İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri Soruları

eis
Yayınlan
****
5.
eşitsizlik sisteminin çözüm
hangisidir?
A) (-∞, -4]
D) (-∞, 2]
B) [-4, 2]
f(x)<f(x+m²-4)
g(x)<g(x-16+m²)
6. f ve g gerçek sayılarda tanımlı f artan ve g azalan fonksi-
yonlardır.
B) 2
E) [4, ∞)
C) [-4,2)
eşitlikleri her x gerçek sayısı için sağlandığına göre,
m'nin alabileceği birbirinden farklı kaç tam sayı de-
ğeri vardır?
A) 1
C) 4
D) 6
E) 8
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
eis Yayınlan **** 5. eşitsizlik sisteminin çözüm hangisidir? A) (-∞, -4] D) (-∞, 2] B) [-4, 2] f(x)<f(x+m²-4) g(x)<g(x-16+m²) 6. f ve g gerçek sayılarda tanımlı f artan ve g azalan fonksi- yonlardır. B) 2 E) [4, ∞) C) [-4,2) eşitlikleri her x gerçek sayısı için sağlandığına göre, m'nin alabileceği birbirinden farklı kaç tam sayı de- ğeri vardır? A) 1 C) 4 D) 6 E) 8
m fl-
m. fl-1) +n. flt)) = 1
m. fl-i) +n· fl-1)=-2
12. Birbirinden farklı a, b ve c gerçel sayıları için,
a²<a
1a = +₂2
lbl + c <0
b-a=lal
X=
Jo
eşitsizlikleri veriliyor.
Buna göre,
bx-a
ax-c
= 1/
≤0
4 -2mtu-
B)
+4
C =
16=29
eşitsizliğinin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) (-∞0,-€)
8b4ux=-16
192-46-46=11
45=-12
efel ungaw 2
pl-
C=-
(a=+
b=t
6=-3/
C)
ca
a' b
9-3
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
m fl- m. fl-1) +n. flt)) = 1 m. fl-i) +n· fl-1)=-2 12. Birbirinden farklı a, b ve c gerçel sayıları için, a²<a 1a = +₂2 lbl + c <0 b-a=lal X= Jo eşitsizlikleri veriliyor. Buna göre, bx-a ax-c = 1/ ≤0 4 -2mtu- B) +4 C = 16=29 eşitsizliğinin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? A) (-∞0,-€) 8b4ux=-16 192-46-46=11 45=-12 efel ungaw 2 pl- C=- (a=+ b=t 6=-3/ C) ca a' b 9-3
5.
Her kutuda 8 tane parke olmak üzere parkelerin bir kutusu 35-
TL'dir.
Parkelerin bir kutusu 5 TL'ye döşenmektedir.
Buna göre, salonun parke döşemesi için kaç lira ödenmesi
gerekir?
A) 1350
B) 1500
42.5 45.35
jsº
A) 9/7/
C) 1600 D) 1750
a ve b pozitif gerçel sayıları
a² - 2ab-3b² = 0
eşitliğini sağlamaktadır.
Buna göre,
2a + b
2a-b
B)
2
225
131395 +225-180
9
5/c
EX4800
US.S
225
ifadesinin değeri kaçtır?
D) 2
E) 3
a-b=b-c=4
olduğuna göre, a² + c²-2b² ifadesinin değeri kaç”
A) 4
C) 16
B) 8
E
D) 32
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
5. Her kutuda 8 tane parke olmak üzere parkelerin bir kutusu 35- TL'dir. Parkelerin bir kutusu 5 TL'ye döşenmektedir. Buna göre, salonun parke döşemesi için kaç lira ödenmesi gerekir? A) 1350 B) 1500 42.5 45.35 jsº A) 9/7/ C) 1600 D) 1750 a ve b pozitif gerçel sayıları a² - 2ab-3b² = 0 eşitliğini sağlamaktadır. Buna göre, 2a + b 2a-b B) 2 225 131395 +225-180 9 5/c EX4800 US.S 225 ifadesinin değeri kaçtır? D) 2 E) 3 a-b=b-c=4 olduğuna göre, a² + c²-2b² ifadesinin değeri kaç” A) 4 C) 16 B) 8 E D) 32
İçlerinde 17, 25, 32, 41 ve 58 tane bilye bulunan beş tane
torbadan dördü kırmızı, biri de mavi renkli bilyeler ile dolu-
dur. Fatih, kırmızı renkli bilyelerden bir kısmını alıyor. Cemil
de Fatih'in aldığı bilyenin 4 katı kadar kırmızı renkli bilye
aldıktan sonra kırmızı renkli bilyelerin tamamı bitiyor.
