Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon Soruları

) 23
7
9
07
Houblo
cetir?
E) 24
7222
ES (A.
6 E) 18
QUONO
222
Yukarıdaki ŞNL makinesi x sayısını (x3 - 2) sayısı-
na dönüştürüyor.
Buna göre, ŞNL makinesi 3 sayısını hangi sa-
yıya dönüştürür?
A) 24
B) 25
3.3.3
9.3227
C) 26
D) 27 E28
33-2
idovjexno
15. f birim fonksiyon olmak üzere,
f(12) + f(2a + 3) = f(35)
olduğuna göre, f(a-1) değeri kaçtır?
(A) 7
B) 8 (0 C) 9 (6D) 10
27-2
E) 11
=28
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
) 23 7 9 07 Houblo cetir? E) 24 7222 ES (A. 6 E) 18 QUONO 222 Yukarıdaki ŞNL makinesi x sayısını (x3 - 2) sayısı- na dönüştürüyor. Buna göre, ŞNL makinesi 3 sayısını hangi sa- yıya dönüştürür? A) 24 B) 25 3.3.3 9.3227 C) 26 D) 27 E28 33-2 idovjexno 15. f birim fonksiyon olmak üzere, f(12) + f(2a + 3) = f(35) olduğuna göre, f(a-1) değeri kaçtır? (A) 7 B) 8 (0 C) 9 (6D) 10 27-2 E) 11 =28
itim
eril-
ğı-
X
11. SINIF TARAMA SINAVI | 11
MATEMATİK
17.
-
1d₁
C(2,4)
>
*
Şekildeki dik koordinat sisteminde; d, doğrusu d₂ doğru-
suna C(2, 4) noktasında diktir.
A) x +2y-6=0
C) x-2y-10 = 0
Verilenlere göre da doğrusunun denkleml aşağıdaki-
lerden hangisidir?
dz
B)x+2y-10=0
D) x-2y+6=0
E) x + 2y + 10 =0
d₁: y = 2x
0/₂2=y=+= ²² +5
4 =-1+1
2y = -x + 10
A
18. f(x) = cos(+x)+tan (x-x)- sin(2x + x)+cot (-x)
olmak üzere f(+x) aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2cosx-tanx-cotx 20
19. Uygun koş
yor.
f(x) fonksi
nesi ile g
Buna gö
A) 6
fl
x gent
f(x
29 +x0=0
60-2x4
60+x=
20. Bir s
oluş
ran
"bizi
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
itim eril- ğı- X 11. SINIF TARAMA SINAVI | 11 MATEMATİK 17. - 1d₁ C(2,4) > * Şekildeki dik koordinat sisteminde; d, doğrusu d₂ doğru- suna C(2, 4) noktasında diktir. A) x +2y-6=0 C) x-2y-10 = 0 Verilenlere göre da doğrusunun denkleml aşağıdaki- lerden hangisidir? dz B)x+2y-10=0 D) x-2y+6=0 E) x + 2y + 10 =0 d₁: y = 2x 0/₂2=y=+= ²² +5 4 =-1+1 2y = -x + 10 A 18. f(x) = cos(+x)+tan (x-x)- sin(2x + x)+cot (-x) olmak üzere f(+x) aşağıdakilerden hangisidir? A) 2cosx-tanx-cotx 20 19. Uygun koş yor. f(x) fonksi nesi ile g Buna gö A) 6 fl x gent f(x 29 +x0=0 60-2x4 60+x= 20. Bir s oluş ran "bizi
-9
7
4
E) 7
29.00
7. f:R R
f(x) = (a-2)x² + (b + 1)x+ a.b
fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre,
f(1905) değeri kaçtır?
A) -4 B)-3
C) -2 D) 2 E) 3
A) 20
B) 21
11. f:R⇒R
f(x) =
A) 10
C) 22
19
4-X, x<1
x²-3
x21
1
fonksiyonu veriliyor.
Buna göre, f(-2) + f(3)
D)
B),12
C
2-C 3-B 4-D 5
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
-9 7 4 E) 7 29.00 7. f:R R f(x) = (a-2)x² + (b + 1)x+ a.b fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre, f(1905) değeri kaçtır? A) -4 B)-3 C) -2 D) 2 E) 3 A) 20 B) 21 11. f:R⇒R f(x) = A) 10 C) 22 19 4-X, x<1 x²-3 x21 1 fonksiyonu veriliyor. Buna göre, f(-2) + f(3) D) B),12 C 2-C 3-B 4-D 5
34. Kare şeklindeki masanın üzerine köşeleri masanın kenarları üze-
rinde olacak şekilde kare biçiminde bir masa örtüsü verlimiştir.
