Üslü İfadelerde İşlemler Soruları

6. Aşağıdaki tabloda A, B ve C araçlarının bir yılda aldıkları
ali yolun km türünden değeri ile bir kilometrede ortalama
CO₂ (karbondioksit) salınım miktarının gram türünden
değerleri verilmiştir.
Molso
299
Araç
A
B
C
Bir yılda alınan
yol (km)
A) 5 x 105
1,25 x 104
0,5 x 105
2x 102
(610x
B) 9 × 105
CO₂ salınım
miktarı (g/km)
D) 9x 106
160
Buna göre, tablodaki verilere göre bu üç aracın bu
yılda CO₂ salınım miktarı toplamı kaç gramdır?
80
15,0
C) 8 × 105
SAHİNKAYA
E) 9 × 104
Lise Matematik
Üslü İfadelerde İşlemler
6. Aşağıdaki tabloda A, B ve C araçlarının bir yılda aldıkları ali yolun km türünden değeri ile bir kilometrede ortalama CO₂ (karbondioksit) salınım miktarının gram türünden değerleri verilmiştir. Molso 299 Araç A B C Bir yılda alınan yol (km) A) 5 x 105 1,25 x 104 0,5 x 105 2x 102 (610x B) 9 × 105 CO₂ salınım miktarı (g/km) D) 9x 106 160 Buna göre, tablodaki verilere göre bu üç aracın bu yılda CO₂ salınım miktarı toplamı kaç gramdır? 80 15,0 C) 8 × 105 SAHİNKAYA E) 9 × 104
FEN
s
10
2m
u
2m²
47. a, sıfırdan ve birden farklı reel (gerçel) sayıdır.
-2
-3
2
(-a³)-²-(-a²)-³(-a4)4
3
3
2
5
(-aº) ³. (-a²) 0·a
2.
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) - 1 B)-a-1
C) a-1
D) a
E) a²
Lise Matematik
Üslü İfadelerde İşlemler
FEN s 10 2m u 2m² 47. a, sıfırdan ve birden farklı reel (gerçel) sayıdır. -2 -3 2 (-a³)-²-(-a²)-³(-a4)4 3 3 2 5 (-aº) ³. (-a²) 0·a 2. ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) - 1 B)-a-1 C) a-1 D) a E) a²
46.
BİLİMLERİ YAYINLARI
2
un
2m
(2m)" 2m" -(2m^)²
A) 32m
2
2m
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
-23-4²
4n
(22-n)- -2°
8
S. D) 4m
8
4n
2?
2²-2².24
3
3
B) 8mn
80/"
4n
E) m
20
2m. 2
M = -1
n=2
n 2
u
2m²
n
C) 4^.8m"
Lise Matematik
Üslü İfadelerde İşlemler
46. BİLİMLERİ YAYINLARI 2 un 2m (2m)" 2m" -(2m^)² A) 32m 2 2m ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? -23-4² 4n (22-n)- -2° 8 S. D) 4m 8 4n 2? 2²-2².24 3 3 B) 8mn 80/" 4n E) m 20 2m. 2 M = -1 n=2 n 2 u 2m² n C) 4^.8m"
2.
Bir bakteri popülasyonunda t saat sonraki bakteri sayısı,
t
P (t) = 60.64 6
bağıntısıyla verilmiştir.
Buna göre, 5 saat sonunda bu bakteri popülasyonundaki
bakteri sayısı kaçtır?
A) 480
B) 960
C) 1720
D) 1800 E) 1920
5.
Lise Matematik
Üslü İfadelerde İşlemler
2. Bir bakteri popülasyonunda t saat sonraki bakteri sayısı, t P (t) = 60.64 6 bağıntısıyla verilmiştir. Buna göre, 5 saat sonunda bu bakteri popülasyonundaki bakteri sayısı kaçtır? A) 480 B) 960 C) 1720 D) 1800 E) 1920 5.
11. n kenarlı bir çokgenin içine yazılan A sayısıyla oluşa
n+3
2
sembol ile n tek ise A
mektedir.
Örneğin,
olur
3
RLIK
3
4
2
27=2
= 3² = 9
5+3
2
8 =
n
2
n çift ise A sayısı göster
1
= 24 = 16
4*
eşitliğine göre, x kaçtır?
