Permütasyon Soruları

B
X 9.
Sy
La
10.
BENIM HOCAM
A)
cos 305°+sin 215° - sin 70°
sin 75°+cos 165° - cos 340°
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden
1
3
1.4
h
B)
of
2/3
6
12
AYT-MATEM
hangisidir?
D) 1
ABC ikizkenar üçgen,
IABI= IACI= 10 cm
10 IBCI= 12 cm
m (ACB) a
Hadesinin
Lise Matematik
Permütasyon
B X 9. Sy La 10. BENIM HOCAM A) cos 305°+sin 215° - sin 70° sin 75°+cos 165° - cos 340° ifadesinin eşiti aşağıdakilerden 1 3 1.4 h B) of 2/3 6 12 AYT-MATEM hangisidir? D) 1 ABC ikizkenar üçgen, IABI= IACI= 10 cm 10 IBCI= 12 cm m (ACB) a Hadesinin
312.
Bir biyolog, insanın boyun
omuruna yerleşen bir viru-
sün ardışık dört omura yer-
leşmesi durumunda insanı
hasta ettiğini aksi durumlar-
da herhangi bir zarar verme-
diğini belirliyor.
insanda 7 adet boyun omuru olduğuna göre vi-
rüs kaç türlü dizilişinde insanı hasta eder?
A) 4 B) 12 C) 24 D) 60 E) 96
Lise Matematik
Permütasyon
312. Bir biyolog, insanın boyun omuruna yerleşen bir viru- sün ardışık dört omura yer- leşmesi durumunda insanı hasta ettiğini aksi durumlar- da herhangi bir zarar verme- diğini belirliyor. insanda 7 adet boyun omuru olduğuna göre vi- rüs kaç türlü dizilişinde insanı hasta eder? A) 4 B) 12 C) 24 D) 60 E) 96
M
Ö
Alt Gr
Ç 9
Ctrl
m
11. 6 farklı anahtar ve bu 6 anahtarın açtığı 6 farklı kilit vardır.
En az kaç deneme sonucunda kilitlere ait anahtarlar ke-
sinlikle bulunmuş olur?
A) 10
B) 15
C) 21
fdg
12. x ve y doğal sayılar olmak üzere,
D) 28
32
olarak tanımlanıyor.
E) 36
4
Kl
61-61 28377
Lise Matematik
Permütasyon
M Ö Alt Gr Ç 9 Ctrl m 11. 6 farklı anahtar ve bu 6 anahtarın açtığı 6 farklı kilit vardır. En az kaç deneme sonucunda kilitlere ait anahtarlar ke- sinlikle bulunmuş olur? A) 10 B) 15 C) 21 fdg 12. x ve y doğal sayılar olmak üzere, D) 28 32 olarak tanımlanıyor. E) 36 4 Kl 61-61 28377
7.
A
A noktasında bulunan bir karınca teller üzerinde yürü-
yerek, sadece sağa veya aşağı doğru ilerlemek şartıy-
la A dan B ye ulaşmak istiyor.
B
Buna göre karınca kaç farklı yoldan B noktasına
ulaşabilir?
A) 130
B) 136 C) 140
(
D) 145
E) 152
Lise Matematik
Permütasyon
7. A A noktasında bulunan bir karınca teller üzerinde yürü- yerek, sadece sağa veya aşağı doğru ilerlemek şartıy- la A dan B ye ulaşmak istiyor. B Buna göre karınca kaç farklı yoldan B noktasına ulaşabilir? A) 130 B) 136 C) 140 ( D) 145 E) 152
89
411/2
A) —
10 20
12 21
13 23
A
A = (0,1,2,3) kümesinin elemanları ile yazılabilen iki
basamaklı sayılar özdeş kağıtlara yazılıp bir torbaya
atılıyor.
Torbadan rastgele seçilen bir kağıdın üzerinde
yazan sayının rakamları toplamının 4'ten büyük
olma olasılığı kaçtır?
