Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Limitte Belirsizlik Soruları

1.
●
MANTIK
BU
Buna göre,
lim
X→ (-2)
●
Dik koordinat sisteminde y = f(x) fonksiyonunun grafiği veril-
miştir.
lim
X→ (-2)*
f(x) = -2 +
f(-2) = -2
X→ 1+
f(x) = 1
lim f(x) = 3
lim f(x) = 1 +
X→ 1-
f(1) = -1
LİMİT TANIMI VE ÖZELLİKL
-2
+Burn erlendan
+27 Bunde
#
lim f(x) = -1
X→ 1
y = f(x)
SB
lim, f(x) = 3. Bu~ elbred
X→ 4
ifadelerinden kaç tanesi doğrudur?
A) 4
B) 5
C) 6
enleredm
D) 7
E) 8
3.
Matematiğin Güler Yüzü
4.
lim (
X→ 1+
limitinin de
A) 18
5.
lim
X→→
limitinin
A) 5
fonk
Bur
lim
A)
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
1. ● MANTIK BU Buna göre, lim X→ (-2) ● Dik koordinat sisteminde y = f(x) fonksiyonunun grafiği veril- miştir. lim X→ (-2)* f(x) = -2 + f(-2) = -2 X→ 1+ f(x) = 1 lim f(x) = 3 lim f(x) = 1 + X→ 1- f(1) = -1 LİMİT TANIMI VE ÖZELLİKL -2 +Burn erlendan +27 Bunde # lim f(x) = -1 X→ 1 y = f(x) SB lim, f(x) = 3. Bu~ elbred X→ 4 ifadelerinden kaç tanesi doğrudur? A) 4 B) 5 C) 6 enleredm D) 7 E) 8 3. Matematiğin Güler Yüzü 4. lim ( X→ 1+ limitinin de A) 18 5. lim X→→ limitinin A) 5 fonk Bur lim A)
8.
7:27
A)
T.C. KİMLİK NUMARASI
ADI
7. f(x), birinci dereceden bir polinomdur.
f(x)-5
= 3
SOYADI
SALON NO
A) 3
ADAVIN
olduğuna göre, lim
X-1
-2
lim
x-1 X-1
5
B)
(11)=5
2X-X
(X-X) (X+)
f(x)+2x-7
x²-1
C) 2
√x+7-2
lim
X--3 x+3
ifadesinin değeri kaçtır?
1/1/13
(B)
x+=0
3/2
değeri Kaçtır?
ė
LIMIT-Belirs
2 X-2
(x-1)(x+1)
-100
(E) 1
-
10.
2
xt
==
E)
1
12
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
8. 7:27 A) T.C. KİMLİK NUMARASI ADI 7. f(x), birinci dereceden bir polinomdur. f(x)-5 = 3 SOYADI SALON NO A) 3 ADAVIN olduğuna göre, lim X-1 -2 lim x-1 X-1 5 B) (11)=5 2X-X (X-X) (X+) f(x)+2x-7 x²-1 C) 2 √x+7-2 lim X--3 x+3 ifadesinin değeri kaçtır? 1/1/13 (B) x+=0 3/2 değeri Kaçtır? ė LIMIT-Belirs 2 X-2 (x-1)(x+1) -100 (E) 1 - 10. 2 xt == E) 1 12
(12)
2sinxose
A)
<-2-203X
1|8
10) E
X
E
B)
C Şekildeki ABCD bir karedir.
m(ADE) = m(CDF) = x ise;
F
to
A
limitinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
B
C)
OSX
11) C
Sin. 3
lim
x→0
11/12
A (DEF)
EB (AD+CF)
D) 1
(7)
12) C
E) O
59
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
(12) 2sinxose A) <-2-203X 1|8 10) E X E B) C Şekildeki ABCD bir karedir. m(ADE) = m(CDF) = x ise; F to A limitinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? B C) OSX 11) C Sin. 3 lim x→0 11/12 A (DEF) EB (AD+CF) D) 1 (7) 12) C E) O 59
2
limitinin değeri kaçtır?
50
4
?
=SxS
225
lim 4-cos²x-10
O
cot 225-1
405225-512225.
