Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Trig. Toplam-Fark Formülleri Soruları

4
VUN
UUU
121
2
22
3
1.
3.
H.
F
ABCDEFGH birim küpünde
IHKI = IKGI
M(AKC) = 0
Ise, cosa değerl kaçtır?
E
Şekildeki dönel koninin tepesi T, ta-
ban merkezi O, yüksekliği 12 cm, ta-
ban yarıçapı 5 cm dir. Çember Üze-
rindeki A ve B noktaları Ove Tye bir-
leştirilmiştir.
m(AOB) = 60° ve m(ATB) = a oldu-
ğuna göre, cosa nin değeri kaçtır?
c
3
B
A)
By v civ D W
B)
D)
)
A) TE
13
B)
22 23
121
C)
135
271
D)
193
313
E)
338
4.
2.
H
G
ABCDEFGH küpünde
JABI = 2 birim olduğuna göre,
[DF] ile [DAJ arasındaki açının
kosinüsü kaçtır?
karekök özel
DABC dörtyüzlüsünün D
köşesinden geçen ayntlar
birbirine diktir.
A
IBDI = 4 birim,
IADI = 2 birim
IDCI = 3 br, m(BAC) = x
B
E
F
C
B
olduğuna göre, cosx değerl kaçtır?
a)
B)
V2
C)
D)
E)
A)
165
B)
165
C)
D)
30
E)
30
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
4 VUN UUU 121 2 22 3 1. 3. H. F ABCDEFGH birim küpünde IHKI = IKGI M(AKC) = 0 Ise, cosa değerl kaçtır? E Şekildeki dönel koninin tepesi T, ta- ban merkezi O, yüksekliği 12 cm, ta- ban yarıçapı 5 cm dir. Çember Üze- rindeki A ve B noktaları Ove Tye bir- leştirilmiştir. m(AOB) = 60° ve m(ATB) = a oldu- ğuna göre, cosa nin değeri kaçtır? c 3 B A) By v civ D W B) D) ) A) TE 13 B) 22 23 121 C) 135 271 D) 193 313 E) 338 4. 2. H G ABCDEFGH küpünde JABI = 2 birim olduğuna göre, [DF] ile [DAJ arasındaki açının kosinüsü kaçtır? karekök özel DABC dörtyüzlüsünün D köşesinden geçen ayntlar birbirine diktir. A IBDI = 4 birim, IADI = 2 birim IDCI = 3 br, m(BAC) = x B E F C B olduğuna göre, cosx değerl kaçtır? a) B) V2 C) D) E) A) 165 B) 165 C) D) 30 E) 30
st
TOE
biri xº sapan 1 nolu yola, diğeri yº sapan 2 nolu yola ghnis
Aynı yolda giden iki araç yol ayrımına aynı anda gelmiş ve
12. Dört ayakli bits
D noktalandir ve
tir
Bu sando
de 90° 0
izler olu
1
dür.
2400
• cosxº.cosyº - sinxº .sinyº
tan
• Kırmızı aracın hızı 40 km/saattir.
olduğ
• Sarı aracın hızı 30 km/saattir.
1
A)
5
07
Yol ayrımından sonra her iki araç 2 saat doğrusal bi-
çimde yol aldığına göre, bu 2 saatin sonunda araçla-
rin bulunduğu noktalar arasındaki uzaklık kaç km dir?