B)—
36
31
3.2
C
B
olasılığ
AB
şek
Bis
C) D)
elerine
birinin
zdeş 4
As
934 Günd
yılda
aşag
A) 21
94
Lise Matematik
Permütasyon
89 411/2 A) — 10 20 12 21 13 23 A A = (0,1,2,3) kümesinin elemanları ile yazılabilen iki basamaklı sayılar özdeş kağıtlara yazılıp bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele seçilen bir kağıdın üzerinde yazan sayının rakamları toplamının 4'ten büyük olma olasılığı kaçtır? B)— 36 31 3.2 C B olasılığ AB şek Bis C) D) elerine birinin zdeş 4 As 934 Günd yılda aşag A) 21 94
7. tarklı matematik ve 3 farklı Türkçe kitabı düz bir rafa
dizilecektir.
Türkçe kitaplarının herhangi ikisinin yan yana gelmemesi
koşuluyla kaç farklı şekilde dizilir?
(A) 2.6!
D) 7!
B) 4!.4!
E) 10.7!
C) 5.6!
10
Lise Matematik
Permütasyon
7. tarklı matematik ve 3 farklı Türkçe kitabı düz bir rafa dizilecektir. Türkçe kitaplarının herhangi ikisinin yan yana gelmemesi koşuluyla kaç farklı şekilde dizilir? (A) 2.6! D) 7! B) 4!.4! E) 10.7! C) 5.6! 10
4.
Araç
Yukarıda bir aracın navigasyon sistemi gösterilmiştir.
ile gösterilen konumundan, ile göste-
rilen benzin istasyonuna haritadaki renklendirilmiş yol-
lardan ulaşabilmektedir.
Araç sadece doğu ve güney yönünde ilerleyerek,
benzin istasyonuna kaç farklı şekilde ulaşabilir?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10
Lise Matematik
Permütasyon
4. Araç Yukarıda bir aracın navigasyon sistemi gösterilmiştir. ile gösterilen konumundan, ile göste- rilen benzin istasyonuna haritadaki renklendirilmiş yol- lardan ulaşabilmektedir. Araç sadece doğu ve güney yönünde ilerleyerek, benzin istasyonuna kaç farklı şekilde ulaşabilir? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10
Doğal Sayılar
olmak üzere,
tır?
16 E) 18
(2016-YGS)
lmak üzere;
inin çarpım
ağlayan üç
n rakamları
Doğal Sayılar...
61
((n + 1)² + (n!)²
[(n+1)!]²-(n!)² 60
olduğuna göre, n kaçtır?
A) 9
B) TO
C) 12
D) 13 E) 15
(2013-YGS)
(n+1) +11+0₁ ₁²
nt
(+1)| (0+1)! -^/^!
(n+¹) n! (+²) n) + ^!^!
(^+1)^! (n+¹)^²-^!^!
E. BOLUNE
1. AABA
Buna göre A
AT 88
Lise Matematik
Permütasyon
Doğal Sayılar olmak üzere, tır? 16 E) 18 (2016-YGS) lmak üzere; inin çarpım ağlayan üç n rakamları Doğal Sayılar... 61 ((n + 1)² + (n!)² [(n+1)!]²-(n!)² 60 olduğuna göre, n kaçtır? A) 9 B) TO C) 12 D) 13 E) 15 (2013-YGS) (n+1) +11+0₁ ₁² nt (+1)| (0+1)! -^/^! (n+¹) n! (+²) n) + ^!^! (^+1)^! (n+¹)^²-^!^! E. BOLUNE 1. AABA Buna göre A AT 88
26. Bir çiçekçi her birinden elinde tek tür olan lilyum, gül,
papatya ve lalenin de olduğu sekiz çeşit çiçekten
istenilen kadar türü istenilen sayılarda birleştirerek çiçek
buketi oluşturmaktadır. Bir müşteri aşağıdaki gibi bir
buket hazırlatmak istiyor.
Bukette toplam beş tür çiçekten 5 adet olsun.
Gül ile lale aynı bukette bulunmasın.
Bukette kesinlikle lilyum bulunsun.
●
Buna göre, bu çiçekçi müşterisinin istediği gibi kaç
farklı buket hazırlayabilir?
