Denklem Çözme Soruları

A) 152
23 807 SAYS
(131¹) Revo
284
72 inc
14. Arda, Burcu, Can ve Deniz, içinde 1'den 12'ye kadar sayılarla numaralandırılmış 12 topun bulunduğu bir
torbadan aynı anda birer top çekerek bir oyun oynuyorlar.
082 (0
Resp
Bir oyuncunun çektiği topun numarası, dört oyuncunun çektiği topların numaraları toplamının bir pozitif tam
sayı çarpanı ise o oyuncu ya da oyuncular oyunu kazanıyor.
Onutquio
Bu oyunda Arda 12, Can 8 ve Deniz 4 numaralı topu çekmiştir.
rebe Oyunu hiç biri kazanamadığına göre, Burcu'nun çekebileceği farklı topların numaraları toplamı kaçtır?
Esameio falgned
A) 12
B) 21
C) 30
by 999
ASE (O
8
AST (8
D) 42
3E (A
Diğer sayfaya geçiniz
Lise Matematik
Denklem Çözme
A) 152 23 807 SAYS (131¹) Revo 284 72 inc 14. Arda, Burcu, Can ve Deniz, içinde 1'den 12'ye kadar sayılarla numaralandırılmış 12 topun bulunduğu bir torbadan aynı anda birer top çekerek bir oyun oynuyorlar. 082 (0 Resp Bir oyuncunun çektiği topun numarası, dört oyuncunun çektiği topların numaraları toplamının bir pozitif tam sayı çarpanı ise o oyuncu ya da oyuncular oyunu kazanıyor. Onutquio Bu oyunda Arda 12, Can 8 ve Deniz 4 numaralı topu çekmiştir. rebe Oyunu hiç biri kazanamadığına göre, Burcu'nun çekebileceği farklı topların numaraları toplamı kaçtır? Esameio falgned A) 12 B) 21 C) 30 by 999 ASE (O 8 AST (8 D) 42 3E (A Diğer sayfaya geçiniz
10. 300 m², 500 m² ve 750 m²'lik bölümlere ayrılan top-
lam 13950 m²'lik bir arsa, sayıları bölüm sayısına
eşit olan ortaklar arasında kura yöntemiyle paylaş-
tırılacaktır. Paylaşım için her bir bölüme özdeş kart-
lar üzerine yazılı bir harf atanmış ve kartlar boş bir
torbaya konmuştur.
Kurada torbadan çekilecek ilk kartın üzerinde
yazılı harfin 300 m², 500 m² ve 750 m²'lik bö-
lümlere ait olma olasılıkları eşit olduğuna göre
bu arsanın kaç ortağı vardır?
A) 20
B) 27
C) 36
D) 45
6
Lise Matematik
Denklem Çözme
10. 300 m², 500 m² ve 750 m²'lik bölümlere ayrılan top- lam 13950 m²'lik bir arsa, sayıları bölüm sayısına eşit olan ortaklar arasında kura yöntemiyle paylaş- tırılacaktır. Paylaşım için her bir bölüme özdeş kart- lar üzerine yazılı bir harf atanmış ve kartlar boş bir torbaya konmuştur. Kurada torbadan çekilecek ilk kartın üzerinde yazılı harfin 300 m², 500 m² ve 750 m²'lik bö- lümlere ait olma olasılıkları eşit olduğuna göre bu arsanın kaç ortağı vardır? A) 20 B) 27 C) 36 D) 45 6
8. a) (x+y-6)² + (x-y-2)² = 0
eşitliğini sağlayan x ve y değerleri için x.y çarpımı kaçtır? Bulunuz. (Cvp: 8)
154
(X+)²) (740)
97
b) Miray
Alpay
Zeren
117
314
: 2x-3y+13=0
: x-2y+8=0
:ax-3y+7=0x
4Y 1 44
2/134-46
141
Py = -5
But
Lise Matematik
Denklem Çözme
8. a) (x+y-6)² + (x-y-2)² = 0 eşitliğini sağlayan x ve y değerleri için x.y çarpımı kaçtır? Bulunuz. (Cvp: 8) 154 (X+)²) (740) 97 b) Miray Alpay Zeren 117 314 : 2x-3y+13=0 : x-2y+8=0 :ax-3y+7=0x 4Y 1 44 2/134-46 141 Py = -5 But
ir.
