Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Limit Özellikleri Soruları

4 vi-sin?
b) Li
b
90
adesinin değeri kaçtır?
2.11-SILR)
VIL-STARI Itsind)
go
18. f: R --R
f(x) = (a - 2)x2 + ax + b fonksiyonu bire bir ve örterdir
.
f(x)
lim
=KER dir.
x-1 x²-1
Buna göre, k kaçtır?
4.-2
5. a) -3
b) Yo
3.1
c) -
-1
2. a)-13
5
1. a)
18
b)
2.
Lise Matematik
Limit Özellikleri
4 vi-sin? b) Li b 90 adesinin değeri kaçtır? 2.11-SILR) VIL-STARI Itsind) go 18. f: R --R f(x) = (a - 2)x2 + ax + b fonksiyonu bire bir ve örterdir . f(x) lim =KER dir. x-1 x²-1 Buna göre, k kaçtır? 4.-2 5. a) -3 b) Yo 3.1 c) - -1 2. a)-13 5 1. a) 18 b) 2.
f(x) = x olmak üzere,
f(x+3h)-f(x-h)
lim
0
h
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3x2 B) 4x2 C) 6x2 D) 12x2 E) 18x2
Lise Matematik
Limit Özellikleri
f(x) = x olmak üzere, f(x+3h)-f(x-h) lim 0 h ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 3x2 B) 4x2 C) 6x2 D) 12x2 E) 18x2
10.
(a/3.sin2x.cos2x,
f(x) = 3
sinx + cosx ,
xs
x>
sinx + cosx
de sürekli olduğuna göre, a
fonksiyonu
kaçtır?
A) 1
B) 3
C)/3
D) 2
E) 3
Lise Matematik
Limit Özellikleri
10. (a/3.sin2x.cos2x, f(x) = 3 sinx + cosx , xs x> sinx + cosx de sürekli olduğuna göre, a fonksiyonu kaçtır? A) 1 B) 3 C)/3 D) 2 E) 3
lim _ sinx+cosx
x sin^x - cosx
limitinin değeri kaçtır?
A) -1 B) C)O
D)
E) 1
2
Lise Matematik
Limit Özellikleri
lim _ sinx+cosx x sin^x - cosx limitinin değeri kaçtır? A) -1 B) C)O D) E) 1 2
5. f(x) ve g(x) fonksiyonları x = a'da sürekli olduğuna
göre,
I. f(x) +g(x)
II. f(x).g(x)
III. (gof)(x)
fonksiyonlarından hangileri x = a'da her zaman
süreklidir?
B) I ve II
E) I, Il ve II
A) Yalnız I
C) I ve II
D) Il ve III
Lise Matematik
Limit Özellikleri
5. f(x) ve g(x) fonksiyonları x = a'da sürekli olduğuna göre, I. f(x) +g(x) II. f(x).g(x) III. (gof)(x) fonksiyonlarından hangileri x = a'da her zaman süreklidir? B) I ve II E) I, Il ve II A) Yalnız I C) I ve II D) Il ve III
Soru No: 8
Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlıf ve g
fonksiyonları
X
19
-1, **50SYM
g(x)
x 35
biçiminde veriliyor.
a ve b birer gerçel sayı olmak üzere,
h(x) = f(x
f(x-a) + b g(x)
fonksiyonu sürekli olduğuna göre, a.b çarpım
kaçtır?
C) -10
D) -12
B) 8
E) -16
Cevap Anahtarı: B
Lise Matematik
Limit Özellikleri
Soru No: 8 Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlıf ve g fonksiyonları X 19 -1, **50SYM g(x) x 35 biçiminde veriliyor. a ve b birer gerçel sayı olmak üzere, h(x) = f(x f(x-a) + b g(x) fonksiyonu sürekli olduğuna göre, a.b çarpım kaçtır? C) -10 D) -12 B) 8 E) -16 Cevap Anahtarı: B
Trigonometrik Fonksiyonlarda 7 Belirsizliği
Limitin Geometrik şekillere Uygulanması
UYG
ORTA SEVİYE
um
sinx
x-0 71 - COS X
ifadesinin değeri kaçtır?
A) -2/2 B) - 2
CO
D) V2
E) 2/2
yo
zo
Lise Matematik
Limit Özellikleri
Trigonometrik Fonksiyonlarda 7 Belirsizliği Limitin Geometrik şekillere Uygulanması UYG ORTA SEVİYE um sinx x-0 71 - COS X ifadesinin değeri kaçtır? A) -2/2 B) - 2 CO D) V2 E) 2/2 yo zo
olduğuna göre, lim (log, 25) limitinin değeri kaçtır?
