Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Üslü İfadeler ve Denklemler Soruları

15.
a
a sayısının sıfırıncı kuvvetini alır.
b
sayisinin (-2). kuvvetini alır.
c
c sayısının karesini alır.
+
-3
Buna göre
2
ifadesinin değeri kaçtır?
A) 10 B) 20
C) 40
D) 80
0
5
*
(+352 - 55. (-3) 2 + 9
(
(-3)
2
2
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
15. a a sayısının sıfırıncı kuvvetini alır. b sayisinin (-2). kuvvetini alır. c c sayısının karesini alır. + -3 Buna göre 2 ifadesinin değeri kaçtır? A) 10 B) 20 C) 40 D) 80 0 5 * (+352 - 55. (-3) 2 + 9 ( (-3) 2 2
4.
Amip, denizlerde, tatlı sularda ya da nemli toprak-
larda yaşayan tek hücreli bir canlı çeşididir. Amipler
bölünerek çoğalır.
Şekildeki gibi bir amip bölündüğünde iki amip mey-
dana gelir.
İnsanlarda amipli dizanteri hastalığına sebep olan
amipler kalın bağırsağa yerleştikten sonra 5 günde
bir ikiye bölünerek çoğalırlar.
Buna göre, yediği bir yiyecekten vücuduna 4
adet amip giren bir kişi tedavi olmazsa amipler
kalın bağırsağına yerleştikten 20 gün sonra vü-
cudunda kaç adet amip bulunur?
A) 16
B) 32
C) 64
D) 80
E) 81
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
4. Amip, denizlerde, tatlı sularda ya da nemli toprak- larda yaşayan tek hücreli bir canlı çeşididir. Amipler bölünerek çoğalır. Şekildeki gibi bir amip bölündüğünde iki amip mey- dana gelir. İnsanlarda amipli dizanteri hastalığına sebep olan amipler kalın bağırsağa yerleştikten sonra 5 günde bir ikiye bölünerek çoğalırlar. Buna göre, yediği bir yiyecekten vücuduna 4 adet amip giren bir kişi tedavi olmazsa amipler kalın bağırsağına yerleştikten 20 gün sonra vü- cudunda kaç adet amip bulunur? A) 16 B) 32 C) 64 D) 80 E) 81
A2
D) 10
C) 9
B) 5
5.10 m
lo
Bey'in 2. tarlasının alanı; 1. ta
uzun kenarının uzunluğu
kilerden hangisi olabil
4.
B)
0.1
=an.m
a pozitif bir doğal sayı ve m, n birer tam sayı olmak üzere (an)" =
an.am = ah+m ve an am = an-m dir.
Aşağıda kenar uzunlukları 27 cm ve 5. 34 cm olan dikdörtgen şeklinde bir karton verilmiştir. Kartonun her
iki yüzü aynı renktir.
128
6. Pandei
EBA TV
kapsamında
arından dersleri
V programlar
Bu dönen
27 cm ar
akroMat
adet
er CAY
Sözümler
Tell
5. 34 cm
5.3
Bu kartonun her iki yüzü aşağıdaki gibi eş karelere bölünmüş ve elde edilen tüm eş karelerin %40'ı maviye
boyanmıştır.
312907
a
1560
N-
4
2
9
Bu kartonun ön yüzünde 81 kare maviye boyandığına göre arka yüzünde maviye boyanan bölgele-
rin alanları toplamı kaç santimetrekaredir?
C) 37
Toplam izlenmenin hang
Buna göre telefon ve b
den hangisidir?