A) 12/51
B) 14051
C) 16/51
E) 20/51
D) 18/51
ACIL MATEMATIK
1
Cos(x+y) - two
2400
13
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
st TOE biri xº sapan 1 nolu yola, diğeri yº sapan 2 nolu yola ghnis Aynı yolda giden iki araç yol ayrımına aynı anda gelmiş ve 12. Dört ayakli bits D noktalandir ve tir Bu sando de 90° 0 izler olu 1 dür. 2400 • cosxº.cosyº - sinxº .sinyº tan • Kırmızı aracın hızı 40 km/saattir. olduğ • Sarı aracın hızı 30 km/saattir. 1 A) 5 07 Yol ayrımından sonra her iki araç 2 saat doğrusal bi- çimde yol aldığına göre, bu 2 saatin sonunda araçla- rin bulunduğu noktalar arasındaki uzaklık kaç km dir? A) 12/51 B) 14051 C) 16/51 E) 20/51 D) 18/51 ACIL MATEMATIK 1 Cos(x+y) - two 2400 13
sin(x - y)
21. I. tanx + tany =
COS X . cos y
sin(x + y)
II. tanx - tany =
COSX . COS Y
sin(x + y)
III. cotx + coty =
sinx. siny
- sin(x - y)
IV. cotx - coty =
sinx. siny
Yukarıda verilen eşitliklerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız 11 B) Yalnız III C) I ve 11
D) II ve III
E) III ve IV
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
sin(x - y) 21. I. tanx + tany = COS X . cos y sin(x + y) II. tanx - tany = COSX . COS Y sin(x + y) III. cotx + coty = sinx. siny - sin(x - y) IV. cotx - coty = sinx. siny Yukarıda verilen eşitliklerden hangileri doğrudur? A) Yalnız 11 B) Yalnız III C) I ve 11 D) II ve III E) III ve IV
Şekil 1'de bir denizdeki boğaza yapılan köprü gösterilmiştir.
Köprü, gemi geçişlerini rahatlatmak için gerektiğinde yukarı
doğru 42° kalkmakta ve bir aksilik olup su içine düşmesin diye
de uzunluğu Şekil 2'de belirtildiği gibi artmaktadır.
Uzunluk artıp
8 metreye
çıkıyor.
Yolla aynı
A
8
seviyedeyken
köprünün uzunluğu,
8cos42° metre
42° yukarı
M
J18°
.
Şekil 1
Şekil 2
Buna göre, Şekil 2'de köprünün havadaki uç noktası olan
A noktasının su yüzeyine uzaklığı kaç metredir?
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
Şekil 1'de bir denizdeki boğaza yapılan köprü gösterilmiştir. Köprü, gemi geçişlerini rahatlatmak için gerektiğinde yukarı doğru 42° kalkmakta ve bir aksilik olup su içine düşmesin diye de uzunluğu Şekil 2'de belirtildiği gibi artmaktadır. Uzunluk artıp 8 metreye çıkıyor. Yolla aynı A 8 seviyedeyken köprünün uzunluğu, 8cos42° metre 42° yukarı M J18° . Şekil 1 Şekil 2 Buna göre, Şekil 2'de köprünün havadaki uç noktası olan A noktasının su yüzeyine uzaklığı kaç metredir?
(1135-tondo), for as fontolo
TRİGONOMETRİ – 2 1 Fonts5 fondo
5.
V PEKİŞTIRME TESTI
tan? 35°– tanê 10°
+ tan 10°
1-tan 35º tan 10°
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine
eşittir?
olmak üzere,
oty
4
- 3 tany 4
4
A) 1
B) tan 35°
C) tan 25°
tan(x+y) kaçtır?
D) tan 10
E) -1
ci
5
D
NI
olar
6
E)
2
48
11 2
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
(1135-tondo), for as fontolo TRİGONOMETRİ – 2 1 Fonts5 fondo 5. V PEKİŞTIRME TESTI tan? 35°– tanê 10° + tan 10° 1-tan 35º tan 10° işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? olmak üzere, oty 4 - 3 tany 4 4 A) 1 B) tan 35° C) tan 25° tan(x+y) kaçtır? D) tan 10 E) -1 ci 5 D NI olar 6 E) 2 48 11 2
5. Vecihi evlilik teklifi için şekildeki gibi bir organizas-
yon gerçekleştirmiştir. Uçak sabit hızla ve yere
paralel bir şekilde yerden 2 kilometre yüksekte
uçmaktadır.
Benimle
Evlenir misin?
Song
Evlenir mig
B
09
A
20:
O
Buna göre, uçak A noktasından B noktasına
gelene kadar kaç kilometre yol almıştır?
A) 2tana seca
B) 2tanc.sec2a
C) 2cota.sec2a
D) cota.sec2c
E) seca-tan2c
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
5. Vecihi evlilik teklifi için şekildeki gibi bir organizas- yon gerçekleştirmiştir. Uçak sabit hızla ve yere paralel bir şekilde yerden 2 kilometre yüksekte uçmaktadır. Benimle Evlenir misin? Song Evlenir mig B 09 A 20: O Buna göre, uçak A noktasından B noktasına gelene kadar kaç kilometre yol almıştır? A) 2tana seca B) 2tanc.sec2a C) 2cota.sec2a D) cota.sec2c E) seca-tan2c
7.
