Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Trigonometri Soruları

T
8.
Başlangıç kenarı Ox olan ve ölçüsü radyan
4
olan yayın birim çember üzerinde birim nokta-
sının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?
A)
13
2
-
Tov -
B) (-
D) ( a ta
C) (-
C
-
2 2
e)
E)
Cause
-TS
2 2
Lise Matematik
Trigonometri
T 8. Başlangıç kenarı Ox olan ve ölçüsü radyan 4 olan yayın birim çember üzerinde birim nokta- sının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A) 13 2 - Tov - B) (- D) ( a ta C) (- C - 2 2 e) E) Cause -TS 2 2
8. Aşağıda verilen kum saatinin A ve B bölmeleri iki ayrı
trigonometrik fonksiyonu temsil etmektedir. Bölmeler
içerisindeki kum miktarı ise bölmenin temsil ettiği
trigonometrik fonksiyonun x açısını temsil etmektedir.
A bölmesi
B bölmesi
Kum saati üst bölmesi dolu, alt bölmesi boş iken
başlatıldığında A ve B bölmelerinin değerleri artmaktadır.
Os xs T olmak üzere,
2
I. A bölmesi cosx ise B bölmesi sinx'tir.
36
II. A bölmesi cosecx ise B bölmesi secx'tir.
III. A bölmesi tanx ise B bölmesi cosx'tir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız 11
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Lise Matematik
Trigonometri
8. Aşağıda verilen kum saatinin A ve B bölmeleri iki ayrı trigonometrik fonksiyonu temsil etmektedir. Bölmeler içerisindeki kum miktarı ise bölmenin temsil ettiği trigonometrik fonksiyonun x açısını temsil etmektedir. A bölmesi B bölmesi Kum saati üst bölmesi dolu, alt bölmesi boş iken başlatıldığında A ve B bölmelerinin değerleri artmaktadır. Os xs T olmak üzere, 2 I. A bölmesi cosx ise B bölmesi sinx'tir. 36 II. A bölmesi cosecx ise B bölmesi secx'tir. III. A bölmesi tanx ise B bölmesi cosx'tir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız 11 C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar Ve Uzdeşikler
3.
ABC dik üçgendir.
7.
OTU
A
(tanx + cotx+2)?
olduğuna göre, tan-x + cotx kac
A) 1
B) 2
tan3x + 2,4 cot?x=4
tanxa cot?x=2
C) 3
>
b
a
a
B.
1
C
C
8.
|BC| = 1 birim ve
m(ACB)= 0
Kenar uzunlukları 12 birim ve 15
nin önyüzü turuncu, arka yüzü ma
ni AE doğrusu boyunca şekildel
F noktasına gelmektedir.
A
a
olduğuna göre, AB kaç birimdir?
sina
COS a
12
A) sina
B) cosa
cosa
sina
D) cota
C) tana
EV1
los su
26 12
oto
15
4. Dikdörtgen biçimindeki bir kâğıt, köşegen boyunca şekli
gibi katlandığında diks
14 e 27
Lise Matematik
Trigonometri
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar Ve Uzdeşikler 3. ABC dik üçgendir. 7. OTU A (tanx + cotx+2)? olduğuna göre, tan-x + cotx kac A) 1 B) 2 tan3x + 2,4 cot?x=4 tanxa cot?x=2 C) 3 > b a a B. 1 C C 8. |BC| = 1 birim ve m(ACB)= 0 Kenar uzunlukları 12 birim ve 15 nin önyüzü turuncu, arka yüzü ma ni AE doğrusu boyunca şekildel F noktasına gelmektedir. A a olduğuna göre, AB kaç birimdir? sina COS a 12 A) sina B) cosa cosa sina D) cota C) tana EV1 los su 26 12 oto 15 4. Dikdörtgen biçimindeki bir kâğıt, köşegen boyunca şekli gibi katlandığında diks 14 e 27
bu go
7.
1370
45° B
120 m
Büşra
Furkan
Aralarında 120m mesafe olan boyları eşit ve
180 cm olan iki arkadaş gökyüzündeki leyleğe
bakmaktadır.
İki arkadaşın yönü aynı iken Büşra 370'lik, Furkan
450'lik açı ile leyleği görmektedir
.
[AB, yer zeminine paralel olduğuna göre, ley-
leğin yerden yüksekliği kaç metredir?
(sin37° = 0,6)
A) 600
B) 540
C) 480 D) 420 E) 360
Lise Matematik
Trigonometri
bu go 7. 1370 45° B 120 m Büşra Furkan Aralarında 120m mesafe olan boyları eşit ve 180 cm olan iki arkadaş gökyüzündeki leyleğe bakmaktadır. İki arkadaşın yönü aynı iken Büşra 370'lik, Furkan 450'lik açı ile leyleği görmektedir . [AB, yer zeminine paralel olduğuna göre, ley- leğin yerden yüksekliği kaç metredir? (sin37° = 0,6) A) 600 B) 540 C) 480 D) 420 E) 360
Test - 10
9
Dik koordinat düzlemine, merkezi orijin olacak biçimde,
kol uzunlukları eşit olan bir rüzgar gülü aşağıdaki gibi yer-
leştirilmiştir. AC doğru parçasının BD doğru parçasına dik
olduğu rüzgar gülünde BD doğru parçasının y ekseni ile
yaptığı geniş açının ölçüsü 125° dir.
AY
B
→X
Bu rüzgar gülü, rüzgarın hızı ile dönüş açısı doğru oran-
tili olacak biçimde çalışmaktadır. Rüzgar gülü, rüzgarın
saniyedeki hızı 2 metre iken saniyede 150° dönmektedir.
