Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Binom Açılımı Soruları

6.
a-
a
2
2
5. a³ lü terimin katsayısı kaçtır?
A)
15
ifadesi a'nın azalan kuvvetlerine göre açılırsa;
nog enhellevux nghe nix leebsli
(15) signed nobrolble/15 es malos od ne
A) 1.8
3
B) (15).1
D) -
-(15).
.16
(15.12
'li terimin katsayısı kaçtır?
D)-(195). 16
B)
.16 het lenoyC)|
Triblaipnad nebralblabioses iminet.nsteed.or
(1) ₁A
(15).€
(9)
E)
15
.64
.32
x.08.
> (15)
x.891.
-(19).
C)
.32
.128
(15)
.32
Lise Matematik
Binom Açılımı
6. a- a 2 2 5. a³ lü terimin katsayısı kaçtır? A) 15 ifadesi a'nın azalan kuvvetlerine göre açılırsa; nog enhellevux nghe nix leebsli (15) signed nobrolble/15 es malos od ne A) 1.8 3 B) (15).1 D) - -(15). .16 (15.12 'li terimin katsayısı kaçtır? D)-(195). 16 B) .16 het lenoyC)| Triblaipnad nebralblabioses iminet.nsteed.or (1) ₁A (15).€ (9) E) 15 .64 .32 x.08. > (15) x.891. -(19). C) .32 .128 (15) .32
9.
abrimilips niniesbeli
(3a + 2)6 ifadesi a'nın azalan kuvvetlerine göre açılırsa,
Subiny alre
hangisidir?
Baştan 3. terimi aşağıdakilerden
6
A) (2) (38) 2²
(3a).2²
C)
6
(2)
(3a)2.24
›(8)
E)
(9).(3a)³.2³
D) (3).(30)
(3a)².24
(A
.(3a)*.2²
Lise Matematik
Binom Açılımı
9. abrimilips niniesbeli (3a + 2)6 ifadesi a'nın azalan kuvvetlerine göre açılırsa, Subiny alre hangisidir? Baştan 3. terimi aşağıdakilerden 6 A) (2) (38) 2² (3a).2² C) 6 (2) (3a)2.24 ›(8) E) (9).(3a)³.2³ D) (3).(30) (3a)².24 (A .(3a)*.2²
AYT/Matematik
1
tal
5
4
10
1
422 12
2
3
1. satır
10
2. satır
3. satır
1
1
1
Yukarıda verilen Pascal üçgenine aşağıdaki işlemler uy-
gulanmaktadır.
Her satırda tekrar eden sayılar pembeye boyana-
caktır.
Geriye kalan sayılar maviye boyanacaktır.
• n. satıra kadar bu işlem devam edecek ve mavi bo-
yalı sayılar toplanacaktır.
Bu toplam 351 olduğuna göre, n en çok kaç olabi-
lir?
A) 10 B) 11
C) 12 D) 13 E) 14
Lise Matematik
Binom Açılımı
AYT/Matematik 1 tal 5 4 10 1 422 12 2 3 1. satır 10 2. satır 3. satır 1 1 1 Yukarıda verilen Pascal üçgenine aşağıdaki işlemler uy- gulanmaktadır. Her satırda tekrar eden sayılar pembeye boyana- caktır. Geriye kalan sayılar maviye boyanacaktır. • n. satıra kadar bu işlem devam edecek ve mavi bo- yalı sayılar toplanacaktır. Bu toplam 351 olduğuna göre, n en çok kaç olabi- lir? A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14
(2x-1) ifadesinin açılımında;
eenlige erbe onnelleveux nistess nin'm nintzebeli (nS-m)
1. Kaç terim vardır?
2.
A) 4
TOG
Shibielgrad neb
B) 5
m.01$- (8
m.ors (G
C) 6
pees Imhet & nates Ch
D) 7
E) 8
m.08S-(A
n. m.085 (0
n.m.201 (3
Sabit terim kaçtır?
A) -1 bis B) 1 neb C) 2 bis D) 64 €
E) 128
n.mars (A
AP
Lise Matematik
Binom Açılımı
(2x-1) ifadesinin açılımında; eenlige erbe onnelleveux nistess nin'm nintzebeli (nS-m) 1. Kaç terim vardır? 2. A) 4 TOG Shibielgrad neb B) 5 m.01$- (8 m.ors (G C) 6 pees Imhet & nates Ch D) 7 E) 8 m.08S-(A n. m.085 (0 n.m.201 (3 Sabit terim kaçtır? A) -1 bis B) 1 neb C) 2 bis D) 64 € E) 128 n.mars (A AP
S
A
A
M
A
-16. n bir doğal sayı olmak üzere,
IX
O
x=12
1
=1₁2
2021 / AYT
-
C
ifadesinin açılımındaki tüm katsayıların aritmetik ortala-
ması 0,2 olduğuna göre, bu açılımdaki x² li terimin katsa-
yısı kaçtır?
