Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Trigonometrik Denklemler Soruları

sinx . cosx =
A) {x: x =
b
denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden han
gisidir?
B) {x: x =
C{X: X
D) X: x =
3
4
TU
8
T
√√2
4
8
2
+2лk veya x =
+2лk veya x =
+ 2лk veya x =
+ k veya x =
T
E) {x: x= + лk veya x =
4
ale
I =45
2π
3
3π
4
3π
8
3π
8
3π
4
Sinez
+ 2лk, K € Z}
+ 2лk, k € Z}
+2rk, kEZ}
+лK, KEZ}
+ лk, k = Z}
e
00/2
de
ra
A
14
2 Sincosx +
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
sinx . cosx = A) {x: x = b denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden han gisidir? B) {x: x = C{X: X D) X: x = 3 4 TU 8 T √√2 4 8 2 +2лk veya x = +2лk veya x = + 2лk veya x = + k veya x = T E) {x: x= + лk veya x = 4 ale I =45 2π 3 3π 4 3π 8 3π 8 3π 4 Sinez + 2лk, K € Z} + 2лk, k € Z} +2rk, kEZ} +лK, KEZ} + лk, k = Z} e 00/2 de ra A 14 2 Sincosx +
14
2 . sin2x + 3 . sinx − 2 = 0
+2
denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) {xx =
sentus
B) {x|x =
F2C) {x|x
D) {x|x =
{x|x =
T
6
T
6
TU
3
T
3
T
6
pog
2kл veya x =
+ 2kл veya x =
+ 2kл veya x =
+ 2kл veya x =
+ 2kл, k € Z}
ST
6
7π
6
2π
3
47
3
sotra]
Co
cotx : 3
? cot²y 11 Coty +6-0
+ 2kл, K € Z}
3
+ 2kл, KEZ}
VID
2kл, k EZ}
+ 2kл, KEZ}
3
3
√ij
at
3a²-lla+6=0
2
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
14 2 . sin2x + 3 . sinx − 2 = 0 +2 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden han- gisidir? A) {xx = sentus B) {x|x = F2C) {x|x D) {x|x = {x|x = T 6 T 6 TU 3 T 3 T 6 pog 2kл veya x = + 2kл veya x = + 2kл veya x = + 2kл veya x = + 2kл, k € Z} ST 6 7π 6 2π 3 47 3 sotra] Co cotx : 3 ? cot²y 11 Coty +6-0 + 2kл, K € Z} 3 + 2kл, KEZ} VID 2kл, k EZ} + 2kл, KEZ} 3 3 √ij at 3a²-lla+6=0 2
1
COSX =
1
2
denkleminin çözüm kümesi aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) x = 60° + 2kл, k€ Z}
B) {x|x = 30° + 2kл veya x = -30° + 2kë, k € Z}
(C) {x|x = 40° + 2kл veya x = -40° + 2kл, k € Z}
Bxx = 60° + 2kл, x = -60°) + 2kл, kEZ}
E) {x|x = 30° + 2km, K € Z}
Gta
BX
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
1 COSX = 1 2 denkleminin çözüm kümesi aşağıdaki- lerden hangisidir? A) x = 60° + 2kл, k€ Z} B) {x|x = 30° + 2kл veya x = -30° + 2kë, k € Z} (C) {x|x = 40° + 2kл veya x = -40° + 2kл, k € Z} Bxx = 60° + 2kл, x = -60°) + 2kл, kEZ} E) {x|x = 30° + 2km, K € Z} Gta BX
C5 2x =
2x=60
4 5cos2x = √√5 denkleminin çözüm kümesi aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) {x: x =
B) x: x =
C) {x: x =
D) {X: x=
=
E) {X: x =
T
6
T
6
3
T
6
T
4
Z
+ 2лk veya x =
+ лk veya x =
+2лk veya x =
+ kл veya x =
+ лk veya x =
T
6
π
6
5T
3
5x
--13
5f
4
+2K, KE Z}
K, KEZ}
+ 2лk, k = Z}
33
+♫k, k € Z}
+ лk, K € Z}
In
8
24
T
3
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
C5 2x = 2x=60 4 5cos2x = √√5 denkleminin çözüm kümesi aşağıda- kilerden hangisidir? A) {x: x = B) x: x = C) {x: x = D) {X: x= = E) {X: x = T 6 T 6 3 T 6 T 4 Z + 2лk veya x = + лk veya x = +2лk veya x = + kл veya x = + лk veya x = T 6 π 6 5T 3 5x --13 5f 4 +2K, KE Z} K, KEZ} + 2лk, k = Z} 33 +♫k, k € Z} + лk, K € Z} In 8 24 T 3
30. Bir matematikçi, yarıçap uzunluğu
1
çembere teğet x = doğrusunu nat ekseni ve y =
2
doğrusunu ise toc ekseni olarak isimlendiriyor.
