Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Limit ve Süreklilik Soruları

O
ifadesinin değeri kaçtır?
A-1
D) 2
B) 0
C) 1
Buna göre,
( - 1 4 X4
I.
V
lim
x-2f(x)
1-01
2.1
f(x)
lim
II.
X
X-2
III.
lim (f(x
X-2
8.
lim
X-2
(x-2
X-2
+ lim
X-1
1x+11
X-2
-1 tv?
w3,3
ifadelerinde
ifadesinin değeri kaçtır?
3
i
A) Yalnız!
E) 3
B) O
C) 1
D) 2
A) -1
G
x+2
(x-1) (2x +
2017 /
PL
S
A
R
1x²+x-2
12. Gerçel sa
9.
f(x)
biçiminde tanımlanıyor.
1 fly)
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
O ifadesinin değeri kaçtır? A-1 D) 2 B) 0 C) 1 Buna göre, ( - 1 4 X4 I. V lim x-2f(x) 1-01 2.1 f(x) lim II. X X-2 III. lim (f(x X-2 8. lim X-2 (x-2 X-2 + lim X-1 1x+11 X-2 -1 tv? w3,3 ifadelerinde ifadesinin değeri kaçtır? 3 i A) Yalnız! E) 3 B) O C) 1 D) 2 A) -1 G x+2 (x-1) (2x + 2017 / PL S A R 1x²+x-2 12. Gerçel sa 9. f(x) biçiminde tanımlanıyor. 1 fly)
/benimhocam
5. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları için,
lim
f(x)
=3'tür.
.
=
X-2 X-2
Pix-
f(x)-1
lim
=2'dir.
X-1 X2-1
g(x) = f(x) . x2 + f(2x) tir.
ra
4
2
g(x)-g(1)
Buna göre, lim
değeri kaçtır?
X-1 f(x)-1
-
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
'(2) =
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
/benimhocam 5. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları için, lim f(x) =3'tür. . = X-2 X-2 Pix- f(x)-1 lim =2'dir. X-1 X2-1 g(x) = f(x) . x2 + f(2x) tir. ra 4 2 g(x)-g(1) Buna göre, lim değeri kaçtır? X-1 f(x)-1 - A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 '(2) =
LIMIT
Gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesi Üzerinde tanıml
fonksiyonu
2x²+x-1 x²-x-6
f(x)=
X+1
X-3
veriliyor.
Buna göre,
lim f(x) - limf(x)
X-1
X-3
ifadesinin değeri kaçtır?
A) 4
B)-2.
C) 0
D) 2
E) 4
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
LIMIT Gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesi Üzerinde tanıml fonksiyonu 2x²+x-1 x²-x-6 f(x)= X+1 X-3 veriliyor. Buna göre, lim f(x) - limf(x) X-1 X-3 ifadesinin değeri kaçtır? A) 4 B)-2. C) 0 D) 2 E) 4
&
Limit ve Süreklilik
sy Time
12.
16- X4
lim
2
x →-2 x + 2x
limitinin değeri kaçtır?
A) 16
B) 8
C) 4
D) -8
E) -16
13. Uygun koşullarda tanımlıf ve g fonksiyonları için
lim f(x) = 3
X + 1
lim (f(x) – 2g(x)) = 5
X + 1
esitlikleri veriliyor
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
& Limit ve Süreklilik sy Time 12. 16- X4 lim 2 x →-2 x + 2x limitinin değeri kaçtır? A) 16 B) 8 C) 4 D) -8 E) -16 13. Uygun koşullarda tanımlıf ve g fonksiyonları için lim f(x) = 3 X + 1 lim (f(x) – 2g(x)) = 5 X + 1 esitlikleri veriliyor
Örnek - 99
f: R → R tanımlı ve sürekli bir fonksiyondur.
O
f(x) = |x2. (a + 2)x + 9| fonksiyonu her x gerçel sayısı için
türevli olduğuna göre, a kaç farklı tam sayı değeri alır?
T MATEMATİK VİDEO DE
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
Örnek - 99 f: R → R tanımlı ve sürekli bir fonksiyondur. O f(x) = |x2. (a + 2)x + 9| fonksiyonu her x gerçel sayısı için türevli olduğuna göre, a kaç farklı tam sayı değeri alır? T MATEMATİK VİDEO DE
13. Bir ürünün x adetinin satışa sunulurken toplam
maliyeti (TL)
4
f(x) = 2000 ++
2
x
X
fonksiyonu ile verilmektedir.
Buna göre, 1 adet ürünün en düşük maliyeti kaç
TL olur?