A) 1
B)
C) 2
D) -9/13
Uğur Eker
0000
CPE ABCDE
E) 3
Diğer sayfaya geçiniz.
eis
MOD
Test
onuçları
2
Lise Matematik
Üslü İfadelerde İşlemler
11. n kenarlı bir çokgenin içine yazılan A sayısıyla oluşa n+3 2 sembol ile n tek ise A mektedir. Örneğin, olur 3 RLIK 3 4 2 27=2 = 3² = 9 5+3 2 8 = n 2 n çift ise A sayısı göster 1 = 24 = 16 4* eşitliğine göre, x kaçtır? A) 1 B) C) 2 D) -9/13 Uğur Eker 0000 CPE ABCDE E) 3 Diğer sayfaya geçiniz. eis MOD Test onuçları 2
2.
2
2
Toprağa atılan bir kalem pil 3 metrekarelik alanı kir-
leterek o bölgedeki bitkileri öldürür.
Yukarıdaki bilgi üzerine, Türkiye genelinde atık pil top-
lama kampanyası başlatılmıştır. Bu kampanyaya 81 ilin
her birinden (27'şer okul katılmış ve okulların her biri
96 şar tane pil toplamıştır.
Buna göre, bu toplanan kalem piller ile en fazla kaç
metrekarelik toprağın kirlenmesinin önüne geçilmiştir?
A) 319
D) 320
E) 322
)
CE
B) 321
12
2
318
J
166
12
Lise Matematik
Üslü İfadelerde İşlemler
2. 2 2 Toprağa atılan bir kalem pil 3 metrekarelik alanı kir- leterek o bölgedeki bitkileri öldürür. Yukarıdaki bilgi üzerine, Türkiye genelinde atık pil top- lama kampanyası başlatılmıştır. Bu kampanyaya 81 ilin her birinden (27'şer okul katılmış ve okulların her biri 96 şar tane pil toplamıştır. Buna göre, bu toplanan kalem piller ile en fazla kaç metrekarelik toprağın kirlenmesinin önüne geçilmiştir? A) 319 D) 320 E) 322 ) CE B) 321 12 2 318 J 166 12
61.
2.3
11+²√7-X 212 3² (9-4)=
4-X
ifadesinin sonucu bir gerçel sayıya eşittir. 5
Buna göre, x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değe-
ri vardır?
A) 3
2
√3x-11+√7-x
B) 4
C) 5
D) 6
J
E) 7
MATEMATİK - ODF
Lise Matematik
Üslü İfadelerde İşlemler
61. 2.3 11+²√7-X 212 3² (9-4)= 4-X ifadesinin sonucu bir gerçel sayıya eşittir. 5 Buna göre, x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değe- ri vardır? A) 3 2 √3x-11+√7-x B) 4 C) 5 D) 6 J E) 7 MATEMATİK - ODF
12. a ve b, 1'den büyük tam sayılar olmak üzere K(a, b)
kümesi, a'nın O'dan b'ye kadar olan kuvvetlerinin
oluşturduğu kümedir.
Örneğin, K(3, 4) kümesi
{1, 3, 9, 27, 81}
şeklinde elde edilir.
Buna göre, K(2, 26) ve K(8, 17) kümelerinin ara-
kesitinde kaç eleman bulunur?
A) 7
B) 8
C) 9
K={
D) 10
Nitelik Yayıncılık
E) 11
226}
Lise Matematik
Üslü İfadelerde İşlemler
12. a ve b, 1'den büyük tam sayılar olmak üzere K(a, b) kümesi, a'nın O'dan b'ye kadar olan kuvvetlerinin oluşturduğu kümedir. Örneğin, K(3, 4) kümesi {1, 3, 9, 27, 81} şeklinde elde edilir. Buna göre, K(2, 26) ve K(8, 17) kümelerinin ara- kesitinde kaç eleman bulunur? A) 7 B) 8 C) 9 K={ D) 10 Nitelik Yayıncılık E) 11 226}
100
D
25
D
O
11
10
B
A 1024
Şekilde verilen çarpan ağacına göre
işleminin sonucu kaçtır?
A) 220
B) 210
C) 2-10
128
A
B.C
D) 2-20
19
20 21 22
25 26 27 28
Sena ve Rabia aynı hastanede ça
arkadaştır. Rabia 3 günde bir, Se
nöbet tutmakta ve nöbetleri hafla
geldiğinde birlikte yemek yemek
Şubat ayında Sena ilk nöbeting
ise 2'sinde tuttuğuna göre bu
defa birlikte yemek yemişlerd
A) 1
B) 2
C
15 M₁ -2 -1 şeklinde tanımla
sayılanı, bu sayılardan asal o
asallan denir.