Pozitif yönlü a açısının nat eksenini kestiği noktanın
ordinatını nat(a), toc eksenini kestiği noktanın apsisini ise
toc(a) olarak tanımlıyor.
Buna göre,
(2)<tan (5)
6
II. nat(a) - toc(a) = ¹ -'dir.
III. 1 + 4toc²(a) = csc²(a)
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
I. nat
A) Yalnız I
D ve III
'dir.
birim olan merkezil
1
C) I ve II
E) I, II ve III
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
30. Bir matematikçi, yarıçap uzunluğu 1 çembere teğet x = doğrusunu nat ekseni ve y = 2 doğrusunu ise toc ekseni olarak isimlendiriyor. Pozitif yönlü a açısının nat eksenini kestiği noktanın ordinatını nat(a), toc eksenini kestiği noktanın apsisini ise toc(a) olarak tanımlıyor. Buna göre, (2)<tan (5) 6 II. nat(a) - toc(a) = ¹ -'dir. III. 1 + 4toc²(a) = csc²(a) ifadelerinden hangileri doğrudur? B) Yalnız II I. nat A) Yalnız I D ve III 'dir. birim olan merkezil 1 C) I ve II E) I, II ve III
SORU-6
a = sin20° + cos130°
tsumo
b = cos70° + coş170°
C=
= cos130° + sin40°
moves co0130=
a
com/Orijinal Matematik
<>bsq
lo-
olmak üzere, a, b ve c'yi küçükten büyüğe doğru
sıralayınız.
1520-1
shuo
I
IS
CLOJ 170 =
THIS
sť
ca
<= - +
m/J
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
SORU-6 a = sin20° + cos130° tsumo b = cos70° + coş170° C= = cos130° + sin40° moves co0130= a com/Orijinal Matematik <>bsq lo- olmak üzere, a, b ve c'yi küçükten büyüğe doğru sıralayınız. 1520-1 shuo I IS CLOJ 170 = THIS sť ca <= - + m/J
yara-
boyu-
-i yer
azer
dir?
182
7.
x-2023 sine - cose = 1
2023 sine + cose = 1
olduğuna göre, x değeri kaçtır?
A) √2022
1-B
D) 2023
2-C
3-D
B) √2023
sina
E) 2024
4-C
5-D
C) 2022
6-A
7-E
Yukarıdaki görselde, şekil 1'de A noktasında
asılı olan ve yere paralel olarak dengede du
verilmiştir. Bu tablonun B ve C noktalarına b
uzunluğu 34 cm'dir.
Tablonun bir tarafı aşağı doğru kayınca oluşaı
ip, A noktasında bir dik açı oluşturmuştur.
A)
m (ACB) = a olduğuna göre, tan a değer
lir?
8-B
26 cm
Şekil 1
3
B)
9-C
Şekil 2
58
5
12
D)
13
Orijinal Yay
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
yara- boyu- -i yer azer dir? 182 7. x-2023 sine - cose = 1 2023 sine + cose = 1 olduğuna göre, x değeri kaçtır? A) √2022 1-B D) 2023 2-C 3-D B) √2023 sina E) 2024 4-C 5-D C) 2022 6-A 7-E Yukarıdaki görselde, şekil 1'de A noktasında asılı olan ve yere paralel olarak dengede du verilmiştir. Bu tablonun B ve C noktalarına b uzunluğu 34 cm'dir. Tablonun bir tarafı aşağı doğru kayınca oluşaı ip, A noktasında bir dik açı oluşturmuştur. A) m (ACB) = a olduğuna göre, tan a değer lir? 8-B 26 cm Şekil 1 3 B) 9-C Şekil 2 58 5 12 D) 13 Orijinal Yay
J
6.
im.