SORU-2
x-sinx-sin2x
limitinin değeri kaçtır?✓
4. cosi
SI
2
21
SORU-3
Sin 60-sin 120
cetus
- cosus
1
2
sin³x
lim
x-0 1-cos³x
limitinin değeri kaçtır? V
Offl
-√2
2
Sin
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
2 limitinin değeri kaçtır? 50 4 ? =SxS 225 lim 4-cos²x-10 O cot 225-1 405225-512225. SORU-2 x-sinx-sin2x limitinin değeri kaçtır?✓ 4. cosi SI 2 21 SORU-3 Sin 60-sin 120 cetus - cosus 1 2 sin³x lim x-0 1-cos³x limitinin değeri kaçtır? V Offl -√2 2 Sin
12.
Buna göre,
lim
X-5+
If(x)-(x+3)
2-f(x)
limitinin değeri kaçtır?
A) -4
1.B
5.E
9.D
B)-3
MATEMATİK
C) -2 D) 1
10*
|x - ml
Im-xl
+ lim
lim
x-m* m²-x² x-m 2x - 2m
olduğuna göre, m değeri aşağıdakilerden hangisidir?
E) -3
A) - 15
B)--3
C) -1
-XEM
2.C
6.B
10.C
DIZ
= 1
Cevap Anahtarı
3.A
7.C
11.A
E) 4
D) -2
4.C
8.C
12.B
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
12. Buna göre, lim X-5+ If(x)-(x+3) 2-f(x) limitinin değeri kaçtır? A) -4 1.B 5.E 9.D B)-3 MATEMATİK C) -2 D) 1 10* |x - ml Im-xl + lim lim x-m* m²-x² x-m 2x - 2m olduğuna göre, m değeri aşağıdakilerden hangisidir? E) -3 A) - 15 B)--3 C) -1 -XEM 2.C 6.B 10.C DIZ = 1 Cevap Anahtarı 3.A 7.C 11.A E) 4 D) -2 4.C 8.C 12.B
3
-3
AY
5
3
Buna göre, lim
A) 5
y = f(x)
B) 8
4
f²(x) - 25
x-4 f(x)-5
X
Şekildeki f(x) fonksiyonu x ekse
nini -3 te, y eksenini 3 te kes
mekte ve (4, 5) noktasında
geçmektedir.
limitinin değeri kaçtır?
C) 10
D) 15
E) 25
n
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
3 -3 AY 5 3 Buna göre, lim A) 5 y = f(x) B) 8 4 f²(x) - 25 x-4 f(x)-5 X Şekildeki f(x) fonksiyonu x ekse nini -3 te, y eksenini 3 te kes mekte ve (4, 5) noktasında geçmektedir. limitinin değeri kaçtır? C) 10 D) 15 E) 25 n
4.
Buna göre, lim
h-0
kilerden hangisidir?
f(x) = √x²+2x+3 fonksiyonu veriliyor.
f(1+h)-f(1)
h
(√6)
A) V6 B) 16 C) V6
8
5
8₁(1+h)-O
ŞAMPİYON
2√6
(VG)
-
UZMAN
1
vo
12
AMATÖR
A
ACEMİ
2+3
limitinin değeri aşağıda-
E) 16
2
1
2√6
2√√2+5
2√(1/42h+h² + 2h+2/+/3
√6
z+x
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
4. Buna göre, lim h-0 kilerden hangisidir? f(x) = √x²+2x+3 fonksiyonu veriliyor. f(1+h)-f(1) h (√6) A) V6 B) 16 C) V6 8 5 8₁(1+h)-O ŞAMPİYON 2√6 (VG) - UZMAN 1 vo 12 AMATÖR A ACEMİ 2+3 limitinin değeri aşağıda- E) 16 2 1 2√6 2√√2+5 2√(1/42h+h² + 2h+2/+/3 √6 z+x
f(x)
x-1 g(x)
I. lim
-3
f(x)
x-3 g(x).
II. lim
Yukarıda verilen y = f(x) ve y = g(x) fonksiyonlarının gra-
fiklerine göre,
f(x)
x--2 g(x)
III. lim
-2
3
5
g(x)
E) II ve III
X
limitlerinden hangilerinin sonucu gerçek sayı olamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalniz III
D) I ve II
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
f(x) x-1 g(x) I. lim -3 f(x) x-3 g(x). II. lim Yukarıda verilen y = f(x) ve y = g(x) fonksiyonlarının gra- fiklerine göre, f(x) x--2 g(x) III. lim -2 3 5 g(x) E) II ve III X limitlerinden hangilerinin sonucu gerçek sayı olamaz? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalniz III D) I ve II
3
x
olmak üzere,
3-6x Bublo
+S(A
D) 3
6
E) 4
f (24) = 18
f (x²) - x²
x³ - 8
X-2
olduğuna göre, f'(4) kaçtır?