Buna göre, mavi renkli bilyelerin sayısı kaçtır?
A) 17
B) 25
C) 32
D) 41
E) 58
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
İçlerinde 17, 25, 32, 41 ve 58 tane bilye bulunan beş tane torbadan dördü kırmızı, biri de mavi renkli bilyeler ile dolu- dur. Fatih, kırmızı renkli bilyelerden bir kısmını alıyor. Cemil de Fatih'in aldığı bilyenin 4 katı kadar kırmızı renkli bilye aldıktan sonra kırmızı renkli bilyelerin tamamı bitiyor. Buna göre, mavi renkli bilyelerin sayısı kaçtır? A) 17 B) 25 C) 32 D) 41 E) 58
6.
eşitliğini sağlamaktadır.
Buna göre,
2a+b
2a-b
A) 9
B)
ifadesinin değeri kaçtır?
D) 2
a-b-b-c=4
olduğuna göre, a² + c² - 2b² ifadesinin değeri kaçtır?
A) 4
B) 8
C) 16
D) 32
E) 64
a ve b birer gerçel sayı olmak üzere,
a²+b=b²+ a ve a·b <0
E) 3
olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır?
A) -2
B)-1
D) 1
9² 6²
50%
to
E) 2
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
6. eşitliğini sağlamaktadır. Buna göre, 2a+b 2a-b A) 9 B) ifadesinin değeri kaçtır? D) 2 a-b-b-c=4 olduğuna göre, a² + c² - 2b² ifadesinin değeri kaçtır? A) 4 B) 8 C) 16 D) 32 E) 64 a ve b birer gerçel sayı olmak üzere, a²+b=b²+ a ve a·b <0 E) 3 olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? A) -2 B)-1 D) 1 9² 6² 50% to E) 2
1. öğrenci
2. öğrenci
3. öğrenci
Matematik
✓
Türkçe Geometri
✓ ✓
Yukarıdaki tabloda bir kitapçıda hangi derse ait soru
bankalarından kaçar tane satıldığı belirtilmiştir.
Kitapçıya gelen her öğrenci beş adet soru
bankası satın aldığına göre, öğrenciler kaç
farklı kombinle kitap satın almışlardır?
A) 12
B) 15 C) 18 D) 21
E) 25
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
1. öğrenci 2. öğrenci 3. öğrenci Matematik ✓ Türkçe Geometri ✓ ✓ Yukarıdaki tabloda bir kitapçıda hangi derse ait soru bankalarından kaçar tane satıldığı belirtilmiştir. Kitapçıya gelen her öğrenci beş adet soru bankası satın aldığına göre, öğrenciler kaç farklı kombinle kitap satın almışlardır? A) 12 B) 15 C) 18 D) 21 E) 25
13. a, b, c ve d gerçel
x² + ax + b≤0
x² + cx + d20
eşitsizlik sisteminin işaret incelemesi için aşağıdak
gibi bir tablo elde ediliyor.
Ortak
Çözüm
Kümesi
x/-00
-6
-2
4
3 5
t
Eşitsizlik sisteminde; eşitsizlikleri sağlayan aralıkların
yeşil renkle boyandığı bu tabloya göre çözüm kümesi
[3, 5] olarak bulunuyor.
Buna göre, a - b + c d ifadesinin değeri kaçtır?
