Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Limitte Belirsizlik Soruları

21.
7
SYR@MD7
f(x)
MD7 SYYDE
ROM
fonksiyonu xMD7 SYR @MD70 MD75
0
X+2b
SYR CMD7. Si
3
SYR CH
SVR @MD7 SYR MD7 ST
SYR
SYROMDI SYR
@MD7 SYR GMD
süreklidir.
Buna göre, aktasSYR @MD7
VRO
APOMD7'S
YR @MD7 Svan SYRIS
@MDZ Stir? MD SYR SY
B) 2
7@M072
C)
MD7 94 @ND7 SYR
SYR
@MUD @MD7 SYR
07 SYR OMD7 SYR
E) 1
6
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
21. 7 SYR@MD7 f(x) MD7 SYYDE ROM fonksiyonu xMD7 SYR @MD70 MD75 0 X+2b SYR CMD7. Si 3 SYR CH SVR @MD7 SYR MD7 ST SYR SYROMDI SYR @MD7 SYR GMD süreklidir. Buna göre, aktasSYR @MD7 VRO APOMD7'S YR @MD7 Svan SYRIS @MDZ Stir? MD SYR SY B) 2 7@M072 C) MD7 94 @ND7 SYR SYR @MUD @MD7 SYR 07 SYR OMD7 SYR E) 1 6
20
2. Aşağıda verilen görselde 12 metrelik elektrik direkleri
arasında kalınlığı önemsiz EF duvarı bulunmaktadır.
Direkler ve duvar yere dik konumdadır.
K
12 metre
A 1 B
metre
|AB| = 1 metre
|BE| = 3 metre
|EC| = 2 metre
m (ABL) = a
m(KCA) = 0
Yukanda verilenlere göre,
3
metre
tane - sina
ifadesinin sonucu kaçtır?
A) 1
B)
6/5
8/5
E
2
metre
D) 2
DENEME
12 metre
14
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
20 2. Aşağıda verilen görselde 12 metrelik elektrik direkleri arasında kalınlığı önemsiz EF duvarı bulunmaktadır. Direkler ve duvar yere dik konumdadır. K 12 metre A 1 B metre |AB| = 1 metre |BE| = 3 metre |EC| = 2 metre m (ABL) = a m(KCA) = 0 Yukanda verilenlere göre, 3 metre tane - sina ifadesinin sonucu kaçtır? A) 1 B) 6/5 8/5 E 2 metre D) 2 DENEME 12 metre 14
B
4
732
2
B
B
AYT
-m fredat disi
a ve b birer tam sayı olmak üzere,
f(x)-f(3)
a-x
B
= 4
f(3) = 4
lim
x-3
verilmiştir.
f(x) = x² + bx olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır?
Q1
A)-7
B)-5
C) -3
D) 4
E) 6
f'(x1=2x +b
f(3) = 6 +b=4
b=2
x²-2x - f(3)
a-x
= 4
B
X²-2x = x (x-2)
a-X
a-x
rolandırılmıs ve bazıları
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
B 4 732 2 B B AYT -m fredat disi a ve b birer tam sayı olmak üzere, f(x)-f(3) a-x B = 4 f(3) = 4 lim x-3 verilmiştir. f(x) = x² + bx olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? Q1 A)-7 B)-5 C) -3 D) 4 E) 6 f'(x1=2x +b f(3) = 6 +b=4 b=2 x²-2x - f(3) a-x = 4 B X²-2x = x (x-2) a-X a-x rolandırılmıs ve bazıları
x ²7&x
x²-9). ((uta (x11))
48.
-
. lim
1, gerçel sayılarda tanımlı ikinci dereceden bir polinom
fonksiyondur.
$22). (x+2)
M
(343)
f(x)
X+3
=-20
• lim f(x) = 22
X-8
olduğuna göre, lim f(x) kaçtır?
