Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Binom Açılımı Soruları

25. n bir sayma sayısı olmak üzere;
x+
X-
n
-
X
n
X
3n
n
ifadesinin açılımındaki terim sayısı,
ifadesinin açılımındaki terim sayısının
2 katından 1 fazladır.
Buna göre, bu ifadelerin açılımındaki sabit terimlerin
toplamları kaçtır?
A) 152
B) 150
C) 154
D) 158
E) 156
Lise Matematik
Binom Açılımı
25. n bir sayma sayısı olmak üzere; x+ X- n - X n X 3n n ifadesinin açılımındaki terim sayısı, ifadesinin açılımındaki terim sayısının 2 katından 1 fazladır. Buna göre, bu ifadelerin açılımındaki sabit terimlerin toplamları kaçtır? A) 152 B) 150 C) 154 D) 158 E) 156
26.
Z
(03)
BO
A
Z
B) 8
A
Z
Z
C) 12
Yukarıda verilen şemada K harfinden başlayarak bağlantılı
olduğu harflerle yukarıdan aşağıya doğru giderek kaç farklı
şekilde "KİRAZ" kelimesi yazılabilir?
A) 4
A
D) 16
N
E) 32
Lise Matematik
Binom Açılımı
26. Z (03) BO A Z B) 8 A Z Z C) 12 Yukarıda verilen şemada K harfinden başlayarak bağlantılı olduğu harflerle yukarıdan aşağıya doğru giderek kaç farklı şekilde "KİRAZ" kelimesi yazılabilir? A) 4 A D) 16 N E) 32
una
BENIM HOCAM
(x² - y²)
ifadesinin açılımında baştan yedinci terimin katsayısı 28'dir
Buna göre, içinde y olan terimin katsayısı kaçtır?
A) -70 B) -7 C) 7
D) 70
E) 80
(2)(x-²)^(-)²) = (2) +-b
5.
(8) = 28
128
2.
Lise Matematik
Binom Açılımı
una BENIM HOCAM (x² - y²) ifadesinin açılımında baştan yedinci terimin katsayısı 28'dir Buna göre, içinde y olan terimin katsayısı kaçtır? A) -70 B) -7 C) 7 D) 70 E) 80 (2)(x-²)^(-)²) = (2) +-b 5. (8) = 28 128 2.
sinde
5 a
6. Dik koordinat düzleminde; gerçel sayılar kümesi üzerinde
tanımlı f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.
-3 -2 -1
dir?
y
O
A) (-3,-2) (3, 4)
C) (-1,0)
(3, 4)
y=f(x)
2 3
y=g(x)
(-1,2) 4₁-3
(f(x) = g(x)) g(x) > 0
eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisi-
B) (-2, -1) (2, 3)
D) (-1,0)
(2, 3)
AVA
E) (-3,-2) (2, 3)
ORIJINAL
8.
Lise Matematik
Binom Açılımı
sinde 5 a 6. Dik koordinat düzleminde; gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. -3 -2 -1 dir? y O A) (-3,-2) (3, 4) C) (-1,0) (3, 4) y=f(x) 2 3 y=g(x) (-1,2) 4₁-3 (f(x) = g(x)) g(x) > 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisi- B) (-2, -1) (2, 3) D) (-1,0) (2, 3) AVA E) (-3,-2) (2, 3) ORIJINAL 8.
(1/2 √²)(=====
E
25.
ax
8.3
—1₁-1²^² = 1 6-1² = 1²
3/2
3
6
in açılımındaki terimlerin kat sayılarının aritmetik
ph45²-65
16
ortalaması tür.
3
4²+4-6=
Buna göre, x-¹'li terimin kat sayısı kaçtır? (es) (x-2)
A) - 270
B) - 180
C) - 90 D) 90
E) 270
Lise Matematik
Binom Açılımı
(1/2 √²)(===== E 25. ax 8.3 —1₁-1²^² = 1 6-1² = 1² 3/2 3 6 in açılımındaki terimlerin kat sayılarının aritmetik ph45²-65 16 ortalaması tür. 3 4²+4-6= Buna göre, x-¹'li terimin kat sayısı kaçtır? (es) (x-2) A) - 270 B) - 180 C) - 90 D) 90 E) 270
4. Tablo: Musluk sayısı ile havuzun dolma süresi arasındaki
ilişki
Musluk sayısı
Havuzun dolma
süresi (sa)
A) 41
4
B) 43
10
1
A
B
C) 45
ST
5
Yukarıdaki tabloda boş bir havuza su akıtan eş kapasite-
li musluk sayısı ile havuzun dolma süresi arasındaki iliş-
ki verilmiştir.