E) 1
2
140+2120
5. x²+ (2a - 3)x - 4 + a = 0
A>O
denklemin kökleri x₁ ve x₂'dir.
X₁ < 1 < x₂
olduğuna göre, a'nın alabileceği en büyük
tam sayı değeri kaçtır?
A) 3
B) 2
C) 1 D) 0
MERT HOGA
2
E) -1
-16
gö
A)
9.
Lise Matematik
Denklem Çözme
ir. E) 1 2 140+2120 5. x²+ (2a - 3)x - 4 + a = 0 A>O denklemin kökleri x₁ ve x₂'dir. X₁ < 1 < x₂ olduğuna göre, a'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? A) 3 B) 2 C) 1 D) 0 MERT HOGA 2 E) -1 -16 gö A) 9.
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 96
2m +5
m-7
B) 97
ve
m-7
2m+5
B)-8
C) 98
Hecegi en büyük değer
3a + 4b = 36 eşitliği veriliyor.
D) 99
ifadeleri birer tam sayı belirttiğine göre m'nin alabileceği de
ğerler çarpımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)-6
C) - 10
D) - 12
E) 100
E) - 14
Lise Matematik
Denklem Çözme
aşağıdakilerden hangisidir? A) 96 2m +5 m-7 B) 97 ve m-7 2m+5 B)-8 C) 98 Hecegi en büyük değer 3a + 4b = 36 eşitliği veriliyor. D) 99 ifadeleri birer tam sayı belirttiğine göre m'nin alabileceği de ğerler çarpımı aşağıdakilerden hangisidir? A)-6 C) - 10 D) - 12 E) 100 E) - 14
Bir ailenin üç kız çocuğunun yaşları ile boyları arasında
doğrusal bir bağıntı vardır. Çocukların yaşları 4, 10 ve 12
boyları sırasıyla 70 cm, k cm ve 110 cm olduğuna göre,
k kaçtır?
A) 80
B) 90
C) 100
D) 110
E) 120
Lise Matematik
Denklem Çözme
Bir ailenin üç kız çocuğunun yaşları ile boyları arasında doğrusal bir bağıntı vardır. Çocukların yaşları 4, 10 ve 12 boyları sırasıyla 70 cm, k cm ve 110 cm olduğuna göre, k kaçtır? A) 80 B) 90 C) 100 D) 110 E) 120
nmektedir.
ttir.
21
a ve b birer pozitif tam sayı olmak üzere,
11. (a + 7) sayısı bir tam sayının karesidir.
2. (b-a-3) sayısı bir tam sayının küpüdür.
bilgileri veriliyor.
Buna göre, a + b toplamının alabileceği en küçük değer
kaçtır?
A) 7
B) 9
23
C) 11 D) 13
1141
E) 15
Lise Matematik
Denklem Çözme
nmektedir. ttir. 21 a ve b birer pozitif tam sayı olmak üzere, 11. (a + 7) sayısı bir tam sayının karesidir. 2. (b-a-3) sayısı bir tam sayının küpüdür. bilgileri veriliyor. Buna göre, a + b toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? A) 7 B) 9 23 C) 11 D) 13 1141 E) 15
eri kaçtır?
D) 216
a ve b birer tam sayı olmak üzere,
#
a
= 2a-4b
işlemleri tanımlanıyor.
