Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Trigonometri Soruları

36c05
12.
76
IN 8
56005 - 20
B
60
A
A) √√√2
cos- Lo
36
NIÑO
12
SABC bir üçgen
m(ABC) = 60°
IABI= 8 birim
IACI = 12 birim
X
Yukarıdaki verilenlere göre, tan(ACB) değeri kaçtır?
B) √√3
C) 1 D) √√5
2
2
C
LO/N
E) √6
Lise Matematik
Trigonometri
36c05 12. 76 IN 8 56005 - 20 B 60 A A) √√√2 cos- Lo 36 NIÑO 12 SABC bir üçgen m(ABC) = 60° IABI= 8 birim IACI = 12 birim X Yukarıdaki verilenlere göre, tan(ACB) değeri kaçtır? B) √√3 C) 1 D) √√5 2 2 C LO/N E) √6
III
Testokul
I. 27 radyanın esas ölçüsü л radyandır.
II. -120° nin esas ölçüsü 240° dir.
3πle
2
11
III. - radyanın esas ölçüsü radyandır.
2
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
20
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Onie
Lise Matematik
Trigonometri
III Testokul I. 27 radyanın esas ölçüsü л radyandır. II. -120° nin esas ölçüsü 240° dir. 3πle 2 11 III. - radyanın esas ölçüsü radyandır. 2 Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II 20 C) Yalnız III E) I, II ve III Onie
11. SINIF
1. MODÜL
ÖRNEK 1
TRIGONOMETRİ
a = 4-3 sin20
olduğuna göre, a gerçek sayısının alabileceği değer-
lerin kümesini bulunuz.
4 So
ÖRNEK 4
Aşağıdaki işlemler
a) cos180° + sin2
-2 -4
π
31
b) cos- + sin-
2
2
c) cos
d)
71
2
e) cos
-3 sin
2sin 90-3
2-3
5π
2
Lise Matematik
Trigonometri
11. SINIF 1. MODÜL ÖRNEK 1 TRIGONOMETRİ a = 4-3 sin20 olduğuna göre, a gerçek sayısının alabileceği değer- lerin kümesini bulunuz. 4 So ÖRNEK 4 Aşağıdaki işlemler a) cos180° + sin2 -2 -4 π 31 b) cos- + sin- 2 2 c) cos d) 71 2 e) cos -3 sin 2sin 90-3 2-3 5π 2
3.
B
AY
O
140°
A
X
A) (cos(-140°), sin(-140°))
B) (-cos140°, -sin140°)
C) (-cos20°, -sin20°)
D) (-sin40°, -cos40°)
E) (-cos40°, sin40°)
Test
05
Birim çember üzerinde negatif yönlü AOB açısı çizil-
miştir.
Buna göre, B noktasının koordinatları aşağıdaki-
lerden hangisidir?
Lise Matematik
Trigonometri
3. B AY O 140° A X A) (cos(-140°), sin(-140°)) B) (-cos140°, -sin140°) C) (-cos20°, -sin20°) D) (-sin40°, -cos40°) E) (-cos40°, sin40°) Test 05 Birim çember üzerinde negatif yönlü AOB açısı çizil- miştir. Buna göre, B noktasının koordinatları aşağıdaki- lerden hangisidir?
ACIL
ina
8.
#
B
sar
a
O
B) 7,5
O merkezli birim çember A, B, P noktaları çember üzerin-
de ve m(PBA) = a dir. B, K ve P noktaları doğrusaldır.
A
P noktasının ordinati cos7a olduğuna göre, a kaç
derecedir?
A) 5
X
C) 10
D) 12,5
E) 15
Lise Matematik
Trigonometri
ACIL ina 8. # B sar a O B) 7,5 O merkezli birim çember A, B, P noktaları çember üzerin- de ve m(PBA) = a dir. B, K ve P noktaları doğrusaldır. A P noktasının ordinati cos7a olduğuna göre, a kaç derecedir? A) 5 X C) 10 D) 12,5 E) 15
1.
Birim çemberde m(AOB) = 40°
Buna göre;
1.
B noktasının-apsisi cos40° dir.
B noktasime ordinati sin40" dir.
III. cos²40° + sin²40° = 1 dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
A
D) IWIL
B) Yalnız III
C) I ve II
E) I, II, ve III
Lise Matematik
Trigonometri
1. Birim çemberde m(AOB) = 40° Buna göre; 1. B noktasının-apsisi cos40° dir. B noktasime ordinati sin40" dir. III. cos²40° + sin²40° = 1 dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. A D) IWIL B) Yalnız III C) I ve II E) I, II, ve III
8.
