Kartezyen Çarpım Soruları

ama Testi
naklı do-
haklı do-
ww
7. Aşağıdaki koordinat düzleminde (AxB) U (BxA) ifade-
sinin grafiği gösterilmiştir.
aklı do-
Buna göre,
51
st
toplamı kaçtır?
A) 6
B) 8
3
2
T
O
•
2345
s(ANB) + s(B) + s(A)
C) 10
D) 12
E) 14
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
ama Testi naklı do- haklı do- ww 7. Aşağıdaki koordinat düzleminde (AxB) U (BxA) ifade- sinin grafiği gösterilmiştir. aklı do- Buna göre, 51 st toplamı kaçtır? A) 6 B) 8 3 2 T O • 2345 s(ANB) + s(B) + s(A) C) 10 D) 12 E) 14
m)
en
www.sinavyayin.com
A = (2, 3, 5, 8) kümesi veriliyor.
Buna göre, A x A kümesinin elemanlarını dışarıda
bırakmayan en küçük çemberin yarıçapı kaç
birimdir?
A) 2√2
D) 5√2
B) 3√2
E) 6√2
C) 4√2
83E8SO .r
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
m) en www.sinavyayin.com A = (2, 3, 5, 8) kümesi veriliyor. Buna göre, A x A kümesinin elemanlarını dışarıda bırakmayan en küçük çemberin yarıçapı kaç birimdir? A) 2√2 D) 5√2 B) 3√2 E) 6√2 C) 4√2 83E8SO .r
14
a, b, 4, 5) kümeleri
una göre, s(B)
6.4=14₁
BUC
35
9) ve
1. A=(-2,-1, 2, 3)
B=(-1,0, 1, 2, 3}
KAZANIM 45
kümeleri veriliyor. Buna göre;
a) A x B kümesini grafik ile gösteriniz.
(23) (15)-(3-(2,3)-(3,3)
(-22)-(-1,0) 2 (2/2)
(3,2)
(-260-61,01- (20-(3,1)
(2, 2) (1,2-
3
1-1-1 2-1 (2-4) (3,-1)
b) A2 grafiğini çiziniz.
-(2, 2) (2,3)
(-4,1) 4/0 1 - 12/18) - (3,7)
2
-2
3
(11 (2181)
(22) 12,2 (2,-2)
A
A
c) A x B nin elemanlarını açıkta bırakmayan en
küçük dikdörtgenin alanı kaç birimkaredir?
I h=20
X = √√41
d) B x A kümesinin grafiğini açıkta bırakma-
yan en küçük çaplı çemberin çapı kaç bi-
rimdir?
olduğ
1
A) 2
14
2. (32,
old
A)
O
A
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
14 a, b, 4, 5) kümeleri una göre, s(B) 6.4=14₁ BUC 35 9) ve 1. A=(-2,-1, 2, 3) B=(-1,0, 1, 2, 3} KAZANIM 45 kümeleri veriliyor. Buna göre; a) A x B kümesini grafik ile gösteriniz. (23) (15)-(3-(2,3)-(3,3) (-22)-(-1,0) 2 (2/2) (3,2) (-260-61,01- (20-(3,1) (2, 2) (1,2- 3 1-1-1 2-1 (2-4) (3,-1) b) A2 grafiğini çiziniz. -(2, 2) (2,3) (-4,1) 4/0 1 - 12/18) - (3,7) 2 -2 3 (11 (2181) (22) 12,2 (2,-2) A A c) A x B nin elemanlarını açıkta bırakmayan en küçük dikdörtgenin alanı kaç birimkaredir? I h=20 X = √√41 d) B x A kümesinin grafiğini açıkta bırakma- yan en küçük çaplı çemberin çapı kaç bi- rimdir? olduğ 1 A) 2 14 2. (32, old A) O A
11. X
nemil
RYA
4+
3+
2-
1+
177.30
III
2
3
4
X
Yukarıdaki koordinat düzleminde (A x B) U (B x A) ifadesi-
nin grafiği gösterilmiştir.
Buna göre, s(A) + s(B) + s(An B) toplamı kaçtır?
A) 5
B) 6
D) 8
E) 9
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
11. X nemil RYA 4+ 3+ 2- 1+ 177.30 III 2 3 4 X Yukarıdaki koordinat düzleminde (A x B) U (B x A) ifadesi- nin grafiği gösterilmiştir. Buna göre, s(A) + s(B) + s(An B) toplamı kaçtır? A) 5 B) 6 D) 8 E) 9
f(g(5)) = 18
9. A = {a: a = 2k + 1, k = Z}
B = {b: b = 3k- 1, k = Z} olmak üzere,
f: A x B → {0, 1}
f((x,y)) = 1
D
1, (x,y) = AxB
A) Yalnız I
0, (x,y) ¢ AxB
fonksiyonu tanımlanıyor.
Buna göre,
1. f((3,5)) = 1
II. f((7, 7)) = f ((4, 8))
III. f((9, 2)) = 0
ifadelerinden hangileri doğrudur?
