Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Trigonometrik Denklemler Soruları

7.
C
8
72
B
ABCDE düzgün beşgen
|DC| = 1 birim, DH 1 AB
Buna göre, (DH) uzunluğu aşağıdakilerden
gisi ile ifade edilebilir?
SM
2c
A) sin 18° + sin54°
B) sin36° + sin 72°
than =23
C) cos18° +cos36°
D) sin54° + sin36°
fuzz
E) tan36° + tan54
2
Sinh
2
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
7. C 8 72 B ABCDE düzgün beşgen |DC| = 1 birim, DH 1 AB Buna göre, (DH) uzunluğu aşağıdakilerden gisi ile ifade edilebilir? SM 2c A) sin 18° + sin54° B) sin36° + sin 72° than =23 C) cos18° +cos36° D) sin54° + sin36° fuzz E) tan36° + tan54 2 Sinh 2
A
5.
f(x) = 1 + sin(6x + 1)
fonksiyonu için f(11) + f(12) = K olmak üzere,
T +33
3
3
9.
ifadesinin k türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
AK-3
B) K-2
C) K
D) K + 2
E) K + 3
Yukarıdaki y
Buna göre,
6. Aşağıda dik koordinat düzleminde y = f(x) fonksiyonunun gra
fiği verilmiştir.
A) sinx
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
A 5. f(x) = 1 + sin(6x + 1) fonksiyonu için f(11) + f(12) = K olmak üzere, T +33 3 3 9. ifadesinin k türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? AK-3 B) K-2 C) K D) K + 2 E) K + 3 Yukarıdaki y Buna göre, 6. Aşağıda dik koordinat düzleminde y = f(x) fonksiyonunun gra fiği verilmiştir. A) sinx
dir.
utib
20
285
Aydın Yayınları
5. Dengedeki şeklin sağ ve sol kefelerine sırası ile sa- 36+4
dece X ve sadece Y cisimleri konarak terazinin ön-
uo
ce sağ ve sonra sol kefelerinin yere temas etmele-
ri sağlanıyor. X cismi konulduğunda düzlemle aº lik
açı, Y cismi konulduğunda düzlemle bºlik açı oluş-
maktadır.
sina
tan-
4+10
5
6 m
4 m
2 m
6
Tuo
netre
Buna göre, cosa + sin toplamı kaçtır?
(O<a<
0<B<)
2
2
210
Fenin
nüsü
3+412
412
2
36510
B)
6
6
6
3
2.1
3rr
3+√2
D)
66
7
6
8
10
9
4. E
5. A
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
dir. utib 20 285 Aydın Yayınları 5. Dengedeki şeklin sağ ve sol kefelerine sırası ile sa- 36+4 dece X ve sadece Y cisimleri konarak terazinin ön- uo ce sağ ve sonra sol kefelerinin yere temas etmele- ri sağlanıyor. X cismi konulduğunda düzlemle aº lik açı, Y cismi konulduğunda düzlemle bºlik açı oluş- maktadır. sina tan- 4+10 5 6 m 4 m 2 m 6 Tuo netre Buna göre, cosa + sin toplamı kaçtır? (O<a< 0<B<) 2 2 210 Fenin nüsü 3+412 412 2 36510 B) 6 6 6 3 2.1 3rr 3+√2 D) 66 7 6 8 10 9 4. E 5. A
Ön Çalışma Soruları
ESAS ÖLÇÜ VE BİRİ
K
B
O
JA
O merkezli birim çember A, B, P noktaları çember üzerin-
de ve m(PBA) = a dır. B, K ve P noktaları doğrusaldır.
P noktasının ordinati cos7a olduğuna göre, a kaç de-
recedir?
x = loº
EMATIK
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
Ön Çalışma Soruları ESAS ÖLÇÜ VE BİRİ K B O JA O merkezli birim çember A, B, P noktaları çember üzerin- de ve m(PBA) = a dır. B, K ve P noktaları doğrusaldır. P noktasının ordinati cos7a olduğuna göre, a kaç de- recedir? x = loº EMATIK
+
12. sin (st - 2a) - sin (a + 2a) = x ve 1x|sa
olduğuna göre, a nin en büyük değeri nedir?
3
C)
B) 1
E) 3
D) 2
No
A)
2
Sin
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
+ 12. sin (st - 2a) - sin (a + 2a) = x ve 1x|sa olduğuna göre, a nin en büyük değeri nedir? 3 C) B) 1 E) 3 D) 2 No A) 2 Sin
1 belli olan
Şekilde verilenlere göre
IBC kaç br dir?
Trigg
HGÜR YAYINL
br dir?
A) 3111
B) 10
C) 1102
D) 12 E) 2/27
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
1 belli olan Şekilde verilenlere göre IBC kaç br dir? Trigg HGÜR YAYINL br dir? A) 3111 B) 10 C) 1102 D) 12 E) 2/27
BEST DEĞERLENDİRME-3
10.
+ sin 3
arcsin cos
ifadesinin eşiti bulunuz.
A B
B) =
0).
D-
E- 5
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
BEST DEĞERLENDİRME-3 10. + sin 3 arcsin cos ifadesinin eşiti bulunuz. A B B) = 0). D- E- 5
sin a + cos a =3/4 olduğuna göre sin a . cos a nedir?
A)-5/+16
B) 5/32
C) -1/8
D) -7/32
E) -7/16
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
sin a + cos a =3/4 olduğuna göre sin a . cos a nedir? A)-5/+16 B) 5/32 C) -1/8 D) -7/32 E) -7/16
sten
6.
4
17
sin4x + cos4x =
25
olduğuna göre, tan 2x ifadesinin eşiti nedir?
4
8
25
3
25
B)
D) ;
A)
C)
E)
7
15
3
n²+ cos
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
sten 6. 4 17 sin4x + cos4x = 25 olduğuna göre, tan 2x ifadesinin eşiti nedir? 4 8 25 3 25 B) D) ; A) C) E) 7 15 3 n²+ cos
cos 3x
cos²x-3 sin²x
ifadesinin sade hali hangisidir?
B) cosx
A) sinx
C) tang
D) cotx
E) Sinx
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
cos 3x cos²x-3 sin²x ifadesinin sade hali hangisidir? B) cosx A) sinx C) tang D) cotx E) Sinx
169
sinx + cosx =
ise sin2x in sonucu nedir?
A) – 2
B) - 24
D) X5
E24
C)- 15
20
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
169 sinx + cosx = ise sin2x in sonucu nedir? A) – 2 B) - 24 D) X5 E24 C)- 15 20
ifadesinin eşitini bulunuz.
| sin (Q – 20)
cos (a - Z)
sin la-360)
coslar
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
ifadesinin eşitini bulunuz. | sin (Q – 20) cos (a - Z) sin la-360) coslar