Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kartezyen Çarpım Soruları

T
5.
sinat
Ay
A
CO8
~
55°
→X
O
Yukarıdaki birim çember üzerinde verilen A noktasının
koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?
A) (cos 125°, sin 125°)
B) (sin 125°, cos125°)
C) (cos55°, sin55°)
D) (sin55°, cos55°)
E) (cos235°, sin235°)
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
T 5. sinat Ay A CO8 ~ 55° →X O Yukarıdaki birim çember üzerinde verilen A noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A) (cos 125°, sin 125°) B) (sin 125°, cos125°) C) (cos55°, sin55°) D) (sin55°, cos55°) E) (cos235°, sin235°)
7.
4.
Ay
A(-3, a + 2)
B(b+5,-4)
A
a+2
b+5
-3
O
-4
B
Hem A hem de B noktasının eksenlere olan uzaklık-
ları eşittir.
8
Buna göre C(a-b, a - b) noktası analitik düzlemin
hangi bölgesinde bulunur?
A)! B) II C) III D) IV
E) Orijin
oddstop nubio obre
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
7. 4. Ay A(-3, a + 2) B(b+5,-4) A a+2 b+5 -3 O -4 B Hem A hem de B noktasının eksenlere olan uzaklık- ları eşittir. 8 Buna göre C(a-b, a - b) noktası analitik düzlemin hangi bölgesinde bulunur? A)! B) II C) III D) IV E) Orijin oddstop nubio obre
6. a negatif bir reel sayı olmak üzere,
Ala, -a)
uobolgo
noktası birim çember üzerindedir.
Buna göre,
A noktası III. bölgededir. 45
II. <-a dır.
1.
9.
Ra
III. A noktasına karşılık gelen açının esas ölçüsü 315º dir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II ve III
c) Yalnız II
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
6. a negatif bir reel sayı olmak üzere, Ala, -a) uobolgo noktası birim çember üzerindedir. Buna göre, A noktası III. bölgededir. 45 II. <-a dır. 1. 9. Ra III. A noktasına karşılık gelen açının esas ölçüsü 315º dir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız II D) I ve III E) I, II ve III c) Yalnız II
Örneğin 28 FTKE 132 plakalı aracın il plaka kodu 28 oldugundan ang ekseninde 2.
alıp (2,8) noktasına park edecektir.
1. Tablo'da otoparka giriş yapan araçların plakaları verilmiştir:
1. Tablo
Araç Plakalari
01 ATKS 432
25 KMAF 26
34 FBSK 123
43 EBUR 10
52 MUKL 02
61 ABMI 172
Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Tablo'da plakaları verilen araçların koordinat düzleminde park ettiği noktalan aşkta bırakmayan
en küçük üçgenin alanını bulunuz.
2 1. Tablo'daki araçların ardından otoparka XI PRAL 263 plakalı araç giriş yapıyor. Bu durumda tüm
araçların koordinat düzleminde park ettiği noktaları açıkta bırakmayan en küçük üçgenin alam
ilk duruma göre 4 birimkare arttığına göre son giren aracın il plaka kodundaki X in kaç olduğunu
bulunuz.
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
Örneğin 28 FTKE 132 plakalı aracın il plaka kodu 28 oldugundan ang ekseninde 2. alıp (2,8) noktasına park edecektir. 1. Tablo'da otoparka giriş yapan araçların plakaları verilmiştir: 1. Tablo Araç Plakalari 01 ATKS 432 25 KMAF 26 34 FBSK 123 43 EBUR 10 52 MUKL 02 61 ABMI 172 Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Tablo'da plakaları verilen araçların koordinat düzleminde park ettiği noktalan aşkta bırakmayan en küçük üçgenin alanını bulunuz. 2 1. Tablo'daki araçların ardından otoparka XI PRAL 263 plakalı araç giriş yapıyor. Bu durumda tüm araçların koordinat düzleminde park ettiği noktaları açıkta bırakmayan en küçük üçgenin alam ilk duruma göre 4 birimkare arttığına göre son giren aracın il plaka kodundaki X in kaç olduğunu bulunuz.
min
Yukarıdat
A = {1, 2, 3},
B = {x| 1<x<5, XEZ} ve
C = {x x<7, XEN} kümeleri veriliyor.
Buna göre, (A x B) n(AXC) kümesinin eleman
sayısı kaçtır?
A kümes
sindeki
x-y f
A)-6
A) 9
B) 12
C) 15
D) 18 E) 21
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
min Yukarıdat A = {1, 2, 3}, B = {x| 1<x<5, XEZ} ve C = {x x<7, XEN} kümeleri veriliyor. Buna göre, (A x B) n(AXC) kümesinin eleman sayısı kaçtır? A kümes sindeki x-y f A)-6 A) 9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 21
en iki basamaklı tek doğal sayılar
E) 30 ile tam bölünen iki basamaklı tamsayılar
14.
=
AxB = {(0,1),(1,1),(0, -1),(1,-1),(0,-3), (1,–3)}
BxC = {(1,2),(-1,2)(-3,2)}
kümeleri için Ax (BUC)kümesinin alt kümelerinin kaç
tanesinde (0,2) bulunur, (1,1) bulunmaz?