A
B
sinx br
cosy br
T88-27
Şekil 1
coord
siny br
Cosx br
3
2
3x-com
cosy
Şekil 23
spyt they
2
SO
3
V3
IABI= -br ICDI=- br
2
2 Cast
Yukarıda kısa kenar uzunlukları özdeş olan kırmızı ve
mavi dikdörtgensel tahta parçaları verilmiştir.
bor
x, ye(0,
7
2
olmak üzere, tahta parçalarının uzunluk-
ları şekildeki gibi olduğuna göre, x - y kaçtır?
TT
7
A)
B)
C)
D)
E)
12
8
6
SM+ cosy - shy.cosx 3
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
7. A B sinx br cosy br T88-27 Şekil 1 coord siny br Cosx br 3 2 3x-com cosy Şekil 23 spyt they 2 SO 3 V3 IABI= -br ICDI=- br 2 2 Cast Yukarıda kısa kenar uzunlukları özdeş olan kırmızı ve mavi dikdörtgensel tahta parçaları verilmiştir. bor x, ye(0, 7 2 olmak üzere, tahta parçalarının uzunluk- ları şekildeki gibi olduğuna göre, x - y kaçtır? TT 7 A) B) C) D) E) 12 8 6 SM+ cosy - shy.cosx 3
+
oranı aşağıdakilerden han
A) sin40
B)
TO
0
7.
D) 4sin 60
cashx-1/3 - 200ght with
G
meh
sinux. Cash x
F
A
B
BAN
10.
COS X
sin:
= m ve
COS
siny
nimes also
mak üzere,
cos
ca
x=12. sinx
olduğuna göre, (m?
dakilerden hangisidi
O merkezli çember, ABCD karesine G noktasında ve
[FB]'na ise F noktasında teğettir.
Subiela
Çemberin yarıçapı r сm ve IDCI = 2r olduğuna göre,
cot(DBO) değeri kaçtır?
A) m2 - 1
e, cosx + sinx toplamının eşiti aşağıda
idir?
B) V2 sinx
D)
C) 2.com
E)
A) 2
B)
1
3
4
11
5
C) (D)
7
8-C
9-A
7-A
6-C
D)
3 secx
D) sinx
1-D
5-C
2-C
4-E
3-C
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
+ oranı aşağıdakilerden han A) sin40 B) TO 0 7. D) 4sin 60 cashx-1/3 - 200ght with G meh sinux. Cash x F A B BAN 10. COS X sin: = m ve COS siny nimes also mak üzere, cos ca x=12. sinx olduğuna göre, (m? dakilerden hangisidi O merkezli çember, ABCD karesine G noktasında ve [FB]'na ise F noktasında teğettir. Subiela Çemberin yarıçapı r сm ve IDCI = 2r olduğuna göre, cot(DBO) değeri kaçtır? A) m2 - 1 e, cosx + sinx toplamının eşiti aşağıda idir? B) V2 sinx D) C) 2.com E) A) 2 B) 1 3 4 11 5 C) (D) 7 8-C 9-A 7-A 6-C D) 3 secx D) sinx 1-D 5-C 2-C 4-E 3-C
2.
sin3x.sinx - cos3x.COSX = 1
denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden
hangisidir?
)
X
T
+
4
B) {x: x
X: X =
+ ,
X
A) **- Kez
KI KEZ
) 1/2 + kot, kez
c) {x: x = kit, kez
d) {x: x=+k1 V x = ki, kez
e) {x = +
f*-**** v *=+k, kez
12 , KEZ
ka kn
E) X
X: X =
+ X =
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
2. sin3x.sinx - cos3x.COSX = 1 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? ) X T + 4 B) {x: x X: X = + , X A) **- Kez KI KEZ ) 1/2 + kot, kez c) {x: x = kit, kez d) {x: x=+k1 V x = ki, kez e) {x = + f*-**** v *=+k, kez 12 , KEZ ka kn E) X X: X = + X =
6. sin(y-x). cos(x+y)
1
2
sin(x+y). Cos(x-y) =
1
3
olduğuna göre, sin(2x) kaçtır?