A) 20
B) 25
C) 30
D) 35
E) 40
Lise Matematik
Permütasyon
26. Bir çiçekçi her birinden elinde tek tür olan lilyum, gül, papatya ve lalenin de olduğu sekiz çeşit çiçekten istenilen kadar türü istenilen sayılarda birleştirerek çiçek buketi oluşturmaktadır. Bir müşteri aşağıdaki gibi bir buket hazırlatmak istiyor. Bukette toplam beş tür çiçekten 5 adet olsun. Gül ile lale aynı bukette bulunmasın. Bukette kesinlikle lilyum bulunsun. ● Buna göre, bu çiçekçi müşterisinin istediği gibi kaç farklı buket hazırlayabilir? A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40
21.
3 raftan oluşan bir ki-
taplığın en üst rafında
eş 3 kitap, orta rafında
eş 2 kitap, en alt rafin-
da ise eş 2 kitap bulun-
maktadır.
Kitaplıktaki tüm kitapları okumak isteyen bir kişi kaç
farklı sırayla kitapları okuyabilir?
A) 36
B) 80 C) 120 D) 180 E) 210
Lise Matematik
Permütasyon
21. 3 raftan oluşan bir ki- taplığın en üst rafında eş 3 kitap, orta rafında eş 2 kitap, en alt rafin- da ise eş 2 kitap bulun- maktadır. Kitaplıktaki tüm kitapları okumak isteyen bir kişi kaç farklı sırayla kitapları okuyabilir? A) 36 B) 80 C) 120 D) 180 E) 210
11:07 T
LTÉ
11. Her biri 5 seçenekli 8 soruluk bir testin cevap anahtarında
art arda gelen herhangi dört sorunun cevabı sadece bir kez
aynı şık olmuştur.
276 (15). 15678
24 6
Test-3
ÖRNEK BİR CEVAP ANAHTARI
1.G 2.B
3.B 4.B 5.B 6.A 7.E 8.D
SPE
BANAAL
T2
Her şık testte en az bir sorunun cevabı olduğuna göre,
cevap anahtarı kaç farklı şekilde hazırlanabilir?
A) 300 B) 400 C) 500
D) 600
24₁5=120
E) 640
Test
14.
Lise Matematik
Permütasyon
11:07 T LTÉ 11. Her biri 5 seçenekli 8 soruluk bir testin cevap anahtarında art arda gelen herhangi dört sorunun cevabı sadece bir kez aynı şık olmuştur. 276 (15). 15678 24 6 Test-3 ÖRNEK BİR CEVAP ANAHTARI 1.G 2.B 3.B 4.B 5.B 6.A 7.E 8.D SPE BANAAL T2 Her şık testte en az bir sorunun cevabı olduğuna göre, cevap anahtarı kaç farklı şekilde hazırlanabilir? A) 300 B) 400 C) 500 D) 600 24₁5=120 E) 640 Test 14.
7. Faktörlyel; 1 den n'ye kadar olan sayma sayıların çar-
pimina n faktörlyel denir ve n! şeklinde gösterilir.
Ömeğin;
nl = 1.2.3.....(n-1).n
21=1.2
31=1.2.3
41=1.2.3.4= 31.4
ifadesinin değeri kaçtır?
B) 10 C) 19 D) 110
11! + 10!
91
A) 9
E) 120
Lise Matematik
Permütasyon
7. Faktörlyel; 1 den n'ye kadar olan sayma sayıların çar- pimina n faktörlyel denir ve n! şeklinde gösterilir. Ömeğin; nl = 1.2.3.....(n-1).n 21=1.2 31=1.2.3 41=1.2.3.4= 31.4 ifadesinin değeri kaçtır? B) 10 C) 19 D) 110 11! + 10! 91 A) 9 E) 120
#k
30.
A 11
11
11 E)
23 = ¾/15=15
38
16514
1175
Yukarıda 4 farklı mavi kalemden üçü, 3 farklı kırmızı
kalemden ikisi aşağıdaki gibi her birinde birer kırmızı
kalem olan iki kalemliğe konulacaktır.
3 4.
000
Şekildeki gibi toplam 5 kalem için yer bulunan bu
kalemliklere aynı kalemlikte herhangi iki kırmızı kalem
yan yana gelmeyecek biçimde istenen yerleştirme
işlemi kaç farklı şekilde yapılabilir?
