Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri Soruları

final yayınları
22.
X = 2
x-2)(x² - 4x+3)
x(x + 3)
0 x = -3
eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının top-
lamı kaçtır?
A) 2
B) 3
301
3 x = 3
x = 1
≤0
+0
C) 5 D) 7 E) 8
2 3
(-3,0) U [1, 3]
-2, -1 1, 2, 3
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
final yayınları 22. X = 2 x-2)(x² - 4x+3) x(x + 3) 0 x = -3 eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının top- lamı kaçtır? A) 2 B) 3 301 3 x = 3 x = 1 ≤0 +0 C) 5 D) 7 E) 8 2 3 (-3,0) U [1, 3] -2, -1 1, 2, 3
whiten
11. Kaan'ın bilye sayısı, Tarık'ın bilye sayısının
2
ve Tarık'ın bilye sayısı Buğra'nın bilye sayısının
katıdır.
7
A) 6
5
3
robe
B)
STEEN
TEST
17
1
Kaan, bilyelerinin 5 ini Buğra'ya, sini Tarık'a
veriyor.
Bles-35
Bu durumda Tarık ve Buğra'nın bilyelerinin
oranı kaçtır?
5
C)-
1
7
Hon
1031
Sibuli S
7
15
D) TT
VS
katı
E)
53
15
13
21x
FX
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
whiten 11. Kaan'ın bilye sayısı, Tarık'ın bilye sayısının 2 ve Tarık'ın bilye sayısı Buğra'nın bilye sayısının katıdır. 7 A) 6 5 3 robe B) STEEN TEST 17 1 Kaan, bilyelerinin 5 ini Buğra'ya, sini Tarık'a veriyor. Bles-35 Bu durumda Tarık ve Buğra'nın bilyelerinin oranı kaçtır? 5 C)- 1 7 Hon 1031 Sibuli S 7 15 D) TT VS katı E) 53 15 13 21x FX
Pozitif bir gerçel sayı ile bu sayının çarpma işlemi-
ne göre tersinin farkı 2√15'tir.
Buna göre, bu sayı ile çarpma işlemine göre ter-
sinin toplamı kaçtır?
sorusunu yazmıştır.
Soruyu doğru çözen Eren'in vermiş olduğu cevap aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) 9
B) 8
3. x=k-1
y=k²-25
C) 7
(K-1)²-4
2022-2023 Öğretim Yılı
D) 6
olmak üzere y = f(x) fonksiyonu verilmiştir.
Buna göre,
(x²-4). f(x) <0
E) 5
20
k4= £²05
2²-12-25
eşitsizliğini sağlayan negatif tam sayıların toplamı kaçtır?
A) -10
B)-11 C) -14 D) -18
E)-20
5.
18
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
Pozitif bir gerçel sayı ile bu sayının çarpma işlemi- ne göre tersinin farkı 2√15'tir. Buna göre, bu sayı ile çarpma işlemine göre ter- sinin toplamı kaçtır? sorusunu yazmıştır. Soruyu doğru çözen Eren'in vermiş olduğu cevap aşağıda- kilerden hangisidir? A) 9 B) 8 3. x=k-1 y=k²-25 C) 7 (K-1)²-4 2022-2023 Öğretim Yılı D) 6 olmak üzere y = f(x) fonksiyonu verilmiştir. Buna göre, (x²-4). f(x) <0 E) 5 20 k4= £²05 2²-12-25 eşitsizliğini sağlayan negatif tam sayıların toplamı kaçtır? A) -10 B)-11 C) -14 D) -18 E)-20 5. 18
mangisi-
A
C) [1, 6]
-3}
12. A
G.K.K
24.kk
Ox(+2)²³ (5-x)²75 T.K.K
(x+4)*(
*(x-1)(-x-6)
TEST-3
B) 4
-6 -40
A) 3
≤0
eşitsizliğini sağlayan x tam sayıların toplamı kaçtır?
C) 5
D) 6
E) 7
2
1
+
XX
2+3+4+5=
+
++
770 + 8 + 1 + $
1.
D
erden hangisi-
-M0
IX/+1
|x|-x
eşitsizliğinin
sidir?
A) (-0, 0]
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
mangisi- A C) [1, 6] -3} 12. A G.K.K 24.kk Ox(+2)²³ (5-x)²75 T.K.K (x+4)*( *(x-1)(-x-6) TEST-3 B) 4 -6 -40 A) 3 ≤0 eşitsizliğini sağlayan x tam sayıların toplamı kaçtır? C) 5 D) 6 E) 7 2 1 + XX 2+3+4+5= + ++ 770 + 8 + 1 + $ 1. D erden hangisi- -M0 IX/+1 |x|-x eşitsizliğinin sidir? A) (-0, 0]
Soru: 55
x² + 3x + 3 = 0
denklemin kökleri.x, ve x, dir.
