Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kartezyen Çarpım Soruları

24 -16
nB)
elemanlıdır?
) 26
E) 28
14.
*
Neden 23 ile sonpiyonce
A = {a, k, m, d, n}
olduğuna göre, A x A x A kartezyen çarpımının
birinci bileşeni k olan kaç elemanı vardır?
A) 10
B) 16
C) 20
D) 25
E) 30
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
24 -16 nB) elemanlıdır? ) 26 E) 28 14. * Neden 23 ile sonpiyonce A = {a, k, m, d, n} olduğuna göre, A x A x A kartezyen çarpımının birinci bileşeni k olan kaç elemanı vardır? A) 10 B) 16 C) 20 D) 25 E) 30
ol,
e L
3
10. A ve B kümeleri ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.
●
A kümesinin eleman sayısı 3'tür.
●
A x B kartezyen çarpım kümesinin 2 elemanlı alt küme
sayısı 15'tir.
Buna göre, B kümesinin eleman sayısı kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
E) 6
B
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
ol, e L 3 10. A ve B kümeleri ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. ● A kümesinin eleman sayısı 3'tür. ● A x B kartezyen çarpım kümesinin 2 elemanlı alt küme sayısı 15'tir. Buna göre, B kümesinin eleman sayısı kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) 6 B
Aşağıda birim karelere ayrılmış koordinat düzleminde y ≤ 2x ve
y > x eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi verilmiştir.
y≤ 2x
V > x
Ay
X
A = {3, 4, 5, 6) ve B = {3, 4, 5, 6, 7) kümeleri verilmiştir.
A x B kartezyen çarpım kümesinin elemanları yukarıdaki
koordinat düzleminde işaretlendiğinde, bu kümenin kaç ta-
ne elemanı eşitsizlik sisteminin çözüm kümesinde yer alır?
A) 11
B) 10
C) 9
D) 8 E) 7
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
Aşağıda birim karelere ayrılmış koordinat düzleminde y ≤ 2x ve y > x eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi verilmiştir. y≤ 2x V > x Ay X A = {3, 4, 5, 6) ve B = {3, 4, 5, 6, 7) kümeleri verilmiştir. A x B kartezyen çarpım kümesinin elemanları yukarıdaki koordinat düzleminde işaretlendiğinde, bu kümenin kaç ta- ne elemanı eşitsizlik sisteminin çözüm kümesinde yer alır? A) 11 B) 10 C) 9 D) 8 E) 7
3 c'de
yok
4,4)) a = 3
C=4
E) 4
=4
A
B) 6
Tim durum
2,4
216
7. A ve B kümeleri için,
3.3=9
A-(1,23)
B-{a,b,c)
olduğuna göre, Ax B nin alt kümelerinin kaç tane-
sinde a'nın bileşen olduğu tüm ikililer vardır?
B) 64
C) 32
D) 16
A) 80
E) 8
2=512
2³=
C) 8
D) 9
E) 16
bulenmees
Nokta-Art
A=(-1,23) ve
olduğuna gö
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
3 c'de yok 4,4)) a = 3 C=4 E) 4 =4 A B) 6 Tim durum 2,4 216 7. A ve B kümeleri için, 3.3=9 A-(1,23) B-{a,b,c) olduğuna göre, Ax B nin alt kümelerinin kaç tane- sinde a'nın bileşen olduğu tüm ikililer vardır? B) 64 C) 32 D) 16 A) 80 E) 8 2=512 2³= C) 8 D) 9 E) 16 bulenmees Nokta-Art A=(-1,23) ve olduğuna gö
4-1=3₂ +9=
7-4--3
G
f(x) = -x³ + 4x
fonksiyonunun apsisleri 1 ve -1 olan noktala-
rından çizilen teğetlerin arasındaki uzaklık kaç
birimdir?
A) 2√/10 (8) 2√2
B)
C) 1
D) 2
E) 4
-3x+4
1
bellisio
878 numunovanot 16-let
3.
ESE
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
4-1=3₂ +9= 7-4--3 G f(x) = -x³ + 4x fonksiyonunun apsisleri 1 ve -1 olan noktala- rından çizilen teğetlerin arasındaki uzaklık kaç birimdir? A) 2√/10 (8) 2√2 B) C) 1 D) 2 E) 4 -3x+4 1 bellisio 878 numunovanot 16-let 3. ESE
11. A, B e C kümeleri
A = {(x, 2x)
; XER}
2
B = {(x, 3-x); X = R}
C = {(x, x+2) ; X = R}
şeklinde tanımlanıyor.
3
(m, n) e AB ve (k, p) e BOC
olduğuna göre, m + k-p.n işleminin sonucu kaç-
tır?
