Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Trigonometrik Denklemler Soruları

ir.
aki
23
14.
XET,
cos (x-3π) = ?
-cas(3πT-x)
olduğuna gore 17-x)=-(-cos x)
++sin(TT-x)
göre,
463x
sinx
3r
ve tanx =
2 cos
cos(31-x)-sin(x - 1)
tan(-x)
ifadesinin değeri kaçtır?
7
A) 20
4
3
B) 1/1 C) / D) 10E) 20
4
- cos * + sinx
- ten x
S
3
11
12-432
ilm
Diğer sayfaya geçiniz.
COSXE
3/13 - 31/12
-4
=-3
ORL
A
JALI = 1000
uzaklık, KL
(sin40°= 0,6
A) 1920
-20
25
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
ir. aki 23 14. XET, cos (x-3π) = ? -cas(3πT-x) olduğuna gore 17-x)=-(-cos x) ++sin(TT-x) göre, 463x sinx 3r ve tanx = 2 cos cos(31-x)-sin(x - 1) tan(-x) ifadesinin değeri kaçtır? 7 A) 20 4 3 B) 1/1 C) / D) 10E) 20 4 - cos * + sinx - ten x S 3 11 12-432 ilm Diğer sayfaya geçiniz. COSXE 3/13 - 31/12 -4 =-3 ORL A JALI = 1000 uzaklık, KL (sin40°= 0,6 A) 1920 -20 25
8
L
Ü
3-
6
S
a-
Sü
na
A
A
M
A
L
A) 1 +
cota
2
31
D) 2tana
B)
2
N
E) 2cota
26.0<x<π ve a sıfırdan farklı bir gerçel sayı olmak üzere,
yo
[MU]
a cos²x - a sin²x = 0
-bisbioses nobrieni mp M
100
denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı kaç radyan-
dır?
F+
A)
B)
Acos²x = Asinx
coseesinx
us
910
2
costes=311145
C) T
052
D) T
E) 31
2²-5²-0
SP
sec
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
8 L Ü 3- 6 S a- Sü na A A M A L A) 1 + cota 2 31 D) 2tana B) 2 N E) 2cota 26.0<x<π ve a sıfırdan farklı bir gerçel sayı olmak üzere, yo [MU] a cos²x - a sin²x = 0 -bisbioses nobrieni mp M 100 denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı kaç radyan- dır? F+ A) B) Acos²x = Asinx coseesinx us 910 2 costes=311145 C) T 052 D) T E) 31 2²-5²-0 SP sec Diğer Sayfaya Geçiniz.
5
84 Hebrollera 9) ita
5. x açısı [0, 360) aralığında ve
mi veriliyor.
Buna göre,
Dar açı kökleri toplamı 153° dir.
1.
II. 10 tane kökü vardır.
cos 5x
sin 5x
sin 15°
Cos 15°
(COSIS) (Jinis)
D) I ve II
III. 180° den küçük 6 tane kökü vardır.
ifadelerinden hangileri daima doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
= 2 denkle
C) Yalnız III
E) I, II ve III
2.
denkleminin [0, 2
B) 3
A) 2
nark
3.
sin6
enkler
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
5 84 Hebrollera 9) ita 5. x açısı [0, 360) aralığında ve mi veriliyor. Buna göre, Dar açı kökleri toplamı 153° dir. 1. II. 10 tane kökü vardır. cos 5x sin 5x sin 15° Cos 15° (COSIS) (Jinis) D) I ve II III. 180° den küçük 6 tane kökü vardır. ifadelerinden hangileri daima doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II = 2 denkle C) Yalnız III E) I, II ve III 2. denkleminin [0, 2 B) 3 A) 2 nark 3. sin6 enkler
X
in
os
9.
Aşağıdaki şekilde birim çemberde A ve A' noktaları ori-
jine göre simetriktir.
B
Cost Al
Jα
ACOST, sint
Cost
-1052
A'(cos(180 + a), sin(180 + a))
BA(sink-905), cos(90 + a))
$1900-H
A-cosa, - sina)
-51-2
m(AOB) = a'dır.
Buna göre A' noktası aşağıdakilerden hangisiyle ifa-
de edilemez?
