Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Polinom Kavramı Soruları

oplamı kaçtır?
92
E) 96
AYT - 2019
x-4)(x+3)
-3.4=72
=X
x³ + x ile
duğuna göre,
x²+bx+c
2x-5
E) 3
P(X⁰-
-3) QLx) +(x)
13.) n kenarlı bir düzgün çokgenin her bir köşesine
X₁ X₂ X3.
sayı yazılmıştır.
XnE
E Z* olmak üzere farklı birer pozitif tam
...
A) 5
p(x)=mx
eğim
P(x), n'ninci dereceden tam sayı katsayılı orijinden geçen
bir polinom olmak üzere;
X2
B) 8
X₁
=.....
P(x₁) = P(x₂) = P(x3) =
= P(x) = 345345
olduğuna göre, düzgün çokgenin kenar sayısı en çok
kaç olabilir?
Xn
C) 9
D) 7
E) 6
ÖSYM KÖŞESİ.
Lise Matematik
Polinom Kavramı
oplamı kaçtır? 92 E) 96 AYT - 2019 x-4)(x+3) -3.4=72 =X x³ + x ile duğuna göre, x²+bx+c 2x-5 E) 3 P(X⁰- -3) QLx) +(x) 13.) n kenarlı bir düzgün çokgenin her bir köşesine X₁ X₂ X3. sayı yazılmıştır. XnE E Z* olmak üzere farklı birer pozitif tam ... A) 5 p(x)=mx eğim P(x), n'ninci dereceden tam sayı katsayılı orijinden geçen bir polinom olmak üzere; X2 B) 8 X₁ =..... P(x₁) = P(x₂) = P(x3) = = P(x) = 345345 olduğuna göre, düzgün çokgenin kenar sayısı en çok kaç olabilir? Xn C) 9 D) 7 E) 6 ÖSYM KÖŞESİ.
A) 5
A)
ve P(1) = 4 olduğuna göre P(4) kaçtır?
P(2x) = P(x) +
B) 6
CYT
1/2) = P(1) + 3-4
1/2) =
x ₁
X₂2 R 4) = P(²2) +12_8
3 +4
x-3
+3x² - 4x
P(2)=P(1) = 1
G-3
polinomu için P(5) kaçtır?
A) 5
B) 6
X=0 α=3?
P(x) = (a 3)x4-a +2x4+x+1
B)-5
C) 7
2x²¹ +16
P(x+2)=x2-3x+ 1 polinomu veriliyor.
D) 8
C)-1
P(2)
D) 8
1,2
3
P(x) polinomunda birinci dereceden terimin katsayısı kap
2₁6
Ś
D) 2
E14
JH
Aşağıda
A) P(x
B) P(x
C) P(x
D) P(x
23
E) P(x
P(2)=-
A) 2
x==2
Pl
Pl
Q(x)
P(x + 1
olduğu
A) 9
Lise Matematik
Polinom Kavramı
A) 5 A) ve P(1) = 4 olduğuna göre P(4) kaçtır? P(2x) = P(x) + B) 6 CYT 1/2) = P(1) + 3-4 1/2) = x ₁ X₂2 R 4) = P(²2) +12_8 3 +4 x-3 +3x² - 4x P(2)=P(1) = 1 G-3 polinomu için P(5) kaçtır? A) 5 B) 6 X=0 α=3? P(x) = (a 3)x4-a +2x4+x+1 B)-5 C) 7 2x²¹ +16 P(x+2)=x2-3x+ 1 polinomu veriliyor. D) 8 C)-1 P(2) D) 8 1,2 3 P(x) polinomunda birinci dereceden terimin katsayısı kap 2₁6 Ś D) 2 E14 JH Aşağıda A) P(x B) P(x C) P(x D) P(x 23 E) P(x P(2)=- A) 2 x==2 Pl Pl Q(x) P(x + 1 olduğu A) 9
gün ki-
E) 92
32
32
ermekte-
sonucu
(0)
E) 8
5.
Aşağıda üzerlerinde 2, 3, -3 ve -2 sayılarının yazılı olduğu 4
sarı kart verilmiştir. Ali, her kartın arkasına diğer kartlarda yazı-
lan sayılardan rastgele birini seçerek aynı sayıyı iki kere kullan-
mamak üzere yazıyor.