Masanın çevresi 460 cm, masa örtüsünün çevresi ise 340 cm dir.
A=10A!
Buna göre, masa örtüsünün masanın kenarı üzerinde ayır-
dığı parçaların uzunlukları farkı kaç cm'dir? nög
OCTORADR
A) 35
B) 40
C) 42 SVSD) 56
10.
SE) 70
30
25
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
34. Kare şeklindeki masanın üzerine köşeleri masanın kenarları üze- rinde olacak şekilde kare biçiminde bir masa örtüsü verlimiştir. Masanın çevresi 460 cm, masa örtüsünün çevresi ise 340 cm dir. A=10A! Buna göre, masa örtüsünün masanın kenarı üzerinde ayır- dığı parçaların uzunlukları farkı kaç cm'dir? nög OCTORADR A) 35 B) 40 C) 42 SVSD) 56 10. SE) 70 30 25
3.
KSİYONLAR
f(x+2) = ax²+bx+a-b+c
birin fonksiyon olduğuna göre, c kaçtır?
C) 4
D)-2
B) 1
f(x+2)=X+2
alo
A) - -
D)-2/2
A)-2-2-2
9(x)=-ax+3
(2a-1)x-2
sabit fonksiyon olduğuna göre, a + g(a²) kaçtır?
B) —
g ¹(3 + 2x) = g(x) + x
olduğuna göre, g[g(0)] kaçtır?
B) 0
2/3
b=1
D) -/-/-
-16 2² 2
C=3
69 (9 (x+x)=3+2
E) -3
E) 3
Sou
la (0)1=3
E)-3
~~
C) 1/1/20
C) - -/-/-
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
3. KSİYONLAR f(x+2) = ax²+bx+a-b+c birin fonksiyon olduğuna göre, c kaçtır? C) 4 D)-2 B) 1 f(x+2)=X+2 alo A) - - D)-2/2 A)-2-2-2 9(x)=-ax+3 (2a-1)x-2 sabit fonksiyon olduğuna göre, a + g(a²) kaçtır? B) — g ¹(3 + 2x) = g(x) + x olduğuna göre, g[g(0)] kaçtır? B) 0 2/3 b=1 D) -/-/- -16 2² 2 C=3 69 (9 (x+x)=3+2 E) -3 E) 3 Sou la (0)1=3 E)-3 ~~ C) 1/1/20 C) - -/-/-
24. f(x) = (a - 2)x²-(3b-2)x
g(x) = (2c-8)x-c+1
h(x) = (3-d)x² + 2x³-3e + 1
fonksiyonları veriliyor.
f, birim fonksiyon
g, sabit fonksiyon
. h, tek fonksiyon
olduğuna göre
.
tır?
A)-2
a+c b
de
B)-1
Matematik Testi
işleminin sonucu kaç-
C) 1 D) 2 E) 3
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
24. f(x) = (a - 2)x²-(3b-2)x g(x) = (2c-8)x-c+1 h(x) = (3-d)x² + 2x³-3e + 1 fonksiyonları veriliyor. f, birim fonksiyon g, sabit fonksiyon . h, tek fonksiyon olduğuna göre . tır? A)-2 a+c b de B)-1 Matematik Testi işleminin sonucu kaç- C) 1 D) 2 E) 3
TEK VE ÇİFT FONKSİYONLAR
eri y eksenine
3. f fonksiyonunun grafiği orijine göre simetriktir.
4.f(x) = f(-x) = 2x³ + 8x
olduğuna göre, f(1) kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 6
6.
f fonksiyonu çift fonksiy
g(x)-f(-x)
f(x)+g(-x)
h(x) =
olduğuna göre, h(5)
B)-1
A)-2
7. Aşağıda y = f(x), y
grafikleri verilmiştir
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
TEK VE ÇİFT FONKSİYONLAR eri y eksenine 3. f fonksiyonunun grafiği orijine göre simetriktir. 4.f(x) = f(-x) = 2x³ + 8x olduğuna göre, f(1) kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6 6. f fonksiyonu çift fonksiy g(x)-f(-x) f(x)+g(-x) h(x) = olduğuna göre, h(5) B)-1 A)-2 7. Aşağıda y = f(x), y grafikleri verilmiştir
ap-
sta
de
t-
r.
