Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Küme Problemleri Soruları

28. Bir sınıftaki öğrencilerin %70 i matematikten, %50 si
fizikten başarılıdır. Yalnız fizikten başarılı 6 öğrenci olduğuna
göre sınıf kaç kişidir?
29. 30 kişilik bir grupta resim kursuna giden 10 kişi vardır.
Resim kursuna gidenlerin hepsi müzik kursuna da gitmektedir.
Müzik kursuna gidenlerin sayısı, gitmeyenlerin sayısının 4
katıdır. Buna göre bu grupta yalnız müzik kursuna gidenlerin
sayısı kaçtır?
Lise Matematik
Küme Problemleri
28. Bir sınıftaki öğrencilerin %70 i matematikten, %50 si fizikten başarılıdır. Yalnız fizikten başarılı 6 öğrenci olduğuna göre sınıf kaç kişidir? 29. 30 kişilik bir grupta resim kursuna giden 10 kişi vardır. Resim kursuna gidenlerin hepsi müzik kursuna da gitmektedir. Müzik kursuna gidenlerin sayısı, gitmeyenlerin sayısının 4 katıdır. Buna göre bu grupta yalnız müzik kursuna gidenlerin sayısı kaçtır?
P ve T gazetelerinden en az birini takip eden-
lerden oluşan bir sınıfın %40 P gazetesini,
% 801 T gazetesini alıyor. İki gazeteyi de takip
eden 10 kişi olduğuna göre, sınıfın meveu-
du kaç kişidir?
A) 40 50 600 ) 7:00 9800
Lise Matematik
Küme Problemleri
P ve T gazetelerinden en az birini takip eden- lerden oluşan bir sınıfın %40 P gazetesini, % 801 T gazetesini alıyor. İki gazeteyi de takip eden 10 kişi olduğuna göre, sınıfın meveu- du kaç kişidir? A) 40 50 600 ) 7:00 9800
20
21. Aşağıda verilen sürahilerin kapasiteleri üzerlerinde yazılıdır.
2512
TUTTI
5L
6L
Bu sürahilerin her birinde eşit miktarda su vardır.
2L 4L
Kaplarda boş kalan kısımların tamamının doldurulması için
gereken su miktarı toplamı 19 litre olduğuna göre, kaplar-
dan birinde kaç litre su vardır?
A) 0,6
B) 0,8
C) 1
8L
D) 1,2
E) 1,4
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Küme Problemleri
20 21. Aşağıda verilen sürahilerin kapasiteleri üzerlerinde yazılıdır. 2512 TUTTI 5L 6L Bu sürahilerin her birinde eşit miktarda su vardır. 2L 4L Kaplarda boş kalan kısımların tamamının doldurulması için gereken su miktarı toplamı 19 litre olduğuna göre, kaplar- dan birinde kaç litre su vardır? A) 0,6 B) 0,8 C) 1 8L D) 1,2 E) 1,4 Diğer sayfaya geçiniz.
49.
Bir sınıftaki öğrencilerin %40 sadece matematik %30 sa-
dece fizik %20 side her iki dersten de başarılıdır. Sadece
matematik dersinden başarılı öğrenci sayısı sadece fizik
dersinden başarılı öğrenci sayısından 4 fazladır.
Buna göre, bu sınıfın mevcudu kaçtır?
A) 24
B) 32
C) 36
D) 40
E) 48
Lise Matematik
Küme Problemleri
49. Bir sınıftaki öğrencilerin %40 sadece matematik %30 sa- dece fizik %20 side her iki dersten de başarılıdır. Sadece matematik dersinden başarılı öğrenci sayısı sadece fizik dersinden başarılı öğrenci sayısından 4 fazladır. Buna göre, bu sınıfın mevcudu kaçtır? A) 24 B) 32 C) 36 D) 40 E) 48
1den 100 e kadar olan doğal sayılar E evrensel kümesi ile
gösterilmiştir.
• 2 nin katları A kümesini,
.
• 3 ün katı olan iki basamaklı sayılar B kümesini,
.
5 in katı olan 50 den küçük sayılar C kümesini
oluşturmaktadır.
A
A) 60
B
Buna göre boyalı bölgelerden seçilen bir sayı
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
B) 55 C) 40
D) 45
E
E) 30
Lise Matematik
Küme Problemleri
1den 100 e kadar olan doğal sayılar E evrensel kümesi ile gösterilmiştir. • 2 nin katları A kümesini, . • 3 ün katı olan iki basamaklı sayılar B kümesini, . 5 in katı olan 50 den küçük sayılar C kümesini oluşturmaktadır. A A) 60 B Buna göre boyalı bölgelerden seçilen bir sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz? B) 55 C) 40 D) 45 E E) 30
5.