AM04. 106
A) 35
B) 36
D) 38
LGS
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
A2 D) 10 C) 9 B) 5 5.10 m lo Bey'in 2. tarlasının alanı; 1. ta uzun kenarının uzunluğu kilerden hangisi olabil 4. B) 0.1 =an.m a pozitif bir doğal sayı ve m, n birer tam sayı olmak üzere (an)" = an.am = ah+m ve an am = an-m dir. Aşağıda kenar uzunlukları 27 cm ve 5. 34 cm olan dikdörtgen şeklinde bir karton verilmiştir. Kartonun her iki yüzü aynı renktir. 128 6. Pandei EBA TV kapsamında arından dersleri V programlar Bu dönen 27 cm ar akroMat adet er CAY Sözümler Tell 5. 34 cm 5.3 Bu kartonun her iki yüzü aşağıdaki gibi eş karelere bölünmüş ve elde edilen tüm eş karelerin %40'ı maviye boyanmıştır. 312907 a 1560 N- 4 2 9 Bu kartonun ön yüzünde 81 kare maviye boyandığına göre arka yüzünde maviye boyanan bölgele- rin alanları toplamı kaç santimetrekaredir? C) 37 Toplam izlenmenin hang Buna göre telefon ve b den hangisidir? AM04. 106 A) 35 B) 36 D) 38 LGS
2
23
2.
4 kg
8 kg
16 kg
"e
in
e,
Bir fabrikada bir günde üretilen araba lastikleri ile
ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.
Araba lastikleri 4 kilogramlik, 8 kilogramlık ve
16 kilogramlik olarak üretilmektedir.
• Lastiklerin yarısı 4 kilogramlık, 70 16 kilog-
'U
4
ramlıktır.
Bir günde üretilen lastiklerin toplam ağırlığı
1616 kilogram olduğuna göre, bir günde üreti-
len 16 kilogramlık lastiklerin toplam ağırlığı kaç
kilogramdir?
C) 263 D) 265 E) 268
2224
A) 259
B) 262
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
2 23 2. 4 kg 8 kg 16 kg "e in e, Bir fabrikada bir günde üretilen araba lastikleri ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Araba lastikleri 4 kilogramlik, 8 kilogramlık ve 16 kilogramlik olarak üretilmektedir. • Lastiklerin yarısı 4 kilogramlık, 70 16 kilog- 'U 4 ramlıktır. Bir günde üretilen lastiklerin toplam ağırlığı 1616 kilogram olduğuna göre, bir günde üreti- len 16 kilogramlık lastiklerin toplam ağırlığı kaç kilogramdir? C) 263 D) 265 E) 268 2224 A) 259 B) 262
95. x ve y birer tam sayıdır. xy = 16 olduğuna göre
1. x+y toplamı 3 farklı değer alır.
II. x+y topları en az 2'dir.
III. x+y toplamı en çok 17'dir.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız! B) I ve II
D) Il ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
95. x ve y birer tam sayıdır. xy = 16 olduğuna göre 1. x+y toplamı 3 farklı değer alır. II. x+y topları en az 2'dir. III. x+y toplamı en çok 17'dir. ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız! B) I ve II D) Il ve III C) Yalnız III E) I, II ve III
Asagida, bazi sayılann okunustan verilmiştir.
10%
1 milyar
1012
10
1 trilyon
1 septrilyon
1018
1090
1 katrilyon
1 nanilyon
1033
1018
1 kuintrilyon
1 desilyon
1 tredesilyon
1042
th
.
x ve y sayılannin okunuşu;
* 100 tredesilyon 100 nanilyon
. y. 40 nanilyon 40 kuintrilyon
oranı kaçtır?
y
olduğuna göre,
A) 5 milyar
B) 1 trilyon
C) 2,5 trilyon
D) 1 katrilyon
00
Eys narilyon
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
Asagida, bazi sayılann okunustan verilmiştir. 10% 1 milyar 1012 10 1 trilyon 1 septrilyon 1018 1090 1 katrilyon 1 nanilyon 1033 1018 1 kuintrilyon 1 desilyon 1 tredesilyon 1042 th . x ve y sayılannin okunuşu; * 100 tredesilyon 100 nanilyon . y. 40 nanilyon 40 kuintrilyon oranı kaçtır? y olduğuna göre, A) 5 milyar B) 1 trilyon C) 2,5 trilyon D) 1 katrilyon 00 Eys narilyon
1. Aşağıdaki şekilde büyük daire 8 eş dilime ayrılmış
ve bazı dilimler sarıya boyanmıştır.
