Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Trigonometri Soruları

9.
Bir pikaba konulan plak sabit hızda saatte 21 600
kez dönmektedir.
11
S****
Bu pikaba konulan plağın 0,3 saniyede süpür-
düğü açının esas ölçüsü kaç radyandır?
3π
A)
2
B)
9T
10
C) π
TC
D)
8π
5
E)
9π
5
Lise Matematik
Trigonometri
9. Bir pikaba konulan plak sabit hızda saatte 21 600 kez dönmektedir. 11 S**** Bu pikaba konulan plağın 0,3 saniyede süpür- düğü açının esas ölçüsü kaç radyandır? 3π A) 2 B) 9T 10 C) π TC D) 8π 5 E) 9π 5
2018 / AYT
9. Aşağıda, O merkezli yarıçapı 1 birim olan yarım çember ile OAB
ve ODC dik üçgenleri gösterilmiştir. A ve C noktaları hem OAB
üçgeninin hem de yarım çemberin üzerindedir.
Buna göre,
the |AB|+|BC|
sint
B
A
1
Silex
X
Oct
DA
P-Asx
sin ²x
|CD|+|DA| >l- cosx
LOSY
1
oranının x türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) sinx
B) tanx
C) cotx
tant
D) cscx
E) secx
Horse) (cosx)2 11
-2 sin ²x
Losx
tonx (tonx-2sinx)
+5√√³x +/-200/x+c95³x
il cambere T noktasında
Lise Matematik
Trigonometri
2018 / AYT 9. Aşağıda, O merkezli yarıçapı 1 birim olan yarım çember ile OAB ve ODC dik üçgenleri gösterilmiştir. A ve C noktaları hem OAB üçgeninin hem de yarım çemberin üzerindedir. Buna göre, the |AB|+|BC| sint B A 1 Silex X Oct DA P-Asx sin ²x |CD|+|DA| >l- cosx LOSY 1 oranının x türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) sinx B) tanx C) cotx tant D) cscx E) secx Horse) (cosx)2 11 -2 sin ²x Losx tonx (tonx-2sinx) +5√√³x +/-200/x+c95³x il cambere T noktasında
3. a = sin2020°
b = cos2020°
C = tan2020°
olduğuna göre, a, b ve c'nin işaretleri sırasıyla
aşağıdakilerden
hangisinde doğru gösterilmiş-
e
tir?
A) -, -, +
B)-, +, -
Cat
D) +, +, +
E) -, -
A
1000
220
C) +, -, -
Lise Matematik
Trigonometri
3. a = sin2020° b = cos2020° C = tan2020° olduğuna göre, a, b ve c'nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiş- e tir? A) -, -, + B)-, +, - Cat D) +, +, + E) -, - A 1000 220 C) +, -, -
Aşağıda |AB| = |AC| olacak şekilde ABC ikizkenar
üçgeni ve iki yüksekliği verilmiştir.
B
4
6
B)
A
|6
X
6
.
E
|AE| = 6, IBDI = 4, m(BAC) = x
olmak üzere, secx değeri kaçtır?
8
7
A) 7
C)
6
J
5
C
D)
5
(E)
5
3
Lise Matematik
Trigonometri
Aşağıda |AB| = |AC| olacak şekilde ABC ikizkenar üçgeni ve iki yüksekliği verilmiştir. B 4 6 B) A |6 X 6 . E |AE| = 6, IBDI = 4, m(BAC) = x olmak üzere, secx değeri kaçtır? 8 7 A) 7 C) 6 J 5 C D) 5 (E) 5 3
+45
angi-
sint
Jant
Cos
olduğuna göre,
sin (32 + x) = cos(2-x)
cotx kaçtır?
814
+
cesy
Örnek-15
cosa
- cosa sina
sind sind
sing
D
O
C
b
a
B
sin(2b) + cos(-a)
ifadesinin değerini bulunuz.
A
-143
O merkezli birim çemberde,
8
m(BOA):
) = a, m(AOD) = b, sina = 17, cosb = -3/
olduğuna göre,
AYT MATEMATİK VİDEO ANLATIM FASİKÜLLERI
Lise Matematik
Trigonometri
+45 angi- sint Jant Cos olduğuna göre, sin (32 + x) = cos(2-x) cotx kaçtır? 814 + cesy Örnek-15 cosa - cosa sina sind sind sing D O C b a B sin(2b) + cos(-a) ifadesinin değerini bulunuz. A -143 O merkezli birim çemberde, 8 m(BOA): ) = a, m(AOD) = b, sina = 17, cosb = -3/ olduğuna göre, AYT MATEMATİK VİDEO ANLATIM FASİKÜLLERI
YAYINLARI
3.