Buna göre, şekildeki konumundayken saniyede 5
metre ortalama hızla esen rüzgar ile dönmeye başla-
yan rüzgar gülünde 20. saniyede AC doğru parçası-
nin x ekseni ile pozitif yönde yaptığı dar açının ölçüsü
kaç derece olur?
A) 5 B) 10 C) 15 D) 20
E) 25
Sn
2m
X
- So
sn
75
Sn
150°
upturulmustur.
30
Lise Matematik
Trigonometri
Test - 10 9 Dik koordinat düzlemine, merkezi orijin olacak biçimde, kol uzunlukları eşit olan bir rüzgar gülü aşağıdaki gibi yer- leştirilmiştir. AC doğru parçasının BD doğru parçasına dik olduğu rüzgar gülünde BD doğru parçasının y ekseni ile yaptığı geniş açının ölçüsü 125° dir. AY B →X Bu rüzgar gülü, rüzgarın hızı ile dönüş açısı doğru oran- tili olacak biçimde çalışmaktadır. Rüzgar gülü, rüzgarın saniyedeki hızı 2 metre iken saniyede 150° dönmektedir. Buna göre, şekildeki konumundayken saniyede 5 metre ortalama hızla esen rüzgar ile dönmeye başla- yan rüzgar gülünde 20. saniyede AC doğru parçası- nin x ekseni ile pozitif yönde yaptığı dar açının ölçüsü kaç derece olur? A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 Sn 2m X - So sn 75 Sn 150° upturulmustur. 30
X2 + bx + C = 0
28s
denkleminin kökleri sino ve cost olduğuna göre, C.
b2 nin c türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
C
A) 2c - 1
B) 2c
C) 2c + 1
D) C+2
E) 3C + 1
(X-sine) &-coso)
2
x - Casox-singx+ sino.coso
Lise Matematik
Trigonometri
X2 + bx + C = 0 28s denkleminin kökleri sino ve cost olduğuna göre, C. b2 nin c türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? C A) 2c - 1 B) 2c C) 2c + 1 D) C+2 E) 3C + 1 (X-sine) &-coso) 2 x - Casox-singx+ sino.coso
A
b
B.
a
Bir ABC üçgeninde A, B, C açılarının karşısındaki ke-
ar uzunlukları sırasıyla a, b, c'dir.
b.cos Ĉ-c.cos B = 2(b-c) bağıntısı olduğuna
göre, 2a ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisi-
dir?
B) C-b
C) b + c
E) (b + c)2
abc
D) b.
1-0
Lise Matematik
Trigonometri
A b B. a Bir ABC üçgeninde A, B, C açılarının karşısındaki ke- ar uzunlukları sırasıyla a, b, c'dir. b.cos Ĉ-c.cos B = 2(b-c) bağıntısı olduğuna göre, 2a ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisi- dir? B) C-b C) b + c E) (b + c)2 abc D) b. 1-0
BÖLÜM 06 Test 12
cos(arccosm) = 1
4
olduğuna göre, arcsin(2m) ifadesinin değeri kaçtır?
A) Ñ
-
12
B) A
6
C
C)
TT
4
D)
3
E)
2
Blo
an(a + 45°) = 2
ğuna göre, tan2a kaçtır?
B) 5
5
3
o
D)
D
tonat 1
3
E)
2 2,1
1- tanae
2
3tona-
Lise Matematik
Trigonometri
BÖLÜM 06 Test 12 cos(arccosm) = 1 4 olduğuna göre, arcsin(2m) ifadesinin değeri kaçtır? A) Ñ - 12 B) A 6 C C) TT 4 D) 3 E) 2 Blo an(a + 45°) = 2 ğuna göre, tan2a kaçtır? B) 5 5 3 o D) D tonat 1 3 E) 2 2,1 1- tanae 2 3tona-
11. O
9.
A =5cosx-3) 256-90C+9-6-21s
B = 2 - 7siny 3
olduğuna göre, A2 - 3B farkının en büyük tam
sayı değeri, en küçük tam sayı değerinden kaç
fazladır?
C) 100
A) 112
B) 106
E) 84
D) 96
-5c-rist
5 trist
29
- 5-017
3
5-3tanx +
cos2x
Lise Matematik
Trigonometri
11. O 9. A =5cosx-3) 256-90C+9-6-21s B = 2 - 7siny 3 olduğuna göre, A2 - 3B farkının en büyük tam sayı değeri, en küçük tam sayı değerinden kaç fazladır? C) 100 A) 112 B) 106 E) 84 D) 96 -5c-rist 5 trist 29 - 5-017 3 5-3tanx + cos2x
27. A=3c
1. Ar
25. Aşağıda iki direk arasında 100 metre uzunluğundaki bir ip
ile oluşturulan zipline parkurundaki Ömer'in anlık görün-
tüsü verilmiştir.
II. B
III. A
va
a
ifade
A) Ya
50 m
40 m
12
13
36
Ömer'in bulunduğu noktada ipin yerden yüksekliği 10
metredir.
a açısının sinüs değeri 0,6 olduğuna göre, iki direk
arasındaki mesafe kaç metredir?
2
A) 40
B) 50
C) 60
D) 70
E) 80
15622
1 178
Lise Matematik
Trigonometri
27. A=3c 1. Ar 25. Aşağıda iki direk arasında 100 metre uzunluğundaki bir ip ile oluşturulan zipline parkurundaki Ömer'in anlık görün- tüsü verilmiştir. II. B III. A va a ifade A) Ya 50 m 40 m 12 13 36 Ömer'in bulunduğu noktada ipin yerden yüksekliği 10 metredir. a açısının sinüs değeri 0,6 olduğuna göre, iki direk arasındaki mesafe kaç metredir? 2 A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 15622 1 178