Karışım Problemleri Soruları

5.
% 30 luk 20 kilogram tuz-su çözeltisinden x ki-
logram ve % 24 lük 50 kilogram tuz-su çözeltisin-
den y kilogram su buharlaştırılıyor. Çözeltiler ka-
rıştırılıp, içine x + y kilogram tuz ekleniyor.
Sonuçta, % 50 lik bir karışım oluştuğuna
göre, x + y kaç kilogramdır?
A) 17
B) 20
C) 26
D) 32
E) 38
Lise Matematik
Karışım Problemleri
5. % 30 luk 20 kilogram tuz-su çözeltisinden x ki- logram ve % 24 lük 50 kilogram tuz-su çözeltisin- den y kilogram su buharlaştırılıyor. Çözeltiler ka- rıştırılıp, içine x + y kilogram tuz ekleniyor. Sonuçta, % 50 lik bir karışım oluştuğuna göre, x + y kaç kilogramdır? A) 17 B) 20 C) 26 D) 32 E) 38
0
det
1-
810.
vinj
28. İçlerinde çeşitli miktarlarda tuzlu su.karışımları bulunan A, B ve C
kaplarının her biri kendi içinde eş aralıklara bölünmüştür. Kapların
tam dolu iken hacimleri ile mevcut karışımlardaki tuz oranları aşağıda
verilmiştir.
A
9 It
%20
B
6 It
%35
A kabında bulunan karışımın bir kısmı ile B kabında bulunan kabin
boş kısmı dolduruluyor. Daha sonra B kabındaki karışımın tamamı
ile C kabındaki karışımın tamamı boş bir kapta karıştırılıyor.
B) 45
Buna göre, son durumda elde edilen yeni karışımın tuz oranı
yüzde kaçtır?
A) 50
C
4 It
%70
C) 42
D) 40
E) 38
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Lise Matematik
Karışım Problemleri
0 det 1- 810. vinj 28. İçlerinde çeşitli miktarlarda tuzlu su.karışımları bulunan A, B ve C kaplarının her biri kendi içinde eş aralıklara bölünmüştür. Kapların tam dolu iken hacimleri ile mevcut karışımlardaki tuz oranları aşağıda verilmiştir. A 9 It %20 B 6 It %35 A kabında bulunan karışımın bir kısmı ile B kabında bulunan kabin boş kısmı dolduruluyor. Daha sonra B kabındaki karışımın tamamı ile C kabındaki karışımın tamamı boş bir kapta karıştırılıyor. B) 45 Buna göre, son durumda elde edilen yeni karışımın tuz oranı yüzde kaçtır? A) 50 C 4 It %70 C) 42 D) 40 E) 38 Diğer Sayfaya Geçiniz.
ÖRNEK 3
Ağırlıkça %16'sı tuz olan 25 gr tuzlu su karışımına 6 kg
tuz eklenip 11 gram su buharlaştırıldığında karışımın
tuz oranı yüzde kaç olur?
A) 35
B) 38
C) 40
karışım
24.16
100
D) 45
4 8₁ +42
25
E) 50
var başlangıç
Lise Matematik
Karışım Problemleri
ÖRNEK 3 Ağırlıkça %16'sı tuz olan 25 gr tuzlu su karışımına 6 kg tuz eklenip 11 gram su buharlaştırıldığında karışımın tuz oranı yüzde kaç olur? A) 35 B) 38 C) 40 karışım 24.16 100 D) 45 4 8₁ +42 25 E) 50 var başlangıç
a
16. Have arakliği onin altina indiğinde araçların mo
for suyundaki antifiriz oranı %30 düzeyinde ve
üzerinde ise, motor suyunda donma olayı olma-
maktadır.
Aracında 2 It'lik %15 oranında antifirizli su oldu-
ğunu bilen Mehmet, aşağıdaki antifirizli sular-
dan hangisini alırsa kışı motor suyu donmadan
geçirebilir?