Buna göre, A + B-2C kaçtır?
16
C
D) 47
Lise Matematik
Binom Açılımı
4. Tablo: Musluk sayısı ile havuzun dolma süresi arasındaki ilişki Musluk sayısı Havuzun dolma süresi (sa) A) 41 4 B) 43 10 1 A B C) 45 ST 5 Yukarıdaki tabloda boş bir havuza su akıtan eş kapasite- li musluk sayısı ile havuzun dolma süresi arasındaki iliş- ki verilmiştir. Buna göre, A + B-2C kaçtır? 16 C D) 47
1.
m
Temel Matematik
()) (G)
1. adım
1. Bu testte 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısm
()) (6)
(3)) ((²)
3. adım
TEMEL MATEMATİK
(O)))
2. adım
(3)
Yukarıda verilen şekilde daireler, binom katsayıları ile
belirli bir kurala göre yerleştirilmiştir.
Buna göre, 5. adımda oluşacak şekildeki dairelere
yazılacak binom katsayıları toplamı kaçtır?
A) 32
B) 62
C) 64
D) 126
E) 128
3.
E
ta
A
e
Lise Matematik
Binom Açılımı
1. m Temel Matematik ()) (G) 1. adım 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısm ()) (6) (3)) ((²) 3. adım TEMEL MATEMATİK (O))) 2. adım (3) Yukarıda verilen şekilde daireler, binom katsayıları ile belirli bir kurala göre yerleştirilmiştir. Buna göre, 5. adımda oluşacak şekildeki dairelere yazılacak binom katsayıları toplamı kaçtır? A) 32 B) 62 C) 64 D) 126 E) 128 3. E ta A e
E ÇÖZÜMLERİ
m 3 ten
35
72
A) 1/1/12
1/3
50
B) 1
c) 1/1
C)
4
PDF Çözümler
(A + B)5
açılımında rastgele seçilen iki terimin katsayılarının topla-
minin 12 den büyük olma olasılığı kaçtır?
6
Bir ka
Ali
D) 15 E) — (A
//
1509
Lise Matematik
Binom Açılımı
E ÇÖZÜMLERİ m 3 ten 35 72 A) 1/1/12 1/3 50 B) 1 c) 1/1 C) 4 PDF Çözümler (A + B)5 açılımında rastgele seçilen iki terimin katsayılarının topla- minin 12 den büyük olma olasılığı kaçtır? 6 Bir ka Ali D) 15 E) — (A // 1509
12.
(x + a)⁹
ifadesi x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında
baştan 4. terimin katsayısı,
(x+2)8
ifadesi x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında
baştan 4. terimin katsayısının 12 katı olduğuna
göre, a gerçel sayısı kaçtır?
A) 2.3√6
B)
D) -2
C) 3.³/2
E) -2.37
Lise Matematik
Binom Açılımı
12. (x + a)⁹ ifadesi x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında baştan 4. terimin katsayısı, (x+2)8 ifadesi x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında baştan 4. terimin katsayısının 12 katı olduğuna göre, a gerçel sayısı kaçtır? A) 2.3√6 B) D) -2 C) 3.³/2 E) -2.37
a. baştan 2. terim ....
2. (2x²-1) ifadesinin açılımında
-192x9
b) sabit terim
e. K kümesinin elema
üç basamaklı abc c
f. Elemanları toplamı
sayısı
tır.
dur.
c. sondan 5. terimin kat sayısı...240
SA
3
d. ortadaki terim..-160.X tür.
(3)-12ײ70) (-1)1³
ils
11
tir
6
Lise Matematik
Binom Açılımı
a. baştan 2. terim .... 2. (2x²-1) ifadesinin açılımında -192x9 b) sabit terim e. K kümesinin elema üç basamaklı abc c f. Elemanları toplamı sayısı tır. dur. c. sondan 5. terimin kat sayısı...240 SA 3 d. ortadaki terim..-160.X tür. (3)-12ײ70) (-1)1³ ils 11 tir 6
Ankara Yayır
16. n bir doğal sayı olmak üzere,
(3x + 2)"
ifadesi x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında baş-
tan 8. ve 9. terimlerin katsayıları birbirine eşit oluyor.
Buna göre, n değeri kaçtır?
