Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kartezyen Çarpım Soruları

17.
20.
b
(0,1,2,3,4,5,6)
kümesinin elemanları ile a > b c koşulunu sağlayan
kaç farklı abc üç basamakli doğal sayısı yazılabilir?
A) 28 B) 35 C) 42
E) 63
D) 56
1
675716
o
llos
21
8.
X ve Y kümeleri için,
s(X n Y) = 3
s(Y) = 6
s[(X x X) U (X x Y)] = 40
olduğuna göre, X kümesinin eleman sayısı kaçtır?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 9
30
a
9.
a ve b, 1 den büyük tam sayılar olmak üzere,
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
17. 20. b (0,1,2,3,4,5,6) kümesinin elemanları ile a > b c koşulunu sağlayan kaç farklı abc üç basamakli doğal sayısı yazılabilir? A) 28 B) 35 C) 42 E) 63 D) 56 1 675716 o llos 21 8. X ve Y kümeleri için, s(X n Y) = 3 s(Y) = 6 s[(X x X) U (X x Y)] = 40 olduğuna göre, X kümesinin eleman sayısı kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 9 30 a 9. a ve b, 1 den büyük tam sayılar olmak üzere,
4.
Ahmet, aşağıdaki koordinat düzlemine A x B'nin grafiğini
kırmızı renkli kalemi kullanarak çizmiştir.
Dleaneve
no Atlas
3
2
.
1 2 3
-1!
-2
Aynı düzleme Selim B x A’nın grafiğini sarı renkli kalemi
kullanarak çizerse kaç tane noktanın rengi turuncu olur?
(Kırmızı ve sarının karışımı turuncu rengi verir.)
C) 8
D) 12
E) 2
B) 6
N
A) 4
3.A 4.A
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
4. Ahmet, aşağıdaki koordinat düzlemine A x B'nin grafiğini kırmızı renkli kalemi kullanarak çizmiştir. Dleaneve no Atlas 3 2 . 1 2 3 -1! -2 Aynı düzleme Selim B x A’nın grafiğini sarı renkli kalemi kullanarak çizerse kaç tane noktanın rengi turuncu olur? (Kırmızı ve sarının karışımı turuncu rengi verir.) C) 8 D) 12 E) 2 B) 6 N A) 4 3.A 4.A
= 4.
Z tam sayılar ve N doğal sayılar kümesi olmak üzere,
(2 x Z)-(
NN) kümesinin bir elemanı (-3, 4) tür.
II. -5,3), (2,-6)} ZxN
Ill. 114, 16)] CNN
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
B) Yalnız IH
C) I ve III
D) Il ve III
E) I, II ve III
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
= 4. Z tam sayılar ve N doğal sayılar kümesi olmak üzere, (2 x Z)-( NN) kümesinin bir elemanı (-3, 4) tür. II. -5,3), (2,-6)} ZxN Ill. 114, 16)] CNN ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) Yalnız IH C) I ve III D) Il ve III E) I, II ve III
10
Analitik düzlemde A2, 9) noklasinda bulunan bir cekir
ge yukandaki gibi sırasıyla, (1) nolu sierayısla 1 birim
aşağı, @) no'lu siçrayısla 3 birim sola, © no'lu siera
yısta 5 birim yuban ve ) no'lu sıçrayışla birim sada
gidiyor ve sonrasındaki hareketleri ise bu şekilde periyo)
dik olarak devam ediyor
Buna göre, @2) no'lu siçrayıştan sonra çekirgenin
bulunduğu noktanın A noktasına olan wakhgi haq
C) 308
A) 198
B) Ver
D) 1991
E) VAIR
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
10 Analitik düzlemde A2, 9) noklasinda bulunan bir cekir ge yukandaki gibi sırasıyla, (1) nolu sierayısla 1 birim aşağı, @) no'lu siçrayısla 3 birim sola, © no'lu siera yısta 5 birim yuban ve ) no'lu sıçrayışla birim sada gidiyor ve sonrasındaki hareketleri ise bu şekilde periyo) dik olarak devam ediyor Buna göre, @2) no'lu siçrayıştan sonra çekirgenin bulunduğu noktanın A noktasına olan wakhgi haq C) 308 A) 198 B) Ver D) 1991 E) VAIR
6.
