Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Limitte Belirsizlik Soruları

ÖRNEK: 40 / ÖSYM
limitinin değeri kaçtır?
A)-2
Çözüm
lim
X→ 1+
B) -1
1-x²
|1-x|
C) O
D) 1
E) 2
ÖRNEK: 43/
L bir gerçel sa
tanımlı f ve gf
lim f(x) = lim
X-2
X-2
eşitliği sağlan
Buna göre,
1. f(2) = g(2)
II. lim (f(x) -
X 2
III. lim
*→+2
ifad
f(x)
g(x)
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
ÖRNEK: 40 / ÖSYM limitinin değeri kaçtır? A)-2 Çözüm lim X→ 1+ B) -1 1-x² |1-x| C) O D) 1 E) 2 ÖRNEK: 43/ L bir gerçel sa tanımlı f ve gf lim f(x) = lim X-2 X-2 eşitliği sağlan Buna göre, 1. f(2) = g(2) II. lim (f(x) - X 2 III. lim *→+2 ifad f(x) g(x)
5.9)
x² - xy + y² = 27 fonksiyonu veriliyor. dy
in
dx
eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A)
D)
x + 2y
x+y
x + 2y
X +3
S.10)
lim
x-1
A)
4) 21/1/20
B)
E)
S.12)
x-2y
X + 2
8) —/1/2
y-2x
2y-x
Sx²-3x-2 ifadesinin değeri kaçtır?
x³-1
9 1/3
S.11)
Reel sayılarda tanımlı,
f(x) = 2* + 2x
C)
x+y
x-y
D) 2
g(x) = f(x+1)
f (x)
olduğuna göre, g(4) kaçtır?
B) C) //
//
E) -
-
f(3x - 2) = ax + 3 olmak üzere;
1¹ (7) = 4
olduğuna göre; a kaçtır?
A) O
B) 1
C) 2
D) 3
S.13)
E) 4
x2-(4m-1)x+ 5 = 0 denkleminin kökleri x1
ve x2 dir. 3x1x2 = 2(x1 + x2) eşitliğinir
sağlanması için m ne olmalıdır?
A) 17
8
D)
D) ED)
7
-
A)
8
17
S.14)
√x +5= (3x + 1) denklemin kökler toplamı
aşağıdakilerden hangisidir?
S.15)
Şekilde birim kareler
verildiğine
göre
Cos(ABC) kaçtır?
B)
A) 5 B) C)-1 D) E) 1
9√10
50
17
E)-11
2√10
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B)
E)
ABCDE
13√10
SO
3√10
5
11
12345
C)
A B
Stasy süresi 60 dakikadır. Her soru eşit puanlıdır.
Başarılar dilerim.
17
8
C)
11/10
25
CDE
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
5.9) x² - xy + y² = 27 fonksiyonu veriliyor. dy in dx eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) D) x + 2y x+y x + 2y X +3 S.10) lim x-1 A) 4) 21/1/20 B) E) S.12) x-2y X + 2 8) —/1/2 y-2x 2y-x Sx²-3x-2 ifadesinin değeri kaçtır? x³-1 9 1/3 S.11) Reel sayılarda tanımlı, f(x) = 2* + 2x C) x+y x-y D) 2 g(x) = f(x+1) f (x) olduğuna göre, g(4) kaçtır? B) C) // // E) - - f(3x - 2) = ax + 3 olmak üzere; 1¹ (7) = 4 olduğuna göre; a kaçtır? A) O B) 1 C) 2 D) 3 S.13) E) 4 x2-(4m-1)x+ 5 = 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 dir. 3x1x2 = 2(x1 + x2) eşitliğinir sağlanması için m ne olmalıdır? A) 17 8 D) D) ED) 7 - A) 8 17 S.14) √x +5= (3x + 1) denklemin kökler toplamı aşağıdakilerden hangisidir? S.15) Şekilde birim kareler verildiğine göre Cos(ABC) kaçtır? B) A) 5 B) C)-1 D) E) 1 9√10 50 17 E)-11 2√10 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B) E) ABCDE 13√10 SO 3√10 5 11 12345 C) A B Stasy süresi 60 dakikadır. Her soru eşit puanlıdır. Başarılar dilerim. 17 8 C) 11/10 25 CDE
1.
2.
lirsizlik
3.
-3
x²-4x+3)
lim
X-1
ifadesinin değeri kaçtır?
A) -3
B-2
C) 0
X-3.x+
x-1
lim
X-1 VX-1
ifadesinin değeri kaçtır?
A) -3
B) -2
x²+x-2
C) 0
(D)
lim
X-1 √X-1
ifadesinin değeri kaçtır?
A) 1
B) 3
C) 4
D) 2
D) 2
rilerek be-
= 1-3
D) 6
E) 3
= -2
E) 3
E) 9
5.