= 18
= 3a-2b
= 19
olduğuna göre, a + 2b değeri kaçtır?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
(a+2)x+
6x+(b-
denklemin
göre, a.b
A) 4
E) 4
a, b
9a
5a
old
A)
TOPRA
Lise Matematik
Denklem Çözme
eri kaçtır? D) 216 a ve b birer tam sayı olmak üzere, # a = 2a-4b işlemleri tanımlanıyor. = 18 = 3a-2b = 19 olduğuna göre, a + 2b değeri kaçtır? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 (a+2)x+ 6x+(b- denklemin göre, a.b A) 4 E) 4 a, b 9a 5a old A) TOPRA
40
14. %25'i kız olan bir topluluğa 20 kız daha katıldığında, topl
luktaki kız oranı %40 oluyor.
Buna göre, topluluktaki erkek sayısı kaçtır?
A) 50
B) 55
C) 60
D) 65
49+20-550
20 = 2,49
224
203 12
E) 70
2. B
Z
Lise Matematik
Denklem Çözme
40 14. %25'i kız olan bir topluluğa 20 kız daha katıldığında, topl luktaki kız oranı %40 oluyor. Buna göre, topluluktaki erkek sayısı kaçtır? A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 49+20-550 20 = 2,49 224 203 12 E) 70 2. B Z
ar içindeki sive
ğı aşağıdakile
3y - 2x
9=X4
9=k²
J
d=34²
3y-y
TEMEL MATEMATİK TESTİ
23.
J
18 litre
süt
A
10 litre
süt
-18
14:4
8 litre
süt
B
C
Eşit hacimli A, B, C kovalarında sırasıyla 18 litre, 10
litre ve 8 litre süt vardır. A daki sütün i Bye, daha
1
sonra da B de sütün - şi C ye dökülünce üç kaptaki
X
süt miktarı eşit oluyor.
Buna göre, x + y kaçtır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
12-10
E) 7
10X-41
10x9 +187-10x
11
10x
25.
Lise Matematik
Denklem Çözme
ar içindeki sive ğı aşağıdakile 3y - 2x 9=X4 9=k² J d=34² 3y-y TEMEL MATEMATİK TESTİ 23. J 18 litre süt A 10 litre süt -18 14:4 8 litre süt B C Eşit hacimli A, B, C kovalarında sırasıyla 18 litre, 10 litre ve 8 litre süt vardır. A daki sütün i Bye, daha 1 sonra da B de sütün - şi C ye dökülünce üç kaptaki X süt miktarı eşit oluyor. Buna göre, x + y kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 12-10 E) 7 10X-41 10x9 +187-10x 11 10x 25.
MAESTRO
26. Bir ecza deposunda 1 den 8'e kadar numaralandırılmış
aşağıdaki gibi 8 çekmeceli özel bir ilaç saklama dolabi bu-
lunmaktadır. Dolaptaki her çekmecenin iç sıcaklıkları birer
tam sayıya eşittir.
Çekmecelerin iç sıcaklıkları ile ilgili şunlar bilinmektedir.
. En alttaki ve en üstteki çekmece hariç kalan çekmece-
lerin her birinin iç sıcaklığı bir altındaki ve bir üstündeki
çekmecelerin iç sıcaklığının toplamı kadardır.
• Tüm çekmecelerin iç sıcaklıkları toplamı 4 °C dir.
2 numaralı çekmecenin iç sıcaklığı 1 °C olduğuna gö-
re, 6 numaralı çekmecenin iç sıcaklığı kaç °C dir?
D) 2 E) 1
A) 5
5
B) 4
C) 3
Lise Matematik
Denklem Çözme
MAESTRO 26. Bir ecza deposunda 1 den 8'e kadar numaralandırılmış aşağıdaki gibi 8 çekmeceli özel bir ilaç saklama dolabi bu- lunmaktadır. Dolaptaki her çekmecenin iç sıcaklıkları birer tam sayıya eşittir. Çekmecelerin iç sıcaklıkları ile ilgili şunlar bilinmektedir. . En alttaki ve en üstteki çekmece hariç kalan çekmece- lerin her birinin iç sıcaklığı bir altındaki ve bir üstündeki çekmecelerin iç sıcaklığının toplamı kadardır. • Tüm çekmecelerin iç sıcaklıkları toplamı 4 °C dir. 2 numaralı çekmecenin iç sıcaklığı 1 °C olduğuna gö- re, 6 numaralı çekmecenin iç sıcaklığı kaç °C dir? D) 2 E) 1 A) 5 5 B) 4 C) 3
Soru 20
Aşağıdaki tabloda ardışık sayılar 1'den başlayarak üçgenlere sırası
ile yerleştiriliyor.
