Doğal Sayılar Soruları

ayisinin xv
angisidin
3b+c=20
b.c 12 olduğuna göre,
(√2a+√3b-√c) (√2a-√3b+√c)
ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
C) 2a-8
A) 2a +8
D) a-12
²5²2
S.2 3.
B) 2a
E) a-8
√30+30+√30+
X
TIK KULÜ00
7.
8.
Lise Matematik
Doğal Sayılar
ayisinin xv angisidin 3b+c=20 b.c 12 olduğuna göre, (√2a+√3b-√c) (√2a-√3b+√c) ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? C) 2a-8 A) 2a +8 D) a-12 ²5²2 S.2 3. B) 2a E) a-8 √30+30+√30+ X TIK KULÜ00 7. 8.
Şekildeki gibi 21'den başlayıp önce 5 artan, sonra 3 aza-
lan ve bu şekilde devam eden bir sonlu sayı dizisinde,
sondan 26. sıradaki sayı 100 'dür.
25 30
21 26 23 28 25
800
5
Buna göre, bu dizide kaç terim vardır?
A) 99
B) 100-
C) 101
D) 102 E) 103
Lise Matematik
Doğal Sayılar
Şekildeki gibi 21'den başlayıp önce 5 artan, sonra 3 aza- lan ve bu şekilde devam eden bir sonlu sayı dizisinde, sondan 26. sıradaki sayı 100 'dür. 25 30 21 26 23 28 25 800 5 Buna göre, bu dizide kaç terim vardır? A) 99 B) 100- C) 101 D) 102 E) 103
01-1-2
en
2
ATEMATIK KULÜBÜ
2/4
12k
16. x ve y reel sayı, ze Z olmak üzere,
18
-5<x<8
25
434
--8<y<7
x²+3y+52-59
ak
38
Is
-MG)
+
Pous
29113
#16
29 olduğuna göre, z'nin alabileceği en büyük değer
24 ile en küçük değerin toplamı kaçtır?
C) 15
A) 11 B) 12
0-21
D) 17 E) 20
6
11-
Lise Matematik
Doğal Sayılar
01-1-2 en 2 ATEMATIK KULÜBÜ 2/4 12k 16. x ve y reel sayı, ze Z olmak üzere, 18 -5<x<8 25 434 --8<y<7 x²+3y+52-59 ak 38 Is -MG) + Pous 29113 #16 29 olduğuna göre, z'nin alabileceği en büyük değer 24 ile en küçük değerin toplamı kaçtır? C) 15 A) 11 B) 12 0-21 D) 17 E) 20 6 11-
2√₁3². √₁3² = 2.13-29)
22. Analitik düzlemde A(2a-4, b - 2) noktası
II. bölgede olduğuna göre, (a - b) nin en
büyük tam sayı değeri kaçtır?
A) -2
B)-1
G)0 D)1 E) 2
b-270
572
-64-2
al 2
9-420
23.
A) 24
50
2a-420
2924
922
|OA| = |OB|
PED
1. D
16. B
0
2. C
17. C
P(6, 8)
Yukarıdaki dik koordinat sisteminde veri-
len AOB üçgensel bölgesinin alanı kaç br²
dir?
A) 94
B) 96
P(6,8)
3. C
18. B
B
C) 98
4. B
19. D
D) 99
5. A
20. A
final yayınları
6. E
21. C
E) 100
7. D
22. B
C) m₁ <m₂.
25.
2x+2y
8. C
23. C
d: 2x
Alan(
Alan
ABC
doğ
Bur
A)
9. D
24. B
Lise Matematik
Doğal Sayılar
2√₁3². √₁3² = 2.13-29) 22. Analitik düzlemde A(2a-4, b - 2) noktası II. bölgede olduğuna göre, (a - b) nin en büyük tam sayı değeri kaçtır? A) -2 B)-1 G)0 D)1 E) 2 b-270 572 -64-2 al 2 9-420 23. A) 24 50 2a-420 2924 922 |OA| = |OB| PED 1. D 16. B 0 2. C 17. C P(6, 8) Yukarıdaki dik koordinat sisteminde veri- len AOB üçgensel bölgesinin alanı kaç br² dir? A) 94 B) 96 P(6,8) 3. C 18. B B C) 98 4. B 19. D D) 99 5. A 20. A final yayınları 6. E 21. C E) 100 7. D 22. B C) m₁ <m₂. 25. 2x+2y 8. C 23. C d: 2x Alan( Alan ABC doğ Bur A) 9. D 24. B
2. Aşağıdaki şekilde yarıçapları 3r, 4r ve 6r olan dişli çarklar
gösterilmiştir. Bu çarklardan biri döndürüldüğünde diğer
ikisi de dönmektedir.