A) -47 B) −35
C) 27
D) 40
E) 51
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
13. a, b, c ve d gerçel x² + ax + b≤0 x² + cx + d20 eşitsizlik sisteminin işaret incelemesi için aşağıdak gibi bir tablo elde ediliyor. Ortak Çözüm Kümesi x/-00 -6 -2 4 3 5 t Eşitsizlik sisteminde; eşitsizlikleri sağlayan aralıkların yeşil renkle boyandığı bu tabloya göre çözüm kümesi [3, 5] olarak bulunuyor. Buna göre, a - b + c d ifadesinin değeri kaçtır? A) -47 B) −35 C) 27 D) 40 E) 51
27.
-1
-2
4
3
2
y = f(x + 3)
(CO)
hangisine eşittir?
C) 19
D) 21
4
X
Yukarıda f(x + 3) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
g(x-3) = 3x - f(x - 1)
olarak g(x-3) fonksiyonu veriliyor.
Buna göre
g(3) - g(-2)
aşağıdakilerden
A) 15 B) 17
37
E) 23
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
27. -1 -2 4 3 2 y = f(x + 3) (CO) hangisine eşittir? C) 19 D) 21 4 X Yukarıda f(x + 3) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. g(x-3) = 3x - f(x - 1) olarak g(x-3) fonksiyonu veriliyor. Buna göre g(3) - g(-2) aşağıdakilerden A) 15 B) 17 37 E) 23
2.
Eksenleri A(0, 8) ve B(−6, 0) noktalarında kesen doğrunun eğimi kaçtır?
3. mx-(m + 2) y + 6 = 0 doğrusu A(2, -1) noktasından geçtiğine göre, m kaçtır?
#g
4. Arccos cos ifadesinin değeri kaçtır?
T
2
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
2. Eksenleri A(0, 8) ve B(−6, 0) noktalarında kesen doğrunun eğimi kaçtır? 3. mx-(m + 2) y + 6 = 0 doğrusu A(2, -1) noktasından geçtiğine göre, m kaçtır? #g 4. Arccos cos ifadesinin değeri kaçtır? T 2
si için doğru olduğuna
erler kümesi aşağıdaki-
E) (4)
C) (2,7)
14.
x²+2x+a-1
X
>0
eşitsizliği her x > 0 için sağlandığına göre, a'nın
alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) (-∞, 2)
D) (0, ∞)
B) (0,4)
E) (2, ∞)
C) (-1,2)
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
si için doğru olduğuna erler kümesi aşağıdaki- E) (4) C) (2,7) 14. x²+2x+a-1 X >0 eşitsizliği her x > 0 için sağlandığına göre, a'nın alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangi- sidir? A) (-∞, 2) D) (0, ∞) B) (0,4) E) (2, ∞) C) (-1,2)
final dergisi
3x+5¹¹) ?
51³-5¹1 = X
4
6
6.5", 3+5" 5" (251)
X
511 (19)
12. a ve b gerçel sayılar olmak üzere,
2<a<6
-2<b<9
-4 <26 <18
X
olduğuna göre, 3a + 2b ifadesinin alacağı
kaç farklı tam sayı değeri vardır?
A) 32 B) 33
C) 34
D) 35
v3ysyl
24+4
36.5
√5 + √180-√5
2,36
6 <3a < 18
-√√5 + √20-√5
4.5
13 x reel sayı olmak üzere
3---10
10-1+1
1
2<x<36
E) 36
36 3
180
36-2+1
35
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
final dergisi 3x+5¹¹) ? 51³-5¹1 = X 4 6 6.5", 3+5" 5" (251) X 511 (19) 12. a ve b gerçel sayılar olmak üzere, 2<a<6 -2<b<9 -4 <26 <18 X olduğuna göre, 3a + 2b ifadesinin alacağı kaç farklı tam sayı değeri vardır? A) 32 B) 33 C) 34 D) 35 v3ysyl 24+4 36.5 √5 + √180-√5 2,36 6 <3a < 18 -√√5 + √20-√5 4.5 13 x reel sayı olmak üzere 3---10 10-1+1 1 2<x<36 E) 36 36 3 180 36-2+1 35
18
Tekrar Testi
week 37
a.c
3
3. Aşağıdaki tabloda a, b, c ve d tam sayılarıyla ya-
pılan çarpma işlemlerinden bazılarının sonuçları
verilmiştir.
xal b
a 15
b
104
C-15
d-18
C
-15
(4(6-))S
B)-20
d
27
Sod
en by528 by
b²-47
Buna göre boyalı hücrelerdeki sayıların top-
lamı kaçtır?