29. m ve n tam sayılardır.
4
1+25x-4
f(x) =
A) -2
B)
a Fu
biçiminde tanımlanan f fonksiyonu sabit fonksiyon
olduğuna göre, işleminin sonucu kaçtır?
m
n
L
+
5
4
4
mx + n
1+2
C) O
D)
5
4
E) 2
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
ap- sta de t- r. 29. m ve n tam sayılardır. 4 1+25x-4 f(x) = A) -2 B) a Fu biçiminde tanımlanan f fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre, işleminin sonucu kaçtır? m n L + 5 4 4 mx + n 1+2 C) O D) 5 4 E) 2
2.
Bir ürünün etiket fiyatı üzerinden %40 indirim uygulandı-
ğında satıcının kârı %20 olduğuna göre, satıcı etiket fiyatını
yüzde kaç kârla belirlemiştir?
A) 30
B) 40
C) 50
D) 80
E) 100
6.
MIR
Bir ürün
kânı %E
Buna
miştir
A) 27
7.
Aş
mi
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
2. Bir ürünün etiket fiyatı üzerinden %40 indirim uygulandı- ğında satıcının kârı %20 olduğuna göre, satıcı etiket fiyatını yüzde kaç kârla belirlemiştir? A) 30 B) 40 C) 50 D) 80 E) 100 6. MIR Bir ürün kânı %E Buna miştir A) 27 7. Aş mi
28. ave b birer reel sayı olmak üzere,
R-R, f(x)=x+b+3-a
2
g: R → R, g(x) = (a − 2)x+ a²-a-1
olup (f.g)(x)
(f.g)(x)
kaçtır?
A) 3
birim fonksiyon olduğuna göre, f(b)
B) 2
C) 1
fra. Hom
1+B+3-a
D) 0
BILF
f(x)=x^
a
E)-1
30
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
28. ave b birer reel sayı olmak üzere, R-R, f(x)=x+b+3-a 2 g: R → R, g(x) = (a − 2)x+ a²-a-1 olup (f.g)(x) (f.g)(x) kaçtır? A) 3 birim fonksiyon olduğuna göre, f(b) B) 2 C) 1 fra. Hom 1+B+3-a D) 0 BILF f(x)=x^ a E)-1 30
16.
f(x) = ax + 2
g(x) = x-b
fonksiyonları veriliyor.
a(x-6) +2
A)-2
A) -2 B) -1
(fog)(x) fonksiyonu birim fonksiyon olduğuna göre,
a + b toplamı kaçtır?gob.arsys/pee inipilties
x=96+2
C) 1
2
D) 2
E) 3
DINAVI
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
16. f(x) = ax + 2 g(x) = x-b fonksiyonları veriliyor. a(x-6) +2 A)-2 A) -2 B) -1 (fog)(x) fonksiyonu birim fonksiyon olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır?gob.arsys/pee inipilties x=96+2 C) 1 2 D) 2 E) 3 DINAVI
E
3. f reel sayılarda tanımlı bir fonksiyondur.
f(x-1)=
A) BYS GYT6
C16
Fiz
x-28
x=6
= 8 olduğuna göre f(1) + f(5) kaçtır?
D) 24
resis
4. freel sayılarda tanımlı bir fonksiyondur.
A) 8 B) 6 no nin C) 5 x
-00 TS
f(x + 2) = x² + 1 ve f(5) = m + 2 olduğuna göre m
kaçtır?
984(3
200(0
Tudos
BAS (O
) 32
D) 4
soq n
E) 3
imsiqot nhobob
881 (
y
SBT (A
8
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
E 3. f reel sayılarda tanımlı bir fonksiyondur. f(x-1)= A) BYS GYT6 C16 Fiz x-28 x=6 = 8 olduğuna göre f(1) + f(5) kaçtır? D) 24 resis 4. freel sayılarda tanımlı bir fonksiyondur. A) 8 B) 6 no nin C) 5 x -00 TS f(x + 2) = x² + 1 ve f(5) = m + 2 olduğuna göre m kaçtır? 984(3 200(0 Tudos BAS (O ) 32 D) 4 soq n E) 3 imsiqot nhobob 881 ( y SBT (A 8
A
MEL MATEMATİK
Bir okuldaki öğrencileri numaraları ile eşleyen bağıntı .....
fonksiyondur.