18
2
3
Ön
Ön
Ön
Ön
Daha sonra her kartta ön yüzeyde yazan sayıları taban, arka yü-
zeyde yazan sayıları kuvvet kabul ederek sayılar oluşturuyor ve
bu sayıları bir kâğıda yazıyor.
Buna göre, kağıda yazılabilecek en büyük sayının en küçük
nabai
sayıya oranı aşağıdakilerden hangisidir?
3
03A)-24
B)
-3-2
3
C) 3
D) 9
E) 81
Diğer sayfaya geçiniz
Lise Matematik
Polinom Kavramı
gün ki- E) 92 32 32 ermekte- sonucu (0) E) 8 5. Aşağıda üzerlerinde 2, 3, -3 ve -2 sayılarının yazılı olduğu 4 sarı kart verilmiştir. Ali, her kartın arkasına diğer kartlarda yazı- lan sayılardan rastgele birini seçerek aynı sayıyı iki kere kullan- mamak üzere yazıyor. 18 2 3 Ön Ön Ön Ön Daha sonra her kartta ön yüzeyde yazan sayıları taban, arka yü- zeyde yazan sayıları kuvvet kabul ederek sayılar oluşturuyor ve bu sayıları bir kâğıda yazıyor. Buna göre, kağıda yazılabilecek en büyük sayının en küçük nabai sayıya oranı aşağıdakilerden hangisidir? 3 03A)-24 B) -3-2 3 C) 3 D) 9 E) 81 Diğer sayfaya geçiniz
2.
f(x) = log3 X
g(x) = log x
fonksiyonları veriliyor.
Il ev] (3
tose
#lay (0
In 10 ifadesinin yaklaşık değeri 2,3 olduğuna göre,
(gof-1)(k)= In 9
denklemini sağlayan k sayısının yaklaşık değeri kaçtır?
A) 4,2
B) 4,6
C) 5,2
D) 6,1
E) 6,9
afzk)
1. 304
to sige enkelione boneliyse
(8
1993
novilhev nemilice
PS
5.
Lise Matematik
Polinom Kavramı
2. f(x) = log3 X g(x) = log x fonksiyonları veriliyor. Il ev] (3 tose #lay (0 In 10 ifadesinin yaklaşık değeri 2,3 olduğuna göre, (gof-1)(k)= In 9 denklemini sağlayan k sayısının yaklaşık değeri kaçtır? A) 4,2 B) 4,6 C) 5,2 D) 6,1 E) 6,9 afzk) 1. 304 to sige enkelione boneliyse (8 1993 novilhev nemilice PS 5.
A şehrinde yaşayan Ferhat, B şehrindeki Şirin'i ziyaret etmek
istemektedir. Navigasyon uygulamasından bu iki şehir arasın-
daki en kısa yolu belirleyen Ferhat, planladığı bir saatte yola
çıkıp aracıyla
Saatte 90 km hızla giderse 13:00'te
Saatte 75 km hızla giderse 14:00'te
B şehrine varacağını hesaplıyor.
Buna göre, Ferhat'ın planladığı saatte yola çıkıp saat
12:30'da B şehrine varması için aracın saatteki hızı kaç km
olmalıdır?
x=0.
A) 72
D) 108
D
B) 96
15km = 1 spe
C) 100
B
E) 120
Lise Matematik
Polinom Kavramı
A şehrinde yaşayan Ferhat, B şehrindeki Şirin'i ziyaret etmek istemektedir. Navigasyon uygulamasından bu iki şehir arasın- daki en kısa yolu belirleyen Ferhat, planladığı bir saatte yola çıkıp aracıyla Saatte 90 km hızla giderse 13:00'te Saatte 75 km hızla giderse 14:00'te B şehrine varacağını hesaplıyor. Buna göre, Ferhat'ın planladığı saatte yola çıkıp saat 12:30'da B şehrine varması için aracın saatteki hızı kaç km olmalıdır? x=0. A) 72 D) 108 D B) 96 15km = 1 spe C) 100 B E) 120
tan teğet ol-
E) 5
1
Dik koordinat düzleminde A(4, 3) noktasının y=x doğ-
rusuna göre simetriği olan nokta merkezil bir çembe-
rin üzerinde olduğuna göre, bu çemberin yarıçapı kaç
birimdir?