Analitik düzlemde O merkezli birim çember ve AOB açısı
verilmiştir.
A noktasının x eksenine uzaklığı
A noktasının apsisi kaçtır?
A)
3
B)
C)
Trigonometri
(Hazır Bulunuşlu
B
√2
2
√3
O
D)
2
X
birim olduğuna göre,
√3
4
EY--
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
J 6. im. Analitik düzlemde O merkezli birim çember ve AOB açısı verilmiştir. A noktasının x eksenine uzaklığı A noktasının apsisi kaçtır? A) 3 B) C) Trigonometri (Hazır Bulunuşlu B √2 2 √3 O D) 2 X birim olduğuna göre, √3 4 EY--
e-
3
ORİJİNAL MATEMA
5.
A)
B
u
√3
AY MAT
AL MATEMATİK
YAYINLARI
D) I ve III
neper 2018
Verilen görüntülerden hangileri elde edilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
14.10
joxxcotx
√5
B)-
sa cosa
(ot
III.
B
8
Hot
k
5
2
A
tanx-cot(-x) = 8
Cos+son
olduğuna göre, cosx – sin(-x) farkının pozitif değeri
aşağıdakilerden hangisine eşittir?
C)
Sin
Cos
sin
B
√7
C
E) I, II ve III
+ COS -
SIA
COS
D)
a. b
C) I ve II
√6
1
SM COS
=8
E)
√11
135
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
e- 3 ORİJİNAL MATEMA 5. A) B u √3 AY MAT AL MATEMATİK YAYINLARI D) I ve III neper 2018 Verilen görüntülerden hangileri elde edilebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II 14.10 joxxcotx √5 B)- sa cosa (ot III. B 8 Hot k 5 2 A tanx-cot(-x) = 8 Cos+son olduğuna göre, cosx – sin(-x) farkının pozitif değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? C) Sin Cos sin B √7 C E) I, II ve III + COS - SIA COS D) a. b C) I ve II √6 1 SM COS =8 E) √11 135
4
6.
cosx
sinx
sinx
(Coxx) COS
Cox
cotx - tanx = 3 eşitliği veriliyor.
Buna göre, tan2x değeri kaçtır?
A) = 1/2
C) -²/33
B)
5
COSxicosec sin
Sin cost
co+2x=3
032x
sin 2x
Cevap Anahtarı
D) 21/0
4
cot2x = 1
+0n2x
E) 1
3
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
4 6. cosx sinx sinx (Coxx) COS Cox cotx - tanx = 3 eşitliği veriliyor. Buna göre, tan2x değeri kaçtır? A) = 1/2 C) -²/33 B) 5 COSxicosec sin Sin cost co+2x=3 032x sin 2x Cevap Anahtarı D) 21/0 4 cot2x = 1 +0n2x E) 1 3
you
25. 0≤x≤ T olmak üzere,
sinx:tanx
3
KIN
tır?
A) T
3
1-½
g
0 +60 +300
=1−cosx
32
denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı kaç-
D) T
2
ten² a
B) 2T
3
E) 2π
Sinx = 1-ccs
12
Wolag will
S
C) ATT
3
2 +
360
29. l
PL
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
you 25. 0≤x≤ T olmak üzere, sinx:tanx 3 KIN tır? A) T 3 1-½ g 0 +60 +300 =1−cosx 32 denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı kaç- D) T 2 ten² a B) 2T 3 E) 2π Sinx = 1-ccs 12 Wolag will S C) ATT 3 2 + 360 29. l PL
+ b) kaçtır?
√2+5√3
6
√3+7√2
12
u
142
1
m
16. sin²(-x)+ cos²(x-3) -1
3
--05
işleminin sonucu nedir?