Buna göre, kökleri 2x, -2 ve 2x, -2 olan ikinci derece-
den denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) x² - 7x + 5 = 0
B) x² -5x + 7 =0
C) 2x² + 3x - 5=0
D) x² + 3x-7=0
E) x² + 10x + 28 = 0
*₁* *₁==3
X₁1X₁₂ = 3
2 (x₁+x₂)-4
-6-4--10
4x1x2+2x+1²42 +4
12-6 +4 =10
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
Soru: 55 x² + 3x + 3 = 0 denklemin kökleri.x, ve x, dir. Buna göre, kökleri 2x, -2 ve 2x, -2 olan ikinci derece- den denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) x² - 7x + 5 = 0 B) x² -5x + 7 =0 C) 2x² + 3x - 5=0 D) x² + 3x-7=0 E) x² + 10x + 28 = 0 *₁* *₁==3 X₁1X₁₂ = 3 2 (x₁+x₂)-4 -6-4--10 4x1x2+2x+1²42 +4 12-6 +4 =10
Başat Yayınları
11. (x + 1). kx-11 > x + 1 eşitsizliğinin çözüm kümesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) (-∞, -1) (0, 2)
C)(-1,2)
E) (-∞, -1)
B) (1, 0) (2, + ∞0)
D) IR
(2, +∞0)
C
1))(x-1) > x+l
(x + 1)(1-X) > X+)
2.
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
Başat Yayınları 11. (x + 1). kx-11 > x + 1 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) (-∞, -1) (0, 2) C)(-1,2) E) (-∞, -1) B) (1, 0) (2, + ∞0) D) IR (2, +∞0) C 1))(x-1) > x+l (x + 1)(1-X) > X+) 2.
İki veya daha fazla eşitsl21KLE
sistemi denir ve sistemi oluşturan bütün eşitsizliklerin çö-
züm kümelerinin kesişimi, eşitsizlik sisteminin çözüm kü-
mesidir.
Buna göre,
S
A)-1
3
x² - 2x - 15 ≤ 0
x² - 4x + 4 >0
X+6
X-S
X
X=2
x=2 x=-6
eşitsizlik sistemini sağlayan tam sayı değerleri toplamı kaç-
tır?
(5]
-2-1-10
B) 3224
-6
C) 5
-)
2
D) 7
b
Basamak Yayınl
E) 12
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
İki veya daha fazla eşitsl21KLE sistemi denir ve sistemi oluşturan bütün eşitsizliklerin çö- züm kümelerinin kesişimi, eşitsizlik sisteminin çözüm kü- mesidir. Buna göre, S A)-1 3 x² - 2x - 15 ≤ 0 x² - 4x + 4 >0 X+6 X-S X X=2 x=2 x=-6 eşitsizlik sistemini sağlayan tam sayı değerleri toplamı kaç- tır? (5] -2-1-10 B) 3224 -6 C) 5 -) 2 D) 7 b Basamak Yayınl E) 12
6.
Dik koordinat düzleminde, tanım kümesi gerçel sayılardan
oluşan f fonksiyonunun grafiği şekilde verilmiştir.
Buna göre,
f(x)-5
x²-1
5
A) (2, 0⁰0)
>0
O
D) (0,1)
2
y = f(x)
X=0
x = 1
eşitsizliği aşağıdaki aralıkların hangisinde daima
sağlanır?
B)(1,1)
7
x = -1
e)(3,5)
E-0,0)
B
1
L
6
$
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
6. Dik koordinat düzleminde, tanım kümesi gerçel sayılardan oluşan f fonksiyonunun grafiği şekilde verilmiştir. Buna göre, f(x)-5 x²-1 5 A) (2, 0⁰0) >0 O D) (0,1) 2 y = f(x) X=0 x = 1 eşitsizliği aşağıdaki aralıkların hangisinde daima sağlanır? B)(1,1) 7 x = -1 e)(3,5) E-0,0) B 1 L 6 $
Aşağıda kareli kâğıtta Ayşe ve Ahmet'in bulun-
duğu konumlar verilmiştir.
Ayşe
Ahmet
Buna göre, Ayşe ve Ahmet'in birbirlerine
göre konumlarını yazalım.
a. A noktası, P noktasının ......... birim solunun...
......dir.
birim.......
Çözüm:
Uygulama - 03
Yanda verilen noktalı kâğıt üzerindeki nokta-
ların konumlarına göre, aşağıdaki boşluklara
gelmesi gereken uygun birim ve yön ifadele-
rini yazınız.