3
3y
3
3*
3Y
Şekildeki her bir sari dilime kendisiyle komşu be-
yaz dilimlerdeki sayıların çarpımı yazılıyor.
Sarı dilimlerde oluşan sayıların toplamı 324 ol-
duğuna göre, (x + y) toplamı kaçtır?
A) 2 B) 3 c) 4 D) 5 E) 6
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
1. Aşağıdaki şekilde büyük daire 8 eş dilime ayrılmış ve bazı dilimler sarıya boyanmıştır. 3 3y 3 3* 3Y Şekildeki her bir sari dilime kendisiyle komşu be- yaz dilimlerdeki sayıların çarpımı yazılıyor. Sarı dilimlerde oluşan sayıların toplamı 324 ol- duğuna göre, (x + y) toplamı kaçtır? A) 2 B) 3 c) 4 D) 5 E) 6
5.
X, y ve z tam sayılar olmak üzere
• X-y
• Y+z
ifadeleri ardışık tam sayılardır.
Buna göre,
dur?
DGS - MATEMATIK SORU BANKASI
HI
1. x + Z
X
II. X.Z
Ill. y.Z
ifadelerinden hangileri daima çitf sayıya eşit-
tir?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) Yalnız II
I
D) I ve 11
E) I ve III
B
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
5. X, y ve z tam sayılar olmak üzere • X-y • Y+z ifadeleri ardışık tam sayılardır. Buna göre, dur? DGS - MATEMATIK SORU BANKASI HI 1. x + Z X II. X.Z Ill. y.Z ifadelerinden hangileri daima çitf sayıya eşit- tir? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız II I D) I ve 11 E) I ve III B
Buna göre, tahta parçasının boyu santimetre cinsinden aşa-
ğıdakilerden hangisi olabilir?
B) 35
/benimhocam
ABY 2
C) 276
E) 473
125 LX 36
5
ing
K
3.
18 V12
5+2/6 2+13
+
en
işleminin sonucu kaçtır?
A) O
C) 3
E) 6
B) 2
D) 4
141
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
Buna göre, tahta parçasının boyu santimetre cinsinden aşa- ğıdakilerden hangisi olabilir? B) 35 /benimhocam ABY 2 C) 276 E) 473 125 LX 36 5 ing K 3. 18 V12 5+2/6 2+13 + en işleminin sonucu kaçtır? A) O C) 3 E) 6 B) 2 D) 4 141
1. satır
3
2. satir
2
4
6
8
5
7
9
3. satır
11
13
12
15
16
4. satır
Orhan'ın belirli bir kurala göre oluşturduğu sayı pira-
midinin ilk dört satırı yukarıda verilmiştir.
Buna göre, bu sayı piramidinin onuncu satırın-
daki en büyük sayı, dokuzuncu satırındaki en
büyük sayıdan kaç fazladır?
A) 17 B) 19
C) 20
D) 21 E) 23
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
1. satır 3 2. satir 2 4 6 8 5 7 9 3. satır 11 13 12 15 16 4. satır Orhan'ın belirli bir kurala göre oluşturduğu sayı pira- midinin ilk dört satırı yukarıda verilmiştir. Buna göre, bu sayı piramidinin onuncu satırın- daki en büyük sayı, dokuzuncu satırındaki en büyük sayıdan kaç fazladır? A) 17 B) 19 C) 20 D) 21 E) 23
a sifırdan farklı bir gerçel sayı olmak üzere, düzyon
2.
çokgenler yardımı ile
= a a a
b = b-b2bb4.6%
biçiminde bir işlem tanımlanıyor.
5 = 5-52.53.54-55.56
Örneğin,
Buna göre,
I.
3 = 310
II.
+
2
.
2 =23+24
III.