B)
600-360
240
ØT
4r
Yarıçapı 6r olan çark saat yönünde 300 döndürüldü-
ğünde, şekilde verilen yarıçap çizgilerinin görünümü
aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
000
6r
000
000
br 300
Lr Libe
br 300
3 600
Lise Matematik
Doğal Sayılar
2. Aşağıdaki şekilde yarıçapları 3r, 4r ve 6r olan dişli çarklar gösterilmiştir. Bu çarklardan biri döndürüldüğünde diğer ikisi de dönmektedir. B) 600-360 240 ØT 4r Yarıçapı 6r olan çark saat yönünde 300 döndürüldü- ğünde, şekilde verilen yarıçap çizgilerinin görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? 000 6r 000 000 br 300 Lr Libe br 300 3 600
uo
19
60
a ola-
1
1
1
1
1
4
1
1
1
4
1
1
4
1
I
1
1
1
polimal
I
1
1
1
}
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
I
I
1
31. a, b ve c negatif tam sayılar olmak üzere,
(a − 3b)² + (2b-5c)² = 0
olduğuna göre,
1. b<c
II. a<b+C
III. a.c<b.c
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve II
E) II ve III
C) Yalnız III
Lise Matematik
Doğal Sayılar
uo 19 60 a ola- 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 4 1 I 1 1 1 polimal I 1 1 1 } 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I I 1 31. a, b ve c negatif tam sayılar olmak üzere, (a − 3b)² + (2b-5c)² = 0 olduğuna göre, 1. b<c II. a<b+C III. a.c<b.c ifadelerinden hangileri doğrudur? B) Yalnız II A) Yalnız I D) I ve II E) II ve III C) Yalnız III
y
A) 24
Z
Yukarıdaki şemada birbirine bağlı her şeklindeki parça-
nın iki ucunda bulunan karelere birbirinden farklı sayılar yazıla-
caktır.
t
Bu kutulara yazmak için sadece 3, 6, ve 9 rakamları kullanıl-
dığına göre, x + y + z + t + m toplamının alabileceği en bü-
yük değer kaçtır?
B) 27
C) 33
D) 39
E) 45
1
2
Lise Matematik
Doğal Sayılar
y A) 24 Z Yukarıdaki şemada birbirine bağlı her şeklindeki parça- nın iki ucunda bulunan karelere birbirinden farklı sayılar yazıla- caktır. t Bu kutulara yazmak için sadece 3, 6, ve 9 rakamları kullanıl- dığına göre, x + y + z + t + m toplamının alabileceği en bü- yük değer kaçtır? B) 27 C) 33 D) 39 E) 45 1 2
polimal
1
I
1
54 x ve y birer tam sayı olmak üzere,
-64-7G₁
Gift
0,25
olduğuna göre,
Xx çift sayıdır.
II. x + y tek sayıdır.
III. x.y çift sayıdır.
ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) Ivett
Crift
8 +
&
D) Ive iii
E) II ve III
Lise Matematik
Doğal Sayılar
polimal 1 I 1 54 x ve y birer tam sayı olmak üzere, -64-7G₁ Gift 0,25 olduğuna göre, Xx çift sayıdır. II. x + y tek sayıdır. III. x.y çift sayıdır. ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız II C) Ivett Crift 8 + & D) Ive iii E) II ve III
16.
se;
+
güney
doğu
A noktasından hareket eden iki sürat teknesinden biri güne-
ye diğeri doğuya doğru sabit hızla hareket etmektedir.
Sürat gemilerinin hızları sırasıyla dakikada 12 metre ve 16
metredir.
Buna göre, teknelerin 2 dakika sonra aralarındaki uzak-
lık kaç metre olur?
A) 20
B) 24
C) 32
D) 36
E) 40
Lise Matematik
Doğal Sayılar
16. se; + güney doğu A noktasından hareket eden iki sürat teknesinden biri güne- ye diğeri doğuya doğru sabit hızla hareket etmektedir. Sürat gemilerinin hızları sırasıyla dakikada 12 metre ve 16 metredir. Buna göre, teknelerin 2 dakika sonra aralarındaki uzak- lık kaç metre olur? A) 20 B) 24 C) 32 D) 36 E) 40
AR
kam-
sayı-
kli
yayın
cilik Sınavların KOD'u bizde saklı...
KKODE
Matematik - Geometri - Mantık
1. 5 ile 83 arasında kaç tane çift sayı vardır?
Got
A) 37
B) 38
C) 39
D) 40 E) 41
tam sayılar ve a<b<c
5. Ardışık 9
göre, en
A) 4
6. Ar
Lise Matematik
Doğal Sayılar
AR kam- sayı- kli yayın cilik Sınavların KOD'u bizde saklı... KKODE Matematik - Geometri - Mantık 1. 5 ile 83 arasında kaç tane çift sayı vardır? Got A) 37 B) 38 C) 39 D) 40 E) 41 tam sayılar ve a<b<c 5. Ardışık 9 göre, en A) 4 6. Ar
1'den 90'a kadar olan tam sayılar, 90 tane topun üzerine ya-
zılarak bir torbanın içine atılıyor. Bu torbadan sırayla toplar
çekiliyor.
Kaçıncı çekilişte topun üzerindeki sayı kesinlikle 5'in ka-
tıdır?