Bir özel öğretim kursuna gelen öğrenciler A, B ve C kursla-
rından en az birini almaktadır. Bu kurslara katılan öğrenciler-
le ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir.
A kursuna katılan her öğrenci B kursuna da katılmakta-
dır.
Üç kursa da katılan öğrencilerin sayısı, iki kursa katılan
öğrencilerin sayısının 'üdür.
sayısının 'üdür.
Yalnız bir kursa katılan öğrencilerin sayısı, üç kursa da
katılan öğrencilerin sayısının 2 katıdır.
Bu özel öğretim kursunun kapasitesi 59 kişi olduğuna
göre, kurslara katılan öğrenci sayısı en çok kaç olabilir?
A) 55 B) 54 C) 56 D) 58
E) 57
Lise Matematik
Küme Problemleri
5. Bir özel öğretim kursuna gelen öğrenciler A, B ve C kursla- rından en az birini almaktadır. Bu kurslara katılan öğrenciler- le ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. A kursuna katılan her öğrenci B kursuna da katılmakta- dır. Üç kursa da katılan öğrencilerin sayısı, iki kursa katılan öğrencilerin sayısının 'üdür. sayısının 'üdür. Yalnız bir kursa katılan öğrencilerin sayısı, üç kursa da katılan öğrencilerin sayısının 2 katıdır. Bu özel öğretim kursunun kapasitesi 59 kişi olduğuna göre, kurslara katılan öğrenci sayısı en çok kaç olabilir? A) 55 B) 54 C) 56 D) 58 E) 57
31. Matematik, Geometri ve Fizik derslerini gören bir sınıfta
öğrencilerin %70'i matematikten %50'si geometriden, %
30'u da fizikten başarılı olmuştur.
MATIK
Bu 3 dersten de başarılı olan öğrenci sayısı
%5 olduğuna göre, yalnız bir dersten başarılı olan
öğrenci yüzdesi kaçtır?
A) 30
B) 40
C) 50
D) 55
E) 60
Lise Matematik
Küme Problemleri
31. Matematik, Geometri ve Fizik derslerini gören bir sınıfta öğrencilerin %70'i matematikten %50'si geometriden, % 30'u da fizikten başarılı olmuştur. MATIK Bu 3 dersten de başarılı olan öğrenci sayısı %5 olduğuna göre, yalnız bir dersten başarılı olan öğrenci yüzdesi kaçtır? A) 30 B) 40 C) 50 D) 55 E) 60
1. İngilizce veya Fransızca dillerinden en az biri-
ni bilenlerin oluşturduğu bir sınıfta İngilizce ve
Fransızca bilenler Fransızca bilenlerin yarısı,
1
3
İngilizce bilenlerin ise
idir.
Sınıfın mevcudu 40 kişi olduğuna göre,
yalnız Fransızca bilen kaç kişi vardır?
A) 5 B) 10
C) 15 D) 20 E) 25
Lise Matematik
Küme Problemleri
1. İngilizce veya Fransızca dillerinden en az biri- ni bilenlerin oluşturduğu bir sınıfta İngilizce ve Fransızca bilenler Fransızca bilenlerin yarısı, 1 3 İngilizce bilenlerin ise idir. Sınıfın mevcudu 40 kişi olduğuna göre, yalnız Fransızca bilen kaç kişi vardır? A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25
20 kişilik bir sınıfta yalnız Matematik dersinden geçenlerin sayısı,
Türkçe ve Matematik dersinden geçenlerin sayısının 2 katıdır.
Sadece Türkçe dersinden geçenlerin sayısı Matematik dersinden:
geçenlerin sayısına eşit ve her iki dersten kalan 2 öğrenci vardır.
Buna göre, bu sınıfta Matematik ve Türkçe derslerinin sade-
ce birinden geçen öğrenci sayısı kaçtır?
A) 12
C) 15
B) 14
Matematik
D) 17
torkae
A) 1
2x (x+y)
10. Matematik ve Türkçe derslerinden başarılı veya başarısız öğren-
cilerin bulunduğu 35 kişilik bir sınıfta, 19 kişi matematikten başa-
rısız, 17 kişi Türkçe'den başarılıdır.
E) 18
Her iki dersten de başarılı 8 öğrenci olduğuna göre, her iki
dersten de başarısız kaç öğrenci vardır?
A) 7
38
C) 9
D) 10
17
18
2-Y(*)
D) 4
E) 11
35
11. İngilizce ve Almanca yabancı dillerinden en fazla ikisini bilenlerin
oluşturduğu 34 kişilik bir sınıfta Almanca bilen herkes İngilizce
bilmektedir.