Hepsi Türkiye'de doğan, beş arkadaşı Türkiye'deki illerin
bulunduğu kümeden doğdukları iller ile eşleyen bağıntı ..ll..
fonksiyondur.
Dört öz kardeşi anneleri ile eşleyen bağıntı ..III.. fonksiyondur.
una göre, I, II ve III numaralı boşluklara gelmesi gereken
adeler aşağıdakilerden hangisidir?
Sabit
Sabit
Birebir
İçine
Birebir
||
Birebir
İçine
Örten
Birebir
İçine
[[|
İçine
Örten
Sabit
Örten
Sabit
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
A MEL MATEMATİK Bir okuldaki öğrencileri numaraları ile eşleyen bağıntı ..... fonksiyondur. Hepsi Türkiye'de doğan, beş arkadaşı Türkiye'deki illerin bulunduğu kümeden doğdukları iller ile eşleyen bağıntı ..ll.. fonksiyondur. Dört öz kardeşi anneleri ile eşleyen bağıntı ..III.. fonksiyondur. una göre, I, II ve III numaralı boşluklara gelmesi gereken adeler aşağıdakilerden hangisidir? Sabit Sabit Birebir İçine Birebir || Birebir İçine Örten Birebir İçine [[| İçine Örten Sabit Örten Sabit
10. SINIF/TEMEL MATEMATİK TESTİ
b ve c gerçek sayılar olmak üzere,
f: R-R, f(x) = (a-2)x+b+1
fonksiyonu birim fonksiyon,
g: R-R, g(x) = (c+2b)x+a.c
fonksiyonu ise sabit fonksiyondur.
Buna göre, f(a) g(c) kaçtır?
A) 9
B) 8
CYT
(a−2) a+b+1
(C+26)C
+a.c
D) 6
EX5
20.
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
10. SINIF/TEMEL MATEMATİK TESTİ b ve c gerçek sayılar olmak üzere, f: R-R, f(x) = (a-2)x+b+1 fonksiyonu birim fonksiyon, g: R-R, g(x) = (c+2b)x+a.c fonksiyonu ise sabit fonksiyondur. Buna göre, f(a) g(c) kaçtır? A) 9 B) 8 CYT (a−2) a+b+1 (C+26)C +a.c D) 6 EX5 20.
ÖRNEK: 7
♫
a, b, c ve d gerçel sayı olmak üzere, gerçel sayılar kümesi
üzerinde f ve g fonksiyonları
f(x) = 5x³ +(a − 1)x²+2x+b-3
g(x) = (c + 4)x³ - 3x² + dx - 5
biçiminde tanımlanıyor.
f(x) = g(x) olduğuna göre, c d + ab işleminin sonucu
kaçtır?
A) 2
Çözüm
B) 4
C) 6
D) 8
E) 10
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
ÖRNEK: 7 ♫ a, b, c ve d gerçel sayı olmak üzere, gerçel sayılar kümesi üzerinde f ve g fonksiyonları f(x) = 5x³ +(a − 1)x²+2x+b-3 g(x) = (c + 4)x³ - 3x² + dx - 5 biçiminde tanımlanıyor. f(x) = g(x) olduğuna göre, c d + ab işleminin sonucu kaçtır? A) 2 Çözüm B) 4 C) 6 D) 8 E) 10
13. Dört basamaklı ABCD doğal sayıları için,
f(ABCD) = ABCD - A B C D
2
biçiminde bir fonksiyon tammlanıyor.
Örnek:
f(1470) = 1470-1.4.7.0
= 1470-0= 1470 bulunur.
Buna göre, f(1000) + f(1001) + ... + f(1010) topla-
minin sonucu kaçtır?
B) 11055
A) 10055
D) 12055
E) 13067
C) 12045
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
13. Dört basamaklı ABCD doğal sayıları için, f(ABCD) = ABCD - A B C D 2 biçiminde bir fonksiyon tammlanıyor. Örnek: f(1470) = 1470-1.4.7.0 = 1470-0= 1470 bulunur. Buna göre, f(1000) + f(1001) + ... + f(1010) topla- minin sonucu kaçtır? B) 11055 A) 10055 D) 12055 E) 13067 C) 12045