B) 8
8. lim
= f(4)
A) 4
C) 13
f (x²). 2x - 2x
3x2
f'(4) 4 - 4
12
f(4) = 4
D) 19
E) 26
fix) = -x²³+0x²+bx+x
11. f, üçüncü dereceden başkatsayısı-1 olan bir pol
siyondur.
MERT HOCA
•
f(x)=-4-xorijine gore sim
-8+2b=20
26=
• f(2)=20
olduğuna göre,
lim
x-3 x²-2x+3
limitinin değeri kaçtır?
8) 1/12
lim -X²³+14x
X-3 x²=-2x+3
A)=1/22
12. f(x)=x²-4x+13
Njer
b=
D)
D40
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
3 x olmak üzere, 3-6x Bublo +S(A D) 3 6 E) 4 f (24) = 18 f (x²) - x² x³ - 8 X-2 olduğuna göre, f'(4) kaçtır? B) 8 8. lim = f(4) A) 4 C) 13 f (x²). 2x - 2x 3x2 f'(4) 4 - 4 12 f(4) = 4 D) 19 E) 26 fix) = -x²³+0x²+bx+x 11. f, üçüncü dereceden başkatsayısı-1 olan bir pol siyondur. MERT HOCA • f(x)=-4-xorijine gore sim -8+2b=20 26= • f(2)=20 olduğuna göre, lim x-3 x²-2x+3 limitinin değeri kaçtır? 8) 1/12 lim -X²³+14x X-3 x²=-2x+3 A)=1/22 12. f(x)=x²-4x+13 Njer b= D) D40
AYT/ Matematik
21. Gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesi üzerinde tanımlı
bir f fonksiyonu
x² m²
f(x) = [xx-m
biçiminde veriliyor.
(X-m)
olduğuna göre, m kaçtır?
A) 1
B) 2
Form
+
3m
2
x² - 2mx - 8m²
X + 2m
lim f(x) - lim f(x) = 18
X-m
X→-2m
m
1
X+27 (x-um
C) B
D) 4
E) 6
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
AYT/ Matematik 21. Gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu x² m² f(x) = [xx-m biçiminde veriliyor. (X-m) olduğuna göre, m kaçtır? A) 1 B) 2 Form + 3m 2 x² - 2mx - 8m² X + 2m lim f(x) - lim f(x) = 18 X-m X→-2m m 1 X+27 (x-um C) B D) 4 E) 6
b
10. a ve b birer gerçel sayı olmak üzere,
f(x) = ax² + bx + 4
g(x) = 2ax² - bx + 6
fonksiyonları veriliyor.
f(x) - g (x)
X - 1
lim
X-1
• f(1) = g(1)
olduğuna göre, a değeri kaçtır?
A) 3
B) 4
= -5
C) 5
£40233
20161
ABE
66-
D) 6
46 +8²
E) 7
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
b 10. a ve b birer gerçel sayı olmak üzere, f(x) = ax² + bx + 4 g(x) = 2ax² - bx + 6 fonksiyonları veriliyor. f(x) - g (x) X - 1 lim X-1 • f(1) = g(1) olduğuna göre, a değeri kaçtır? A) 3 B) 4 = -5 C) 5 £40233 20161 ABE 66- D) 6 46 +8² E) 7
10.
H
4
A) 1
X
olmak üzere, lim
B)
P
2
x+2
6
CO
Yukarıdaki şekilde bir d doğrusunun farklı taraflarındaki Ave B
noktalarının d doğrusu üzerindeki P noktasına uzaklıkları sıra-
sıyla 4 br ve 6 br dir.
|PH| = x br
|PK| = x + 2 br, [AH] Id ve [BK] 1 d
BK
x-4 AH
K
C)
B
limitinin değeri kaçtır?
53
D) ²3
E) 2
3.