13. Bas
Bu sınıfta, bu yabancı dillerin ikisini bilenlerin sayısı 12
sadece birini bilenlerin sayısı 19 olduğuna göre, iki dili de
bilmeyenlerin sayısı kaçtır?
B) 2
C) 3
E) 5
MIRAY YAYINLARI
kes
az
O
Lise Matematik
Küme Problemleri
20 kişilik bir sınıfta yalnız Matematik dersinden geçenlerin sayısı, Türkçe ve Matematik dersinden geçenlerin sayısının 2 katıdır. Sadece Türkçe dersinden geçenlerin sayısı Matematik dersinden: geçenlerin sayısına eşit ve her iki dersten kalan 2 öğrenci vardır. Buna göre, bu sınıfta Matematik ve Türkçe derslerinin sade- ce birinden geçen öğrenci sayısı kaçtır? A) 12 C) 15 B) 14 Matematik D) 17 torkae A) 1 2x (x+y) 10. Matematik ve Türkçe derslerinden başarılı veya başarısız öğren- cilerin bulunduğu 35 kişilik bir sınıfta, 19 kişi matematikten başa- rısız, 17 kişi Türkçe'den başarılıdır. E) 18 Her iki dersten de başarılı 8 öğrenci olduğuna göre, her iki dersten de başarısız kaç öğrenci vardır? A) 7 38 C) 9 D) 10 17 18 2-Y(*) D) 4 E) 11 35 11. İngilizce ve Almanca yabancı dillerinden en fazla ikisini bilenlerin oluşturduğu 34 kişilik bir sınıfta Almanca bilen herkes İngilizce bilmektedir. 13. Bas Bu sınıfta, bu yabancı dillerin ikisini bilenlerin sayısı 12 sadece birini bilenlerin sayısı 19 olduğuna göre, iki dili de bilmeyenlerin sayısı kaçtır? B) 2 C) 3 E) 5 MIRAY YAYINLARI kes az O
2.
1 ile 97 arasındaki 3 ile tam bölünebilen doğal sayı-
lardan rastgele seçilen bir sayının 5 ile tam bölünebi-
len bir sayı olma olayının eleman sayısı kaçtır?
A) 32
B) 16
C) 6
D) 4
E) 2
$20 (15/30 22928, yo (5)
2017586,95
3. A, B ve C bir deneye ait E örnek uzayının ayrık olay-
larıdır.
A)
A
B
P(A) + P (B) =
12
3 9
P(B)*P(C)=
BC
olduğuna göre, P(A) kaçtır?
11
12
C)
C²-A = 3/1/2
ô
5
1-A
2-C
7
E)
12
50
'eis
3-E
Lise Matematik
Küme Problemleri
2. 1 ile 97 arasındaki 3 ile tam bölünebilen doğal sayı- lardan rastgele seçilen bir sayının 5 ile tam bölünebi- len bir sayı olma olayının eleman sayısı kaçtır? A) 32 B) 16 C) 6 D) 4 E) 2 $20 (15/30 22928, yo (5) 2017586,95 3. A, B ve C bir deneye ait E örnek uzayının ayrık olay- larıdır. A) A B P(A) + P (B) = 12 3 9 P(B)*P(C)= BC olduğuna göre, P(A) kaçtır? 11 12 C) C²-A = 3/1/2 ô 5 1-A 2-C 7 E) 12 50 'eis 3-E
D
93. Bir sınıfta Rusça ve Fransızca dillerinden en az birini bilen
65 öğrenci vardır. Rusça bilen öğrencilerin sayısı, Fransızca
bilen öğrencilerin sayısının 2 katı ve her iki dili bilen öğren-
cilerin sayısının 5 katıdır.
Buna göre, bu sınıfta Rusça bilen öğrencilerin sayısı
kaçtır?
A) 40
B) 42
C) 45 D) 48
E) 50
Lise Matematik
Küme Problemleri
D 93. Bir sınıfta Rusça ve Fransızca dillerinden en az birini bilen 65 öğrenci vardır. Rusça bilen öğrencilerin sayısı, Fransızca bilen öğrencilerin sayısının 2 katı ve her iki dili bilen öğren- cilerin sayısının 5 katıdır. Buna göre, bu sınıfta Rusça bilen öğrencilerin sayısı kaçtır? A) 40 B) 42 C) 45 D) 48 E) 50
18. Bir kariyer sitesinde bir firmaya ait ilanlar aşağıdaki
bilgisayar ekranında gösterilmiştir.
is ilanlari
Yönetici pozisyonu için
alınacak eleman sayısı
4
16
Diğer pozisyonlar için
alınacak eleman sayısı
X
B) 6
x pozitif tam sayı olmak üzere, bu firmaya
• her bir yönetici pozisyonu için başvuru yapan kişi
sayısının 16
28
• diğer pozisyonların her birine başvuru yapan kişi
sayısının 28
olduğu görülmüştür.
