Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Logaritmaya Giriş Soruları

Ç) Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.
20.
g(x) = 4*
y=x
y
1
*
1
- f(x)
Şekilde grafikleri verilen g(x) = 4* eğrisi ile
f(x) eğrisi y = x doğrusuna göre simetriktir.
Buna göre f(64) değerini bulunuz.
24. A
k
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
Ç) Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız. 20. g(x) = 4* y=x y 1 * 1 - f(x) Şekilde grafikleri verilen g(x) = 4* eğrisi ile f(x) eğrisi y = x doğrusuna göre simetriktir. Buna göre f(64) değerini bulunuz. 24. A k
b
a-
duğu
a pozitiftir.
pozitiftir.
egatiftir.
inden hangi
3x=3-1=3
3 < +3=3=1+3
-1
11. a, a-2b ve 4b - a soldan sağa ve küçükten büyüğe doğ-
ru sıralanmış ardışık üç çift tam sayıdır.
Buna göre, a b çarpımı kaçtır?
A) 2
B) 4 C) 5
b=+
+
+
bicco
D) 6
E) 8
CEVAP ANAHTARI
4.E 5.E 6.C 7.
1.B 2.A 3.D
11.B 12.E 13.E 14.C
gi inen asansöre binip 2 kez bu şekilde hareket
aran Nur, 4 kat yukarı çıkan ve 2 ka
orek B katında iniyor.
rek C katında iniyor.
A²
Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda A
işaretleri ile ilgili verilen bilgi
dur?
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
b a- duğu a pozitiftir. pozitiftir. egatiftir. inden hangi 3x=3-1=3 3 < +3=3=1+3 -1 11. a, a-2b ve 4b - a soldan sağa ve küçükten büyüğe doğ- ru sıralanmış ardışık üç çift tam sayıdır. Buna göre, a b çarpımı kaçtır? A) 2 B) 4 C) 5 b=+ + + bicco D) 6 E) 8 CEVAP ANAHTARI 4.E 5.E 6.C 7. 1.B 2.A 3.D 11.B 12.E 13.E 14.C gi inen asansöre binip 2 kez bu şekilde hareket aran Nur, 4 kat yukarı çıkan ve 2 ka orek B katında iniyor. rek C katında iniyor. A² Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda A işaretleri ile ilgili verilen bilgi dur?
12. Aşağıdaki şekilde f(x) = log.x fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
AY
A
f(x) = log₂x
C
A(2, k), B(8, p) ve [AC] [BC]
olduğuna göre, C noktasının apsisinin alabileceği değer-
ler toplamı kaçtır?
A) 12
B) 11
C) 10
D) 9
E) 8
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
12. Aşağıdaki şekilde f(x) = log.x fonksiyonunun grafiği verilmiştir. AY A f(x) = log₂x C A(2, k), B(8, p) ve [AC] [BC] olduğuna göre, C noktasının apsisinin alabileceği değer- ler toplamı kaçtır? A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 E) 8
2020-AYT/Matematik
A
17.
O
t
B
19.
y = log3
C
X
Şekilde y = log3 (1) eğrisinin x eksenini kestiği nokta A ve
(t,0) noktası B olsun.
ABC üçgeninin alanı log38 br² olduğuna göre, t kaçtır?
5
A) 2
B)
C) 4
D)
E) 6
2
2
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
2020-AYT/Matematik A 17. O t B 19. y = log3 C X Şekilde y = log3 (1) eğrisinin x eksenini kestiği nokta A ve (t,0) noktası B olsun. ABC üçgeninin alanı log38 br² olduğuna göre, t kaçtır? 5 A) 2 B) C) 4 D) E) 6 2 2
8.
Sonuç Yayınları
Bir doğa parkında şelale kenarına korkuluk yaptırılacaktır.
Korkuluk modelinin koordinat düzlemindeki tasarımı aşağı-
daki bilgisayar ekranında gösterilmiştir.
y = f(x)
3 br
X
A
Bu tasarıma göre korkuluk modelinin üst demiri
f(x) = log2 (3x - 1)
fonksiyonu ile ifade edilmiştir ve bu demirin alt kısmına eşit
aralıklarla şekildeki gibi destekler yerleştirilecektir.
A noktasında bulunan ilk desteğin uzunluğu 3 birim
olduğuna göre, 9. desteğin uzunluğu kaç birimdir?
A) 5
B) 5,2
C) 5,5
D) 5,8
E) 6
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
8. Sonuç Yayınları Bir doğa parkında şelale kenarına korkuluk yaptırılacaktır. Korkuluk modelinin koordinat düzlemindeki tasarımı aşağı- daki bilgisayar ekranında gösterilmiştir. y = f(x) 3 br X A Bu tasarıma göre korkuluk modelinin üst demiri f(x) = log2 (3x - 1) fonksiyonu ile ifade edilmiştir ve bu demirin alt kısmına eşit aralıklarla şekildeki gibi destekler yerleştirilecektir. A noktasında bulunan ilk desteğin uzunluğu 3 birim olduğuna göre, 9. desteğin uzunluğu kaç birimdir? A) 5 B) 5,2 C) 5,5 D) 5,8 E) 6
A-(ex + 1) = 1 + Inx
16. x ve y pozitif gerçel sayılar olmak üzere,
A = {(x, y): logx = 2logy + 1}
kümesinin elemanlarının koordinat düzlemindeki
görüntüsü,
1.
logy logx-1
2
x = 10
y=0
10
II.