A) 1
B) 2
C) 5
D) 6
E) 7
ESEN YAYINLARI
11. a ve b p
Lla
Lise Matematik
Polinom Kavramı
tan teğet ol- E) 5 1 Dik koordinat düzleminde A(4, 3) noktasının y=x doğ- rusuna göre simetriği olan nokta merkezil bir çembe- rin üzerinde olduğuna göre, bu çemberin yarıçapı kaç birimdir? A) 1 B) 2 C) 5 D) 6 E) 7 ESEN YAYINLARI 11. a ve b p Lla
11. Aşağıdaki tabloda bulunan sayılar, o sayının bulunduğu sa-
tır ve sütundaki kişilerin yaşları toplamını ifade etmektedir.
Arzu
Sena
Öykü
14
Tuba
16
13
Buna göre, Arzu ile Sena'nın yaşları toplamı kaçtır?
A) 12
C) 15
D) 16
E) 17
B) 13
16+A=14
Lise Matematik
Polinom Kavramı
11. Aşağıdaki tabloda bulunan sayılar, o sayının bulunduğu sa- tır ve sütundaki kişilerin yaşları toplamını ifade etmektedir. Arzu Sena Öykü 14 Tuba 16 13 Buna göre, Arzu ile Sena'nın yaşları toplamı kaçtır? A) 12 C) 15 D) 16 E) 17 B) 13 16+A=14
111
sonuç yayın
3)x² + (n + 2)x+m-n-k
fonksiyonu sıfır fonksiyonu olduğuna göre,
m+n+k toplamı kaçtır?
244
A) 6
B) 4
m-3 =
1+2=0
C) 2
13.9. f(x) = (m-n)x² + xm-3 + m.n
A) 12 B) 16 C) 20
m-n=o
fonksiyonu doğrusal fonksiyon olduğuna göre,
f(4) değeri kaçtır?
14. f doğrusal fonksiyondur.
D) O
M=3
1=-2
k=5
olduğuna göre,
D) 24
m=n
f(-2)=-4 ve f(3) = 11
f(5) kaçtır?
A) 9
B) 10
f(-2) = +2a+
E)-2
C) 12 D) 13
E) 28
-6+b=-4
6=2
=+4
1.1
E) 17
Lise Matematik
Polinom Kavramı
111 sonuç yayın 3)x² + (n + 2)x+m-n-k fonksiyonu sıfır fonksiyonu olduğuna göre, m+n+k toplamı kaçtır? 244 A) 6 B) 4 m-3 = 1+2=0 C) 2 13.9. f(x) = (m-n)x² + xm-3 + m.n A) 12 B) 16 C) 20 m-n=o fonksiyonu doğrusal fonksiyon olduğuna göre, f(4) değeri kaçtır? 14. f doğrusal fonksiyondur. D) O M=3 1=-2 k=5 olduğuna göre, D) 24 m=n f(-2)=-4 ve f(3) = 11 f(5) kaçtır? A) 9 B) 10 f(-2) = +2a+ E)-2 C) 12 D) 13 E) 28 -6+b=-4 6=2 =+4 1.1 E) 17
5.
Her biri 8,8 m uzunluğundaki iki tır 19,4 m uzunlu-
ğundaki park alanına Şekil 1'deki gibi park edilmiş-
tir. Şekil 1'deki x mesafeleri birbirine eşittir.
Giriş
Giriş
Şekil 1
0+0+0+0
Şekil 2
X
C) 4,1
X
D) 4,3
Çıkış
Bu park alanına Şekil 2'deki gibi aynı uzunlukta
dört otomobil park edebilmektedir. Bu otomobiller
park edildikten sonra da Şekil 2'deki mesafeler x
olup birbirlerine eşittir.
Buna göre, bir otomobilin uzunluğu kaç met-
redir?
A) 3,7 B) 3,8
Çıkış
E) 4,4
Lise Matematik
Polinom Kavramı
5. Her biri 8,8 m uzunluğundaki iki tır 19,4 m uzunlu- ğundaki park alanına Şekil 1'deki gibi park edilmiş- tir. Şekil 1'deki x mesafeleri birbirine eşittir. Giriş Giriş Şekil 1 0+0+0+0 Şekil 2 X C) 4,1 X D) 4,3 Çıkış Bu park alanına Şekil 2'deki gibi aynı uzunlukta dört otomobil park edebilmektedir. Bu otomobiller park edildikten sonra da Şekil 2'deki mesafeler x olup birbirlerine eşittir. Buna göre, bir otomobilin uzunluğu kaç met- redir? A) 3,7 B) 3,8 Çıkış E) 4,4