A) 20 B) 19 C) 18
D) 17
E) 16
Lise Matematik
Binom Açılımı
Ankara Yayır 16. n bir doğal sayı olmak üzere, (3x + 2)" ifadesi x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında baş- tan 8. ve 9. terimlerin katsayıları birbirine eşit oluyor. Buna göre, n değeri kaçtır? A) 20 B) 19 C) 18 D) 17 E) 16
2
= 18
7.
A) 2X-1
x2 = 18
-18
ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden han-
gisidir?
-19
60.6x+62
61² +62
8* +1
2* - 4* +8*
D) 2x+4x
3xx1
2
2²-2²4 +2
B) 2x+1
79
E) 4-*+1
els
3x 11.
C) 2-*+1
$10
els
it
C
Lise Matematik
Binom Açılımı
2 = 18 7. A) 2X-1 x2 = 18 -18 ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden han- gisidir? -19 60.6x+62 61² +62 8* +1 2* - 4* +8* D) 2x+4x 3xx1 2 2²-2²4 +2 B) 2x+1 79 E) 4-*+1 els 3x 11. C) 2-*+1 $10 els it C
com +2m St.
(m − 1) . x² + (m² − 4) · x+8 = 0 X₁-X₁
denkleminin simetrik iki kökü olduğuna göre, m'nin
alacağı değerler çarpımı kaçtır?
A) -4
B)-2
C) -1
411
0 = -(m²-4)
m-1
E) 8
D) 4
1-01
0=-m²-4
4= -m²
1-2
Mal
9. X
X
E
F
F
Lise Matematik
Binom Açılımı
com +2m St. (m − 1) . x² + (m² − 4) · x+8 = 0 X₁-X₁ denkleminin simetrik iki kökü olduğuna göre, m'nin alacağı değerler çarpımı kaçtır? A) -4 B)-2 C) -1 411 0 = -(m²-4) m-1 E) 8 D) 4 1-01 0=-m²-4 4= -m² 1-2 Mal 9. X X E F F
-(x-x₁)(x-x₂)
(1
dr
(1
E) 23
11
-12
13. n pozitif tam sayı olmak üzere
2
(/x1x₂) +9
52
(x-1) ²²
ifadesinin açılımında 14 farklı terim bulunmaktadır.
Buna göre,
+ 2n + 1
(x + y)²+1
ifadesinin açılımında kaç tane terimin katsayısı tektir?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
karmaşık sa
im(z)
Re(z)
olduğun
hangis
A) b³
1
Lise Matematik
Binom Açılımı
-(x-x₁)(x-x₂) (1 dr (1 E) 23 11 -12 13. n pozitif tam sayı olmak üzere 2 (/x1x₂) +9 52 (x-1) ²² ifadesinin açılımında 14 farklı terim bulunmaktadır. Buna göre, + 2n + 1 (x + y)²+1 ifadesinin açılımında kaç tane terimin katsayısı tektir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 karmaşık sa im(z) Re(z) olduğun hangis A) b³ 1
9
10
√)
(2x³ - y²)n
r=s
r=s
ifadesinin x in azalan kuvvetlerine göre açılımında baştan
6. terim ile sondan 5. terim birbirine eşit olduğuna göre,
sondan 3. terimin katsayısı kaçtır?
A) 576
B) 180
D) -144
n-s
(2x³)(- y²)
a=1
E)-288
C) -72
Inallisv
tt
n
59
Lise Matematik
Binom Açılımı
9 10 √) (2x³ - y²)n r=s r=s ifadesinin x in azalan kuvvetlerine göre açılımında baştan 6. terim ile sondan 5. terim birbirine eşit olduğuna göre, sondan 3. terimin katsayısı kaçtır? A) 576 B) 180 D) -144 n-s (2x³)(- y²) a=1 E)-288 C) -72 Inallisv tt n 59
C
-25. m bir gerçek sayı olmak üzere
(x² -2y)n =... + m. x6. y³ +
açılımında
25
I.
n = 6 dir.
II. Katsayılar toplamı 1 dir.
III. Ortanca terim 160 tir
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve T
E) I, II ve III
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Lise Matematik
Binom Açılımı
C -25. m bir gerçek sayı olmak üzere (x² -2y)n =... + m. x6. y³ + açılımında 25 I. n = 6 dir. II. Katsayılar toplamı 1 dir. III. Ortanca terim 160 tir ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve T E) I, II ve III Diğer Sayfaya Geçiniz.