Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon Soruları

Örnek 16:
Aşağıda verilen ifadelerin eşitini özdeşlikle
zınız.
1)
2)
2
5
+
3
5
7 9
3) (-/-/-
3
8)
=
4
4) (√3-1)² =
5) (2√5-√3)² =
6) (√2+1)* = [(√2+1²³²
7) 9x - 169 =
1
9
25% 36%
9) (4x - 2)²-(3x - 1)² =
2
10) (a + b -c)²-(a - b + c)² =
11) (x+y+z)²-(x-y-z)² =
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
Örnek 16: Aşağıda verilen ifadelerin eşitini özdeşlikle zınız. 1) 2) 2 5 + 3 5 7 9 3) (-/-/- 3 8) = 4 4) (√3-1)² = 5) (2√5-√3)² = 6) (√2+1)* = [(√2+1²³² 7) 9x - 169 = 1 9 25% 36% 9) (4x - 2)²-(3x - 1)² = 2 10) (a + b -c)²-(a - b + c)² = 11) (x+y+z)²-(x-y-z)² =
R -R olmak üzere,
3x-6
f(x) =
a-5x
fonksiyonu sabit fonksiyondur.
g: R R olmak üzere,
-
38-30
2-10
g(x) = 2x² + 7x-bx- cx²-d+1
fonksiyonu sıfır fonksiyonudur.
Buna göre, a + b +c+d toplamı kaçtır?
A) 20
B) 19
C) 18
D) 17
E) 16
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
R -R olmak üzere, 3x-6 f(x) = a-5x fonksiyonu sabit fonksiyondur. g: R R olmak üzere, - 38-30 2-10 g(x) = 2x² + 7x-bx- cx²-d+1 fonksiyonu sıfır fonksiyonudur. Buna göre, a + b +c+d toplamı kaçtır? A) 20 B) 19 C) 18 D) 17 E) 16
inde köşe-
rine 1'den
min
R$
7.
9
8
10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
21 22 23
27 28
6 7
MATEMATİK TESTİ
f(x)
a +1
Buna göre,
29 30 31 Song
TELLO NO
a² + a-3
f(2)-f(-4)-2-f(-3) + 1
x < 0
işleminin sonucu kaçtır?
A) -5
B) -2
24 25 26
24
x≥0
şeklinde tanımlanan f(x) fonksiyonu sabit fonksiyondur.
C) 1
songon
Antik Suhted!
order t
DENEME-9
D) 4
P=-10
E) 7
ya
a[a² +9_-4)-
ifade
A)
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
inde köşe- rine 1'den min R$ 7. 9 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 27 28 6 7 MATEMATİK TESTİ f(x) a +1 Buna göre, 29 30 31 Song TELLO NO a² + a-3 f(2)-f(-4)-2-f(-3) + 1 x < 0 işleminin sonucu kaçtır? A) -5 B) -2 24 25 26 24 x≥0 şeklinde tanımlanan f(x) fonksiyonu sabit fonksiyondur. C) 1 songon Antik Suhted! order t DENEME-9 D) 4 P=-10 E) 7 ya a[a² +9_-4)- ifade A)
ÖRNEK 14
O
D=0
4= a.1 +0
(an
Gerçek sayılarda tanımlı f(x) = 2 ve g(x) = k sabit fonksiyonlarının
grafiği aşağıda verilmiştir.
f(x)
f
4 (²2) = (²
d=0
A(97)
▶X
B&B (1,-1)
96-2
k toplamı kaçtır?
k
A(0, n) ve B(1, -1) olduğuna göre n + k top
ÇÖZÜM
-1=4
ORNEK 17
fonksiyonun
çasının azur
çözüm
-1 +
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
ÖRNEK 14 O D=0 4= a.1 +0 (an Gerçek sayılarda tanımlı f(x) = 2 ve g(x) = k sabit fonksiyonlarının grafiği aşağıda verilmiştir. f(x) f 4 (²2) = (² d=0 A(97) ▶X B&B (1,-1) 96-2 k toplamı kaçtır? k A(0, n) ve B(1, -1) olduğuna göre n + k top ÇÖZÜM -1=4 ORNEK 17 fonksiyonun çasının azur çözüm -1 +
72
19:31
201
Gerçel sayılarda tanımlı f(x) = (a²-1) x + (b²-4)
fonksiyonunun görüntü kümesi tek elemanlıdır.
f(1) f(-1) = 25
olduğuna göre, aşağıda verilenlerden hangileri
kesinlikle doğrudur?
1.
II.
a+b = 4 ise a
b = 3'tür.
a + b = 2 ise a b = -3'tür.
4
III.
a + b = -4 ise a b = 3'tür.