Her iki pozisyona aynı anda başvuru yapan kişi sayısı
10'dur.
C) 7
Bu firmaya ait ilanların yayında olduğu süre içinde her
iki ilana toplam 250 kişi başvuru yaptığına göre,
x kaçtır?
A) 5
D) 8
Kafa Dengi
E) 9
20
B
400,0
2025
247,5
y
4
4
2
Lise Matematik
Küme Problemleri
18. Bir kariyer sitesinde bir firmaya ait ilanlar aşağıdaki bilgisayar ekranında gösterilmiştir. is ilanlari Yönetici pozisyonu için alınacak eleman sayısı 4 16 Diğer pozisyonlar için alınacak eleman sayısı X B) 6 x pozitif tam sayı olmak üzere, bu firmaya • her bir yönetici pozisyonu için başvuru yapan kişi sayısının 16 28 • diğer pozisyonların her birine başvuru yapan kişi sayısının 28 olduğu görülmüştür. Her iki pozisyona aynı anda başvuru yapan kişi sayısı 10'dur. C) 7 Bu firmaya ait ilanların yayında olduğu süre içinde her iki ilana toplam 250 kişi başvuru yaptığına göre, x kaçtır? A) 5 D) 8 Kafa Dengi E) 9 20 B 400,0 2025 247,5 y 4 4 2
9.
Bir okulda, resim veya müzik kurslardan en az birine katılan
öğrencilerle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.
Bu öğrenciler arasından seçilen bir kişinin resim kursuna
1
katılan bir öğrenci olma olasılığı -'dir.
2
Resim kursuna katıldığı bilinen kişiler arasından seçilen
bir öğrencinin müzik kursuna da katılan bir öğrenci olma
olasılığı 'tir.
V82
Buna göre, bu okulda resim veya müzik kursuna katılan
öğrenci sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 45
B) 48
D) 56 E) 64
C) 50
Y(8
how (a
Lise Matematik
Küme Problemleri
9. Bir okulda, resim veya müzik kurslardan en az birine katılan öğrencilerle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Bu öğrenciler arasından seçilen bir kişinin resim kursuna 1 katılan bir öğrenci olma olasılığı -'dir. 2 Resim kursuna katıldığı bilinen kişiler arasından seçilen bir öğrencinin müzik kursuna da katılan bir öğrenci olma olasılığı 'tir. V82 Buna göre, bu okulda resim veya müzik kursuna katılan öğrenci sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 45 B) 48 D) 56 E) 64 C) 50 Y(8 how (a
10.
• A, en az bir basamağı 4 olan tüm üç basamaklı doğal
sayılar kümesidir.
• B, en az iki basamağı 6 olan tüm üç basamaklı doğal
sayılar kümesidir.
. C, 12'ye tam bölünen tüm üç basamaklı doğal sayılar
kümesidir.
Bu üç küme ile aşağıdaki Venn şeması oluşturuluyor.
4 deck
A
A) 3
B) 5
C) 6
B
C
Buna göre, boyalı küme kaç elemanlıdır?
6
B
6 odech
12 X
24
12'se
Basek 6
40lmıcak
D) 7
E) 8
Lise Matematik
Küme Problemleri
10. • A, en az bir basamağı 4 olan tüm üç basamaklı doğal sayılar kümesidir. • B, en az iki basamağı 6 olan tüm üç basamaklı doğal sayılar kümesidir. . C, 12'ye tam bölünen tüm üç basamaklı doğal sayılar kümesidir. Bu üç küme ile aşağıdaki Venn şeması oluşturuluyor. 4 deck A A) 3 B) 5 C) 6 B C Buna göre, boyalı küme kaç elemanlıdır? 6 B 6 odech 12 X 24 12'se Basek 6 40lmıcak D) 7 E) 8
47 kişilik bir sınıfta 17 kız öğrenci vardır. Gözlüklü
kızlar, gözlüksüz erkeklerden 3 fazladır.
Gözlüklü erkekler, gözlüksüz kızların 2 katı ol-
duğun göre, bu sınıfta kaç tane gözlüksüz er-
kek öğrenci vardır?
A) 6 B) 8
C) 11 D) 12 E) 17
Lise Matematik
Küme Problemleri
47 kişilik bir sınıfta 17 kız öğrenci vardır. Gözlüklü kızlar, gözlüksüz erkeklerden 3 fazladır. Gözlüklü erkekler, gözlüksüz kızların 2 katı ol- duğun göre, bu sınıfta kaç tane gözlüksüz er- kek öğrenci vardır? A) 6 B) 8 C) 11 D) 12 E) 17