A) 16
B) 32
C) 64
D) 128
E) 256
1
1
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
en iki basamaklı tek doğal sayılar E) 30 ile tam bölünen iki basamaklı tamsayılar 14. = AxB = {(0,1),(1,1),(0, -1),(1,-1),(0,-3), (1,–3)} BxC = {(1,2),(-1,2)(-3,2)} kümeleri için Ax (BUC)kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde (0,2) bulunur, (1,1) bulunmaz? A) 16 B) 32 C) 64 D) 128 E) 256 1 1
9.
y
d
y = 3
(-2, 1)
0
4
Yukarıdaki grafikte (-2, 1) noktası d doğrusu üze-
rinde bulunduğuna göre, d doğrusunun denklemi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) y - 3x = 5
C) 3y - x = 5
B) y - 3x = 4
D) 3y - X= 4
E) y - 3x = 0
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
9. y d y = 3 (-2, 1) 0 4 Yukarıdaki grafikte (-2, 1) noktası d doğrusu üze- rinde bulunduğuna göre, d doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) y - 3x = 5 C) 3y - x = 5 B) y - 3x = 4 D) 3y - X= 4 E) y - 3x = 0
BAS 6
.
11. (-3, 2] aralığındaki tam sayıların kümesi A
(-1,6] aralığındaki tam sayıların kümesi B
olmak üzere,
.
bulunduğu
7 hangisi-
A x B kümesindeki elemanları açıkta bırakmayan
en küçük dikdörtgenin alanı kaç birimkaredir?
A) 24
B) 28
C) (-00, 2)
v (2,00)
C) 30
D) 35
E) 36
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
BAS 6 . 11. (-3, 2] aralığındaki tam sayıların kümesi A (-1,6] aralığındaki tam sayıların kümesi B olmak üzere, . bulunduğu 7 hangisi- A x B kümesindeki elemanları açıkta bırakmayan en küçük dikdörtgenin alanı kaç birimkaredir? A) 24 B) 28 C) (-00, 2) v (2,00) C) 30 D) 35 E) 36
10. Aşağıda AxB nin grafiği verilmiştir.
B
ka-
3
2.
1
0
1
2 3 4
Buna göre,
I. AXB=Bx A'dır.
II. ACB'dir.
III. (1, 2) E AB'dir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız B) Yalnız II C) I ve 11
D) II ve III E) I, II ve III
un cir
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
10. Aşağıda AxB nin grafiği verilmiştir. B ka- 3 2. 1 0 1 2 3 4 Buna göre, I. AXB=Bx A'dır. II. ACB'dir. III. (1, 2) E AB'dir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız II C) I ve 11 D) II ve III E) I, II ve III un cir
11. Dik koordinat sisteminde,
-
7x + y + 2 = 0
2
9x - 5y-1 = 0
doğrulannin kesim noktasından ve orijinden
geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 13x+4y=0
B) 13x-3y=0
C) 25x4y=0
D) 25x+4y=0
E) 12x-5y=0
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
11. Dik koordinat sisteminde, - 7x + y + 2 = 0 2 9x - 5y-1 = 0 doğrulannin kesim noktasından ve orijinden geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 13x+4y=0 B) 13x-3y=0 C) 25x4y=0 D) 25x+4y=0 E) 12x-5y=0
OINAL YAYINCARE
5. A(m. -2) noktasının 8x - 15y + 2 = 0 dogrusuna
ligt. I birim olduğuna göre, m sayısının alabilecek
ğerler toplamı kaçtır?
C) -6
D) -5
E) -4
B) - 7
A) -8
3
18m+30 ta
Jok+cist
8m+32
Omal
14
79
omt 3217
80+32
om
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
OINAL YAYINCARE 5. A(m. -2) noktasının 8x - 15y + 2 = 0 dogrusuna ligt. I birim olduğuna göre, m sayısının alabilecek ğerler toplamı kaçtır? C) -6 D) -5 E) -4 B) - 7 A) -8 3 18m+30 ta Jok+cist 8m+32 Omal 14 79 omt 3217 80+32 om
A
6. A ve B kümeleri için s(A x B) = 4 olduğuna göre, A'dan B'ye
tanimlanabilecek fonksiyon sayısı
ri
2
1
II.
2
III.
4
hangileri olabilir"
B) Yalnız II
A) Yalnız!
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
4
18
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
A 6. A ve B kümeleri için s(A x B) = 4 olduğuna göre, A'dan B'ye tanimlanabilecek fonksiyon sayısı ri 2 1 II. 2 III. 4 hangileri olabilir" B) Yalnız II A) Yalnız! D) I ve II C) Yalnız III E) I ve III 4 18
69015
A = {1, 2, 3, 4, 5}
Kartezyen Çarpım Eleman sayısı
B = {0, 4, 6, 7, 8}
C = {2, 4, 5, 9, 10}
a.
s(A x (BUC)
kümeleri veriliyor.
b. s(A x (B nc))
Buna göre yandaki tabloda verilen kartezyen çarpım-
ların eleman sayısını karşılarına yazınız.
c.
s((an B) x (BOC)
d. s(B x (A -c)
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
69015 A = {1, 2, 3, 4, 5} Kartezyen Çarpım Eleman sayısı B = {0, 4, 6, 7, 8} C = {2, 4, 5, 9, 10} a. s(A x (BUC) kümeleri veriliyor. b. s(A x (B nc)) Buna göre yandaki tabloda verilen kartezyen çarpım- ların eleman sayısını karşılarına yazınız. c. s((an B) x (BOC) d. s(B x (A -c)