• Ayşe, Ahmet'in
A
• Ahmet, Ayşe'nin....
b. Z noktası R noktasının 2 birim...
birim aşağısındadır.
c. 'P noktası, Y noktasının ........ birim sağının ........ birim....
ç. V noktası A noktasının
...........sağının.........
d. Y noktası .......... noktasının 4 birim aşağısının 5 birim
O
●
Ayşe
10
20
30
..........
O
123
Ahmet
O
O
O
O
O
O
O
..dir.
N
O
....... aşağısındadır.
......dir.
●
●
DC
O
·
O
O
O
O
1 birim
●
O
O
P
OL
●
O
O
O
O
O
1 birim
O
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
Aşağıda kareli kâğıtta Ayşe ve Ahmet'in bulun- duğu konumlar verilmiştir. Ayşe Ahmet Buna göre, Ayşe ve Ahmet'in birbirlerine göre konumlarını yazalım. a. A noktası, P noktasının ......... birim solunun... ......dir. birim....... Çözüm: Uygulama - 03 Yanda verilen noktalı kâğıt üzerindeki nokta- ların konumlarına göre, aşağıdaki boşluklara gelmesi gereken uygun birim ve yön ifadele- rini yazınız. • Ayşe, Ahmet'in A • Ahmet, Ayşe'nin.... b. Z noktası R noktasının 2 birim... birim aşağısındadır. c. 'P noktası, Y noktasının ........ birim sağının ........ birim.... ç. V noktası A noktasının ...........sağının......... d. Y noktası .......... noktasının 4 birim aşağısının 5 birim O ● Ayşe 10 20 30 .......... O 123 Ahmet O O O O O O O ..dir. N O ....... aşağısındadır. ......dir. ● ● DC O · O O O O 1 birim ● O O P OL ● O O O O O 1 birim O
€.
22.
...
0000
Eintrinis einignan münas – uz
16
5
.
3
a²b² ba
35
.
1.
ab
·a+b
1.
+
1935
ifadesinin en sade seki aşağıdakilerden han-
gisidir?.
Miss
A) a-b B) a+b C) a D) b E) 2a-b
24631
Mat
2:
X = d
Ifadesinin en sade şekil aşağıdakilerden han-
gisidir?
x-x²+1
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
€. 22. ... 0000 Eintrinis einignan münas – uz 16 5 . 3 a²b² ba 35 . 1. ab ·a+b 1. + 1935 ifadesinin en sade seki aşağıdakilerden han- gisidir?. Miss A) a-b B) a+b C) a D) b E) 2a-b 24631 Mat 2: X = d Ifadesinin en sade şekil aşağıdakilerden han- gisidir? x-x²+1
(x²-1)-(x + 1) ≥ (x² + 2x + 1) (2 + x)
eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz.
Bir öğrencinin yukarıdaki soruya adımlayarak yaptığı
çözüm aşağıda verilmiştir.
(x²-1)-(x + 1) = (x² + 2x + 1)-(2 + x)
1. Adım: (x-1)-(x + 1)(x + 1) = (x + 1)-(x + 1)-(2 + x)
2. Adım: (x-1)-(x + 1)² ≥ (x + 1)²-(2 + x)
3. Adım:
(x-1) 2 (2 + x)
4. Adım: -1 22
5. Adim: Ç.K. = { }
Buna göre, bu öğrenci ilk kez kaçıncı adımda hatalı
bir işlem yapmıştır?
A) 1
B) 2
C) 33 D) 4
E) 5
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
(x²-1)-(x + 1) ≥ (x² + 2x + 1) (2 + x) eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz. Bir öğrencinin yukarıdaki soruya adımlayarak yaptığı çözüm aşağıda verilmiştir. (x²-1)-(x + 1) = (x² + 2x + 1)-(2 + x) 1. Adım: (x-1)-(x + 1)(x + 1) = (x + 1)-(x + 1)-(2 + x) 2. Adım: (x-1)-(x + 1)² ≥ (x + 1)²-(2 + x) 3. Adım: (x-1) 2 (2 + x) 4. Adım: -1 22 5. Adim: Ç.K. = { } Buna göre, bu öğrenci ilk kez kaçıncı adımda hatalı bir işlem yapmıştır? A) 1 B) 2 C) 33 D) 4 E) 5
4D Seris
5. Aşağıdaki şekilde f(x) = x² + mx + n ve g(x) doğrusal
fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.
g(x)
AY f(x)
B
J
2
3
A
O
C) 6
A noktası parabolün tepe noktası olduğuna göre, B
noktasının koordinatları toplamı kaçtır?