16
A
A
253
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
1. 2. lirsizlik 3. -3 x²-4x+3) lim X-1 ifadesinin değeri kaçtır? A) -3 B-2 C) 0 X-3.x+ x-1 lim X-1 VX-1 ifadesinin değeri kaçtır? A) -3 B) -2 x²+x-2 C) 0 (D) lim X-1 √X-1 ifadesinin değeri kaçtır? A) 1 B) 3 C) 4 D) 2 D) 2 rilerek be- = 1-3 D) 6 E) 3 = -2 E) 3 E) 9 5. 16 A A 253
1
96
LİMİT
9.
lim
×-(-2)*
COS X
|cosx|
limitinin değeri kaçtır?
-1
A)-1
B) = /2
C) 0
D) 1/1/12
pinthov ang nununovinotty obliblog bisbraluY
imil abution paol nummotexnot (x) en nue
E) 1
X
y=f(x)
0,7 -0,4765
0,8 -0,3111
-0,1526
0,9
1
0
1,1
1,2
1,3
Buna göre,
L_f(x) =
hoda, y = f(x) fonksiyonunda belli=
x) değerleri verilmiştir.
0,1476
0,2909
0,4304
x²-x-2
x-1
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
1 96 LİMİT 9. lim ×-(-2)* COS X |cosx| limitinin değeri kaçtır? -1 A)-1 B) = /2 C) 0 D) 1/1/12 pinthov ang nununovinotty obliblog bisbraluY imil abution paol nummotexnot (x) en nue E) 1 X y=f(x) 0,7 -0,4765 0,8 -0,3111 -0,1526 0,9 1 0 1,1 1,2 1,3 Buna göre, L_f(x) = hoda, y = f(x) fonksiyonunda belli= x) değerleri verilmiştir. 0,1476 0,2909 0,4304 x²-x-2 x-1
&
1) D
lim 9
X→2+
f(x)-21
2-f(x)
olduğuna göre,
A)-3
T
- Limit ve Süreklilik
9
P(x)-2)
2-f(x)
C) - 1
lim f(x) } lim f(2+)
X2+
limitinin değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
B) - 2
f(x1-2
lim g²=1
9
X+2+
D) O
2-4(x)
foxl-21
2-f(2)
=-1
E) 3
fl21-210
Mf(x) D1212
1
2) E
4.
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
& 1) D lim 9 X→2+ f(x)-21 2-f(x) olduğuna göre, A)-3 T - Limit ve Süreklilik 9 P(x)-2) 2-f(x) C) - 1 lim f(x) } lim f(2+) X2+ limitinin değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? B) - 2 f(x1-2 lim g²=1 9 X+2+ D) O 2-4(x) foxl-21 2-f(2) =-1 E) 3 fl21-210 Mf(x) D1212 1 2) E 4.
9.
lim
limitinin değeri kaçtır?
A) - B)-24 C) - D
10.
(x³-1)-(x-3)
lim
x-1 (1-x) (x²-9)
limitinin değeri kaçtır?
3
A) - B) C).0 D
3
(x-1). (x²+x+1).(x)
(1-x) (x3). (x+3)
-x-x-1
(x-1).
F
X≤1
1
E)
X>1
114
3
-1-1-1
12
2x
f(x)=x²-3
x² +1
Innimli f(x) fonksiyonu x in kaç farklı
GÜR YAYINLARI
13.
f(x)
fonksiy
geriert
AYINLARI
A)-8
14.
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
9. lim limitinin değeri kaçtır? A) - B)-24 C) - D 10. (x³-1)-(x-3) lim x-1 (1-x) (x²-9) limitinin değeri kaçtır? 3 A) - B) C).0 D 3 (x-1). (x²+x+1).(x) (1-x) (x3). (x+3) -x-x-1 (x-1). F X≤1 1 E) X>1 114 3 -1-1-1 12 2x f(x)=x²-3 x² +1 Innimli f(x) fonksiyonu x in kaç farklı GÜR YAYINLARI 13. f(x) fonksiy geriert AYINLARI A)-8 14.
E) 2
10.
A) 15
olduğuna göre lim f(x) değeri kaçtır?
X-6
B) 16
m
x-(a-2)
18-x³1
C) 17
lim
x-2+ x²-4
limitinin değeri kaçtır?
A)1
B) 2
32
C) 3
D) 18
LO
D) 4
(Itanxl Isinx|_ Icosx1
E) 19
E) 5
WAYINLAR
fonksiyonu için,
lim 100+ lim f
toplamı kaçtır?
A) 3
B) 8
13. Tanımlı olduğu as
3 tan
f(x) = Itan
202
olduğuna göre
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
E) 2 10. A) 15 olduğuna göre lim f(x) değeri kaçtır? X-6 B) 16 m x-(a-2) 18-x³1 C) 17 lim x-2+ x²-4 limitinin değeri kaçtır? A)1 B) 2 32 C) 3 D) 18 LO D) 4 (Itanxl Isinx|_ Icosx1 E) 19 E) 5 WAYINLAR fonksiyonu için, lim 100+ lim f toplamı kaçtır? A) 3 B) 8 13. Tanımlı olduğu as 3 tan f(x) = Itan 202 olduğuna göre
mesi üzerinde bir f fonk-
(x-7)(x-3)
27x-3)
3/4
D) 2/1
E) 1/2
12.
x3 − 5x2 +x+10
X-2
lim
X-2
limitinin değeri kaçtır?