D) A'(sin(270+ a), cos(270, + a))
Cost
-Sin
E A'(-cosa, sin(-a))
Sr
B
✈X
+
+
+
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
X in os 9. Aşağıdaki şekilde birim çemberde A ve A' noktaları ori- jine göre simetriktir. B Cost Al Jα ACOST, sint Cost -1052 A'(cos(180 + a), sin(180 + a)) BA(sink-905), cos(90 + a)) $1900-H A-cosa, - sina) -51-2 m(AOB) = a'dır. Buna göre A' noktası aşağıdakilerden hangisiyle ifa- de edilemez? D) A'(sin(270+ a), cos(270, + a)) Cost -Sin E A'(-cosa, sin(-a)) Sr B ✈X + + +
DÖrnek - 251
tan(2x - 25°)= -cot(x - 15°)
denkleminin en küçük pozitif kökü kaçtır?
1 co+ (-(x-15))
Cof(-x+5)
ton (90 - (-x+5)) = tan (40-2)
DÖrnek - 252
tand
Olarak dışari
çaler
bude = x+15
olarak alkması
1
1
1 - tanx 1 + tanx
denkleminin [0, π] aralığında kaç kökü vardır?
1
.....
gerekmezmı?
neden Aon (90-15+x)
olarak
albertiyoruz
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
DÖrnek - 251 tan(2x - 25°)= -cot(x - 15°) denkleminin en küçük pozitif kökü kaçtır? 1 co+ (-(x-15)) Cof(-x+5) ton (90 - (-x+5)) = tan (40-2) DÖrnek - 252 tand Olarak dışari çaler bude = x+15 olarak alkması 1 1 1 - tanx 1 + tanx denkleminin [0, π] aralığında kaç kökü vardır? 1 ..... gerekmezmı? neden Aon (90-15+x) olarak albertiyoruz
(16)
84-36=2x+6
olduğuna göre, x kaçtır?
A) 4
B) 5
0 < x < olmak üzere,
A)
K
D) :
sin'x
A) 3A
6.1².19.16=3x-1
sinx. cosx sinx – cosx
sinx+cos X
2
eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaç-
tır?
C) 6
B)
5x
4
B) 2A
D) 7
= 2x + 6
E) 2T
3x-1=2x + b
x = 7
sn2x = cos2x
9+75 =
C)
sinx-cos²x
7T
4
E) 8
sin(90-0x)
17)
Bir aritmetik dizinin 8. terimi A olduğuna göre,
3. ve 13. terimlerinin toplamının A cinsinden değerl
aşağıdakilerden hangisidir?
C) A
D) A
09
olduğ
19)
39
2x = 90+2x+
F
2x = 90 2x
x = 4$-x
2x = u$
x = 225-
90
45
135
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
(16) 84-36=2x+6 olduğuna göre, x kaçtır? A) 4 B) 5 0 < x < olmak üzere, A) K D) : sin'x A) 3A 6.1².19.16=3x-1 sinx. cosx sinx – cosx sinx+cos X 2 eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaç- tır? C) 6 B) 5x 4 B) 2A D) 7 = 2x + 6 E) 2T 3x-1=2x + b x = 7 sn2x = cos2x 9+75 = C) sinx-cos²x 7T 4 E) 8 sin(90-0x) 17) Bir aritmetik dizinin 8. terimi A olduğuna göre, 3. ve 13. terimlerinin toplamının A cinsinden değerl aşağıdakilerden hangisidir? C) A D) A 09 olduğ 19) 39 2x = 90+2x+ F 2x = 90 2x x = 4$-x 2x = u$ x = 225- 90 45 135
4)
tan 3x-
√3
denklemini sağlayan en küçük po-
zitif x açısı kaç radyandır?
5)
Analitik düzlemde A(-2,3) noktass 1 br sola ve
2 br aşağı öteleniyor. A noktasının bu öteleme
dönüşümü altındaki görüntüsünün koordinatları-
ni bulunuz.
NOT: Her sqru
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
4) tan 3x- √3 denklemini sağlayan en küçük po- zitif x açısı kaç radyandır? 5) Analitik düzlemde A(-2,3) noktass 1 br sola ve 2 br aşağı öteleniyor. A noktasının bu öteleme dönüşümü altındaki görüntüsünün koordinatları- ni bulunuz. NOT: Her sqru
ktaya
an bir
DI
30.0≤x≤
sin x
A)
31
80 cosx
Ele e
3π
2
140+JOOK
15/2 103 x = 110/25
11
olmak üzere,
= cos (50°)
urum veya uo+JOOK
=
Sorular snin yazılı izn
tarafından kuanılamaz.
-go
3T
COSY = 1/2
b
cosbo
toplamı kaçtır?
31
D)
18
zosza
Asun 10 costs
140
(E)
20
9
- costo
sunx =
sunx = -sunno
sunx =
X = 220 + 360K
220
sun 1180 14D)
X = -40 T360K
220
183
400
540180
Diğer sayfaya geçiniz.