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
10. H 4 A) 1 X olmak üzere, lim B) P 2 x+2 6 CO Yukarıdaki şekilde bir d doğrusunun farklı taraflarındaki Ave B noktalarının d doğrusu üzerindeki P noktasına uzaklıkları sıra- sıyla 4 br ve 6 br dir. |PH| = x br |PK| = x + 2 br, [AH] Id ve [BK] 1 d BK x-4 AH K C) B limitinin değeri kaçtır? 53 D) ²3 E) 2 3.
Dime
f: (1, +00)→ R,
Limit | Mustafa Yağcı
A)-4
SA+3+√3x+3
√x+3-√3x+1 (A1)
√x-1 √x+1. (√x+3
JAH.
f(x)=.
A
fonksiyonunun x = 1 için limiti aşağıdakilerden
hangisidir?
B-D
B)-2
D) 0
E) 4
y bir
lim
A)
(X13-13x H)). (x4)
(-2x+2)/(x+1)
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
Dime f: (1, +00)→ R, Limit | Mustafa Yağcı A)-4 SA+3+√3x+3 √x+3-√3x+1 (A1) √x-1 √x+1. (√x+3 JAH. f(x)=. A fonksiyonunun x = 1 için limiti aşağıdakilerden hangisidir? B-D B)-2 D) 0 E) 4 y bir lim A) (X13-13x H)). (x4) (-2x+2)/(x+1)
REKLİLİK KARISIK PROBLEMLER
20. Limit | Kadir Hilal
Bir po-
P(x), başkatsayısı 1 olan dördüncü der
defeceden bir
linomdur.
ondur.
9
toplamı
E)
f: R→R,f(x) = P(x) fonksiyonu bir gift fonksiyon
olmak üzere,
lim f(x) +12= lim
X-2
2
olduğuna göre, lim f(x) kaçtır?
X-0
A) 1
2
1₁² = 1₁k+d²+5²
f(x)
x-2 X-2
B) 2
2
C) 3
= 12
ficlen
2
fles?
DA
E) 5
für
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
REKLİLİK KARISIK PROBLEMLER 20. Limit | Kadir Hilal Bir po- P(x), başkatsayısı 1 olan dördüncü der defeceden bir linomdur. ondur. 9 toplamı E) f: R→R,f(x) = P(x) fonksiyonu bir gift fonksiyon olmak üzere, lim f(x) +12= lim X-2 2 olduğuna göre, lim f(x) kaçtır? X-0 A) 1 2 1₁² = 1₁k+d²+5² f(x) x-2 X-2 B) 2 2 C) 3 = 12 ficlen 2 fles? DA E) 5 für
7. Aşağıda (f + g)(x) ve (f- g)(x) fonksiyonlarının grafikle-
ri verilmiştir.
4
2
f+g
Buna göre,
1. lim f(x) + lim g(x) = -1/12
X->2™
X→2¹
II. lim f(x) - lim 2g (x)
x->0
x-0
=
D) II ve III
2
-2
9
2
III. lim f(x) yoktur.
x->2
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
2
f-g
E) I, II ve III
X
C) I ve III
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
7. Aşağıda (f + g)(x) ve (f- g)(x) fonksiyonlarının grafikle- ri verilmiştir. 4 2 f+g Buna göre, 1. lim f(x) + lim g(x) = -1/12 X->2™ X→2¹ II. lim f(x) - lim 2g (x) x->0 x-0 = D) II ve III 2 -2 9 2 III. lim f(x) yoktur. x->2 ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II 2 f-g E) I, II ve III X C) I ve III
39.
a ve b birer gerçel sayı olmak üzere,
lim f(x) = a
X-2
eşitliği veriliyor.
Gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesinde
f fonksiyonu
f(x) =
3
x + ax + b
x² - 2x
kuralı ile tanımlanıyor.
Buna göre, a + b toplamı kaçtır?
A)-20
B)-12 C)-8
D) 8
E) 12
Lise Matematik
Limitte Belirsizlik
39. a ve b birer gerçel sayı olmak üzere, lim f(x) = a X-2 eşitliği veriliyor. Gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesinde f fonksiyonu f(x) = 3 x + ax + b x² - 2x kuralı ile tanımlanıyor. Buna göre, a + b toplamı kaçtır? A)-20 B)-12 C)-8 D) 8 E) 12