileceği değerler toplamı kaçtır?
A) 166
B) 168
C) 210
D) 240
E) 269
24
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
26. Ahmet Öğretmen matematik dersinde belirlediği bir sayıy. la ilgili bir kağıda aşağıdaki bilgileri yazıyor. Sayı iki basamaklıdır. -4760 • 60'tan büyüktür. • Rakamlarından biri 4'tür. • Rakamlarından biri 2'dir. .. Rakamları toplamı asal sayıdır. Ahmet Öğretmenin yazdığı sayının iki basamaklı olduğu bilgisi kesin doğru olup, kalan 4 bilginin 3'ü doğru 1'i yan- liştır. Buna göre, Ahmet Öğretmenin belirlediği sayının ala- bileceği değerler toplamı kaçtır? A) 166 B) 168 C) 210 D) 240 E) 269 24
7.
Birer yıl arayla doğmuş üç kardeşten en büyük olanı x yılında
doğmuştur.
Buna göre y yılına gelindiğinde en küçük kardeş ile or-
tanca kardeşin yaşları toplamı aşağıdakilerden hangisi
olur?
A) y - x
B) 3y - X
G) y - 3x + 1
E) 2y-2x-3
D) 2y - 2x + 3
-
Lise Matematik
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
7. Birer yıl arayla doğmuş üç kardeşten en büyük olanı x yılında doğmuştur. Buna göre y yılına gelindiğinde en küçük kardeş ile or- tanca kardeşin yaşları toplamı aşağıdakilerden hangisi olur? A) y - x B) 3y - X G) y - 3x + 1 E) 2y-2x-3 D) 2y - 2x + 3 -