A) 12
B) 16
C) 24
D) 32
E) 40
AYT MATEMATİK SORU BANKASI
Lise Matematik
Binom Açılımı
S A A M A -16. n bir doğal sayı olmak üzere, IX O x=12 1 =1₁2 2021 / AYT - C ifadesinin açılımındaki tüm katsayıların aritmetik ortala- ması 0,2 olduğuna göre, bu açılımdaki x² li terimin katsa- yısı kaçtır? A) 12 B) 16 C) 24 D) 32 E) 40 AYT MATEMATİK SORU BANKASI
6.
(x - y)n
açılımında bir terim k-x³-y2 olduğuna göre, k + n toplamı
3
kaçtır?
A) 5
B) 10 C) 15 D) 20
32
x,y
(^) (x) (-y) qu. ²².3²
n-r=3
LL
1-2
(11/2/2). (x)
-r= 2
1=-2
E) 25
able of
7.
(x + y)n açılımında x'in azalan kuvvetlerine göre, baştan 5. ve 10.
Lise Matematik
Binom Açılımı
6. (x - y)n açılımında bir terim k-x³-y2 olduğuna göre, k + n toplamı 3 kaçtır? A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 32 x,y (^) (x) (-y) qu. ²².3² n-r=3 LL 1-2 (11/2/2). (x) -r= 2 1=-2 E) 25 able of 7. (x + y)n açılımında x'in azalan kuvvetlerine göre, baştan 5. ve 10.
ayı
aki
ir-
p-
ni
16. n bir doğal sayı olmak üzere,
2
x²
x`
n
ifadesinin açılımındaki tüm katsayıların aritmetik
ortalaması 0,2 olduğuna göre, bu açılımdaki x
terimin katsayısı kaçtır?
² li
A) 12 B) 16
C) 24 D) 32 E) 40
4
Lise Matematik
Binom Açılımı
ayı aki ir- p- ni 16. n bir doğal sayı olmak üzere, 2 x² x` n ifadesinin açılımındaki tüm katsayıların aritmetik ortalaması 0,2 olduğuna göre, bu açılımdaki x terimin katsayısı kaçtır? ² li A) 12 B) 16 C) 24 D) 32 E) 40 4
etir?
E) 8
göre düzen-
sayısı kaç-
E) 30
Başat Yayınl
7.
3\5
ifadesinin x in azalan kuvvetlerine göre düzen-
hangisidir?
lendiğinde baştan üçüncü terim aşağıdakilerden
A) -270x²
D) 290x²
B) 90.x6
C) -270x¹
got E)-290x-3
Lise Matematik
Binom Açılımı
etir? E) 8 göre düzen- sayısı kaç- E) 30 Başat Yayınl 7. 3\5 ifadesinin x in azalan kuvvetlerine göre düzen- hangisidir? lendiğinde baştan üçüncü terim aşağıdakilerden A) -270x² D) 290x² B) 90.x6 C) -270x¹ got E)-290x-3
20. a bir tam sayı olmak üzere,
x +
A) -3
6
ifadesinin açılımında x6 li terimin katsayısı sabit terimin 4
katına eşittir.
Buna göre, a değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
B)-2
C) -1
D) 1
E) 4
22. a ve
den
çüğ
BL
A
Lise Matematik
Binom Açılımı
20. a bir tam sayı olmak üzere, x + A) -3 6 ifadesinin açılımında x6 li terimin katsayısı sabit terimin 4 katına eşittir. Buna göre, a değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? B)-2 C) -1 D) 1 E) 4 22. a ve den çüğ BL A
TEMATIK
AILE SATILMAZ
WITA
250
Soru 9
1
x²
12
1=12
ifadesinin açılımında sabit terim kaçtır?
A) 495
B) 450
C) 425
X12-1
Marbetr
x 2r
D) 375
milips monitog beto
=
A.X
strin
12-1
(1²). (X)^²=². (^_^)^
12-r=2r
[5=41
E) 360
Lise Matematik
Binom Açılımı
TEMATIK AILE SATILMAZ WITA 250 Soru 9 1 x² 12 1=12 ifadesinin açılımında sabit terim kaçtır? A) 495 B) 450 C) 425 X12-1 Marbetr x 2r D) 375 milips monitog beto = A.X strin 12-1 (1²). (X)^²=². (^_^)^ 12-r=2r [5=41 E) 360
. a bir doğal sayı olmak üzere,
2x
-
X
ifadesinin açılımındaki tüm katsayıların aritmetik
ortalaması 0,1 olduğuna göre bu açılımdaki x7 li
terimin katsayısı kaçtır?