X-6
A)-24 B)-18 C) -12 D) 12
+₁(-3)=-20
2,2
-2
bua +5b + c = 22
ga + 3b -c=
satılb = 22
{a+b=2
by ba - 120
11a-72
-SA-
2-36-48-42
72-90=
-42
-18
E) 18
77
4
1 (0)=122
2914b
-6a+b=-20
9=2
99@3b+ C = 0
ga+c= 35
18 ~24
bc-8
C=-42
f(-2)=0
4 (8)=22
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
x ²7&x x²-9). ((uta (x11)) 48. - . lim 1, gerçel sayılarda tanımlı ikinci dereceden bir polinom fonksiyondur. $22). (x+2) M (343) f(x) X+3 =-20 • lim f(x) = 22 X-8 olduğuna göre, lim f(x) kaçtır? X-6 A)-24 B)-18 C) -12 D) 12 +₁(-3)=-20 2,2 -2 bua +5b + c = 22 ga + 3b -c= satılb = 22 {a+b=2 by ba - 120 11a-72 -SA- 2-36-48-42 72-90= -42 -18 E) 18 77 4 1 (0)=122 2914b -6a+b=-20 9=2 99@3b+ C = 0 ga+c= 35 18 ~24 bc-8 C=-42 f(-2)=0 4 (8)=22
Limit
7.
8.
1-4X-y
lim
x-y 1-4Y-X
limitinin değeri kaçtır?
A) 4
B) 2
C) 1/1/2
5130187212
555684 672063
Malezya'da üretilmiştir. Adel Kalemcilik
Tic.ve San. A.Ş. tarafından ithal edilmiştir.
Made in Malaysia
Faber-Castell AG, 90546 Stein, Germany
(x) D) -1
(2x-2)(2X+2)
4*-4
lim
x-12X+1-4
2.21-2²
tinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
10.
11
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
Limit 7. 8. 1-4X-y lim x-y 1-4Y-X limitinin değeri kaçtır? A) 4 B) 2 C) 1/1/2 5130187212 555684 672063 Malezya'da üretilmiştir. Adel Kalemcilik Tic.ve San. A.Ş. tarafından ithal edilmiştir. Made in Malaysia Faber-Castell AG, 90546 Stein, Germany (x) D) -1 (2x-2)(2X+2) 4*-4 lim x-12X+1-4 2.21-2² tinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 10. 11
4.
a, pozitif gerçel sayı olmak üzere,
√1+2ax+ a²-a-1
lim
X-1
X-1
limitinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) a + 1
B) a-1 C) 1-a
3
O 1
D)
3
a
a +1
5. Aşağıda dik koordinat düzleminde f(x) fonksiyonunun gra-
fiği verilmiştir.
E)
x
a-1
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
4. a, pozitif gerçel sayı olmak üzere, √1+2ax+ a²-a-1 lim X-1 X-1 limitinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) a + 1 B) a-1 C) 1-a 3 O 1 D) 3 a a +1 5. Aşağıda dik koordinat düzleminde f(x) fonksiyonunun gra- fiği verilmiştir. E) x a-1
D. Gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesi üzerinde bir f fonk-
siyonu
=
37-3x-6 7-2-8
x+1
x+2
biçiminde tanımlanıyor.
Buna göre,
A) 5
lim f(x) - lim_f(x)
x-(-1)
x-(-2)
ifadesinin değeri kaçtır?
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
D. Gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesi üzerinde bir f fonk- siyonu = 37-3x-6 7-2-8 x+1 x+2 biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, A) 5 lim f(x) - lim_f(x) x-(-1) x-(-2) ifadesinin değeri kaçtır? B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
S
5 oldu-
30
15
5tp9f2
x 705
XX
lim
x-a
(1+2)_ (a-s
18. a ve b gerçel sayılardır.
(9-5)
(a-a)
x²-3x-10
x-a
D
= b
7
olduğuna göre, b sayısının alabileceği de-
Tubeğerlerin çarpımı kaçtır?