3
A) - 17/2
B) --5/20
C)
D) -1
E) -2
2
LIVE
-
2
dh
wth In silh
M/G
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
11. A, B e C kümeleri A = {(x, 2x) ; XER} 2 B = {(x, 3-x); X = R} C = {(x, x+2) ; X = R} şeklinde tanımlanıyor. 3 (m, n) e AB ve (k, p) e BOC olduğuna göre, m + k-p.n işleminin sonucu kaç- tır? 3 A) - 17/2 B) --5/20 C) D) -1 E) -2 2 LIVE - 2 dh wth In silh M/G
he
:
IV
Cla,
.
OM
15
1. Şekil
yukarı
sol
aşağı
ots
→Sağ
2. Şekil
11 birim
Yukarıdaki kareli zeminde verilen 1. şeklin
öteleme altındaki görüntüsü 2. şekildir.
Buna göre 1. şekle aşağıdaki öteleme hare-
ketlerinden hangisi uygulanmıştır?
A) 4 birim aşağı, 7 birim sola
B) 4 birim aşağı, 4 birim sola
C) 4 birim yukarı, 6 birim sağa
D) 3 birim yukarı, 7 birim sola
13 Aşağıdaki şekil, altigensel örüntü blokları
ile oluşturulmuştur. Bu şekle, en az kaç
arüntü bloğu eklenerek d doğrusuna
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
he : IV Cla, . OM 15 1. Şekil yukarı sol aşağı ots →Sağ 2. Şekil 11 birim Yukarıdaki kareli zeminde verilen 1. şeklin öteleme altındaki görüntüsü 2. şekildir. Buna göre 1. şekle aşağıdaki öteleme hare- ketlerinden hangisi uygulanmıştır? A) 4 birim aşağı, 7 birim sola B) 4 birim aşağı, 4 birim sola C) 4 birim yukarı, 6 birim sağa D) 3 birim yukarı, 7 birim sola 13 Aşağıdaki şekil, altigensel örüntü blokları ile oluşturulmuştur. Bu şekle, en az kaç arüntü bloğu eklenerek d doğrusuna
398
36.
8
Koni şeklindeki bir dağın A nok-
tasında bulunan bir avcı bir tam
tur atarak tekrar A noktasına ge-
liyor.
ITBI = 8 km
10BI = 2 km
B
olduğuna göre, avcı en az kaç km yol yürümüştur?
A) 8 B) 10 Cj8v2 D) 12
E) 8/3
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
398 36. 8 Koni şeklindeki bir dağın A nok- tasında bulunan bir avcı bir tam tur atarak tekrar A noktasına ge- liyor. ITBI = 8 km 10BI = 2 km B olduğuna göre, avcı en az kaç km yol yürümüştur? A) 8 B) 10 Cj8v2 D) 12 E) 8/3
to
19. Dolu bir havuzu dipteki iki musluktan biri, aynı sü
rede diğerinin 2 katı daha fazla su akıtarak boşalt-
maktadır.
2x
İki musluk birlikte dolu havuzu
20 saatte boşalt
tığına göre, yavaş akan musluk havuzun yarısını
tek başına kaç saatte boşaltır?
A) 60 B) 45 C) 40
D) 20 E) 15
3
t
Qy
X
20
2x = 2 X=30
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
to 19. Dolu bir havuzu dipteki iki musluktan biri, aynı sü rede diğerinin 2 katı daha fazla su akıtarak boşalt- maktadır. 2x İki musluk birlikte dolu havuzu 20 saatte boşalt tığına göre, yavaş akan musluk havuzun yarısını tek başına kaç saatte boşaltır? A) 60 B) 45 C) 40 D) 20 E) 15 3 t Qy X 20 2x = 2 X=30
gibi
T=
bi-
yor.
old
3x=10
11. Koordinat düzleminde,
y=x²+ax+b...
●
y=-x²+dx+f.....
6-3x =6
2X=1
parabolleri veriliyor.
I ve II numaralı parabollerin tepe noktaları sırasıyla T ve
K'dir.
I numaralı parabol x ekseni boyunca 8 birim sağa ve y
ekseni boyunca 7 birim aşağı, Il numaralı parabol ise x
ekseni boyunca 4 birim sola ve y ekseni boyunea 2 birim
aşağı öteleniyor.
d+a=24
Uygulanan bu ötelemeler sonunda elde edilen pa-
rabollerin tepe noktaları aynı nokta olduğuna göre,
başlangıçta T ve K noktaları arasındaki uzaklık kaç
birimdir?
10
B) 13
C) 15
D) 17
E) 20
pla
Nú
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
gibi T= bi- yor. old 3x=10 11. Koordinat düzleminde, y=x²+ax+b... ● y=-x²+dx+f..... 6-3x =6 2X=1 parabolleri veriliyor. I ve II numaralı parabollerin tepe noktaları sırasıyla T ve K'dir. I numaralı parabol x ekseni boyunca 8 birim sağa ve y ekseni boyunca 7 birim aşağı, Il numaralı parabol ise x ekseni boyunca 4 birim sola ve y ekseni boyunea 2 birim aşağı öteleniyor. d+a=24 Uygulanan bu ötelemeler sonunda elde edilen pa- rabollerin tepe noktaları aynı nokta olduğuna göre, başlangıçta T ve K noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? 10 B) 13 C) 15 D) 17 E) 20 pla Nú
J
C
A 3
B) 4
21. A={-1, 0, 2, 3} ve B=(2, 3, 5) kümeleri veriliyor. AxB
grafiğindeki noktalardan herhangi dördünü köşe
kabul ederek çizilebilen en büyük alanlı dikdörtge-
nin çevresi kaç birimdir?