D) II ve III
B) Yalnız II
J
C) I ve II
E) I, II ve III
UĞUR
1
1
1
25
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
f(g(5)) = 18 9. A = {a: a = 2k + 1, k = Z} B = {b: b = 3k- 1, k = Z} olmak üzere, f: A x B → {0, 1} f((x,y)) = 1 D 1, (x,y) = AxB A) Yalnız I 0, (x,y) ¢ AxB fonksiyonu tanımlanıyor. Buna göre, 1. f((3,5)) = 1 II. f((7, 7)) = f ((4, 8)) III. f((9, 2)) = 0 ifadelerinden hangileri doğrudur? D) II ve III B) Yalnız II J C) I ve II E) I, II ve III UĞUR 1 1 1 25
3.
(A x B) n (AXC) = {(0, a), (0, b), (0, c), (b, a), (b, b), (b, c)}
olduğuna göre aşağıdaki sıralı ikililerden hangisi
A x A kümesinin bir elemanıdır?
A) (a, b)
D) (0, c)
B) (b, 0)
E) (c, c)
C) (b, c)
6.
Ax B= {(1, 1), (1,
BxC={(1, 1), (2
kümeleri veriliyor
Buna göre Ax
sidir?
A) {1, 2}
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
3. (A x B) n (AXC) = {(0, a), (0, b), (0, c), (b, a), (b, b), (b, c)} olduğuna göre aşağıdaki sıralı ikililerden hangisi A x A kümesinin bir elemanıdır? A) (a, b) D) (0, c) B) (b, 0) E) (c, c) C) (b, c) 6. Ax B= {(1, 1), (1, BxC={(1, 1), (2 kümeleri veriliyor Buna göre Ax sidir? A) {1, 2}
9.
AxB = {(s, n), (p, n), (▲, m), (s, e), (r, n), (,)
(s, m), (a, n), (a, e), (r, e), (p, m), (r, m)}
Buna göre; A, ve sembollerinin yerine gel-
mesi gereken elemanlar aşağıdakilerin hangi-
sinde doğru olarak verilmiştir?
A) r
B) a
C) r
D) a
E) P
p
ca a
EE 0 0 0
m
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
9. AxB = {(s, n), (p, n), (▲, m), (s, e), (r, n), (,) (s, m), (a, n), (a, e), (r, e), (p, m), (r, m)} Buna göre; A, ve sembollerinin yerine gel- mesi gereken elemanlar aşağıdakilerin hangi- sinde doğru olarak verilmiştir? A) r B) a C) r D) a E) P p ca a EE 0 0 0 m
Osterilmiştir.
en hangisi ile ifade
A)1C
11.
A = (x-2 ≤x≤4, X = R}
B={y|1 ≤ y ≤ 5, y = R}
olduğuna göre, koordinat sisteminde AxB ve BxA kümele-
rinin kesişim bölgesinin alanı kaç br² dir?
B) 8
C) 9
D) 10
TOPRAK
E) 12
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
Osterilmiştir. en hangisi ile ifade A)1C 11. A = (x-2 ≤x≤4, X = R} B={y|1 ≤ y ≤ 5, y = R} olduğuna göre, koordinat sisteminde AxB ve BxA kümele- rinin kesişim bölgesinin alanı kaç br² dir? B) 8 C) 9 D) 10 TOPRAK E) 12
14.
A = {-2, -1, 0, 1, 2}
B = {x: x = k²-4, KEA}
olduğuna
tır?
A)-14
göre, B kümesinin elemanları toplamı kaç-
B)-11 C) -7 D) -4
E) 7
15.
K={x: -2<x< -1, XEA}
A kümesi aşağıdaki sayı kümelerinden hangisine e
olursa K kümesi sonsuz kümeye eşit olur?
D) R+
E)
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
14. A = {-2, -1, 0, 1, 2} B = {x: x = k²-4, KEA} olduğuna tır? A)-14 göre, B kümesinin elemanları toplamı kaç- B)-11 C) -7 D) -4 E) 7 15. K={x: -2<x< -1, XEA} A kümesi aşağıdaki sayı kümelerinden hangisine e olursa K kümesi sonsuz kümeye eşit olur? D) R+ E)
46.
Dik koordinat sis-
teminde A x B nin
grafiği verilmiştir.
Buna göre, AnB kümesinin elemanlarından
kaç tanesi tam sayıdır?
A) 5
B) 6
C) 7 D) 8 E) 9
48.
UC DORT
4
Yukarıda bulunan 6 k
lenlerden birinin bir
olma ihtimali kaçtır?
A) -3
B) /
6
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
46. Dik koordinat sis- teminde A x B nin grafiği verilmiştir. Buna göre, AnB kümesinin elemanlarından kaç tanesi tam sayıdır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 48. UC DORT 4 Yukarıda bulunan 6 k lenlerden birinin bir olma ihtimali kaçtır? A) -3 B) / 6
9.