A)-64B)-49 C) -36 D) -25 E)-16
25
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
S 5 oldu- 30 15 5tp9f2 x 705 XX lim x-a (1+2)_ (a-s 18. a ve b gerçel sayılardır. (9-5) (a-a) x²-3x-10 x-a D = b 7 olduğuna göre, b sayısının alabileceği de- Tubeğerlerin çarpımı kaçtır? A)-64B)-49 C) -36 D) -25 E)-16 25
my
2
5.
ypr
nin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
B)-b
1
f(x) = lim
B) 1/1/2
C)-2b
65-63
62-62
-IN
D) 4b
a²-x²
a-x√a-√x
olduğuna göre, f) ifadesinin değeri kaçtır?
A) 1/12
9/1/2
302-2ab
26-06 62
36²-26²= 6²
26-62
2a-2×
2-3/1/20
2×-2a
EXO
op
(0)
ax
olo
D) 1
E) 2
24-25
107
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
my 2 5. ypr nin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? B)-b 1 f(x) = lim B) 1/1/2 C)-2b 65-63 62-62 -IN D) 4b a²-x² a-x√a-√x olduğuna göre, f) ifadesinin değeri kaçtır? A) 1/12 9/1/2 302-2ab 26-06 62 36²-26²= 6² 26-62 2a-2× 2-3/1/20 2×-2a EXO op (0) ax olo D) 1 E) 2 24-25 107
x² - 2x + 5, x ≥ 1
3x - 3
x < 1
fonksiyonu için,
1. f'(2) = 2'dir.
II. f' (1) yoktur.
III. f'(0) = 0'dır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
de
E
ve ll
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
x² - 2x + 5, x ≥ 1 3x - 3 x < 1 fonksiyonu için, 1. f'(2) = 2'dir. II. f' (1) yoktur. III. f'(0) = 0'dır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III D) I ve III E) II ve III de E ve ll
9
/BC=a-3 br ve
olduğuna göre,
im (m.cos x)=5
inliğini sağlayan
B)-2
20910.
3
lim
x+ 2x.cos
2
m
2 +
değeri kaçtır?
C) -1
4x²-7²
limitinin değeri kaçtır?
A) 1
B)√2
X+T.COS
C) 2
-4
-2
+-2
lim (1-f(x)) = 1 5+ {
C
olduğuna göre,
3r
2
D) 0
- X
D) I
E
8.
olduğ
A 752
9.
1.
11
I
Yuka
nokt
çarp
A) Ya
fo
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
9 /BC=a-3 br ve olduğuna göre, im (m.cos x)=5 inliğini sağlayan B)-2 20910. 3 lim x+ 2x.cos 2 m 2 + değeri kaçtır? C) -1 4x²-7² limitinin değeri kaçtır? A) 1 B)√2 X+T.COS C) 2 -4 -2 +-2 lim (1-f(x)) = 1 5+ { C olduğuna göre, 3r 2 D) 0 - X D) I E 8. olduğ A 752 9. 1. 11 I Yuka nokt çarp A) Ya fo
y=-6
www.sinovyayin.com
1(x)
*x+³y=6
ex-16
EH
(10)
SAT
345721
2x-421
bi
7-2
A)
2
V
3
lim
X→ 4
4
1-2psisi 4 olan noktada kesişmektedir.
f³ (x) — f³ (4)
x²-16
olduğuna göre, f(4) kaçtır?
1
B)-1
2+90
-21 <0
2 +3
23
2.5²
Yukarıda verilen f(x) fonksiyonu ile d doğrusu
+2
d (-1 (2)
f(x)
27
16
C) -7/3/73
y
-x+2y=2
2+x
givin
D) --3-3-3
8
E)-2
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
y=-6 www.sinovyayin.com 1(x) *x+³y=6 ex-16 EH (10) SAT 345721 2x-421 bi 7-2 A) 2 V 3 lim X→ 4 4 1-2psisi 4 olan noktada kesişmektedir. f³ (x) — f³ (4) x²-16 olduğuna göre, f(4) kaçtır? 1 B)-1 2+90 -21 <0 2 +3 23 2.5² Yukarıda verilen f(x) fonksiyonu ile d doğrusu +2 d (-1 (2) f(x) 27 16 C) -7/3/73 y -x+2y=2 2+x givin D) --3-3-3 8 E)-2
12.
f(x)
Örneğin;
1(x)
f(x)-9
Yukarıdaki karelerin içindeki fonksiyonlar I(x),
II(x) ve C(x) olarak adlandırılmıştır.