N doğal sayılar kümesi olmak üzere,
C = {2n: n EN
K={n?:n EN
kümeleri veriliyor.
Buna göre,
1. (5,6)
II. (25,16)
III. (9,5)
sıralı ikililerinden hangileri (KIC) x (NI K) kar-
tezyen çarpım kümesinin bir elemanıdır?
99
A) Yalnız!
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
6. N doğal sayılar kümesi olmak üzere, C = {2n: n EN K={n?:n EN kümeleri veriliyor. Buna göre, 1. (5,6) II. (25,16) III. (9,5) sıralı ikililerinden hangileri (KIC) x (NI K) kar- tezyen çarpım kümesinin bir elemanıdır? 99 A) Yalnız! B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III
12. N doğal sayılar kümesi olmak üzere,
A = {2n + 1:n e N)
B = {n}:n e N)
kümeleri veriliyor.
A
B
D
Yukarıda verilen Venn şemasında sarı bölge C, yeşil bölge
Dve mor bölge E kümesiyle gösteriliyor.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi
(
DE)
kartezyen kümesinin bir elemanıdır?
A) (1,8)
B) (2,4)
C) (8.1)
D) (8,8)
E) (2, 27)
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
12. N doğal sayılar kümesi olmak üzere, A = {2n + 1:n e N) B = {n}:n e N) kümeleri veriliyor. A B D Yukarıda verilen Venn şemasında sarı bölge C, yeşil bölge Dve mor bölge E kümesiyle gösteriliyor. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ( DE) kartezyen kümesinin bir elemanıdır? A) (1,8) B) (2,4) C) (8.1) D) (8,8) E) (2, 27)
Buna göre, B kümesi kaç elemanlıdır?
A) 4
B) 6
C) 8
D) 10
E) 12
=
2. A, B ve C kümeleri için,
s(A) = 5, s(B) = 6 ve s(C) = 7 dir.
Buna göre, (A x B) U (A x C) kümesinin eleman sayısı en çok p
ve en az q dır. 39
Buna göre, p + q toplamı kaçtır?
A) 80
B) 100
C) 120 D) 140 E) 160
30
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
Buna göre, B kümesi kaç elemanlıdır? A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 = 2. A, B ve C kümeleri için, s(A) = 5, s(B) = 6 ve s(C) = 7 dir. Buna göre, (A x B) U (A x C) kümesinin eleman sayısı en çok p ve en az q dır. 39 Buna göre, p + q toplamı kaçtır? A) 80 B) 100 C) 120 D) 140 E) 160 30
17. Bir toplulukta yer alan kişilerin isimleriyle ilgili aşağıdaki kümeler oluşturuluyor.
• A harfi ile başlayan isimler kümesi A,
• N harfi ile biten isimler kümesi B,
Içinde L harfi olan isimler kümesi C
ile gösterilmektedir.
Buna göre aşağıdaki isimlerden hangisi (ANB)IC kümesinde yer alır?
D) ADNAN
E) ALAATTİN
C) ASLAN
A) ATALAY
B) AYLİN
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
17. Bir toplulukta yer alan kişilerin isimleriyle ilgili aşağıdaki kümeler oluşturuluyor. • A harfi ile başlayan isimler kümesi A, • N harfi ile biten isimler kümesi B, Içinde L harfi olan isimler kümesi C ile gösterilmektedir. Buna göre aşağıdaki isimlerden hangisi (ANB)IC kümesinde yer alır? D) ADNAN E) ALAATTİN C) ASLAN A) ATALAY B) AYLİN
II. d
III.
6. A = {1, 2} ve B = {2, 3, 5} olmak üzere, AxB'nin koordinat
düzlemindeki görüntüsünü kapsayacak en küçük dikdört-
genin alanı S, olsun.