940
729
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
ktaya an bir DI 30.0≤x≤ sin x A) 31 80 cosx Ele e 3π 2 140+JOOK 15/2 103 x = 110/25 11 olmak üzere, = cos (50°) urum veya uo+JOOK = Sorular snin yazılı izn tarafından kuanılamaz. -go 3T COSY = 1/2 b cosbo toplamı kaçtır? 31 D) 18 zosza Asun 10 costs 140 (E) 20 9 - costo sunx = sunx = -sunno sunx = X = 220 + 360K 220 sun 1180 14D) X = -40 T360K 220 183 400 540180 Diğer sayfaya geçiniz. 940 729
Cosco
3.
cos2x= cos²x-si ²x
3
cotx-tanx=-
Cos2x
2 sin 2x
olduğuna göre cos2x değeri aşağıdakilerden hangisi-
dir?
4
COS X
B)
4
5
Cos 20rsin² 29
1e esit
Sinx
Sinx
Cosx
(Cosy (sinx)
C)=1/1/2
D)=1/
Cos²x-sin ³x
Cosxsinx
E)
5. tan70m olduğuna göre tan!
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
2m
cos 2x
2/ Cosxsinx
2
MATEMATİK
D) m² -1
Cos 2x
Sin 2x
B)
m
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
Cosco 3. cos2x= cos²x-si ²x 3 cotx-tanx=- Cos2x 2 sin 2x olduğuna göre cos2x değeri aşağıdakilerden hangisi- dir? 4 COS X B) 4 5 Cos 20rsin² 29 1e esit Sinx Sinx Cosx (Cosy (sinx) C)=1/1/2 D)=1/ Cos²x-sin ³x Cosxsinx E) 5. tan70m olduğuna göre tan! aşağıdakilerden hangisidir? A) 2m cos 2x 2/ Cosxsinx 2 MATEMATİK D) m² -1 Cos 2x Sin 2x B) m
1. 0<x< olmak üzere,
1– cosx 1
sinx
=
A) 590
60
5 659
43x
olduğuna göre, cot2x değeri kaçtır?
sinx=5-5CSX
120
D) 119
B)
119
120
Hanx = = -5
Cas X
AZANIM
KAZA
AVRAMA 14
TESTI
C) 1
E) 1241919
Trigonometri - 4
4. x
üdürlüğü
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
1. 0<x< olmak üzere, 1– cosx 1 sinx = A) 590 60 5 659 43x olduğuna göre, cot2x değeri kaçtır? sinx=5-5CSX 120 D) 119 B) 119 120 Hanx = = -5 Cas X AZANIM KAZA AVRAMA 14 TESTI C) 1 E) 1241919 Trigonometri - 4 4. x üdürlüğü
asındaki
şağıda-
-x² + 4
2-9
3.
A
Oc
2₁
E
F
P
D) 4√17
24-2
7
C ABCD dikdörtgeni O
merkezli çember ile
A, F, E, D noktaların-
da kesişmektedir.
2. |DE| = |EC|
|AD| = 10 birim
|AB| = 24 birim
B
O, P ve C noktaları doğrusal, P noktası çemberin
üzerinde bulunduğuna göre, |PC| kaç birimdir?
A)5√17-√41
B) 5√17-3
C)√17-2
E)√42
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
asındaki şağıda- -x² + 4 2-9 3. A Oc 2₁ E F P D) 4√17 24-2 7 C ABCD dikdörtgeni O merkezli çember ile A, F, E, D noktaların- da kesişmektedir. 2. |DE| = |EC| |AD| = 10 birim |AB| = 24 birim B O, P ve C noktaları doğrusal, P noktası çemberin üzerinde bulunduğuna göre, |PC| kaç birimdir? A)5√17-√41 B) 5√17-3 C)√17-2 E)√42
A
SX
3
= 180
-7116ª
½
S
E-3
Vio
26
üzere,
29.
$20-$10
eşitliği veriliyor.
Buna göre, a20 kaçtır?
A) 7
B) 8
701 +1
1.5
+133125
56
seca
coseca
56
A) 72
0₁ +1ed = 8
2x
B) 84
34-9=9
02
a3 = 6
12
C) 14
3+ =su
78+18=96
018
cota = tan(3a -9°)
P
C) 96
019 001 923
920
022
denkleminin (0, 90°) aralığındaki köklerinin topla-
d=18
mı kaç derecedir?