A)
2 lt, %40
D)
It 615
B)
2 lt, %35
bbb
3 lt, %40
DIF 10
t
E)
4 lt, %30
2 lt, %37
b
Lise Matematik
Karışım Problemleri
a 16. Have arakliği onin altina indiğinde araçların mo for suyundaki antifiriz oranı %30 düzeyinde ve üzerinde ise, motor suyunda donma olayı olma- maktadır. Aracında 2 It'lik %15 oranında antifirizli su oldu- ğunu bilen Mehmet, aşağıdaki antifirizli sular- dan hangisini alırsa kışı motor suyu donmadan geçirebilir? A) 2 lt, %40 D) It 615 B) 2 lt, %35 bbb 3 lt, %40 DIF 10 t E) 4 lt, %30 2 lt, %37 b
13.
96 tut
28, UJU
2
222
166
A
%20
Akabinda tuz oranı %20 olan 48 gram tuzlu su,
B kabında tuz oranı %30 olan 30 gram tuzlu su
bulunmaktadır.
22.27
gruz
21 Ju
Bir deneyde önce A kabındaki karışımın bir
miktarı taşmayacak şekilde B kabına dökülüyor,
ardından her iki karışımdan 1'er gram alınarak
başka bir kapta karıştırılıyor 22 (J0+ x) = 6 + +
S
48.20
Elde edilen 2 gramlık karışımın % 23'ü tuz
olduğuna göre, deneyin başlangıcında A
kabından B kabına konulan tuzlu su miktarı
miktary
kaç gramdır? 0122× + 616-
A) 15
(C) 20
B) 18
10g.
B
%30
107 011x = 12
V=120
12019.
D) 24
2gr
1gr A → Oputuz.
1gr HB -> 0172 tuz geld!
916
2
S
est v
0122
10+ x 45+ X
(P
E) 25
5
810
0
ent DI
Lise Matematik
Karışım Problemleri
13. 96 tut 28, UJU 2 222 166 A %20 Akabinda tuz oranı %20 olan 48 gram tuzlu su, B kabında tuz oranı %30 olan 30 gram tuzlu su bulunmaktadır. 22.27 gruz 21 Ju Bir deneyde önce A kabındaki karışımın bir miktarı taşmayacak şekilde B kabına dökülüyor, ardından her iki karışımdan 1'er gram alınarak başka bir kapta karıştırılıyor 22 (J0+ x) = 6 + + S 48.20 Elde edilen 2 gramlık karışımın % 23'ü tuz olduğuna göre, deneyin başlangıcında A kabından B kabına konulan tuzlu su miktarı miktary kaç gramdır? 0122× + 616- A) 15 (C) 20 B) 18 10g. B %30 107 011x = 12 V=120 12019. D) 24 2gr 1gr A → Oputuz. 1gr HB -> 0172 tuz geld! 916 2 S est v 0122 10+ x 45+ X (P E) 25 5 810 0 ent DI
2x 1400
9.
A ve B kaplarında şeker oranları sırasıyla % 30 ye
% 40 olan iki şerbet vardır. C kabında ise A kabındaki
kadar saf su vardır.
22
A ve B kaplarındaki şerbet C kabına boşaltıldığın-
da şeker oranı % 25 olan bir şerbet elde edildiğine
göre, başlangıçta A kabındaki şerbet B kabındaki-
nin yüzde kaçıdır?
B) 50
A) 40
A
R
6x=500 +29
21X-
C) 60
D) 70
E) 75
12. S
Lise Matematik
Karışım Problemleri
2x 1400 9. A ve B kaplarında şeker oranları sırasıyla % 30 ye % 40 olan iki şerbet vardır. C kabında ise A kabındaki kadar saf su vardır. 22 A ve B kaplarındaki şerbet C kabına boşaltıldığın- da şeker oranı % 25 olan bir şerbet elde edildiğine göre, başlangıçta A kabındaki şerbet B kabındaki- nin yüzde kaçıdır? B) 50 A) 40 A R 6x=500 +29 21X- C) 60 D) 70 E) 75 12. S
25.
h
h
1
1
I
1
1
1
1
1
B
A musluğu yukarıdaki
deponun tamamını boşken 18 saat-
te dolduruyor. Deponun yüksekliğinin yarısında bulunan B
musluğu ise dolu depoyu 36 saatte kendi seviyesine indi-
riyor.