A) 20
B) 10
C) 1
D) 0,5
E) 0.2
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
13. Bir ürünün x adetinin satışa sunulurken toplam maliyeti (TL) 4 f(x) = 2000 ++ 2 x X fonksiyonu ile verilmektedir. Buna göre, 1 adet ürünün en düşük maliyeti kaç TL olur? A) 20 B) 10 C) 1 D) 0,5 E) 0.2
matematikehi.net
lilik - Test 1 - (K)
4x-1
x <2
x=2
10. f(x)= 5
x² + 3
2
x > 2
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
1) lim f(x) = 2
x 1
IT) lim f(x) = 12
X-3
III) lim f(x) = 7
X2
D) III
E) 11,111
C) II
B) I
A) Hiçbiri
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
matematikehi.net lilik - Test 1 - (K) 4x-1 x <2 x=2 10. f(x)= 5 x² + 3 2 x > 2 Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur? 1) lim f(x) = 2 x 1 IT) lim f(x) = 12 X-3 III) lim f(x) = 7 X2 D) III E) 11,111 C) II B) I A) Hiçbiri
D.
26. Gerçel sayılar kümesi üzerinde sürekli olan bir f fonksiyonu
28
g(x),
x < 0 ise
f(x) =
=
x
X>ise
x² + 2x
2
2x
biçiminde tanımlanıyor.
X
Buna göre,
X
o
Timer
X(x+2) =
X+2
1
2
I. lim f(x - 1)
x →17
1
II. g(0) =
2
m. x
lim g(x) = 1
-
X +0
ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
R
I ve II
E) II ve III
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
D. 26. Gerçel sayılar kümesi üzerinde sürekli olan bir f fonksiyonu 28 g(x), x < 0 ise f(x) = = x X>ise x² + 2x 2 2x biçiminde tanımlanıyor. X Buna göre, X o Timer X(x+2) = X+2 1 2 I. lim f(x - 1) x →17 1 II. g(0) = 2 m. x lim g(x) = 1 - X +0 ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III R I ve II E) II ve III
3.
7.
x = 2 için tanımsız olan y = f(x) fonksiyonunun
x = 2 civarındaki bazı değerleri aşağıdaki tabloda
verilmiştir.
1,9
1,99 1,995 1,999
X
2 2,001 2,009
2,01
2,1
-6,907 -5,298 -4,605 -2,302
f(x) -2,302 -4,605 -5,298 -6,907
Tanımsız
Bu tabloya bakarak elde edilen;
1. lim f(x) bilinemez.
x-2
II. y=f(x) fonksiyonu R-{2} de sürekli ise x < 2
için azalandır.
III. y = f(x) fonksiyonu sürekli olduğu en geniş
aralıkta 1-1 dir.
IV. f(2)= -7 olarak fonksiyon x = 2 de tanımlı ha-
le getirilirse lim f(x)=-7 olur.
X2
ifadelerinden kaç tanesi kesinlikle doğrudur?
A) 1
B) 2
C) O
D) 3
E) 4
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
3. 7. x = 2 için tanımsız olan y = f(x) fonksiyonunun x = 2 civarındaki bazı değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 1,9 1,99 1,995 1,999 X 2 2,001 2,009 2,01 2,1 -6,907 -5,298 -4,605 -2,302 f(x) -2,302 -4,605 -5,298 -6,907 Tanımsız Bu tabloya bakarak elde edilen; 1. lim f(x) bilinemez. x-2 II. y=f(x) fonksiyonu R-{2} de sürekli ise x < 2 için azalandır. III. y = f(x) fonksiyonu sürekli olduğu en geniş aralıkta 1-1 dir. IV. f(2)= -7 olarak fonksiyon x = 2 de tanımlı ha- le getirilirse lim f(x)=-7 olur. X2 ifadelerinden kaç tanesi kesinlikle doğrudur? A) 1 B) 2 C) O D) 3 E) 4
• 2 ile 52 sayıları arasında 3'ün doğal
katı olan adet say
vardır.
3 ile 53 sayıları arasında 4'ün doğal
katı olan A adet sayı vardır.
. 4 ile 54 sayıları arasında 5'in doğal say
ti olan * adet sayı
vardır.
Yukarıda verilen cümlelerdeki ,
yerine gelmesi gereken sayılar ile ilgilia
ğıdakilerden hangisi yanlıştır?
= 30
B) *
+
A)
+
= 183
D) *
C)*
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
• 2 ile 52 sayıları arasında 3'ün doğal katı olan adet say vardır. 3 ile 53 sayıları arasında 4'ün doğal katı olan A adet sayı vardır. . 4 ile 54 sayıları arasında 5'in doğal say ti olan * adet sayı vardır. Yukarıda verilen cümlelerdeki , yerine gelmesi gereken sayılar ile ilgilia ğıdakilerden hangisi yanlıştır? = 30 B) * + A) + = 183 D) * C)*
id.
ve x=b
2x-5 , X > 2
x+1 , Xs2
E)-1
f(x) =
Dj
6.