10
26
A
1
3
7
4
8
5
9
11 13 15
1. satır
12 14 16
2. satır
3. satır
> 4. satır
Buna göre, 423 sayısı kaçıncı satırda yer alır?
A) 20
B) 21
C) 22
D) 23
E) 24
Lise Matematik
Denklem Çözme
Soru 20 Aşağıdaki tabloda ardışık sayılar 1'den başlayarak üçgenlere sırası ile yerleştiriliyor. 10 26 A 1 3 7 4 8 5 9 11 13 15 1. satır 12 14 16 2. satır 3. satır > 4. satır Buna göre, 423 sayısı kaçıncı satırda yer alır? A) 20 B) 21 C) 22 D) 23 E) 24
MATEMATİK
NO
1.
TEST
4
Bileşik Önermeler
2
8
3
6
5
Adnan, Salih, Ahmet ve Mehmet isimli dört arkadaş iki günlük bir kamp için gittikleri orman içinde yukarıda verilen numaralan-
dırılmış bungalov evlerden dördünü kiralamıştır. Kiraladıkları boş bungalovların numaraları 1, 3, 5 ve 7'dir.
p: Adnan ve Salih'in kiraladıkları bungalovlar karşı karşıyadır.
q: Mehmet'in kiraladığı bungalovun numarası, Ahmet'in kiraladığı bungalovun numarasından büyüktür.
r: Adnan'ın kiraladığı bungalovun numarası 7'dir.
Bu dört arkadaşın kiraladıkları bungalovlara dair yukarıdaki p. q ve r önermeleri veriliyor.
(p' v r')' q'
bileşik önermesi doğru olduğuna göre; Adnan, Salih, Ahmet ve Mehmet'in kiraladıkları bungalov numaraları sırasıyla
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) 7, 3, 1, 5
B) 3, 7, 5, 1
C) 1, 5, 3, 7
D) 7, 3, 5, 1
E) 3, 7, 1, 5
Lise Matematik
Denklem Çözme
MATEMATİK NO 1. TEST 4 Bileşik Önermeler 2 8 3 6 5 Adnan, Salih, Ahmet ve Mehmet isimli dört arkadaş iki günlük bir kamp için gittikleri orman içinde yukarıda verilen numaralan- dırılmış bungalov evlerden dördünü kiralamıştır. Kiraladıkları boş bungalovların numaraları 1, 3, 5 ve 7'dir. p: Adnan ve Salih'in kiraladıkları bungalovlar karşı karşıyadır. q: Mehmet'in kiraladığı bungalovun numarası, Ahmet'in kiraladığı bungalovun numarasından büyüktür. r: Adnan'ın kiraladığı bungalovun numarası 7'dir. Bu dört arkadaşın kiraladıkları bungalovlara dair yukarıdaki p. q ve r önermeleri veriliyor. (p' v r')' q' bileşik önermesi doğru olduğuna göre; Adnan, Salih, Ahmet ve Mehmet'in kiraladıkları bungalov numaraları sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) 7, 3, 1, 5 B) 3, 7, 5, 1 C) 1, 5, 3, 7 D) 7, 3, 5, 1 E) 3, 7, 1, 5
Bir bilgisayar oyunundaki kurbağa, oyun kumandası
üzerindeki yön tuşları kullanılarak yukarı, aşağı, sola
ve sağa hareket edebilmektedir. Oyun için kullanılan iki
kumandadan birincisinde bir yön tuşuna basıldığında
kurbağa bu yönde bir birim ilerlemekte iken ikincisinde
ise yön tuşları şu şekilde çalışmaktadır.