Buna göre, depo boşken iki musluk aynı anda açıldığın-
da deponun tamamı kaç saatte dolar?
A) 19 B) 20 C) 21
D) 22
E) 23
Lise Matematik
Karışım Problemleri
25. h h 1 1 I 1 1 1 1 1 B A musluğu yukarıdaki deponun tamamını boşken 18 saat- te dolduruyor. Deponun yüksekliğinin yarısında bulunan B musluğu ise dolu depoyu 36 saatte kendi seviyesine indi- riyor. Buna göre, depo boşken iki musluk aynı anda açıldığın- da deponun tamamı kaç saatte dolar? A) 19 B) 20 C) 21 D) 22 E) 23
uğu üç doğal sa-
tanesinin tek sa-
se başka bir bil-
anesinin tek sayı
ç sayının çar-
(C)
c) {ve 11
expues
3-
veru
A kitapçığı
A
A kabinda 24 litre, B kabinda ise 4 litre su vardır. A kabindan
bir miktar su B kabına aktanlıyor.
A) 188
24
Buna göre son durumda kaplardaki su miktarlarının lit-
re türünden değerlerinin çarpımının alabileceği en bü-
yük değer kaçtır?
28
70 24
Arda un Re
B) 190
(24-x), (4-xx) c
C) 192
24-x 1 (4+x).
20
965
D) 194 E) 196
8
28
-X+20x +96-0
2
96 -4x+24x -x2
Lise Matematik
Karışım Problemleri
uğu üç doğal sa- tanesinin tek sa- se başka bir bil- anesinin tek sayı ç sayının çar- (C) c) {ve 11 expues 3- veru A kitapçığı A A kabinda 24 litre, B kabinda ise 4 litre su vardır. A kabindan bir miktar su B kabına aktanlıyor. A) 188 24 Buna göre son durumda kaplardaki su miktarlarının lit- re türünden değerlerinin çarpımının alabileceği en bü- yük değer kaçtır? 28 70 24 Arda un Re B) 190 (24-x), (4-xx) c C) 192 24-x 1 (4+x). 20 965 D) 194 E) 196 8 28 -X+20x +96-0 2 96 -4x+24x -x2
po
24
100
7. GUN
5.
7.20
Bilgi:
Araç radyotörlerindeki suya eklenen antifiriz, kayna-
ma noktasını yükseltir ve donma noktasını düşürür.
Aşağıda A, B ve C antifriz su karışımlarının miktarları ve
antifriz yüzdeleri verilmiştir.
14 lt ont
SU
6l+
20 It
%30 antifiriz
A
24 ot
16 34
1015
40 It
%40 antifiriz
B
60
1554
75 It
%20 antifiriz
C
Bir usta Konya hava şartlarına en uygun karışımı elde ede-
bilmek için önce A karışımının yarısını B'ye, daha sonra
once al
B'de oluşan yeni karışımın yarısını C'ye boşaltarak Konya
hava şartlarına en uygun karışımı elde etmiştir.
Buna göre, bu ustaya göre, Konya hava şartlarına en
uygun karışımın antifriz oranı yüzde kaçtır?
600'3=
A) 20
B) 20,5 C) 24
D) 24,5
E) 25
foo
7.
2400
48
2352
12 e
tuz c
2
Te
şa
B
y
A
Lise Matematik
Karışım Problemleri
po 24 100 7. GUN 5. 7.20 Bilgi: Araç radyotörlerindeki suya eklenen antifiriz, kayna- ma noktasını yükseltir ve donma noktasını düşürür. Aşağıda A, B ve C antifriz su karışımlarının miktarları ve antifriz yüzdeleri verilmiştir. 14 lt ont SU 6l+ 20 It %30 antifiriz A 24 ot 16 34 1015 40 It %40 antifiriz B 60 1554 75 It %20 antifiriz C Bir usta Konya hava şartlarına en uygun karışımı elde ede- bilmek için önce A karışımının yarısını B'ye, daha sonra once al B'de oluşan yeni karışımın yarısını C'ye boşaltarak Konya hava şartlarına en uygun karışımı elde etmiştir. Buna göre, bu ustaya göre, Konya hava şartlarına en uygun karışımın antifriz oranı yüzde kaçtır? 600'3= A) 20 B) 20,5 C) 24 D) 24,5 E) 25 foo 7. 2400 48 2352 12 e tuz c 2 Te şa B y A
lemlerinde aradaki
3+20.277
+ 40
'er
1205
er gramex tuzu
am su ilave
ce yüzde kaç
e çözelim.