2x²-16x +30=0
2x
-6
2× × =
X
A = {1, 2, 3, 4}
B=(-1,0, 1, 2, 3}
+4
B)-
kümeleri veriliyor.
B x A kümesinin bütün noktalarını kapsayan en küçük
dairenin alanı kaç birimkaredir?
9T
A) T
C) 4T
4
D)
2x=6
x=3
25
4
E) 9T
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
9. 2x²-16x +30=0 2x -6 2× × = X A = {1, 2, 3, 4} B=(-1,0, 1, 2, 3} +4 B)- kümeleri veriliyor. B x A kümesinin bütün noktalarını kapsayan en küçük dairenin alanı kaç birimkaredir? 9T A) T C) 4T 4 D) 2x=6 x=3 25 4 E) 9T
17.
y
D
C
12
y = 2*+2
E
A
B
-X
OABC ve BCDE dikdörtgendir.
Şekildeki dik koordinat düzleminde y = 2*+2
eğrisinin grafiği verilmiştir.
Mavi bölgenin alanı 12 br2 olduğuna göre, sarı
bölgenin alanı kaç br²dir?
A) 48 B) 50
C) 54 D) 56 E) 60
SINAV
21.
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
17. y D C 12 y = 2*+2 E A B -X OABC ve BCDE dikdörtgendir. Şekildeki dik koordinat düzleminde y = 2*+2 eğrisinin grafiği verilmiştir. Mavi bölgenin alanı 12 br2 olduğuna göre, sarı bölgenin alanı kaç br²dir? A) 48 B) 50 C) 54 D) 56 E) 60 SINAV 21.
6.
Ekvator
K.K
G.K
G.K
D) 113°27'
126
Şekil - I
Şekil - II
Coğrafya dersinde Şekil-l'deki dünya modelini yapan
Savaş, öğretmenin uyarısı ile eksen eğikliğini ayarla-
yabilmek için modelin altından çubuğu Şekil-ll'deki
gibi eğmiştir.
B) 27°23'
K.K
123 27
Buna göre, Savaş'ın eksen eğikliğini tam olarak
ayarlayabilmesi için çubuğu kaç derece eğmesi
gerekir?
A) 23°27'
E) 156°33'
C) 66°33'
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
6. Ekvator K.K G.K G.K D) 113°27' 126 Şekil - I Şekil - II Coğrafya dersinde Şekil-l'deki dünya modelini yapan Savaş, öğretmenin uyarısı ile eksen eğikliğini ayarla- yabilmek için modelin altından çubuğu Şekil-ll'deki gibi eğmiştir. B) 27°23' K.K 123 27 Buna göre, Savaş'ın eksen eğikliğini tam olarak ayarlayabilmesi için çubuğu kaç derece eğmesi gerekir? A) 23°27' E) 156°33' C) 66°33'
3. Analitik düzlemde bileşenleri tam sayı olan noktalara "kafes
noktaları" denir.
A = (3, 8] ve B = (-2,-1, 1, 2}
olduğuna göre, AxB kümesinin analitik düzlemde oluştur-
duğu bölgede kaç tane kafes noktası vardır?
A) 9
B) 12
C) 16
D) 20
E) 24
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
3. Analitik düzlemde bileşenleri tam sayı olan noktalara "kafes noktaları" denir. A = (3, 8] ve B = (-2,-1, 1, 2} olduğuna göre, AxB kümesinin analitik düzlemde oluştur- duğu bölgede kaç tane kafes noktası vardır? A) 9 B) 12 C) 16 D) 20 E) 24
3.
A = {-3, 0, 3} ve B = {-4, -1, 1,4} - -1
-1 16
kümeleri veriliyor.
Buna göre, AxB kümesinin grafiğinin elemanlarını
açıkta bırakmayan en küçük çaplı çemberin çevresi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 16π
B) 14T
C) 12T
D) 10T
E) 5T
C
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
3. A = {-3, 0, 3} ve B = {-4, -1, 1,4} - -1 -1 16 kümeleri veriliyor. Buna göre, AxB kümesinin grafiğinin elemanlarını açıkta bırakmayan en küçük çaplı çemberin çevresi aşağıdakilerden hangisidir? A) 16π B) 14T C) 12T D) 10T E) 5T C
7.
A = {-4, -1, 2, 3}
B = {-3, -2, 1,5}
kümeleri için (x, y) EA x A ve (z, t) E B x B oldu-
ğuna göre, x² + 3y - 2z - t²
ifadesinin en büyük
değeri kaçtır?
A) 23
B) 27
C) 30
16+9+6-1
D) 34
E) 39
Yanıt Yayınları
10.
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
7. A = {-4, -1, 2, 3} B = {-3, -2, 1,5} kümeleri için (x, y) EA x A ve (z, t) E B x B oldu- ğuna göre, x² + 3y - 2z - t² ifadesinin en büyük değeri kaçtır? A) 23 B) 27 C) 30 16+9+6-1 D) 34 E) 39 Yanıt Yayınları 10.