16-1
4.
A
A)
y
1
8
a
C
Yukarıdaki dik koordinat düzleminde verilen, O merkezi
birim çemberin analitik düzlemin l. bölgesindeki kısmı veril
miştir. [AB], birim çembere C noktasında teğettir
m(COB) = = a
IAOI = 4 cm
olduğuna göre, sina değeri kaçtır?
B) - A
D B
01²/2
D)
XQublo
√3
√3
E) 2
~
5
6.
Lise Matematik
Trigonometri
YAYINLARI 3. 16-1 4. A A) y 1 8 a C Yukarıdaki dik koordinat düzleminde verilen, O merkezi birim çemberin analitik düzlemin l. bölgesindeki kısmı veril miştir. [AB], birim çembere C noktasında teğettir m(COB) = = a IAOI = 4 cm olduğuna göre, sina değeri kaçtır? B) - A D B 01²/2 D) XQublo √3 √3 E) 2 ~ 5 6.
ÖDEV: CAP 11 Matematik SB/1. Ünite/ Test 3
A(17,K
A)
k noktası merkezil birim çember üze-
rinde olduğuna göre, k'nin alabileceği değerler
çarpımı kaçtır?
√3
16
D)
-
5
16
B) -
√5
16
E)
-
9
16
CAP 11 Mat
C)
-
√13
16
Lise Matematik
Trigonometri
ÖDEV: CAP 11 Matematik SB/1. Ünite/ Test 3 A(17,K A) k noktası merkezil birim çember üze- rinde olduğuna göre, k'nin alabileceği değerler çarpımı kaçtır? √3 16 D) - 5 16 B) - √5 16 E) - 9 16 CAP 11 Mat C) - √13 16
5
Ek Ödev: 11. sınıf ÇAP Matematik SB/1. Ünite / Test 4-7
10. Aşağıda birim karelerden oluşmuş şekil verilmiştir.
Buna göre tanx-siny çarpımı kaçtır?
4√5
25
A)
11.
X
8√5
25
8√5
D) 5
B)
AY
√5
5
C)
4√5
5
1.
Lise Matematik
Trigonometri
5 Ek Ödev: 11. sınıf ÇAP Matematik SB/1. Ünite / Test 4-7 10. Aşağıda birim karelerden oluşmuş şekil verilmiştir. Buna göre tanx-siny çarpımı kaçtır? 4√5 25 A) 11. X 8√5 25 8√5 D) 5 B) AY √5 5 C) 4√5 5 1.
en
5.
a, b ve c birer gerçel sayı olmak üzere,
(a - 1) x² + (b + 1)y² + (b − 2)y=
a
A) 5
+ C
ifadesi dik koordinat düzleminde bir birim çember
belirttiğine göre, a + b + c toplamı kaçtır?
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
Lise Matematik
Trigonometri
en 5. a, b ve c birer gerçel sayı olmak üzere, (a - 1) x² + (b + 1)y² + (b − 2)y= a A) 5 + C ifadesi dik koordinat düzleminde bir birim çember belirttiğine göre, a + b + c toplamı kaçtır? B) 6 C) 7 D) 8 E) 9
10. Aşağıdaki şekilde O merkezli birim çember verilmiştir.
A)
30⁰
Birim çember üzerinde bitim noktası A olan pozitif yönlü
açının ölçüsü kaç radyandır?
B) T
HO
O
C)
#2
B
D) 2
E) 4T
11. Aşağıdaki şekilde O merkezli birim çember verilmiştir.
Lise Matematik
Trigonometri
10. Aşağıdaki şekilde O merkezli birim çember verilmiştir. A) 30⁰ Birim çember üzerinde bitim noktası A olan pozitif yönlü açının ölçüsü kaç radyandır? B) T HO O C) #2 B D) 2 E) 4T 11. Aşağıdaki şekilde O merkezli birim çember verilmiştir.