X
f
III.
M
X
grafiklerinden hangileri olabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
A-(ex + 1) = 1 + Inx 16. x ve y pozitif gerçel sayılar olmak üzere, A = {(x, y): logx = 2logy + 1} kümesinin elemanlarının koordinat düzlemindeki görüntüsü, 1. logy logx-1 2 x = 10 y=0 10 II. X f III. M X grafiklerinden hangileri olabilir? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
3.
Dik koordinat düzleminde birer kenarı çakışık olacak
biçimde yerleştirilmiş 4 adet eş kare ile f(x) = log2x ve
fonksiyonlarının grafikleri gösterilmiştir.
g(x) = ax + 1
AY
g(x) = a* + 1
f(x) = log,
0
Kırmızı eğri bir karenin bir köşesinden ve mavi eğri bir
karenin iki köşesinden geçtiğine göre, a sayısı kaçtır?
B) V2
c) 32
D) v3
E) 3
A) 473
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
3. Dik koordinat düzleminde birer kenarı çakışık olacak biçimde yerleştirilmiş 4 adet eş kare ile f(x) = log2x ve fonksiyonlarının grafikleri gösterilmiştir. g(x) = ax + 1 AY g(x) = a* + 1 f(x) = log, 0 Kırmızı eğri bir karenin bir köşesinden ve mavi eğri bir karenin iki köşesinden geçtiğine göre, a sayısı kaçtır? B) V2 c) 32 D) v3 E) 3 A) 473
3.
Dik koordinat düzleminde birer kenarı çakışık olacak
biçimde yerleştirilmiş 4 adet eş kare ile f(x) = log x ve
gix) = a1 + 1 fonksiyonlarının grafikleri gösterilmiştir. .
AY
g(x) = ax + 1
f(x) = log2x
X
0
Kırmızı eğri bir karenin bir köşesinden ve mavi eğri bir
karenin iki köşesinden geçtiğine göre, a sayısı kaçtır?
E) 3
D) V3
c) 32
A
A) 4/5
B) 3
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
3. Dik koordinat düzleminde birer kenarı çakışık olacak biçimde yerleştirilmiş 4 adet eş kare ile f(x) = log x ve gix) = a1 + 1 fonksiyonlarının grafikleri gösterilmiştir. . AY g(x) = ax + 1 f(x) = log2x X 0 Kırmızı eğri bir karenin bir köşesinden ve mavi eğri bir karenin iki köşesinden geçtiğine göre, a sayısı kaçtır? E) 3 D) V3 c) 32 A A) 4/5 B) 3
14. a, b, c ve d gerçek sayılar olmak üzere
f(x) = a.log(bx + c)
fonksiyonu tanımlanıyor.
• Tanımlı olduğu aralıkta y = f(-x) fonksiyonu azalandır.
logox < b eşitsizliğinin çözüm kümesi (db, ) dur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?
A) a.c>0
B) a + < 0 C)a . b < 0
D) a.d > 0
E) b.d<0
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
14. a, b, c ve d gerçek sayılar olmak üzere f(x) = a.log(bx + c) fonksiyonu tanımlanıyor. • Tanımlı olduğu aralıkta y = f(-x) fonksiyonu azalandır. logox < b eşitsizliğinin çözüm kümesi (db, ) dur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? A) a.c>0 B) a + < 0 C)a . b < 0 D) a.d > 0 E) b.d<0
TES,
BÖLÜM 0 8
At
4. Aşağıda birim kareli bir zeminin köşe noktaları veril-
miştir. Aynı yatay sıradaki her komşu iki nokta arasın-
da 1 birim uzaklık, aynı düşey sıradaki her komşu iki
nokta arasında 0,5 birim uzaklık vardır.
(-1,-1)
En alt sıradaki soldan ilk nokta (-1, -1) noktasıdır.
=
Buna göre, y = log x fonksiyonunun grafiği şekil-
deki noktaların kaç tanesinden geçer?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
TES, BÖLÜM 0 8 At 4. Aşağıda birim kareli bir zeminin köşe noktaları veril- miştir. Aynı yatay sıradaki her komşu iki nokta arasın- da 1 birim uzaklık, aynı düşey sıradaki her komşu iki nokta arasında 0,5 birim uzaklık vardır. (-1,-1) En alt sıradaki soldan ilk nokta (-1, -1) noktasıdır. = Buna göre, y = log x fonksiyonunun grafiği şekil- deki noktaların kaç tanesinden geçer? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
AY
f(x)=logx
re
3.
O
2 3 4 5 ... n-1 n
Dik koordinat düzleminde f(x)=logx fonksiyonunun grafiği ve
x=2, x=3, x=4, x=n doğruları ile x ekseni arasında kalan bo-
yalı dikdörtgenlerin alanları toplamı log10! br2 dir.
Buna göre, n'nin değeri kaçtır?
A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
E) 12
Lise Matematik
Logaritmaya Giriş
AY f(x)=logx re 3. O 2 3 4 5 ... n-1 n Dik koordinat düzleminde f(x)=logx fonksiyonunun grafiği ve x=2, x=3, x=4, x=n doğruları ile x ekseni arasında kalan bo- yalı dikdörtgenlerin alanları toplamı log10! br2 dir. Buna göre, n'nin değeri kaçtır? A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12