A) 8. B) 7
X
D) 5
E) 4
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
4D Seris 5. Aşağıdaki şekilde f(x) = x² + mx + n ve g(x) doğrusal fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. g(x) AY f(x) B J 2 3 A O C) 6 A noktası parabolün tepe noktası olduğuna göre, B noktasının koordinatları toplamı kaçtır? A) 8. B) 7 X D) 5 E) 4
+672
19
6. Dik koordinat düzleminde, tanım kümesi gerçel sayılardan
oluşan f fonksiyonunun grafiği şekilde verilmiştir.
Buna göre, G
O
f(x)-5
x²-1
5
->0
AY
D) (0, 1)
O
BST (3
20%
V(ULAYB083
pm.e10p snypuble
mciqor helegen allpox
2
y = f(x)
B) (-1, 1)
OST (8
X
eşitsizliği aşağıdaki aralıkların hangisinde daima
sağlanır?
Á) (2, ∞0)
88(A
C) (3,5)
E) (-∞, 0)
i
L
6
i
A
M
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
+672 19 6. Dik koordinat düzleminde, tanım kümesi gerçel sayılardan oluşan f fonksiyonunun grafiği şekilde verilmiştir. Buna göre, G O f(x)-5 x²-1 5 ->0 AY D) (0, 1) O BST (3 20% V(ULAYB083 pm.e10p snypuble mciqor helegen allpox 2 y = f(x) B) (-1, 1) OST (8 X eşitsizliği aşağıdaki aralıkların hangisinde daima sağlanır? Á) (2, ∞0) 88(A C) (3,5) E) (-∞, 0) i L 6 i A M
A) 1
A
★
B) 2
14. Kümeler konusundan soru çözen Bilge, canı
sıkılınca sorulardan birine ait olan aşağıdaki
Venn şemasının her bölgesine bir tane yıldız
çizmiştir.
Buna göre,
I. (ANB)\C
II. (BOC)\A
III. B\(ANC)
23_TYT-1211
A) Yalnız I
C) 3
D) I ve II
D) 4
C
kümelerinden hangileri verilen Venn
şemasında yalnız bir tane yıldız bulunur?
B
✰✰ ★
B) Yalnız II
E) 5
E) II ve III
AVNIS
C) Yalnız III
16. Gama
yazdı
öner
26
p:
q
r
öne
öde
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
A) 1 A ★ B) 2 14. Kümeler konusundan soru çözen Bilge, canı sıkılınca sorulardan birine ait olan aşağıdaki Venn şemasının her bölgesine bir tane yıldız çizmiştir. Buna göre, I. (ANB)\C II. (BOC)\A III. B\(ANC) 23_TYT-1211 A) Yalnız I C) 3 D) I ve II D) 4 C kümelerinden hangileri verilen Venn şemasında yalnız bir tane yıldız bulunur? B ✰✰ ★ B) Yalnız II E) 5 E) II ve III AVNIS C) Yalnız III 16. Gama yazdı öner 26 p: q r öne öde
ki yol kullanmaktadır.
re,
dir.
uğuna göre, x 'in ala-
eri kaçtır?
D) - 12 E) - 11
klemler ve
50
12.
(a < 0), f(x) = ax+b < 0
eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A)
B) (-102,00)
D) { }
E) R
a a
11. Sınıf Matematik
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
ki yol kullanmaktadır. re, dir. uğuna göre, x 'in ala- eri kaçtır? D) - 12 E) - 11 klemler ve 50 12. (a < 0), f(x) = ax+b < 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangi- sidir? A) B) (-102,00) D) { } E) R a a 11. Sınıf Matematik
Bu sınıfta 36 öğrenci matematikten geçer not aldığı
na göre, sınıfın mevcudu kaçtır?
A) 48 B) 54 C) 60
D) 66 E) 72
26
Tamamı suyla dolu olan bir deponun içindeki suyun
kullanılıyor.
27
Geriye 16 litre su kaldığına göre, başlangıçta depo-
da kaç litre su vardır?
A) 50
B) 45 C) 42
D) 36
9
E) 28
gramdır. Şişenin
dir.
wwwwww
Buna göre, bu boş
A) 200 B) 175
32
'ünü satı
Bir kovanın
2
diktan sonra
kovadan 2
Buna gö
A) 40
33
Bi
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
Bu sınıfta 36 öğrenci matematikten geçer not aldığı na göre, sınıfın mevcudu kaçtır? A) 48 B) 54 C) 60 D) 66 E) 72 26 Tamamı suyla dolu olan bir deponun içindeki suyun kullanılıyor. 27 Geriye 16 litre su kaldığına göre, başlangıçta depo- da kaç litre su vardır? A) 50 B) 45 C) 42 D) 36 9 E) 28 gramdır. Şişenin dir. wwwwww Buna göre, bu boş A) 200 B) 175 32 'ünü satı Bir kovanın 2 diktan sonra kovadan 2 Buna gö A) 40 33 Bi