Örneğin M₂=22-1-4-1
(3 sayısı mersenne
Buna göre aşağıdakilerden
değildir?
B) M
A) M5
Lise Matematik
Üslü İfadelerde İşlemler
100 D 25 D O 11 10 B A 1024 Şekilde verilen çarpan ağacına göre işleminin sonucu kaçtır? A) 220 B) 210 C) 2-10 128 A B.C D) 2-20 19 20 21 22 25 26 27 28 Sena ve Rabia aynı hastanede ça arkadaştır. Rabia 3 günde bir, Se nöbet tutmakta ve nöbetleri hafla geldiğinde birlikte yemek yemek Şubat ayında Sena ilk nöbeting ise 2'sinde tuttuğuna göre bu defa birlikte yemek yemişlerd A) 1 B) 2 C 15 M₁ -2 -1 şeklinde tanımla sayılanı, bu sayılardan asal o asallan denir. Örneğin M₂=22-1-4-1 (3 sayısı mersenne Buna göre aşağıdakilerden değildir? B) M A) M5
8.
kilerden hangisine eşittir?
4a
A)-
A) 13
D)
¾/22
13
2
202.2.2
n bir doğal sayı olmak üzere,
sayılara emin sayılar denir.
a + 2b
3
1000
B) 2b
B) 14
2
=2
2=22=16²
16.2=
Buna göre, birbirinden farklı ve en fazla ki basa-
maklı emin sayıları için n'nin alabileceği değerler
toplamının en küçük değeri kaçtır?
2n
n
C) 15
2a + b
3
sals
J
C).
şeklinde yazılan tam
1+2+4
D) 30
a+b
2
(6)
Dičer souf
E) 31
32
Lise Matematik
Üslü İfadelerde İşlemler
8. kilerden hangisine eşittir? 4a A)- A) 13 D) ¾/22 13 2 202.2.2 n bir doğal sayı olmak üzere, sayılara emin sayılar denir. a + 2b 3 1000 B) 2b B) 14 2 =2 2=22=16² 16.2= Buna göre, birbirinden farklı ve en fazla ki basa- maklı emin sayıları için n'nin alabileceği değerler toplamının en küçük değeri kaçtır? 2n n C) 15 2a + b 3 sals J C). şeklinde yazılan tam 1+2+4 D) 30 a+b 2 (6) Dičer souf E) 31 32
6.
...
:
25
:
A) 24
2²
(0
26
...
21
B) 25
23
24
27 28
...
...
S->x>B (A
1->x>
2⁹
...
Yukarıda verilen birim karelerden oluşan tabloda sayılar belirli
bir kurala göre yerleştirilmiştir. Tabloda bir sütun yeşil, yanın-
daki sütun da sarıya boyalıdır.
C) 26
Bu tabloda 36 birim kare bulunduğuna göre, sarı boyalı bi-
rim karelere yazılı olan sayılar çarpımının, yeşil boyalı birim
karelerle yazılı olan sayıların çarpımına oranı kaçtır?
(D) 27 S- E) 28
TIC
Lise Matematik
Üslü İfadelerde İşlemler
6. ... : 25 : A) 24 2² (0 26 ... 21 B) 25 23 24 27 28 ... ... S->x>B (A 1->x> 2⁹ ... Yukarıda verilen birim karelerden oluşan tabloda sayılar belirli bir kurala göre yerleştirilmiştir. Tabloda bir sütun yeşil, yanın- daki sütun da sarıya boyalıdır. C) 26 Bu tabloda 36 birim kare bulunduğuna göre, sarı boyalı bi- rim karelere yazılı olan sayılar çarpımının, yeşil boyalı birim karelerle yazılı olan sayıların çarpımına oranı kaçtır? (D) 27 S- E) 28 TIC
25
7
Bir yüzü mavi diğer yüzü sarı olan kare şeklindeki bir kâğıt aşa-
ğıdaki sıra ile katlanıyor.
1. katlama
işlemi
2k
k
D
2k
A
2k
2. katlama
işlemi
k
B
k
9.
2. katlama işleminden sonra tekrardan 1 ve 2. katlama işlemle-
ri aynı şekilde ve sırasıyla tekrarlanıyor.
Buna göre, yukarıda tanımlanan 1 ve 2. işlemler onar defa
yapıldığında başlangıçta yüzey alanı 2 m² olan bir kâğıdın
son durumdaki yüzey alanı kaç m² olur?