A) 160
B) 144
C) 72
D) 96
3.2.2.3.4
12
5
12
E) 288
UcDört
Bes
A) 40
31
FEN BİLİMLERİ
Lise Matematik
Permütasyon
#k 30. A 11 11 11 E) 23 = ¾/15=15 38 16514 1175 Yukarıda 4 farklı mavi kalemden üçü, 3 farklı kırmızı kalemden ikisi aşağıdaki gibi her birinde birer kırmızı kalem olan iki kalemliğe konulacaktır. 3 4. 000 Şekildeki gibi toplam 5 kalem için yer bulunan bu kalemliklere aynı kalemlikte herhangi iki kırmızı kalem yan yana gelmeyecek biçimde istenen yerleştirme işlemi kaç farklı şekilde yapılabilir? A) 160 B) 144 C) 72 D) 96 3.2.2.3.4 12 5 12 E) 288 UcDört Bes A) 40 31 FEN BİLİMLERİ
Şekilde 1x5 boyutunda 5 özdeş kareden oluşan blok
veriliyor.
Şekildeki blok; 1x3 boyutunda
de, 1x2 boyutunda
tunda
koşuluyla kapatılıyor.
Örnekler:
biçimin-
biçiminde ve 1x1 boyu-
biçimindeki bloklarla üst üste gelmemek
Y+P=3
Y+K=2
K+P = 4
(A) 11
6
Buna göre, verilen bloklar kullanılarak 1x5 boyu-
tundaki blok kaç farklı şekilde kapatılabilir?
B) 13 C) 15 D) 17 E) 23
Lise Matematik
Permütasyon
Şekilde 1x5 boyutunda 5 özdeş kareden oluşan blok veriliyor. Şekildeki blok; 1x3 boyutunda de, 1x2 boyutunda tunda koşuluyla kapatılıyor. Örnekler: biçimin- biçiminde ve 1x1 boyu- biçimindeki bloklarla üst üste gelmemek Y+P=3 Y+K=2 K+P = 4 (A) 11 6 Buna göre, verilen bloklar kullanılarak 1x5 boyu- tundaki blok kaç farklı şekilde kapatılabilir? B) 13 C) 15 D) 17 E) 23
22
12:55
TYT
29. Aşağıda verilen renkleri dışında özdeş olan 4 tahta parçası
saat yönünde A, B, C ve D noktaları etrafında 90 ar derece
dönebilmektedir.
B
1
A
A) 6
B
L
B
Buna göre 4 tahta parçası toplam 180
döndürüldüğünde kaç farklı görüntü oluşur?
B) 10
5.0
C) 15 D) 18
E) 21
: x
0
Lise Matematik
Permütasyon
22 12:55 TYT 29. Aşağıda verilen renkleri dışında özdeş olan 4 tahta parçası saat yönünde A, B, C ve D noktaları etrafında 90 ar derece dönebilmektedir. B 1 A A) 6 B L B Buna göre 4 tahta parçası toplam 180 döndürüldüğünde kaç farklı görüntü oluşur? B) 10 5.0 C) 15 D) 18 E) 21 : x 0
15. Bir sayının okunuşu ile tersten okunuşu aynı ise bu
sayıya "palindrom sayı" denir.
Örneğin, 53235 ve 7117 sayıları palindrom sayılar-
dır.
Buna göre rastgele yazılan 5 basamaklı bir do-
ğal sayının palindrom sayı olma olasılığı kaçtır?
B)
1
C)
100
D)
1
180
Sto, t0,11
2,10-10.10.10
E)
1
200
17. Gerçe
dan f
eşitli
Bun
lim
Lise Matematik
Permütasyon
15. Bir sayının okunuşu ile tersten okunuşu aynı ise bu sayıya "palindrom sayı" denir. Örneğin, 53235 ve 7117 sayıları palindrom sayılar- dır. Buna göre rastgele yazılan 5 basamaklı bir do- ğal sayının palindrom sayı olma olasılığı kaçtır? B) 1 C) 100 D) 1 180 Sto, t0,11 2,10-10.10.10 E) 1 200 17. Gerçe dan f eşitli Bun lim