10. 0<x<-
14
*
S
O
TC
1
2 +
2
T
sin²x
1 − sinx
CLASY
ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2cot²x
olmak üzere,
2/3
tonno + cofz
formatdat
1=C²
+
D)
sin²x
1+ sinx
1-510x
(1-syfiss)
2
sin²x
B) 2tan²x
SICIS
A
ET
- 5²
C)
2
cos²x
1-5
Lise Matematik
Trigonometri
10. 0<x<- 14 * S O TC 1 2 + 2 T sin²x 1 − sinx CLASY ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? A) 2cot²x olmak üzere, 2/3 tonno + cofz formatdat 1=C² + D) sin²x 1+ sinx 1-510x (1-syfiss) 2 sin²x B) 2tan²x SICIS A ET - 5² C) 2 cos²x 1-5
0000000000000
5.
sina = n olduğuna göre,
cos²a-sin²a
ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
B) n²-1
A) 2n²+1
2
c²5²
(c+51. (C-5)
D) 1-2n²
cial (c_al
-et-n²
E) 2n² T
c²
2
592
(E-st (C+3)
(C+0). (C-~)
Lise Matematik
Trigonometri
0000000000000 5. sina = n olduğuna göre, cos²a-sin²a ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? B) n²-1 A) 2n²+1 2 c²5² (c+51. (C-5) D) 1-2n² cial (c_al -et-n² E) 2n² T c² 2 592 (E-st (C+3) (C+0). (C-~)
200
Bir ABC üçgeninde,
m(A) + m(B) = 120° 40'
m(B) + m(C) =
= 100° 40'
olduğuna göre, ABC açısının ölçüsü aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) 40° 20¹
B) 41° 20¹
00536
D) 41° 40'
C) 42° 20¹
E) 42° 40'
mai - mees
Lise Matematik
Trigonometri
200 Bir ABC üçgeninde, m(A) + m(B) = 120° 40' m(B) + m(C) = = 100° 40' olduğuna göre, ABC açısının ölçüsü aşağıdakiler- den hangisidir? A) 40° 20¹ B) 41° 20¹ 00536 D) 41° 40' C) 42° 20¹ E) 42° 40' mai - mees
54° 42'
3. x = 26° 10' ve y = 16° 30'
olduğuna göre, X
+-
hangisidir?
A) 17° 22'
50
09"
D) 19° 45'
t
B) 18° 35'
50 28 40⁰
56 62 09
113'7049"
116 10 49
toplamının eşiti aşağıdakilerden
E) 20° 35'
C) 19° 15'
Lise Matematik
Trigonometri
54° 42' 3. x = 26° 10' ve y = 16° 30' olduğuna göre, X +- hangisidir? A) 17° 22' 50 09" D) 19° 45' t B) 18° 35' 50 28 40⁰ 56 62 09 113'7049" 116 10 49 toplamının eşiti aşağıdakilerden E) 20° 35' C) 19° 15'
6
ÖRNEK 13
Birim çember üzerindeki A(-cos30°, -sin30°) ve
B (cos50°, -sin50°) noktalarını ve O (0, 0) noktasını
köşe kabul eden ABC üçgeninde m(AOB) kaç dere-
cedir?
so
30
11.1-sin70° 12. √2 13.100
b) neg
C) pozi
direa
ÖRNEK 1
a = co
olduğuna
14. a)-
Lise Matematik
Trigonometri
6 ÖRNEK 13 Birim çember üzerindeki A(-cos30°, -sin30°) ve B (cos50°, -sin50°) noktalarını ve O (0, 0) noktasını köşe kabul eden ABC üçgeninde m(AOB) kaç dere- cedir? so 30 11.1-sin70° 12. √2 13.100 b) neg C) pozi direa ÖRNEK 1 a = co olduğuna 14. a)-
12. Bilgi:
Eksen Eğikliği: Gökbiliminde bir gök cisminin dönme ekseni
ile yörünge ekseni arasındaki açıdır. Dünya ekseni ile ekliptik
düzlemi arasında 66° 33', Dünya Ekvator düzlemi ile ekliptik
düzlemi arasında 23° 27' lik bir açı vardır.
Dünya ekseni ile ekliptik düzlem arasındaki açı ile ekva-
tor düzlemi ile ekliptik düzlemi arasındaki açının toplamı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 86° 271
D) 89° 45¹
B) 88° 17¹
E) 90°
C) 89° 25¹
Lise Matematik
Trigonometri
12. Bilgi: Eksen Eğikliği: Gökbiliminde bir gök cisminin dönme ekseni ile yörünge ekseni arasındaki açıdır. Dünya ekseni ile ekliptik düzlemi arasında 66° 33', Dünya Ekvator düzlemi ile ekliptik düzlemi arasında 23° 27' lik bir açı vardır. Dünya ekseni ile ekliptik düzlem arasındaki açı ile ekva- tor düzlemi ile ekliptik düzlemi arasındaki açının toplamı aşağıdakilerden hangisidir? A) 86° 271 D) 89° 45¹ B) 88° 17¹ E) 90° C) 89° 25¹