A kümesine 4 tane, B kümesine 1 tane farklı doğal sayı
eklendiğinde yeni görüntüyü kapsayacak olan en kü-
çük dikdörtgenin alanı S, in kaç katıdır?
ifad
A)
r?
A) 2
B) 3
C) 4.
E) 6
D) 5
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
II. d III. 6. A = {1, 2} ve B = {2, 3, 5} olmak üzere, AxB'nin koordinat düzlemindeki görüntüsünü kapsayacak en küçük dikdört- genin alanı S, olsun. A kümesine 4 tane, B kümesine 1 tane farklı doğal sayı eklendiğinde yeni görüntüyü kapsayacak olan en kü- çük dikdörtgenin alanı S, in kaç katıdır? ifad A) r? A) 2 B) 3 C) 4. E) 6 D) 5
Bi
yi
te
B
E
A
ir köşesinin koordinatları (3,0) olup bir başka köşesi
y ekseni üzerinde olan bir karenin ağırlık merkezi x = 4
doğrusu üzerinde bulunmaktadır.
Buna göre, bu karenin alanı kaç
bar? dir?
B) 34
C) 64
D) 40
E) 36
AL25
3
8
25
3
4X
334.
3
UcDört
Bes
3
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
Bi yi te B E A ir köşesinin koordinatları (3,0) olup bir başka köşesi y ekseni üzerinde olan bir karenin ağırlık merkezi x = 4 doğrusu üzerinde bulunmaktadır. Buna göre, bu karenin alanı kaç bar? dir? B) 34 C) 64 D) 40 E) 36 AL25 3 8 25 3 4X 334. 3 UcDört Bes 3
Sinavda
Bu Tarz
Sorarlar
18=
B = {-2,-1,2,38
4.
6.
3
2
11
2 31
---
A={1,2,3}
Ahmet yukarıdaki koordinat düzlemine Ax B nin grafiğini
kırmızı renkli kalemi kullanarak çizmiştir.
Aynı düzleme Selim B x A nin grafiğini sarı renkli kalemi
kullanarak çizerse kaç tane noktanın rengi turuncu olur?
(Kırmızı ve sarının karışımı turuncu rengi verir.)
A) 4
B) 6
C) 8
D) 12
E) 2
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
Sinavda Bu Tarz Sorarlar 18= B = {-2,-1,2,38 4. 6. 3 2 11 2 31 --- A={1,2,3} Ahmet yukarıdaki koordinat düzlemine Ax B nin grafiğini kırmızı renkli kalemi kullanarak çizmiştir. Aynı düzleme Selim B x A nin grafiğini sarı renkli kalemi kullanarak çizerse kaç tane noktanın rengi turuncu olur? (Kırmızı ve sarının karışımı turuncu rengi verir.) A) 4 B) 6 C) 8 D) 12 E) 2
Örnek - 10
A = {1, 2, 3, 4}
B = {x: 0 < x <3, EZ}
kümeleri tanımlanıyor.
Buna göre, A x B kümesinin grafiği çizildiğinde
A x B kümesinin elemanlarını dışarıda bırakma-
yan en küçük dairenin alanını bulunuz.
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
Örnek - 10 A = {1, 2, 3, 4} B = {x: 0 < x <3, EZ} kümeleri tanımlanıyor. Buna göre, A x B kümesinin grafiği çizildiğinde A x B kümesinin elemanlarını dışarıda bırakma- yan en küçük dairenin alanını bulunuz.
N doğal sayılar kümesi, Q rasyonel sayılar kümesi olmak
üzere NxQ kümesinin bir alt kümesi olan A kümesi için
aşağıdakiler bilinmektedir.
A kümesinin her elemanının 1. bileşeni, 2. bileşe-
ninden küçüktür.
A kümesinin her elemanının bileşenleri çarpımı,
bileşenleri toplamının 20 katıdır.
una göre, A kümesinin eleman sayısı kaçtır?