A) 1 B)2 C3 D)4 E) 5
Lise Matematik
Limit Özellikleri
olduğuna göre, lim (log, 25) limitinin değeri kaçtır? A) 1 B)2 C3 D)4 E) 5
-
Tainiz III
D) I ve II
E) Il ve III
8. f: [-2, 4] - R fonksiyonu,
-1, -2<x<0
f(x) =/
| 1, 0<x54
biçiminde tanımlanıyor.
Buna göre,
lim f(x) > lim f(x)
x-mt xon
eşitsizliğini sağlayan kaç farklı (m, n) tam sayı
ikilisi vardır?
A) 4 B) 6 C 8 D) 10 E) 12
9.
(16/x - 1)(167x + 1)(8/x + 1)(4x + 1)(x+1)
Lise Matematik
Limit Özellikleri
- Tainiz III D) I ve II E) Il ve III 8. f: [-2, 4] - R fonksiyonu, -1, -2<x<0 f(x) =/ | 1, 0<x54 biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, lim f(x) > lim f(x) x-mt xon eşitsizliğini sağlayan kaç farklı (m, n) tam sayı ikilisi vardır? A) 4 B) 6 C 8 D) 10 E) 12 9. (16/x - 1)(167x + 1)(8/x + 1)(4x + 1)(x+1)
13. Bilgi: limsin axlim
1- tan bx 26
sin ax_ a dir,
x = dir,
Buna göre,
sin 3x+X
lim
x-0 tan 4x - x
limitinin sonucu kaçtır?
ACIL MATEMATIK
Lise Matematik
Limit Özellikleri
13. Bilgi: limsin axlim 1- tan bx 26 sin ax_ a dir, x = dir, Buna göre, sin 3x+X lim x-0 tan 4x - x limitinin sonucu kaçtır? ACIL MATEMATIK
10.
3
,x <3
x3 -8
f(x) =|x- 5|+|x+21
, 3 sx <5
,x 25
ifadesinin limitsiz olduğu x reel sayılarının toplamı
kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 5
D) 8
E) 10
Lise Matematik
Limit Özellikleri
10. 3 ,x <3 x3 -8 f(x) =|x- 5|+|x+21 , 3 sx <5 ,x 25 ifadesinin limitsiz olduğu x reel sayılarının toplamı kaçtır? A) 2 B) 3 C) 5 D) 8 E) 10
karekök
lim
af-3a-4
a +4 va-2
limitinin değeri kaçtır?
A) 8 B) 10 C) 12
D) 16
E) 20
Lise Matematik
Limit Özellikleri
karekök lim af-3a-4 a +4 va-2 limitinin değeri kaçtır? A) 8 B) 10 C) 12 D) 16 E) 20
2.
Aşağıda, y = 2x doğrusunun grafiği verilmiştir.
Ay
y= 2x
0
1
a
a > 1 olmak üzere f fonksiyonu,
f: a → "Taralı alan"
biçiminde tanımlanıyor.
Buna göre, lim f(a) limitinin değeri kaçtır?
a-3
A) 4
D 9
B) 6
C) 8
Lise Matematik
Limit Özellikleri
2. Aşağıda, y = 2x doğrusunun grafiği verilmiştir. Ay y= 2x 0 1 a a > 1 olmak üzere f fonksiyonu, f: a → "Taralı alan" biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, lim f(a) limitinin değeri kaçtır? a-3 A) 4 D 9 B) 6 C) 8
limitinin değeri kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
15. k ve m gerçek sayıdır.
√2x+k-4
lim
6 - 2x
= m
X3
olduğuna göre, k. m işleminin sonucu kaçtır?
A) -
8.
7
B) - C - D -
5
4
E)
4
3
1.C 2.E 3.E 4.A 5.E 6.A 7.0 8.E 9.B 10.E 11.D 12.B 13.B 14.C 15.0 16.A
Lise Matematik
Limit Özellikleri
limitinin değeri kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 15. k ve m gerçek sayıdır. √2x+k-4 lim 6 - 2x = m X3 olduğuna göre, k. m işleminin sonucu kaçtır? A) - 8. 7 B) - C - D - 5 4 E) 4 3 1.C 2.E 3.E 4.A 5.E 6.A 7.0 8.E 9.B 10.E 11.D 12.B 13.B 14.C 15.0 16.A
1(x) - 3
lim
X3 x²9
la kacur?
olduğuna göre, lim
X 3 x²-3x
A) -36
B)-24
C)-18
D) -12
E) -
Lise Matematik
Limit Özellikleri
1(x) - 3 lim X3 x²9 la kacur? olduğuna göre, lim X 3 x²-3x A) -36 B)-24 C)-18 D) -12 E) -