A) 17
B) 18
C) 19
D) 72
E) 73
Lise Matematik
Doğal Sayılar
1'den 90'a kadar olan tam sayılar, 90 tane topun üzerine ya- zılarak bir torbanın içine atılıyor. Bu torbadan sırayla toplar çekiliyor. Kaçıncı çekilişte topun üzerindeki sayı kesinlikle 5'in ka- tıdır? A) 17 B) 18 C) 19 D) 72 E) 73
4.
a, b ve c tam sayıları için
a>b>c>0
c = a-b
a ve b nin en büyük ortak böleni 6 olduğuna göre,
aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çift sayıdır?
Re
A)
a + b
6
D)
a-c
6
B)
b
6
C
>
E)
LENG
C)
Hanne
6
a + b + c
6
+ C
Lise Matematik
Doğal Sayılar
4. a, b ve c tam sayıları için a>b>c>0 c = a-b a ve b nin en büyük ortak böleni 6 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çift sayıdır? Re A) a + b 6 D) a-c 6 B) b 6 C > E) LENG C) Hanne 6 a + b + c 6 + C
9. a ve b sıfırdan farklı gerçek sayılar olmak üzere,
aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) a < b ise, > 1 dir.
b
a
Ba<b ise, a²<b² dir.
dir.
a<b ise,
a
-2 3
D) ab 0 ise, a < 0 dir.
E) a < b <0 ise, 1¹1 > 1 dir.
b
Lise Matematik
Doğal Sayılar
9. a ve b sıfırdan farklı gerçek sayılar olmak üzere, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) a < b ise, > 1 dir. b a Ba<b ise, a²<b² dir. dir. a<b ise, a -2 3 D) ab 0 ise, a < 0 dir. E) a < b <0 ise, 1¹1 > 1 dir. b
ve III
den
1
5n+7+2=3n+19
50 +5=30+19
21 = 44
20 = 10
n = s
free
15. (9n8) ve (5n+ 2) sayıları ardışık
tek sayılar olduğuna göre, n nin ala-
bileceği değerlerin toplamı kaçtır?
A) 2
B) 3
D) 8
10. D 11. A 12. E
2atiot 3
9=10
591-10=51²+2
50=12
1-3
gn=6=5n+2
4n=8
C) 5
E) 11
3
2
no
18.
C
13. D 14. C 15. B 16. C 17. E
Lise Matematik
Doğal Sayılar
ve III den 1 5n+7+2=3n+19 50 +5=30+19 21 = 44 20 = 10 n = s free 15. (9n8) ve (5n+ 2) sayıları ardışık tek sayılar olduğuna göre, n nin ala- bileceği değerlerin toplamı kaçtır? A) 2 B) 3 D) 8 10. D 11. A 12. E 2atiot 3 9=10 591-10=51²+2 50=12 1-3 gn=6=5n+2 4n=8 C) 5 E) 11 3 2 no 18. C 13. D 14. C 15. B 16. C 17. E
11. Haftalık sabit miktarda harçlık alan Emir, her ha
-'sini M kumbarasına, -'ini N kumb
1
5
harçlığının
12
X
rasına atmaktadır.
Emir'in 10 hafta sonunda her iki kumbarada bi
ken paralarının toplamı bir haftalık harçlığına es
olduğuna göre, x kaçtır?
A) 300
B) 240
C) 200
D) 160 E) 12
2
li su ile
Lise Matematik
Doğal Sayılar
11. Haftalık sabit miktarda harçlık alan Emir, her ha -'sini M kumbarasına, -'ini N kumb 1 5 harçlığının 12 X rasına atmaktadır. Emir'in 10 hafta sonunda her iki kumbarada bi ken paralarının toplamı bir haftalık harçlığına es olduğuna göre, x kaçtır? A) 300 B) 240 C) 200 D) 160 E) 12 2 li su ile
8. Yarıçapının uzunluğu r olan dairenin alanı лr² dir.
Aşağıda farklı renklerde üç adet fincan üst dairesel bölgeleri birbirine temas edecek şekilde yan yana dizilmiş-
tir. Eş bölmelere ayrılmış desimetre ölçekli cetvel fincanların üstüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
0 dm
A
?
C) 2,1
B
Kırmızı fincanın üst dairesel bölgesinin alanı 0,27 dm² olduğuna göre A ve B noktaları arasındaki uzak-
lık (?) kaç desimetredir? ( yerine 3 alınız.)
A) 3,6
B) 2,7
D) 1,6
x dm
Lise Matematik
Doğal Sayılar
8. Yarıçapının uzunluğu r olan dairenin alanı лr² dir. Aşağıda farklı renklerde üç adet fincan üst dairesel bölgeleri birbirine temas edecek şekilde yan yana dizilmiş- tir. Eş bölmelere ayrılmış desimetre ölçekli cetvel fincanların üstüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir. 0 dm A ? C) 2,1 B Kırmızı fincanın üst dairesel bölgesinin alanı 0,27 dm² olduğuna göre A ve B noktaları arasındaki uzak- lık (?) kaç desimetredir? ( yerine 3 alınız.) A) 3,6 B) 2,7 D) 1,6 x dm