Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Logaritmanın Özellikleri Soruları

20)
12. Gerçek sayılar kümesinde tanımli f(x) = 2x ve g(x) = 5*
fonksiyonları veriliyor.
f(a) = o(b) 295 2
olduğuna göre 45kaçtır?
A) 48 B) 50 C) 64 D ) 100 E) 105
2
y = 2,4
2
.
=-
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
20) 12. Gerçek sayılar kümesinde tanımli f(x) = 2x ve g(x) = 5* fonksiyonları veriliyor. f(a) = o(b) 295 2 olduğuna göre 45kaçtır? A) 48 B) 50 C) 64 D ) 100 E) 105 2 y = 2,4 2 . =-
MATE
24/Richter ölçeğinde, R meydana gelen depremin şiddeti,
depremin yoğunluğu (yıkıcı gücü) ve 10 = 1 en küçük
deprem şiddeti olmak üzere;
R = logī.
ise 7,5 şiddetindeki bir deprem, 7 şiddetindeki bir
depremden kaç kat yıkıcı gücü vardır?
A) 3 B) 3,1 C) 3,2 D) N10 E) 11
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
MATE 24/Richter ölçeğinde, R meydana gelen depremin şiddeti, depremin yoğunluğu (yıkıcı gücü) ve 10 = 1 en küçük deprem şiddeti olmak üzere; R = logī. ise 7,5 şiddetindeki bir deprem, 7 şiddetindeki bir depremden kaç kat yıkıcı gücü vardır? A) 3 B) 3,1 C) 3,2 D) N10 E) 11
log, vx + logo(X – 8) = 1
olduğuna göre, log, 3 kaçtır? –
A) À B) C)1 D)
2E
arekök
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
log, vx + logo(X – 8) = 1 olduğuna göre, log, 3 kaçtır? – A) À B) C)1 D) 2E arekök
20.log,5 = x
log, 3 = y
To log,640 in x ve y türünden değeri nedir?
А) x-
y
) xy – 3 сху + 3
xy + 1
Xy+y
xy + 1
D) X+Y
EX- 2y
xy + y
Xy + 1
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
20.log,5 = x log, 3 = y To log,640 in x ve y türünden değeri nedir? А) x- y ) xy – 3 сху + 3 xy + 1 Xy+y xy + 1 D) X+Y EX- 2y xy + y Xy + 1
14. Uygun şartlardaki a ve b sayıları için
log(a2b) b = 2
eşitliği veriliyor.
Buna göre, log abz, a değeri kaçtır?
A)7 B) 1 C) D) -
E)-T
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
14. Uygun şartlardaki a ve b sayıları için log(a2b) b = 2 eşitliği veriliyor. Buna göre, log abz, a değeri kaçtır? A)7 B) 1 C) D) - E)-T
9.
m ve n birer pozitif reel sayı olmak üzere,
x2 – 2x + logmn=0 m #1
denkleminin kökleri logn ve logm olduğuna göre,
logn - logm'nin en büyük değeri kaçtır?
A) 6
B) 5
C) 4
D3
E) 2
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
9. m ve n birer pozitif reel sayı olmak üzere, x2 – 2x + logmn=0 m #1 denkleminin kökleri logn ve logm olduğuna göre, logn - logm'nin en büyük değeri kaçtır? A) 6 B) 5 C) 4 D3 E) 2
D) {2}
x 6X+7
2-64-7
x=7.
x=-1
25 logą(4* - 60) + x - 4 = 0
denklemini sağlayan x değeri aşağıda
kilerden hangisidir?
A) 1 B) 2
C) 3
D) 4
4-X
E)
26 logz (ax - 2) = logg(2x + a)
denkleminin kökü x= 2 olduğuna g
a kaçtır?
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
D) {2} x 6X+7 2-64-7 x=7. x=-1 25 logą(4* - 60) + x - 4 = 0 denklemini sağlayan x değeri aşağıda kilerden hangisidir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 4-X E) 26 logz (ax - 2) = logg(2x + a) denkleminin kökü x= 2 olduğuna g a kaçtır?
27.
f(x) = log2 (3-x2)
It
g(x) = log,
fonksiyonları veriliyor.
Buna göre,
1. f nin en geniş tanım kümesi R - {0} kümesidir.
Il g nin en geniş tanım kümesi R+ kümesidir.
III. f ve g nin grafiklerinin kesiştiği noktanın ordinatı
1
tür.
3
yargılarından hangileri doğrudur?
Yalnız 1
B) Yalnız III
C) I ve 11
D) I ve III
E) I, II ve III
AYT Deneme Sınavi - 1
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
27. f(x) = log2 (3-x2) It g(x) = log, fonksiyonları veriliyor. Buna göre, 1. f nin en geniş tanım kümesi R - {0} kümesidir. Il g nin en geniş tanım kümesi R+ kümesidir. III. f ve g nin grafiklerinin kesiştiği noktanın ordinatı 1 tür. 3 yargılarından hangileri doğrudur? Yalnız 1 B) Yalnız III C) I ve 11 D) I ve III E) I, II ve III AYT Deneme Sınavi - 1
işleminin sonucunu bulunuz.
1
+
1
1
1+
1+
Jog35 log 3
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
işleminin sonucunu bulunuz. 1 + 1 1 1+ 1+ Jog35 log 3
log,27 = a
olduğuna göre, log, 81 in a cinsinden değeri nedir?
ay ga
B)
C) 2a Da
13.
10.C
6.E 7.D 8.B 9.A
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
log,27 = a olduğuna göre, log, 81 in a cinsinden değeri nedir? ay ga B) C) 2a Da 13. 10.C 6.E 7.D 8.B 9.A