Yson-mson
on karışım
500
500
spy?
Testokul
480. +48x = 4
X=0
150 gr su
(50 90x
2. Kütlece %25'lik 200 gram X tuzu çözeltisinden
90 gram su buharlaştırıldığında 10 gram X kati
çöküyor.
Buna göre, son çözeltinin kütlece yüzdesi kaç
A) 10
B) 25
D) 35
E) 40
50
lio
C) 30
ar su
9rx
480
110
Lise Matematik
Karışım Problemleri
lemlerinde aradaki 3+20.277 + 40 'er 1205 er gramex tuzu am su ilave ce yüzde kaç e çözelim. Yson-mson on karışım 500 500 spy? Testokul 480. +48x = 4 X=0 150 gr su (50 90x 2. Kütlece %25'lik 200 gram X tuzu çözeltisinden 90 gram su buharlaştırıldığında 10 gram X kati çöküyor. Buna göre, son çözeltinin kütlece yüzdesi kaç A) 10 B) 25 D) 35 E) 40 50 lio C) 30 ar su 9rx 480 110
13
gr. Selor
3. 250 gram kütlece %40'lık şeker çözeltisinden, kütlece
%20'lik şeker çözeltisi elde etmek için kaç gram
şeker çöktürülmelidir?
A) 25
B) 37,5
C) 50
D) 62,5 E) 75
250 + 40 + 20%/x = (x +250):7/
500 + 5K = x +250
Kimya
Tazal. TASEMIN SALMAN
3
1
2
3
2
10-
Ad S
Sin
Lise Matematik
Karışım Problemleri
13 gr. Selor 3. 250 gram kütlece %40'lık şeker çözeltisinden, kütlece %20'lik şeker çözeltisi elde etmek için kaç gram şeker çöktürülmelidir? A) 25 B) 37,5 C) 50 D) 62,5 E) 75 250 + 40 + 20%/x = (x +250):7/ 500 + 5K = x +250 Kimya Tazal. TASEMIN SALMAN 3 1 2 3 2 10- Ad S Sin
6.
Aşağıda bir coğrafya kitabındaki bilgiler verilmiştir.
Tuzluluk oranı: %3,8
Akdeniz
Karadeniz
Tuzluluk oranı: %1,7
Buna göre, Akdeniz'den alınan su miktarının 2 katı
kadar su Karadeniz'den alınıp karıştırılırsa yeni olu-
şan karışımın tuz oranı yüzde kaç olur?
A) 1,9 B) 2,1 C) 2,4 D) 2,6
E) 2,8
Lise Matematik
Karışım Problemleri
6. Aşağıda bir coğrafya kitabındaki bilgiler verilmiştir. Tuzluluk oranı: %3,8 Akdeniz Karadeniz Tuzluluk oranı: %1,7 Buna göre, Akdeniz'den alınan su miktarının 2 katı kadar su Karadeniz'den alınıp karıştırılırsa yeni olu- şan karışımın tuz oranı yüzde kaç olur? A) 1,9 B) 2,1 C) 2,4 D) 2,6 E) 2,8
Aşağıda bir saksı bitkisi için kullanılacak iki tür toprak
gösterilmiştir.
KİLLİ
TOPRAK
%20 kil
Net: 1000 g
KUMLU
TOPRAK
%30 kum
Net: 1000 g
300 g
Bu topraklar homojen şekilde karıştırılıp ölçüsü şekilde
verilen saksıya doldurulacaktır.
Kullanılacak killi toprak miktarı, kumlu toprak mikta-
1
rinin 'ü olduğuna göre, saksıda oluşturulan toprak
karışımındaki kil miktarı yüzde kaçtır?