A) -25
oyingige2 hablibles
D) 5
C) -15
0--33₁
-1.8
yapacables
Bounde dondurd
E) 10
a=5
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
18 Tekrar Testi week 37 a.c 3 3. Aşağıdaki tabloda a, b, c ve d tam sayılarıyla ya- pılan çarpma işlemlerinden bazılarının sonuçları verilmiştir. xal b a 15 b 104 C-15 d-18 C -15 (4(6-))S B)-20 d 27 Sod en by528 by b²-47 Buna göre boyalı hücrelerdeki sayıların top- lamı kaçtır? A) -25 oyingige2 hablibles D) 5 C) -15 0--33₁ -1.8 yapacables Bounde dondurd E) 10 a=5
a) Yalnız I b) Yalniz
14)Aşağıdaki yargılardan hangisi / hangileri doğrudur?
I)Varyant adedi azaldıkça medyan hatalı sonuçlar verir
II)Mod aslında tepe noktasıdır
III)Bir bölgede hâkim işletme büyüklüğü dendiğinde medyan değerini anlarız
a)Hepsi b) Yalnız II c) Yalnız III d)I ve II
II ve III
ortalamasını hesaplayınız
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
a) Yalnız I b) Yalniz 14)Aşağıdaki yargılardan hangisi / hangileri doğrudur? I)Varyant adedi azaldıkça medyan hatalı sonuçlar verir II)Mod aslında tepe noktasıdır III)Bir bölgede hâkim işletme büyüklüğü dendiğinde medyan değerini anlarız a)Hepsi b) Yalnız II c) Yalnız III d)I ve II II ve III ortalamasını hesaplayınız
5.
Bir inşaat için 32 bin tuğla gerekmektedir. Kamyon bir
seferde en fazla 7 bin tuğla, traktör ise bir seferde en
fazla 2500 tuğla taşıyabilmektedir. Kamyon bir sefer
için 250 TL, traktör ise bir sefer için 120 TL
almaktadır. Bu tuğlaların taşınması için en az kaç
TL ödenmelidir?
A) 1120 1240 C) 1250 D) 1360 E) 1370
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
5. Bir inşaat için 32 bin tuğla gerekmektedir. Kamyon bir seferde en fazla 7 bin tuğla, traktör ise bir seferde en fazla 2500 tuğla taşıyabilmektedir. Kamyon bir sefer için 250 TL, traktör ise bir sefer için 120 TL almaktadır. Bu tuğlaların taşınması için en az kaç TL ödenmelidir? A) 1120 1240 C) 1250 D) 1360 E) 1370
3.
P(a - 2, b) noktası koordinat düzleminde birim çember üze-
rinde bir noktadır.
a ile b arasında b = 3 - 2a bağıntısı olduğuna göre,
P noktasının ordinatı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) - 4/1
D) 23/10
50=160+1=
9-ba-ba
6/5
B) - 3/1
C) O
E
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
3. P(a - 2, b) noktası koordinat düzleminde birim çember üze- rinde bir noktadır. a ile b arasında b = 3 - 2a bağıntısı olduğuna göre, P noktasının ordinatı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) - 4/1 D) 23/10 50=160+1= 9-ba-ba 6/5 B) - 3/1 C) O E
T
28. o<t< aralığında, t bir gerçel sayı olmak üzere,
2
X = In(sint)
y = In(cost)
eşitlikleri veriliyor.
Buna göre,
1. sin2t = 2ex+y
II. tant = ex-y
III. e2x + e2y = 1
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
T 28. o<t< aralığında, t bir gerçel sayı olmak üzere, 2 X = In(sint) y = In(cost) eşitlikleri veriliyor. Buna göre, 1. sin2t = 2ex+y II. tant = ex-y III. e2x + e2y = 1 ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III