A) -
1
1
B)
6
6
5
C)
12
3
D)
5
E)
007
Un
sin(2a)
3
5
ve sin(a−b) = 1
-
1
2
olduğuna göre, sin(a+b) kaçtır?
3/3 + 4
A)
10
B)
313-4
10
C)
313-2
10
1
D) 3V3
:
10
E)
10
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
6. sin(y-x). cos(x+y) 1 2 sin(x+y). Cos(x-y) = 1 3 olduğuna göre, sin(2x) kaçtır? A) - 1 1 B) 6 6 5 C) 12 3 D) 5 E) 007 Un sin(2a) 3 5 ve sin(a−b) = 1 - 1 2 olduğuna göre, sin(a+b) kaçtır? 3/3 + 4 A) 10 B) 313-4 10 C) 313-2 10 1 D) 3V3 : 10 E) 10
2.
2sinx + 2/3 cosx = 4
denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisi-
dir?
X: X=
A) {x:x=
B) {*:*=
XX=
JT
4
+2kt, kez
+2kt, kez)
c) {*: x = +ka, kez]
) {*:*=*+2k, kez)
x }
e) {x: x=-*+k
+ka, kez]
X: X=
3
1
XX=
6
X
1
3
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
2. 2sinx + 2/3 cosx = 4 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisi- dir? X: X= A) {x:x= B) {*:*= XX= JT 4 +2kt, kez +2kt, kez) c) {*: x = +ka, kez] ) {*:*=*+2k, kez) x } e) {x: x=-*+k +ka, kez] X: X= 3 1 XX= 6 X 1 3
6. Eline aldığı papatyaların yapraklarını sırasıyla seviyor,
sevmiyor, seviyor, sevmiyor, ... biçiminde sayan Cansu bu
papatya ile papatya fali bakmaktadır.
Cansu yaprak sayıları ba+cveb olan
papatyalar ile
fal baktığında hepsinde sevmiyor çıkmıştır.
a, b ve c pozitif tam sayılar olduğuna göre,
b-c=Tero
2a + c(tek sayıdır.com
a+Cover
II. ab çift sayıdır.
6- Ter olsun
cb çift sayıdır.
beter Crew
azaift
ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
0.75
A) Yalnız
By Yatmazh
C) Valuzhi
E) tvertit
D) I ve II
T-T= Tere
b. C= Gift
Guc-a
T.GEC
cscire
a+C-Oife
TXT-a
GOT
6- Gift
G+C G
Oter
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
6. Eline aldığı papatyaların yapraklarını sırasıyla seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor, ... biçiminde sayan Cansu bu papatya ile papatya fali bakmaktadır. Cansu yaprak sayıları ba+cveb olan papatyalar ile fal baktığında hepsinde sevmiyor çıkmıştır. a, b ve c pozitif tam sayılar olduğuna göre, b-c=Tero 2a + c(tek sayıdır.com a+Cover II. ab çift sayıdır. 6- Ter olsun cb çift sayıdır. beter Crew azaift ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? 0.75 A) Yalnız By Yatmazh C) Valuzhi E) tvertit D) I ve II T-T= Tere b. C= Gift Guc-a T.GEC cscire a+C-Oife TXT-a GOT 6- Gift G+C G Oter
YAYINLARI
6. Aşağıda bacakları zemine dik olarak oturtulmuş ön bacak
boyu arka bacak boyundan uzun olan bir masanın yandan
görüntüsü birbirine paralel doğrular kullanılarak çizilmiştir.
S
a+B
+B
a
a
X
toz
108 cm
113
Yeşil doğrular zemine paralel ve
s+2
UIN
5
tana =
1
5 tandttoni 2
2
tan(a + b)
5 Handitang
olduğuna göre, x kaçtır?