A) 2
B) 5
C) 8
D) 12
E) 15
Lise Matematik
Karışım Problemleri
Aşağıda bir saksı bitkisi için kullanılacak iki tür toprak gösterilmiştir. KİLLİ TOPRAK %20 kil Net: 1000 g KUMLU TOPRAK %30 kum Net: 1000 g 300 g Bu topraklar homojen şekilde karıştırılıp ölçüsü şekilde verilen saksıya doldurulacaktır. Kullanılacak killi toprak miktarı, kumlu toprak mikta- 1 rinin 'ü olduğuna göre, saksıda oluşturulan toprak karışımındaki kil miktarı yüzde kaçtır? A) 2 B) 5 C) 8 D) 12 E) 15
13. A kabında %20 si şeker olan 4 litre şekerli su, B kabında
%30 u şeker olan 6 litre şekerli su bulunmaktadır. A kabi-
nın yarısı B kabına dökülüyor.
O
Elde edilen karışımın yarısı A kabına dökülürse A ka-
bındaki şeker oranı yüzde kaç olur?
A) 22,5 B) 23
C) 24
D) 25
E) 26
Lise Matematik
Karışım Problemleri
13. A kabında %20 si şeker olan 4 litre şekerli su, B kabında %30 u şeker olan 6 litre şekerli su bulunmaktadır. A kabi- nın yarısı B kabına dökülüyor. O Elde edilen karışımın yarısı A kabına dökülürse A ka- bındaki şeker oranı yüzde kaç olur? A) 22,5 B) 23 C) 24 D) 25 E) 26
16.
F
40
A kabındaki %24 ü alkol olan x litre alkollü suyun 1/1/13 Ü
dökülerek yerine dökülen miktar kadar alkol ekleniyor.
B kabındaki %36 si alkol olan y litre alkollü suyun
2
3
dökülerek yerine dökülen miktar kadar su ekleniyor.
Daha sonra bu iki kaptaki alkollü sular kanştırılıyor.
Oluşan karışımın %36 si alkol olduğuna göre, ifade-
sinin değeri kaçtır?
X
y
u
Lise Matematik
Karışım Problemleri
16. F 40 A kabındaki %24 ü alkol olan x litre alkollü suyun 1/1/13 Ü dökülerek yerine dökülen miktar kadar alkol ekleniyor. B kabındaki %36 si alkol olan y litre alkollü suyun 2 3 dökülerek yerine dökülen miktar kadar su ekleniyor. Daha sonra bu iki kaptaki alkollü sular kanştırılıyor. Oluşan karışımın %36 si alkol olduğuna göre, ifade- sinin değeri kaçtır? X y u
X ve Y sıvılanından oluşan bir karışımın bulunduğu bir
kaptan, sadece X Sivisini hacim kaybı olmadan
aynştırarak başka bir kaba aktaran bir düzenek
kuruluyor. Bu düzenek sabit hızla 2 dakikada 10 mililitre
3
X Sivisini ayrıştırıyor. Hacimce 'i Y Sivisi olan bu
Y
5
karışımdaki X SIVISI 1 Saatte tamamen ayrıştırılarak
diğer kaba aktarılıyor.
Buna göre, karışımdaki Y sıvısı miktarı kaç
mililitredir?
A) 475
B) 450 C) 400 D) 385
E) 360
Lise Matematik
Karışım Problemleri
X ve Y sıvılanından oluşan bir karışımın bulunduğu bir kaptan, sadece X Sivisini hacim kaybı olmadan aynştırarak başka bir kaba aktaran bir düzenek kuruluyor. Bu düzenek sabit hızla 2 dakikada 10 mililitre 3 X Sivisini ayrıştırıyor. Hacimce 'i Y Sivisi olan bu Y 5 karışımdaki X SIVISI 1 Saatte tamamen ayrıştırılarak diğer kaba aktarılıyor. Buna göre, karışımdaki Y sıvısı miktarı kaç mililitredir? A) 475 B) 450 C) 400 D) 385 E) 360