Buna göre,
0
lim S
x2+2 , x2-1
TT
4
X-
g(x) =
x
1-X , X <- 1
olduğuna göre,
limitinin de
lim (gof)(x) + lim (fog)(x)
x
x-1-
A)
)
N-
X-2+
2.
ifadesinin değeri kaçtır?
D) 5 5
E) 6
C) 3
B) 2
A) 1
D) - -
TOC
ASYONE
WINE
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
id. ve x=b 2x-5 , X > 2 x+1 , Xs2 E)-1 f(x) = Dj 6. Buna göre, 0 lim S x2+2 , x2-1 TT 4 X- g(x) = x 1-X , X <- 1 olduğuna göre, limitinin de lim (gof)(x) + lim (fog)(x) x x-1- A) ) N- X-2+ 2. ifadesinin değeri kaçtır? D) 5 5 E) 6 C) 3 B) 2 A) 1 D) - - TOC ASYONE WINE
SORU-8
I MATEMATİK
T
0
K
Analitik düzlemde eksenlere ve x + y = m doğrusuna
teğet olan M merkezli çember verilmiştir. Doğru eksen-
leri K ve L noktalarında kestiğine göre,
limitinin değeri kaçtır?
m-- 0 JOMI
IKMI
lim
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
SORU-8 I MATEMATİK T 0 K Analitik düzlemde eksenlere ve x + y = m doğrusuna teğet olan M merkezli çember verilmiştir. Doğru eksen- leri K ve L noktalarında kestiğine göre, limitinin değeri kaçtır? m-- 0 JOMI IKMI lim
8. Şekilde y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
3
2
-2 -1 0
X
2
3
4
f(x)
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) f(x), x = -2 apsisli noktada tanımlı ve lim f(x) = 1 dir.
X-2
B) f(x), x = 2 apsisli noktada tanımlı ve limf(x) = 1 dir.
=
X2
C) f(x), x=-2 apsisli noktada tanımli ve lim f(x) = 0 dir.
X--2
=
D) f(x), x = 2 apsisli noktada tanımlı ve limf(x) = 3 tür.
X-2
E) f(x), x = 0 apsisli noktada tanımlı ve limf(x) = 0 dir.
=
X-0
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
8. Şekilde y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. 3 2 -2 -1 0 X 2 3 4 f(x) Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) f(x), x = -2 apsisli noktada tanımlı ve lim f(x) = 1 dir. X-2 B) f(x), x = 2 apsisli noktada tanımlı ve limf(x) = 1 dir. = X2 C) f(x), x=-2 apsisli noktada tanımli ve lim f(x) = 0 dir. X--2 = D) f(x), x = 2 apsisli noktada tanımlı ve limf(x) = 3 tür. X-2 E) f(x), x = 0 apsisli noktada tanımlı ve limf(x) = 0 dir. = X-0
14.
WM.COM
2x2 - y2 - xy - x + 4y -3
lim
(x - y +1)
x-(y-1)
limitinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) -3y + 2 B) -y - 1
C) 0
D) y + 1
E) 3y - 5
15
Sekilde birim çemberin dörtte biri verilmiştir.
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
14. WM.COM 2x2 - y2 - xy - x + 4y -3 lim (x - y +1) x-(y-1) limitinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) -3y + 2 B) -y - 1 C) 0 D) y + 1 E) 3y - 5 15 Sekilde birim çemberin dörtte biri verilmiştir.
7. Şekilde y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
BÖLÜM
4
3
1...
y = f(x)
O
1
(f + g) fonksiyonu x = 1 noktasında sürekli olduğuna göre,
g fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)
B)
Ay
10
3
21-0
1 -
O 1
X
O
-1
C)
C
y
D)
Ay
2
Z
O
O
MİRAY YAYINLARI
-1
E)
Ay
→X
-1
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
7. Şekilde y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. BÖLÜM 4 3 1... y = f(x) O 1 (f + g) fonksiyonu x = 1 noktasında sürekli olduğuna göre, g fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) B) Ay 10 3 21-0 1 - O 1 X O -1 C) C y D) Ay 2 Z O O MİRAY YAYINLARI -1 E) Ay →X -1
1 ve 2. soruları aşağıda verilen bilgilere göre
la-
3
çözünüz.
old
AY
3
y = f(x)
N
1
A
-3
-2
2
3
X
-1
-2
4.
Yukarıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
hun
bir
1. Buna göre,
-?
lim (fof)(x)
X-2
limitinin değeri kaçtır?
E) 2
A) -2
D) 1
B)-1
C) O
Lise Matematik
Limit ve Süreklilik
1 ve 2. soruları aşağıda verilen bilgilere göre la- 3 çözünüz. old AY 3 y = f(x) N 1 A -3 -2 2 3 X -1 -2 4. Yukarıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. hun bir 1. Buna göre, -? lim (fof)(x) X-2 limitinin değeri kaçtır? E) 2 A) -2 D) 1 B)-1 C) O