●
.
Yukarı yön tuşu kurbağayı 1 birim yukarı ve 1 birim
sola,
Aşağı yön tuşu kurbağayı 1 birim aşağı ve 1 birim
sağa,
Sol yön tuşu kurbağayı 2 birim sola,
Sağ yön tuşu kurbağayı 2 birim sağa
götürmektedir.
Bu durum A noktasında bulunan kurbağanın B.noktasına
gitmesi için birinci kumandada 3 defa aşağı yön tuşuna
ve 1 defa sol yon tuşuna basılmıştır.
Buna göre, kurbağayı A noktasından B noktasına
götürmek için ikinci kumandada hangi tuşlara basılır?
A) 2 sağ, 3 aşağı
C 3 sol, 3 aşağı
B) 3 sağ, 3 yukarı
D) 2 sol, 3 aşağı
E) 4 sol, 3 aşağı
TYT/ALTIN KARMA (1910)
21. Aleyna
siteleri s
işe başla
biri işi b
bitiriyor
Buna g
A) Ale
3J
Lise Matematik
Denklem Çözme
Bir bilgisayar oyunundaki kurbağa, oyun kumandası üzerindeki yön tuşları kullanılarak yukarı, aşağı, sola ve sağa hareket edebilmektedir. Oyun için kullanılan iki kumandadan birincisinde bir yön tuşuna basıldığında kurbağa bu yönde bir birim ilerlemekte iken ikincisinde ise yön tuşları şu şekilde çalışmaktadır. ● . Yukarı yön tuşu kurbağayı 1 birim yukarı ve 1 birim sola, Aşağı yön tuşu kurbağayı 1 birim aşağı ve 1 birim sağa, Sol yön tuşu kurbağayı 2 birim sola, Sağ yön tuşu kurbağayı 2 birim sağa götürmektedir. Bu durum A noktasında bulunan kurbağanın B.noktasına gitmesi için birinci kumandada 3 defa aşağı yön tuşuna ve 1 defa sol yon tuşuna basılmıştır. Buna göre, kurbağayı A noktasından B noktasına götürmek için ikinci kumandada hangi tuşlara basılır? A) 2 sağ, 3 aşağı C 3 sol, 3 aşağı B) 3 sağ, 3 yukarı D) 2 sol, 3 aşağı E) 4 sol, 3 aşağı TYT/ALTIN KARMA (1910) 21. Aleyna siteleri s işe başla biri işi b bitiriyor Buna g A) Ale 3J
ÖRNEK 3
+
a
b
C
d
a
7
b
C
d
X
a
b
C
d
a
28
b
12
D) 6
C
d
42
Yukarıdaki toplama ve çarpma işlemlerinin tablolarında a, b, c
ve d harfleri farklı birer pozitif tam sayıyı göstermektedir.
Buna göre, c değeri kaçtır?
A) 3
B) 4
C) 5
E) 7
Lise Matematik
Denklem Çözme
ÖRNEK 3 + a b C d a 7 b C d X a b C d a 28 b 12 D) 6 C d 42 Yukarıdaki toplama ve çarpma işlemlerinin tablolarında a, b, c ve d harfleri farklı birer pozitif tam sayıyı göstermektedir. Buna göre, c değeri kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 E) 7
1.
Deneyeek mi yaport)
Köklerinden biri 4-√√3 olan ikinci dereceden denk-
lem aşağıdakilerden hangisidir?
A) x² + 8x + 9 = 0
C) x² + 12x + 24 = 0
B) x² 8x + 11 = 0
D) x² - 6x + 11 = 0
E) x² - 8x + 13 = 0
Lise Matematik
Denklem Çözme
1. Deneyeek mi yaport) Köklerinden biri 4-√√3 olan ikinci dereceden denk- lem aşağıdakilerden hangisidir? A) x² + 8x + 9 = 0 C) x² + 12x + 24 = 0 B) x² 8x + 11 = 0 D) x² - 6x + 11 = 0 E) x² - 8x + 13 = 0