A) -400.35
D) -420.36
B)-440.36
C) -448.35
E)-400.36
Lise Matematik
Binom Açılımı
. a bir doğal sayı olmak üzere, 2x - X ifadesinin açılımındaki tüm katsayıların aritmetik ortalaması 0,1 olduğuna göre bu açılımdaki x7 li terimin katsayısı kaçtır? A) -400.35 D) -420.36 B)-440.36 C) -448.35 E)-400.36
AYT Deneme Sınavı 05
17. n doğal sayı olmak üzere,
A
n = An
şeklinde tanımlanıyor.
x değişken ve y doğal sayısı için
x + 3y y +2
x'in azalan kuvvetlerine göre açılım yapıldığında
6 terim olduğuna göre, baştan 3. terimin katsayısı
kaçtır?
A) 45
D) 1000
B) 135
E) 1240
A
C) 810
18 A ve B olmak üzere iki girişi bulunan bir sitenin üstten
görünümü aşağıda gösterilmiştir. Site yönetimi, güvenlik
in pitonin cevresinde şekilde gösterilen belirli
19
KafaDengi
Lise Matematik
Binom Açılımı
AYT Deneme Sınavı 05 17. n doğal sayı olmak üzere, A n = An şeklinde tanımlanıyor. x değişken ve y doğal sayısı için x + 3y y +2 x'in azalan kuvvetlerine göre açılım yapıldığında 6 terim olduğuna göre, baştan 3. terimin katsayısı kaçtır? A) 45 D) 1000 B) 135 E) 1240 A C) 810 18 A ve B olmak üzere iki girişi bulunan bir sitenin üstten görünümü aşağıda gösterilmiştir. Site yönetimi, güvenlik in pitonin cevresinde şekilde gösterilen belirli 19 KafaDengi
11.
- 5+² +2²= 3
35-5 1=4
(2x - my) 18
açılımında kat sayılar toplamı 1 olduğuna göre,
m'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
(18), (2x)²³. (my)"
(18), 2 ter
E) 5
2²=r=m² = 1
Gözü Yükse
7.
Lise Matematik
Binom Açılımı
11. - 5+² +2²= 3 35-5 1=4 (2x - my) 18 açılımında kat sayılar toplamı 1 olduğuna göre, m'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 (18), (2x)²³. (my)" (18), 2 ter E) 5 2²=r=m² = 1 Gözü Yükse 7.
D) 28
E)
7.
(3x + 2y)6
ifadesi x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında son-
dan 3. terimin katsayısı kaç olur?
A) 1440
B) 1680
D) 2100
2
(2). (3x)". (25)
KAZANIMLARLA ÖĞRETEN SORUL
45.4.3.x=15
8.x.
E) 2160
C) 1870
15.81.4=6381 =4860
11.
(10x + E
olduğuna
A) √d
Lise Matematik
Binom Açılımı
D) 28 E) 7. (3x + 2y)6 ifadesi x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında son- dan 3. terimin katsayısı kaç olur? A) 1440 B) 1680 D) 2100 2 (2). (3x)". (25) KAZANIMLARLA ÖĞRETEN SORUL 45.4.3.x=15 8.x. E) 2160 C) 1870 15.81.4=6381 =4860 11. (10x + E olduğuna A) √d
12. m ve n tam sayılar olmak üzere,
St
- Snx 5
P(x) = (x4 + mx³ - 5x²-x) (nx3 - 2x²+x-4)
polinomunda x4 lü terimin katsayısı 0, x3 lü terimin kat
sayısı 1 dir.
1-2-35
Buna göre, x5 li terimin katsayısı kaçtır?
A) -7
B) -22
C) -27
D) 19
..4
4
x - 2mx S
4mx 3
7702
E) 28
Lise Matematik
Binom Açılımı
12. m ve n tam sayılar olmak üzere, St - Snx 5 P(x) = (x4 + mx³ - 5x²-x) (nx3 - 2x²+x-4) polinomunda x4 lü terimin katsayısı 0, x3 lü terimin kat sayısı 1 dir. 1-2-35 Buna göre, x5 li terimin katsayısı kaçtır? A) -7 B) -22 C) -27 D) 19 ..4 4 x - 2mx S 4mx 3 7702 E) 28
+2
6.) (n)+(+¹)+(+²)+...+(+*)-(n+*+¹)
bağıntısı veriliyor.
Buna göre,
(x + 1) ¹0 + (x + 1)⁹ + (x + 1) + ... + (x + 1)²
10
açılımındaki x² li terimin katsayısı aşağı-
dakilerden hangisidir?
A)
(10)
3
D)
11
4
B)
10
4
E)
C)
12
3
11
3
Lise Matematik
Binom Açılımı
+2 6.) (n)+(+¹)+(+²)+...+(+*)-(n+*+¹) bağıntısı veriliyor. Buna göre, (x + 1) ¹0 + (x + 1)⁹ + (x + 1) + ... + (x + 1)² 10 açılımındaki x² li terimin katsayısı aşağı- dakilerden hangisidir? A) (10) 3 D) 11 4 B) 10 4 E) C) 12 3 11 3