A) 2-15
B) 2-16
C) 2-17
D) 2-18
E) 2-19
Yukarıda
nesi bulu
alt kısm
Buna g
dakika
A)
TOPRA
yaying.
10. x
10
E
Lise Matematik
Üslü İfadelerde İşlemler
25 7 Bir yüzü mavi diğer yüzü sarı olan kare şeklindeki bir kâğıt aşa- ğıdaki sıra ile katlanıyor. 1. katlama işlemi 2k k D 2k A 2k 2. katlama işlemi k B k 9. 2. katlama işleminden sonra tekrardan 1 ve 2. katlama işlemle- ri aynı şekilde ve sırasıyla tekrarlanıyor. Buna göre, yukarıda tanımlanan 1 ve 2. işlemler onar defa yapıldığında başlangıçta yüzey alanı 2 m² olan bir kâğıdın son durumdaki yüzey alanı kaç m² olur? A) 2-15 B) 2-16 C) 2-17 D) 2-18 E) 2-19 Yukarıda nesi bulu alt kısm Buna g dakika A) TOPRA yaying. 10. x 10 E
Imiş ve
dir. Her
mışlar-
hava-
4+8+19= 31
15. Bir ip önce 4 eş parçaya bölünüyor. Daha sonra her
4
bir parça yine 4 eş parçaya bölünüyor.
Bu işlem devam ettirildiğinde 7. işlemin sonun-
da kaç parça ip oluşur?
A) 27
B) 27
abic
D) 214
LOLL
C) 211
E) 215
andle sarebb
31.2=6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
DIA
BABD
49
Lise Matematik
Üslü İfadelerde İşlemler
Imiş ve dir. Her mışlar- hava- 4+8+19= 31 15. Bir ip önce 4 eş parçaya bölünüyor. Daha sonra her 4 bir parça yine 4 eş parçaya bölünüyor. Bu işlem devam ettirildiğinde 7. işlemin sonun- da kaç parça ip oluşur? A) 27 B) 27 abic D) 214 LOLL C) 211 E) 215 andle sarebb 31.2=6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DIA BABD 49
10.
X
32¹ 2³
8-1
Şekil I
64
55
53
C) 4²
125 253
y
Şekil II
Şekil I in satırındaki değerlerin çarpımı ile sütunundaki de-
ğerlerin çarpımı toplandığında Şekil II nin satırındaki değer-
lerin çarpımı ile sütunundaki değerlerin çarpımının toplamı-
na eşit olduğu görülüyor.
Buna göre, x-y işleminin sonucu aşağıdakilerden han-
gisine eşittir?
A) 2²
B) 3²
D) 5²
E) 10²
Lise Matematik
Üslü İfadelerde İşlemler
10. X 32¹ 2³ 8-1 Şekil I 64 55 53 C) 4² 125 253 y Şekil II Şekil I in satırındaki değerlerin çarpımı ile sütunundaki de- ğerlerin çarpımı toplandığında Şekil II nin satırındaki değer- lerin çarpımı ile sütunundaki değerlerin çarpımının toplamı- na eşit olduğu görülüyor. Buna göre, x-y işleminin sonucu aşağıdakilerden han- gisine eşittir? A) 2² B) 3² D) 5² E) 10²
2. Cevaplannizi, cevap
Sebahattin öğretmen, rastgele ekrana gelen değerlere denk olan üslü ifadeleri bulmayı amaçlayan bir bilgi-
sayar oyunu geliştirmiştir.
Taben
Kuvvet
Taban
B) 2
Ekrana rastgele gelen sayıya denk olan üslü ifadeleri elde edebilmek için ekrandaki @
basma, bir hamle olarak ifade ediliyor. Tabanı 1 arttırmak için tuşuna, 1 azaltmak için
1 arttırmak için tuşuna ve 1 azaltmak için tuşuna bir kez basılıyor.
Taban
Diğer soruya geç-
Oyuncu süre dolmadan ekrana yansıyan değere denk üslü ifadeyi oluşturursa 10 puan, oluşturamazsa 0
puan almaktadır.
5
Bu oyunda ekrana çıkan 25 sayısına denk olan üslü ifadeyi belirlenen süre içerisinde tamamlayan bir öğren-
cinin ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir.
GO
Rastgele
gelecek olan
değer
Kuvvet
2
Diğer soruya geç->
25
Kuvvet
tuşlarına her
tuşuna; kuvveti
Bir sonraki soruya geçildiğinde, önceki işlemdeki taban ve üs sabit kalıp sadece ekrana gelen sayı değiş-
mektedir.