13
B) 15
C) 17
D) 19
E) 21
Talb)
ab=ato),20
2
3
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
N doğal sayılar kümesi, Q rasyonel sayılar kümesi olmak üzere NxQ kümesinin bir alt kümesi olan A kümesi için aşağıdakiler bilinmektedir. A kümesinin her elemanının 1. bileşeni, 2. bileşe- ninden küçüktür. A kümesinin her elemanının bileşenleri çarpımı, bileşenleri toplamının 20 katıdır. una göre, A kümesinin eleman sayısı kaçtır? 13 B) 15 C) 17 D) 19 E) 21 Talb) ab=ato),20 2 3 Diğer sayfaya geçiniz.
32)
30)
y
D
M
C
abr
E(12,5)
F
12
A
B
1282 +13
Analitik düzlemde yerleştirilen ABCD dikdörtgeni şeklin-
deki futbol sahasının ağırlık merkezi O noktasıdır.
Maçın başlama vuruşunu yapan Selçuk topu a açısıyla
E(12,5) noktasında taç çizgisinin üzerinde duran Eren'e
yolluyor. Rakibin baskısını gören Eren de topu aynı
açıyla kale sahasına doğru yolluyor. O sırada kale çizgi-
si üzerinde M noktasında duran Muslera 2 br ileri çıkıp
topu alıyor. Daha sonra tekrar M noktasına topla bera-
ber geri gidip topu F noktasındaki Feguli'ye yolluyor.
Buna göre, maçın başlama vuruşundan itibaren
Feguli'ye gelene kadar top kaç br yol almıstır?
A) 24+122 B) 12+12.2
Cl 26+126
8828+12_2 E) 30+1212
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
32) 30) y D M C abr E(12,5) F 12 A B 1282 +13 Analitik düzlemde yerleştirilen ABCD dikdörtgeni şeklin- deki futbol sahasının ağırlık merkezi O noktasıdır. Maçın başlama vuruşunu yapan Selçuk topu a açısıyla E(12,5) noktasında taç çizgisinin üzerinde duran Eren'e yolluyor. Rakibin baskısını gören Eren de topu aynı açıyla kale sahasına doğru yolluyor. O sırada kale çizgi- si üzerinde M noktasında duran Muslera 2 br ileri çıkıp topu alıyor. Daha sonra tekrar M noktasına topla bera- ber geri gidip topu F noktasındaki Feguli'ye yolluyor. Buna göre, maçın başlama vuruşundan itibaren Feguli'ye gelene kadar top kaç br yol almıstır? A) 24+122 B) 12+12.2 Cl 26+126 8828+12_2 E) 30+1212
80
tonguç kampus
BX (AUG
10
6.
Boş olmayan A, B ve C kümeleri için,
A&C, C&A, ve ANC olmak üzere,
B.
s(AUC) > s(B)
s[(A x B) U(C x B)] = 80
olduğuna göre s(A) + s(B) toplamı en az kaç.
tır?
A) 3
B) 8
C) 10
D) 12
E) 18
A
B
bulaxc)-80
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
80 tonguç kampus BX (AUG 10 6. Boş olmayan A, B ve C kümeleri için, A&C, C&A, ve ANC olmak üzere, B. s(AUC) > s(B) s[(A x B) U(C x B)] = 80 olduğuna göre s(A) + s(B) toplamı en az kaç. tır? A) 3 B) 8 C) 10 D) 12 E) 18 A B bulaxc)-80
N doğal sayılar kümesi olmak üzere,
C = {2n: n EN)
K={n?:n EN
kümeleri veriliyor.
Buna göre,
1. (5,6)
II. (25,16)
III. (9,5)
sıralı ikililerinden hangileri (KIC) x (NIK) kar-
tezyen çarpım kümesinin bir elemanıdır?
A) Yalnız
B) Yalnız
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
N doğal sayılar kümesi olmak üzere, C = {2n: n EN) K={n?:n EN kümeleri veriliyor. Buna göre, 1. (5,6) II. (25,16) III. (9,5) sıralı ikililerinden hangileri (KIC) x (NIK) kar- tezyen çarpım kümesinin bir elemanıdır? A) Yalnız B) Yalnız C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III