A
Mehtap Öğretmen matematik dersinde aşağıdaki bilgiyi
tahtaya yazmıştır.
ve b sıfırdan farklı gerçek sayılar olmak
üzere,
sinx b-cosx ifadesinin alabileceği en
büyük değer va²+b² dir.
Tahtaya yazılan bilgiye göre,
3isinx – 4 cosx
√9+16= 5
ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır?
A)-1
B) 1
C) 3
D) 5
57
Lise Matematik
Trigonometri
8. A Mehtap Öğretmen matematik dersinde aşağıdaki bilgiyi tahtaya yazmıştır. ve b sıfırdan farklı gerçek sayılar olmak üzere, sinx b-cosx ifadesinin alabileceği en büyük değer va²+b² dir. Tahtaya yazılan bilgiye göre, 3isinx – 4 cosx √9+16= 5 ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? A)-1 B) 1 C) 3 D) 5 57
D) 282° 42' 25"
Örnek 10:
Bir ABC dik üçgeninde [AB] ¹ [BC] A
m(A) = 33° 44' 22"
olduğuna göre, m(C) aşağıdaki-
lerden hangisine eşittir?
A) 56° 13' 48"
E) 281° 33' 25"
D) 56° 15' 28"
B) 56° 14' 38"
Açı Ölçü Birimleri
PI **
B
C) 56° 14' 28"
E) 56° 15' 38"
Derece:
ir tam çemberin çevresinin 360 eş parçasından birini göre
intorilir
Lise Matematik
Trigonometri
D) 282° 42' 25" Örnek 10: Bir ABC dik üçgeninde [AB] ¹ [BC] A m(A) = 33° 44' 22" olduğuna göre, m(C) aşağıdaki- lerden hangisine eşittir? A) 56° 13' 48" E) 281° 33' 25" D) 56° 15' 28" B) 56° 14' 38" Açı Ölçü Birimleri PI ** B C) 56° 14' 28" E) 56° 15' 38" Derece: ir tam çemberin çevresinin 360 eş parçasından birini göre intorilir
C
b
y
B
a
x = 1
A
a
D
y = 1
X
Yandaki birim çemberde
|AD| = a birim, |BC| = b birim ve m(AOC)
olduğuna göre tana + cota toplamı aşağıdakilerden
hangisine eşittir?
A) a + b
D) -b + a
=C
B) -a + b
E)-a-b
C) a.b
Lise Matematik
Trigonometri
C b y B a x = 1 A a D y = 1 X Yandaki birim çemberde |AD| = a birim, |BC| = b birim ve m(AOC) olduğuna göre tana + cota toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) a + b D) -b + a =C B) -a + b E)-a-b C) a.b
bl-
in
Derece Yayınları
6.
A = 4 sin³x - 3 sin²y + 5 sinz
olduğuna göre, A nin en geniş değer aralığı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) [-12, 9]
B) [-12, 12] C) [-9, 12]
E) [9, 12]
D) [-9, 9]
S
9.
B)
C)
E)
Lise Matematik
Trigonometri
bl- in Derece Yayınları 6. A = 4 sin³x - 3 sin²y + 5 sinz olduğuna göre, A nin en geniş değer aralığı aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) [-12, 9] B) [-12, 12] C) [-9, 12] E) [9, 12] D) [-9, 9] S 9. B) C) E)
ABC bir ikizkenar üçgen
|AB| = |AC|
m(ABC) = 0
m(BAC) = a
C
B 1
Yukarıdaki şekilde tan0 = 3 olduğuna göre, tana
nın değeri kaçtır?
A) 1 B) 3 C) / D) /
2
3
4
x+P=20
X = 90-ß
dik
ta (90-1)=
1 polpe
E) //
(ÖSS 1997)
cet
c+ P = ly
arekök
Lise Matematik
Trigonometri
ABC bir ikizkenar üçgen |AB| = |AC| m(ABC) = 0 m(BAC) = a C B 1 Yukarıdaki şekilde tan0 = 3 olduğuna göre, tana nın değeri kaçtır? A) 1 B) 3 C) / D) / 2 3 4 x+P=20 X = 90-ß dik ta (90-1)= 1 polpe E) // (ÖSS 1997) cet c+ P = ly arekök
Örnek: (10)
5000" nin derece, dakika ve saniye cinsinden eşiti aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) 1° 22' 40"
D) 1° 25' 20"
5000
480
0200
180
20
160
B) 1° 23' 20"
om
83
E) 1° 25' 40"
A3° 20'
83160
6011
O
10
C) 1° 23' 40"
3
Lise Matematik
Trigonometri
Örnek: (10) 5000" nin derece, dakika ve saniye cinsinden eşiti aşağı- dakilerden hangisidir? A) 1° 22' 40" D) 1° 25' 20" 5000 480 0200 180 20 160 B) 1° 23' 20" om 83 E) 1° 25' 40" A3° 20' 83160 6011 O 10 C) 1° 23' 40" 3
ONU PEKİŞTİRME
Açı Ölçü Birimleri
5.