D) 16
33
E) 28
410
40 120
D) 108
E) 120
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
A SX 3 = 180 -7116ª ½ S E-3 Vio 26 üzere, 29. $20-$10 eşitliği veriliyor. Buna göre, a20 kaçtır? A) 7 B) 8 701 +1 1.5 +133125 56 seca coseca 56 A) 72 0₁ +1ed = 8 2x B) 84 34-9=9 02 a3 = 6 12 C) 14 3+ =su 78+18=96 018 cota = tan(3a -9°) P C) 96 019 001 923 920 022 denkleminin (0, 90°) aralığındaki köklerinin topla- d=18 mı kaç derecedir? D) 16 33 E) 28 410 40 120 D) 108 E) 120 Diğer sayfaya geçiniz.
dir?
3/4
272
2
A) 310
tan x
olmak üzere,
olduğuna göre, 3cos2x + 4sin2x ifadesinin değeri aşağıda-
kilerden hangisidir?
B) 1
3
C) //
53
D) 1/3
E) 3
2020 AYT
20EXISTIRME TEST
2-SAX
ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdall
dir?
(A) 2tan
D) cos(2x)
2.sinx2.sinx
cosx
E) 1
2sinx - cosx
cosx
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
dir? 3/4 272 2 A) 310 tan x olmak üzere, olduğuna göre, 3cos2x + 4sin2x ifadesinin değeri aşağıda- kilerden hangisidir? B) 1 3 C) // 53 D) 1/3 E) 3 2020 AYT 20EXISTIRME TEST 2-SAX ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdall dir? (A) 2tan D) cos(2x) 2.sinx2.sinx cosx E) 1 2sinx - cosx cosx
A) sinx B) cosx
C) tanx
27. 0≤x≤ 2π olmak üzere,
A) 2π B) 57
2
D) cotx
sin2x = cosX
mni
eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır?
C) 3T
D)
10T
3
28. f ve g gerçel sayılarda türevli iki fonksiyondur.
f(x - g(x)) = k·g(3x-2x)
E) cosecx N
-HLKRI
E) 7T
2
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
A) sinx B) cosx C) tanx 27. 0≤x≤ 2π olmak üzere, A) 2π B) 57 2 D) cotx sin2x = cosX mni eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır? C) 3T D) 10T 3 28. f ve g gerçel sayılarda türevli iki fonksiyondur. f(x - g(x)) = k·g(3x-2x) E) cosecx N -HLKRI E) 7T 2
772
37
74
6. Aşağıdaki şekilde A ve B köşesi 1 ve 4 noktaları
üzerinde olan ABCD dikdörtgeni verilmiştir.
A
0
A
1
2
3
C
B
4
2144
Merkezi A noktası ve yarıçapı |AC| köşegeni olan bir
çember çiziliyor. Bu çemberin sayı doğrusunu kestiği
noktalar birer tam sayıdır.
Buna göre, |BC| kaç birim olabilir?
A) 2√2 B) 3√2
C) 4√2
D) 5√2
E) 6√2
10
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
772 37 74 6. Aşağıdaki şekilde A ve B köşesi 1 ve 4 noktaları üzerinde olan ABCD dikdörtgeni verilmiştir. A 0 A 1 2 3 C B 4 2144 Merkezi A noktası ve yarıçapı |AC| köşegeni olan bir çember çiziliyor. Bu çemberin sayı doğrusunu kestiği noktalar birer tam sayıdır. Buna göre, |BC| kaç birim olabilir? A) 2√2 B) 3√2 C) 4√2 D) 5√2 E) 6√2 10
H
8.
A
B
B)
/n
2/3
I
2
E
P₂
283.27
83
(C)=1/3
D
ABC ve EDC üçgen, Be [DE], HE [EC], A, E, C
doğrusal [AB][BC], [BH] [AC],|AB| = |BE| = |BD|
|AH| = 4 br, |CE| = 5 br olduğuna göre Cot(AEB)
değeri kaçtır?
A) 1/1/2
D)
3|5
4=x
x/= 15²
4 = x
√2
(2)
2412
2
E)
3+2.
Aşa
f(x)
değ
A)
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
H 8. A B B) /n 2/3 I 2 E P₂ 283.27 83 (C)=1/3 D ABC ve EDC üçgen, Be [DE], HE [EC], A, E, C doğrusal [AB][BC], [BH] [AC],|AB| = |BE| = |BD| |AH| = 4 br, |CE| = 5 br olduğuna göre Cot(AEB) değeri kaçtır? A) 1/1/2 D) 3|5 4=x x/= 15² 4 = x √2 (2) 2412 2 E) 3+2. Aşa f(x) değ A)