4
1
=
2
2
eşitliklerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
a sifırdan farklı bir gerçel sayı olmak üzere, düzyon 2. çokgenler yardımı ile = a a a b = b-b2bb4.6% biçiminde bir işlem tanımlanıyor. 5 = 5-52.53.54-55.56 Örneğin, Buna göre, I. 3 = 310 II. + 2 . 2 =23+24 III. 4 1 = 2 2 eşitliklerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
emel Matematik
21. B
19. Bilge Öğretmen matematik dersi için "Tam Kare Sa-
yılar" konusuyla ilgili bir problem hazırlamak istiyor.
Internetten yaptığı araştırmaya göre su ihracatı ya-
pan bir firmanın verileri ile ilgili aşağıdaki bilgileri
not ediyor.
1 Titrelik suların
• 1 kolisinde 24 şise
• 1 paketinde 72 koli
• 1 konteynerinde 540 paket
su bulunmaktadır.
342
a soli
80
72
Bu verileri kullanarak;
720
288
luu
"Tam kapasiteti x adet konteyner ile toplam y litre
su taşınabilir."
şeklinde bir sonuca ulaşmıştır.
17
Bu bilgide y sayısını tam kare bir sayı olarak
ayarlamak isteyen Bilge Öğretmen, x yerine en
az kaç yazmalıdır?
A) 5
BT 10
e 12
D) 15
E) 18
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
emel Matematik 21. B 19. Bilge Öğretmen matematik dersi için "Tam Kare Sa- yılar" konusuyla ilgili bir problem hazırlamak istiyor. Internetten yaptığı araştırmaya göre su ihracatı ya- pan bir firmanın verileri ile ilgili aşağıdaki bilgileri not ediyor. 1 Titrelik suların • 1 kolisinde 24 şise • 1 paketinde 72 koli • 1 konteynerinde 540 paket su bulunmaktadır. 342 a soli 80 72 Bu verileri kullanarak; 720 288 luu "Tam kapasiteti x adet konteyner ile toplam y litre su taşınabilir." şeklinde bir sonuca ulaşmıştır. 17 Bu bilgide y sayısını tam kare bir sayı olarak ayarlamak isteyen Bilge Öğretmen, x yerine en az kaç yazmalıdır? A) 5 BT 10 e 12 D) 15 E) 18
Skun
Karak toplu
Wan kismina Isarel
2. Satranç oyununda at, her hamlede bulunduğu kareden
birim sağa veya bir birim sola ya da iki birim sağa veya
iki birim yukarıya veya iki birim aşağıya gittikten sonra bir
birim aşağıya gitmesi gereken taştır.
iki birim sola gittikten sonra bir birim yukarıya veya bir
Aşağıda, alanı 32 birimkare olan bir santraç tahtasında
10
atin konumu gösterilmiştir.
At her hamlede farklı bir karede bulunacağına göre,
atın 3 hamlede her seferinde üzerinden geçtiği ve
ulaştığı farklı karelerin çevrelerinin toplamı en az
kaç birimdir?
A) 222
B) 3.222
C) 3.223
D) 3.225
E) 3.226
Lise Matematik
Üslü İfadeler ve Denklemler
Skun Karak toplu Wan kismina Isarel 2. Satranç oyununda at, her hamlede bulunduğu kareden birim sağa veya bir birim sola ya da iki birim sağa veya iki birim yukarıya veya iki birim aşağıya gittikten sonra bir birim aşağıya gitmesi gereken taştır. iki birim sola gittikten sonra bir birim yukarıya veya bir Aşağıda, alanı 32 birimkare olan bir santraç tahtasında 10 atin konumu gösterilmiştir. At her hamlede farklı bir karede bulunacağına göre, atın 3 hamlede her seferinde üzerinden geçtiği ve ulaştığı farklı karelerin çevrelerinin toplamı en az kaç birimdir? A) 222 B) 3.222 C) 3.223 D) 3.225 E) 3.226