C)/3
Bu öğrenci diğer soruya geçtiğinde ekrana rastgele gelen sayı 64'tür.
Oyunu oynayan öğrenci 10 puan aldığına göre 64'e denk olan üslü ifadeyi en az kaç hamle ile oluş-
turmuştur?
A) 1
D) 7
Lise Matematik
Üslü İfadelerde İşlemler
2. Cevaplannizi, cevap Sebahattin öğretmen, rastgele ekrana gelen değerlere denk olan üslü ifadeleri bulmayı amaçlayan bir bilgi- sayar oyunu geliştirmiştir. Taben Kuvvet Taban B) 2 Ekrana rastgele gelen sayıya denk olan üslü ifadeleri elde edebilmek için ekrandaki @ basma, bir hamle olarak ifade ediliyor. Tabanı 1 arttırmak için tuşuna, 1 azaltmak için 1 arttırmak için tuşuna ve 1 azaltmak için tuşuna bir kez basılıyor. Taban Diğer soruya geç- Oyuncu süre dolmadan ekrana yansıyan değere denk üslü ifadeyi oluşturursa 10 puan, oluşturamazsa 0 puan almaktadır. 5 Bu oyunda ekrana çıkan 25 sayısına denk olan üslü ifadeyi belirlenen süre içerisinde tamamlayan bir öğren- cinin ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir. GO Rastgele gelecek olan değer Kuvvet 2 Diğer soruya geç-> 25 Kuvvet tuşlarına her tuşuna; kuvveti Bir sonraki soruya geçildiğinde, önceki işlemdeki taban ve üs sabit kalıp sadece ekrana gelen sayı değiş- mektedir. C)/3 Bu öğrenci diğer soruya geçtiğinde ekrana rastgele gelen sayı 64'tür. Oyunu oynayan öğrenci 10 puan aldığına göre 64'e denk olan üslü ifadeyi en az kaç hamle ile oluş- turmuştur? A) 1 D) 7
2
1
2+3=5
MATEMATİK
73. Yarı Ömür: Radyoaktif bir atomun başlangıç miktarının yarısının bozunması için geçen süreye denir.
Örneğin; yarılanma ömrü
lüyor.
100 gr
Yarılanma
Süreleri
A elementi
B elementi
3 saat olan 100 gram A elementinin yarısı bozunarak B elementine dönüştüğü görü-
3 saat
Radyoaktif
Elementler Uranyum Toryum Radyum Bizmut
4,5.10 yil 24,5 gün 1590 yıl
B) 2.10¹ +5.10-²
50 gr
Mozaik
Yukarıda bazı radyoaktif elementlerin yarılanma süreleri verilmiştir. Başlangıçta 1gram olan Bizmut radyoaktif
elementi yanılanmaya başladıktan 1 saat sonra tartılıyor.
15 dakika
Buna göre Bizmut elementinin ölçülen kütlesinin gram cinsinden çözümlenmiş hâli aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) 5.10-¹
C) 1.10¹ +2.102 +5.10³
D) 6.102 +2.10 +5.104
Yayınlan
Polonyum
140 gün
75. Aşağıda dür
verilmiştir.
Lise Matematik
Üslü İfadelerde İşlemler
2 1 2+3=5 MATEMATİK 73. Yarı Ömür: Radyoaktif bir atomun başlangıç miktarının yarısının bozunması için geçen süreye denir. Örneğin; yarılanma ömrü lüyor. 100 gr Yarılanma Süreleri A elementi B elementi 3 saat olan 100 gram A elementinin yarısı bozunarak B elementine dönüştüğü görü- 3 saat Radyoaktif Elementler Uranyum Toryum Radyum Bizmut 4,5.10 yil 24,5 gün 1590 yıl B) 2.10¹ +5.10-² 50 gr Mozaik Yukarıda bazı radyoaktif elementlerin yarılanma süreleri verilmiştir. Başlangıçta 1gram olan Bizmut radyoaktif elementi yanılanmaya başladıktan 1 saat sonra tartılıyor. 15 dakika Buna göre Bizmut elementinin ölçülen kütlesinin gram cinsinden çözümlenmiş hâli aşağıdakilerden han- gisidir? A) 5.10-¹ C) 1.10¹ +2.102 +5.10³ D) 6.102 +2.10 +5.104 Yayınlan Polonyum 140 gün 75. Aşağıda dür verilmiştir.