A) 8
B) 9
C) 10 D) 12
D) 12 E) 14
22. A ve B, E
rensel
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
J C A 3 B) 4 21. A={-1, 0, 2, 3} ve B=(2, 3, 5) kümeleri veriliyor. AxB grafiğindeki noktalardan herhangi dördünü köşe kabul ederek çizilebilen en büyük alanlı dikdörtge- nin çevresi kaç birimdir? A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 D) 12 E) 14 22. A ve B, E rensel
PET
ACI MATEMATIK
Z tam sayılar ve N doğal sayılar kümesi olmak üzere,
(Z x Z)-(NX N) kümesinin bir elemanı (-3, 4) tür.
{(-5, 3), (2, -6)} SZXN
Jill. {(4, 16)} CNXN
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
PET ACI MATEMATIK Z tam sayılar ve N doğal sayılar kümesi olmak üzere, (Z x Z)-(NX N) kümesinin bir elemanı (-3, 4) tür. {(-5, 3), (2, -6)} SZXN Jill. {(4, 16)} CNXN ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III C) I ve II
DENEME
15
18. Yeterince büyüklükteki bir oyun hamuru 1. adımda 3
parçaya ayriliyor. Bundan sonraki her adımda elde edilen
parçalar hep iki parçaya ayrılıyor.
Başlangıç
(x
1. adım
2. adım
103. adım
gol
munumonio
Buna göre, kaçıncı adımın sonunda elde edilen parça
Onorio
sayisi
384 olur?
munumonio 9.
A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11
Suburbobitolionsdrenitalebi
Movie
Insya
Tlavio
1. (A B
BCD
A
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
DENEME 15 18. Yeterince büyüklükteki bir oyun hamuru 1. adımda 3 parçaya ayriliyor. Bundan sonraki her adımda elde edilen parçalar hep iki parçaya ayrılıyor. Başlangıç (x 1. adım 2. adım 103. adım gol munumonio Buna göre, kaçıncı adımın sonunda elde edilen parça Onorio sayisi 384 olur? munumonio 9. A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11 Suburbobitolionsdrenitalebi Movie Insya Tlavio 1. (A B BCD A
19
.
Bilgi: Mavi ile sarı rengin karışımı yeşil rengini
oluşturur.
B.
3
2
1t
-
1 2
> A
N+
3
4
Betül yukardaki koordinat düzleminde Ax B'nin grafiğini
mavi renkle çizmiştir.
Aynı düzlem üzerinde, B x A'nın da grafiğini sari
renkle çizerse, kaç tane noktanın rengi yeşil olur?
A) 4
B) 5
C) 8
D) 9
E) 12
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
19 . Bilgi: Mavi ile sarı rengin karışımı yeşil rengini oluşturur. B. 3 2 1t - 1 2 > A N+ 3 4 Betül yukardaki koordinat düzleminde Ax B'nin grafiğini mavi renkle çizmiştir. Aynı düzlem üzerinde, B x A'nın da grafiğini sari renkle çizerse, kaç tane noktanın rengi yeşil olur? A) 4 B) 5 C) 8 D) 9 E) 12
2.
Dik koordinat düzleminde A(4, 4) noktası ve orijine eşit
uzaklıkta bulunan noktalardan geçen doğru çiziliyor.
Bu doğrunun düzlemin 1. bölgesinde kalan parçasının
uzunluğu kaç birimdir?
C) 472 D) 6
A) 272 B) 4
E) 8
10
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
2. Dik koordinat düzleminde A(4, 4) noktası ve orijine eşit uzaklıkta bulunan noktalardan geçen doğru çiziliyor. Bu doğrunun düzlemin 1. bölgesinde kalan parçasının uzunluğu kaç birimdir? C) 472 D) 6 A) 272 B) 4 E) 8 10
N pozitif doğal sayılar kümesi olmak üzere,
A = {n:ne N'}
B = {2n:n e N'}
kümeleri veriliyor.
Buna göre,
(A - B) XN
kartezyen çarpım kümesinin bir elemanı aşa-
ğıdakilerden hangisi olamaz?
A) (3, 1)
B) (5,2)
C) (7,4)
D) (10,3)
E) (13,3)
Lise Matematik
Kartezyen Çarpım
N pozitif doğal sayılar kümesi olmak üzere, A = {n:ne N'} B = {2n:n e N'} kümeleri veriliyor. Buna göre, (A - B) XN kartezyen çarpım kümesinin bir elemanı aşa- ğıdakilerden hangisi olamaz? A) (3, 1) B) (5,2) C) (7,4) D) (10,3) E) (13,3)