A) 1
B) sin2x
D) sin2x - cos2x
_205² (+57)
Şekildeki ABC üçgenir
AB=4, AC-5 ve
E) 0
aşağıdakilerden hang
10
A) 5sinB =4sinC
C) cos2x C) 6sinA=5sinB
E) 5sinA 4s
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
+ b) kaçtır? √2+5√3 6 √3+7√2 12 u 142 1 m 16. sin²(-x)+ cos²(x-3) -1 3 --05 işleminin sonucu nedir? A) 1 B) sin2x D) sin2x - cos2x _205² (+57) Şekildeki ABC üçgenir AB=4, AC-5 ve E) 0 aşağıdakilerden hang 10 A) 5sinB =4sinC C) cos2x C) 6sinA=5sinB E) 5sinA 4s
23.
a
B
X
A) 2sin / 2
| X
C
O
O merkezli çeyrek birim çemberde m(AOC) = x'tir.
D) 2cot / 2
Buna göre |AC| uzunluğunun değeri aşağıdakiler-
den hangisidir?
X|N
√₂= 2-sine
B) 2cos-
os
A
2
E) 2cosec-
C) 2tan
2
2
b
26.
f/o
Singe
Sin 1
cos
T
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
23. a B X A) 2sin / 2 | X C O O merkezli çeyrek birim çemberde m(AOC) = x'tir. D) 2cot / 2 Buna göre |AC| uzunluğunun değeri aşağıdakiler- den hangisidir? X|N √₂= 2-sine B) 2cos- os A 2 E) 2cosec- C) 2tan 2 2 b 26. f/o Singe Sin 1 cos T
3.
2.
COS X
2
60
denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) {x1x=+20
-2k* veya x=
B) {x1x=+2
+2k* veya x=
D)
6
Xx|x== 2k* veya x=
6
-2km veya x=
5T
3r
4
5x
₂1
5ft
3
+2KR, KEZ} +
+2km, KEZ
+2kx, ke Z
+2km,
5t
-2kл veya x= +2km,
3
KEZ}
KEZ}
N
N
cosx - 1 = 0
denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangi-
sidir?
v₁v+2k1, keZ
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
3. 2. COS X 2 60 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangi- sidir? A) {x1x=+20 -2k* veya x= B) {x1x=+2 +2k* veya x= D) 6 Xx|x== 2k* veya x= 6 -2km veya x= 5T 3r 4 5x ₂1 5ft 3 +2KR, KEZ} + +2km, KEZ +2kx, ke Z +2km, 5t -2kл veya x= +2km, 3 KEZ} KEZ} N N cosx - 1 = 0 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangi- sidir? v₁v+2k1, keZ
2
HÜSEYİN YAŞAR
MATEMATİK
1.
cosy
TEST-10
x+27k
-a+27k
COSX =0
denkleminin en geniş çözüm kümesi aşağıdakiler-
den hangisidir?
*) (*1*-*****Z)
{XIX =
A)
c) {x1x=2xx, ke 2)
C) X= 2KR, K Z}
B) {XIX-+*.*«2)
{x| Xx= Z}
+2kr, ke
D) {x|x=1+2×.* <2}
+2km, ke
Z}
3r
E) {XI X= 3 + 2k², Ke Z}
2
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
2 HÜSEYİN YAŞAR MATEMATİK 1. cosy TEST-10 x+27k -a+27k COSX =0 denkleminin en geniş çözüm kümesi aşağıdakiler- den hangisidir? *) (*1*-*****Z) {XIX = A) c) {x1x=2xx, ke 2) C) X= 2KR, K Z} B) {XIX-+*.*«2) {x| Xx= Z} +2kr, ke D) {x|x=1+2×.* <2} +2km, ke Z} 3r E) {XI X= 3 + 2k², Ke Z} 2
30.
sin2x + cos2x = 1
denkleminin 0.32 aralığında,
1. En küçük kökü O'dır.
II. En büyük kökü л'dir.
III. Denklemi sağlayan 3 farklı değer vardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
30. sin2x + cos2x = 1 denkleminin 0.32 aralığında, 1. En küçük kökü O'dır. II. En büyük kökü л'dir. III. Denklemi sağlayan 3 farklı değer vardır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III