C) 16
D) 20 E) 24
It stenb=2-270D
s
ten s
S
B) 15
A) 10
Ś Ž+ tenis
+
an
2t tap 1
s
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
YAYINLARI 6. Aşağıda bacakları zemine dik olarak oturtulmuş ön bacak boyu arka bacak boyundan uzun olan bir masanın yandan görüntüsü birbirine paralel doğrular kullanılarak çizilmiştir. S a+B +B a a X toz 108 cm 113 Yeşil doğrular zemine paralel ve s+2 UIN 5 tana = 1 5 tandttoni 2 2 tan(a + b) 5 Handitang olduğuna göre, x kaçtır? C) 16 D) 20 E) 24 It stenb=2-270D s ten s S B) 15 A) 10 Ś Ž+ tenis + an 2t tap 1 s
11. SINIF /Temel Matematik
5.
Bir halı sahada penaltı noktasından kaleye şut çeken
Ahmet, ilk atışında sağ direği, ikinci atışında ise sol dire-
ği vurmuştur. Penaltı noktası kale direklerine eşit uzak-
liktadır.
Top iki atışta da yerden gitmiş ve doğrusal bir yol izle-
miştir. Bu topun izlediği yollar arasındaki açi a olmak
3
üzere, cosa = tür.
4
Kalenin genişliği 4 m olduğuna göre, penaltı nokta-
sinin kale çizgisine olan uzaklığı kaç metredir?
A) 32
B 2.5
C) 2.6
D) 27
E) 4.3
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
11. SINIF /Temel Matematik 5. Bir halı sahada penaltı noktasından kaleye şut çeken Ahmet, ilk atışında sağ direği, ikinci atışında ise sol dire- ği vurmuştur. Penaltı noktası kale direklerine eşit uzak- liktadır. Top iki atışta da yerden gitmiş ve doğrusal bir yol izle- miştir. Bu topun izlediği yollar arasındaki açi a olmak 3 üzere, cosa = tür. 4 Kalenin genişliği 4 m olduğuna göre, penaltı nokta- sinin kale çizgisine olan uzaklığı kaç metredir? A) 32 B 2.5 C) 2.6 D) 27 E) 4.3
11.
sin 49° = m
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav
olduğuna göre -cos 16° aşağıdakilerden hangisine
eşit olabilir?
A) 8m4 - 8m2 - 1
B) 4m4 - 6m2 + m
C) 8m4 - 6m2 + 1
D) 8m4 - 8m2 + 1
E) 4m4 - 6m2 + 1
-
-
19
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
11. sin 49° = m Ölçme, Değerlendirme ve Sınav olduğuna göre -cos 16° aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir? A) 8m4 - 8m2 - 1 B) 4m4 - 6m2 + m C) 8m4 - 6m2 + 1 D) 8m4 - 8m2 + 1 E) 4m4 - 6m2 + 1 - - 19
DAF 01
Ders Anlatım Föyü (SAY-EA)
Bu kitapçığın her
yapılamaz. Metin
mekanik, fotokopi
Adı Soyad
Trigonometri 2 - 1
Toplam ve Fark Formülleri
cos(a+b)=cosa.cosb-sina.sinb
cos(a-b)=cosa.cosb+sina.sinb
Ö
Örnek:
cos63º.cos33°+sin63.sin33°
ifadesinin değeri kaçtır?
if
13
E
)
D)
13
2
C)
A)
B)
.
e
Yayır
Örnek: 2
cos(40°+a).cos(a-20°)-sin(40°+a).sin(20°-a)
ifadesinin değeri kaçtır?
3
D)
E)
C)
B)
A)
13
2
Lise Matematik
Trig. Toplam-Fark Formülleri
DAF 01 Ders Anlatım Föyü (SAY-EA) Bu kitapçığın her yapılamaz. Metin mekanik, fotokopi Adı Soyad Trigonometri 2 - 1 Toplam ve Fark Formülleri cos(a+b)=cosa.cosb-sina.sinb cos(a-b)=cosa.cosb+sina.sinb Ö Örnek: cos63º.cos33°+sin63.sin33° ifadesinin değeri kaçtır? if 13 E ) D) 13 2 C) A) B) . e Yayır Örnek: 2 cos(40°+a).cos(a-20°)-sin(40°+a).sin(20°-a) ifadesinin değeri kaçtır? 3 D) E) C) B) A) 13 2