26
0
A) 52°
AY
a
Şekildeki verilere göre
a + 0 toplamı aşağıdaki
lerden hangisidir?
B) 48° C) -36° D) -48° E)-52°
6. (12,35)° lik açı kaç dakikadır?
740 C) 741 D) 742 E) 743
rika ve kaç
Lise Matematik
Trigonometri
ONU PEKİŞTİRME Açı Ölçü Birimleri 5. 26 0 A) 52° AY a Şekildeki verilere göre a + 0 toplamı aşağıdaki lerden hangisidir? B) 48° C) -36° D) -48° E)-52° 6. (12,35)° lik açı kaç dakikadır? 740 C) 741 D) 742 E) 743 rika ve kaç
3=1
17.
18.
sina =
2x-1
7
6
=130
olduğuna göre, x in en büyük tam sayı değeri
kaçtır?
A) -3
B) −1
C) 1 D) 2 E) 4
m(A) = 24° 55' 40" ve m(B) = 11° 46' 35"
olduğuna göre, mA+mB) değeri aşağıdaki-
lerden hangisine eşittir?
A) 36° 42' 15"
C) 36° 40' 42"
B) 35° 42' 30"
D) 36° 28' 15"
E) 35° 40' 15"
-55
Lise Matematik
Trigonometri
3=1 17. 18. sina = 2x-1 7 6 =130 olduğuna göre, x in en büyük tam sayı değeri kaçtır? A) -3 B) −1 C) 1 D) 2 E) 4 m(A) = 24° 55' 40" ve m(B) = 11° 46' 35" olduğuna göre, mA+mB) değeri aşağıdaki- lerden hangisine eşittir? A) 36° 42' 15" C) 36° 40' 42" B) 35° 42' 30" D) 36° 28' 15" E) 35° 40' 15" -55
1200$
aşağıdaki-
C) tanx
nx
1 COSX
kilerden
8.
tanx
sinx 1-tanx
Cos den hangisidir?
A) -1
Sinx
POSX
9.
1tcosx,
cosx
sinx
ifadesinin en sade biçimi aşağıdakiler-
sinh sống, có stosx as sing
COS
B) O
C) 1
+
Z
1
1 — cosx
cotx
1−cot xn).
D) sinx
1-
1-cosx = 1 - cast - sink
sinx
E) cosx
cosx + cast
Sinx
Sig
secx + 1
tan³
✔
COEXISE
CUS, sin
1 - sinx
1cessinx/1 - sinx), cosx
Cosxisinx
Cost sinx
ifadesinin sadeleşmiş biçimi aşağı- 2S2CDS/
cost
1
Lise Matematik
Trigonometri
1200$ aşağıdaki- C) tanx nx 1 COSX kilerden 8. tanx sinx 1-tanx Cos den hangisidir? A) -1 Sinx POSX 9. 1tcosx, cosx sinx ifadesinin en sade biçimi aşağıdakiler- sinh sống, có stosx as sing COS B) O C) 1 + Z 1 1 — cosx cotx 1−cot xn). D) sinx 1- 1-cosx = 1 - cast - sink sinx E) cosx cosx + cast Sinx Sig secx + 1 tan³ ✔ COEXISE CUS, sin 1 - sinx 1cessinx/1 - sinx), cosx Cosxisinx Cost sinx ifadesinin sadeleşmiş biçimi aşağı- 2S2CDS/ cost 1
38.
sinx – cosx = m
S-ç
olduğuna göre, sin³x - cos³x ifadesinin m tü-
ründen değeri aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
3m
2
3
m
B)
ww
D) m³ - m
2
Xece
2
m
3
C) 3m - m³
3
m² + m
E)
(stel²³ - 35c (s+c) = m² ²
2
3
Lise Matematik
Trigonometri
38. sinx – cosx = m S-ç olduğuna göre, sin³x - cos³x ifadesinin m tü- ründen değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 3m 2 3 m B) ww D) m³ - m 2 Xece 2 m 3 C) 3m - m³ 3 m² + m E) (stel²³ - 35c (s+c) = m² ² 2 3