IV. a. b = -3 ise a + b = 2'dir.
A) I, II ve III
B) II ve III
2
C) I ve V
D) I, II, III ve IV
E) Il ve IV
(2²+5²-5) (-346²-6²9)
4D 5D 6.A
= 25
: x
0
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
72 19:31 201 Gerçel sayılarda tanımlı f(x) = (a²-1) x + (b²-4) fonksiyonunun görüntü kümesi tek elemanlıdır. f(1) f(-1) = 25 olduğuna göre, aşağıda verilenlerden hangileri kesinlikle doğrudur? 1. II. a+b = 4 ise a b = 3'tür. a + b = 2 ise a b = -3'tür. 4 III. a + b = -4 ise a b = 3'tür. IV. a. b = -3 ise a + b = 2'dir. A) I, II ve III B) II ve III 2 C) I ve V D) I, II, III ve IV E) Il ve IV (2²+5²-5) (-346²-6²9) 4D 5D 6.A = 25 : x 0
f: R→ R, f(x) = (2a - b)x3+ (6 + a)x2² + (c-a)x + c
kuralı ile verilen fonksiyon sabit fonksiyondur.
Buna göre,
+6)=-1
1.
f(b) = 6'dır.
11. f(b)-f(a) = f(c)
II. a-b+c = 0'dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
2a=b
Q==b
=-6
C=-6
E) Il ve
C)Yalnız III
-12
-12
C
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
f: R→ R, f(x) = (2a - b)x3+ (6 + a)x2² + (c-a)x + c kuralı ile verilen fonksiyon sabit fonksiyondur. Buna göre, +6)=-1 1. f(b) = 6'dır. 11. f(b)-f(a) = f(c) II. a-b+c = 0'dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II 2a=b Q==b =-6 C=-6 E) Il ve C)Yalnız III -12 -12 C
4. Tanımlı olduğu aralıkta y = f(x) fonksiyonunun orijine göre
simetriği kendisine eşittir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi y = f(x) fonksiyonu
olabilir?
A)
~~
x² - 1
D)
X
B)-
1
X + 1
E)
x² - 1
X + 2
C)
x² + 1
X + 1
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
4. Tanımlı olduğu aralıkta y = f(x) fonksiyonunun orijine göre simetriği kendisine eşittir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi y = f(x) fonksiyonu olabilir? A) ~~ x² - 1 D) X B)- 1 X + 1 E) x² - 1 X + 2 C) x² + 1 X + 1
-4
5.
6.
|1|x|| = 2
eşitliğini sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır?
A)-2
-9
-3
(1-1x1|=-2
11-1×11=2
B)-6
Bas katcou
+7.8/1
1+2.57
2₂
-4 + 7i
1 + 2i
karmaşık sayısının sanal kısmı kaçtır?
B)--=/2
e-4
TAD
D)-1
C)
D) 3
w/w
E) 0
E) -/1/2
✔FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
9
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
-4 5. 6. |1|x|| = 2 eşitliğini sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır? A)-2 -9 -3 (1-1x1|=-2 11-1×11=2 B)-6 Bas katcou +7.8/1 1+2.57 2₂ -4 + 7i 1 + 2i karmaşık sayısının sanal kısmı kaçtır? B)--=/2 e-4 TAD D)-1 C) D) 3 w/w E) 0 E) -/1/2 ✔FEN BİLİMLERİ YAYINLARI 9
2. f fonksiyonu gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir birim
fonksiyondur.
a gerçel sayı olmak üzere,
f(2x - 3) = f(x + 1). a
sağlanmaktadır.
eşitliği
Buna göre, a aşağıdakilerden hangisi olamaz?
2
B) 1
D) 2
A)
3
C)
3
2
E) 4
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
2. f fonksiyonu gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir birim fonksiyondur. a gerçel sayı olmak üzere, f(2x - 3) = f(x + 1). a sağlanmaktadır. eşitliği Buna göre, a aşağıdakilerden hangisi olamaz? 2 B) 1 D) 2 A) 3 C) 3 2 E) 4
E)-240
em bu-
kısmı
az bi-
sının,
satış
20
SINAV
5. a, b ve c tam sayı olmak üzere
f(x) sabit fonksiyon,
·
g(x) birim fonksiyon,
• (fog)(2x + 1) = (a - 4)x² + (b-1)x+ a +b
olduğuna göre,
g(a) + g(b) + f(a + b)
toplamının değeri kaçtır?
A) 7 B) 8 C) 9
D) 10 E) 11
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
E)-240 em bu- kısmı az bi- sının, satış 20 SINAV 5. a, b ve c tam sayı olmak üzere f(x) sabit fonksiyon, · g(x) birim fonksiyon, • (fog)(2x + 1) = (a - 4)x² + (b-1)x+ a +b olduğuna göre, g(a) + g(b) + f(a + b) toplamının değeri kaçtır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11 Diğer sayfaya geçiniz.
27.
12
0 2
6
A) x² - 10x + 22
B) x² - 6x + 6
C) x² + 6x + 6
D) x² + 10x + 22
E) x² + 8x +34
(x + 1)(x-1²
XTR
f(x)
→→→X
Şekilde f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
Buna göre, g(x) = f(-x + 1) + 1 olduğuna göre, g(x)
fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
JTK ŞAMPİYON YAYINLARI
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
27. 12 0 2 6 A) x² - 10x + 22 B) x² - 6x + 6 C) x² + 6x + 6 D) x² + 10x + 22 E) x² + 8x +34 (x + 1)(x-1² XTR f(x) →→→X Şekilde f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre, g(x) = f(-x + 1) + 1 olduğuna göre, g(x) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? JTK ŞAMPİYON YAYINLARI
Jİ TESTİ
Ayşe
2. Aşağıda bir hücre çeşidi ile ilgili öğrenciler tarafından açık
lanan bilgiler verilmiştir.