A) - 10
B) -7
13. a ve bER*
(7-2) 2
balin
C)-6
lim (x³-2x²+x-2)-b
X-2
=
olduğuna göre, b kaçtır?
D) -5
E) -2
F) 5
in ithal ed
Bel Ka
1.
2.
Test
7
√x+a-2
X-2
lim
X-2
limitinin değeri bir gerçel sayı
A) 1
B) 2
C) 3
lim
X-O
√x+4-2
X
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
mesi üzerinde bir f fonk- (x-7)(x-3) 27x-3) 3/4 D) 2/1 E) 1/2 12. x3 − 5x2 +x+10 X-2 lim X-2 limitinin değeri kaçtır? A) - 10 B) -7 13. a ve bER* (7-2) 2 balin C)-6 lim (x³-2x²+x-2)-b X-2 = olduğuna göre, b kaçtır? D) -5 E) -2 F) 5 in ithal ed Bel Ka 1. 2. Test 7 √x+a-2 X-2 lim X-2 limitinin değeri bir gerçel sayı A) 1 B) 2 C) 3 lim X-O √x+4-2 X
0
r.
dir.
gilerden hangileri doğru-
C) I ve II
Iniz II
E) I, II ve III
6. Bir popülasyondaki avcı sayısı x (yüz), bu avcıların
avladıkları av sayısı y (yüz) olmak üzere, bir grup
matematikçi tarafından av ve avcı sayıları arasın
daki ilişki y =
x² - 4
x² - 2x
olarak tanımlanmıştır.
Bu popülasyondaki avcı sayısı 2(yüz)'e yakla-
şırken av sayısının limiti aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) 1
B)
23
C) 2
D)
5|2
9.
f(x) = 2x
g(x) =
olduğuna
ğıdakilerd
A) O
B
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
0 r. dir. gilerden hangileri doğru- C) I ve II Iniz II E) I, II ve III 6. Bir popülasyondaki avcı sayısı x (yüz), bu avcıların avladıkları av sayısı y (yüz) olmak üzere, bir grup matematikçi tarafından av ve avcı sayıları arasın daki ilişki y = x² - 4 x² - 2x olarak tanımlanmıştır. Bu popülasyondaki avcı sayısı 2(yüz)'e yakla- şırken av sayısının limiti aşağıdakilerden han- gisidir? A) 1 B) 23 C) 2 D) 5|2 9. f(x) = 2x g(x) = olduğuna ğıdakilerd A) O B
5
Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu;
f(x) =
1+α-1-b
şeklinde tanımlanıyor.
a+b=0
f(x)
lim
x-ax-a
[x+a,
x-b,
X≥ 1
X<1
f(x)
x-bx-b
+ lim
aztie lim
lim
toplamı bir gerçel sayı belirttiğine göre, a + b toplamının en
büyük tam sayı değeri kaçtır?
A) -1
B)0
C) 1
acl
X-
X-a
D) 2
R
E) 3
Lack
1
Gerd
fonk
old
kac
A)
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
5 Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu; f(x) = 1+α-1-b şeklinde tanımlanıyor. a+b=0 f(x) lim x-ax-a [x+a, x-b, X≥ 1 X<1 f(x) x-bx-b + lim aztie lim lim toplamı bir gerçel sayı belirttiğine göre, a + b toplamının en büyük tam sayı değeri kaçtır? A) -1 B)0 C) 1 acl X- X-a D) 2 R E) 3 Lack 1 Gerd fonk old kac A)
CEVA
3.
a²+ab²-ab-b³
a²+b²-2ab
ifadesinin sadeleşmiş hali aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) a +2
D)
a+b²
a-b
B) a² +1
a+b
E)
a²+b
a-b
a+b²
a+b
/yediikl
27
C) 3 D) 2 E
ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşa
hangisidir?
A) 3+x
D) 3
B) 3x
E) 9
9. x= 3.436
y = 2,564
olduğuna göre, (x-y)² + 4xy ifadesin
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
CEVA 3. a²+ab²-ab-b³ a²+b²-2ab ifadesinin sadeleşmiş hali aşağıdakilerden hangi- sidir? A) a +2 D) a+b² a-b B) a² +1 a+b E) a²+b a-b a+b² a+b /yediikl 27 C) 3 D) 2 E ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşa hangisidir? A) 3+x D) 3 B) 3x E) 9 9. x= 3.436 y = 2,564 olduğuna göre, (x-y)² + 4xy ifadesin