Dışarıdan sisteme katılan bir f(x) fonksiyonu sıra-
sıyla I(x), II(x) ve C(x) fonksiyonlarına dönüşmüş-
tür.
I(x) = f(x) - 9
şeklindedir.
A)-6
-
X-3+
lim C(x)
II(X)
[1(x)]
2
Buna göre, f(x) = x olmak üzere,
II(x)
x - 3
C(x)
limitinin değeri kaçtır?
Stuburpob ineligner
B)-3
C) 0
x)1
D) 3
E) 6
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
12. f(x) Örneğin; 1(x) f(x)-9 Yukarıdaki karelerin içindeki fonksiyonlar I(x), II(x) ve C(x) olarak adlandırılmıştır. Dışarıdan sisteme katılan bir f(x) fonksiyonu sıra- sıyla I(x), II(x) ve C(x) fonksiyonlarına dönüşmüş- tür. I(x) = f(x) - 9 şeklindedir. A)-6 - X-3+ lim C(x) II(X) [1(x)] 2 Buna göre, f(x) = x olmak üzere, II(x) x - 3 C(x) limitinin değeri kaçtır? Stuburpob ineligner B)-3 C) 0 x)1 D) 3 E) 6
X=4
18. a ve b gerçel sayılar olmak üzere,
x² + ax + 10
X-2
lim
X-2
eşitliği veriliyor.
Buna göre, a + b toplamı kaçtır?
A) - 10
B)-12
C) 0
4+20+10
d
= b
14-20
= b
D) 10
E) 12
Diğer sayfaya geçiniz.
222300-2
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
X=4 18. a ve b gerçel sayılar olmak üzere, x² + ax + 10 X-2 lim X-2 eşitliği veriliyor. Buna göre, a + b toplamı kaçtır? A) - 10 B)-12 C) 0 4+20+10 d = b 14-20 = b D) 10 E) 12 Diğer sayfaya geçiniz. 222300-2
40x6
RLA ÖĞRETEN SORULAR
LIMIT-TEST 4
(BELİRSİZLİĞİ)
5.
6.
x²
lim
y-x x³.
- y³
limitinin değeri kaçtır?
A)
2
3x
2x-2y
3x ²-3y
2
B)
2
3y
TYT BİYOLOJ BRANS DENEMELERY
√x+2-2
lim
X-2 X-2
limitinin değeri kaçtır?
A) 4
B) 2
C) 0
2x-3)
3(x²-y²2x5
D)
2
3x
C) 1
E)
3 (Ex),xey) /
Y
D) 1/12
18
9
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
40x6 RLA ÖĞRETEN SORULAR LIMIT-TEST 4 (BELİRSİZLİĞİ) 5. 6. x² lim y-x x³. - y³ limitinin değeri kaçtır? A) 2 3x 2x-2y 3x ²-3y 2 B) 2 3y TYT BİYOLOJ BRANS DENEMELERY √x+2-2 lim X-2 X-2 limitinin değeri kaçtır? A) 4 B) 2 C) 0 2x-3) 3(x²-y²2x5 D) 2 3x C) 1 E) 3 (Ex),xey) / Y D) 1/12 18 9
MATEMATİĞİN İLAC
11
-3
y = f(x)
Ave
0 1 2 3
2
Şekilde y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
Buna göre, fonksiyon tanımlı olduğu aralıkta kaç nokta-
da limiti olduğu halde sürekli değildir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Buna göre,
1:R
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
MATEMATİĞİN İLAC 11 -3 y = f(x) Ave 0 1 2 3 2 Şekilde y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre, fonksiyon tanımlı olduğu aralıkta kaç nokta- da limiti olduğu halde sürekli değildir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 Buna göre, 1:R