Betül
Cem
Dilek
DENEME-10
BİLGİ SARMAL
Hücre çeperi (duvarı) bulundurmaktadır.
Fotosentez ile organik besin üretebilir.
Oksijenli solunum ile enerji üretir.
Lizozom, koful, golgi gibi zarlı organelleri
bulundurmaz.
B) Glikojen depolar.
Buna göre öğrenciler tarafından bilgileri verilen hücre
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bölünerek çoğalır.
Selüloz sentezi yapabilir.
DNA'SI sitoplazmada bulunur.
E) Üç çeşit fosforilasyon yapabilir.
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
Jİ TESTİ Ayşe 2. Aşağıda bir hücre çeşidi ile ilgili öğrenciler tarafından açık lanan bilgiler verilmiştir. Betül Cem Dilek DENEME-10 BİLGİ SARMAL Hücre çeperi (duvarı) bulundurmaktadır. Fotosentez ile organik besin üretebilir. Oksijenli solunum ile enerji üretir. Lizozom, koful, golgi gibi zarlı organelleri bulundurmaz. B) Glikojen depolar. Buna göre öğrenciler tarafından bilgileri verilen hücre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Bölünerek çoğalır. Selüloz sentezi yapabilir. DNA'SI sitoplazmada bulunur. E) Üç çeşit fosforilasyon yapabilir.
23. y = f(x), y = g(x) ve y = h(x) fonksiyonlarından
herhangi birinin
●
●
A)
B)
C)
D)
●
olduğu biliniyor.
birim fonksiyon,
sıfırdan farklı bir sabit fonksiyon,
orijinden geçmeyen ve eğimi -1 olan doğrusal
bir fonksiyon
(f + g)(x) sabit bir fonksiyon,
(hg)(x) birim fonksiyon,
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
●
Sabit
fonksiyon
h
f
94 C
g
f
Birim
fonksiyon
g
14 54
g
h
f
obnielprig
Doğrusal
fonksiyon
f
DJ J
sa h
h
g
=le wiselked
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
23. y = f(x), y = g(x) ve y = h(x) fonksiyonlarından herhangi birinin ● ● A) B) C) D) ● olduğu biliniyor. birim fonksiyon, sıfırdan farklı bir sabit fonksiyon, orijinden geçmeyen ve eğimi -1 olan doğrusal bir fonksiyon (f + g)(x) sabit bir fonksiyon, (hg)(x) birim fonksiyon, olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ● Sabit fonksiyon h f 94 C g f Birim fonksiyon g 14 54 g h f obnielprig Doğrusal fonksiyon f DJ J sa h h g =le wiselked
AYT/ Matematik (9+2) (5+2) (C+2) (d+2) =KL
13.
f(x) = m.xm+2 + xn-2 +m.n
sabit fonksiyon olduğuna göre, f(1905) ifadesinin
alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır?
C) -5
A) -8
B)-7
=-2 /n=3
2
D) -3
0=2
E) 1
M=-1
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
AYT/ Matematik (9+2) (5+2) (C+2) (d+2) =KL 13. f(x) = m.xm+2 + xn-2 +m.n sabit fonksiyon olduğuna göre, f(1905) ifadesinin alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır? C) -5 A) -8 B)-7 =-2 /n=3 2 D) -3 0=2 E) 1 M=-1
AYT/ Matematik
13.
f(x) = m.xm+2+xn-²+m.n
sabit fonksiyon olduğuna göre, f(1905) ifadesinin
alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır?
A) -8
B) -7
C) -5
D) -3
E) 1
15. P(x) dördür
dur.
P(2) = E
P(-2) =
olduğuna g
1
A) 78
P(x) = 2.
P(-2) = a
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
AYT/ Matematik 13. f(x) = m.xm+2+xn-²+m.n sabit fonksiyon olduğuna göre, f(1905) ifadesinin alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır? A) -8 B) -7 C) -5 D) -3 E) 1 15. P(x) dördür dur. P(2) = E P(-2) = olduğuna g 1 A) 78 P(x) = 2. P(-2) = a
E) 6
32) = 3.2 +3 +2
11
14. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı f(x) fonksiyonu
sabit bir fonksiyondur.
f(1) + f(2) + f(3) = 12
v olduğuna göre, f(1987) değeri kaçtır?
A) 4
C) 6
D) 7
+ 6 hot
2:11
B) 5
E) 8
Lise Matematik
Sabit, Sıfır ve Birim Fonksiyon
E) 6 32) = 3.2 +3 +2 11 14. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı f(x) fonksiyonu sabit bir fonksiyondur. f(1) + f(2) + f(3) = 12 v olduğuna göre, f(1987) değeri kaçtır? A) 4 C) 6 D) 7 + 6 hot 2:11 B) 5 E) 8