Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler Soruları

9.
C
A) 70
D
B) 60
E
H
A
Şekilde A, B, C, D, E noktaları çember üzerindedir.
[AC] [BE] = {H}
m(EC) = m(CD), m(EA) = m(AB), m(AHB) = 65°
Yukarıda verilenlere göre, m(DEB) kaç derecedir?
C) 50
65
B
D) 40 E) 30
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
9. C A) 70 D B) 60 E H A Şekilde A, B, C, D, E noktaları çember üzerindedir. [AC] [BE] = {H} m(EC) = m(CD), m(EA) = m(AB), m(AHB) = 65° Yukarıda verilenlere göre, m(DEB) kaç derecedir? C) 50 65 B D) 40 E) 30
11) 3x² + 2y² = 14
x² - y² = 3
Denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz.
12) x.y = 6
x - 2y = 4
Denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz.
13) x² + 4x 12 < 0
Eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz.
14) x² - 8x + 15 <0
Eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz.
x²+3x-4
x²-2x+3
≥ 0
Eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz.
đả-5276
x²-2x-15
15)
16)
≥0
Eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz.
17) x² + 2x-3 <0
x² - 4x-12 > 0
Eşitsizlik sisteminin ortak çözüm kümesini bulunuz.
18) - <1
Eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz.
HUUMOZAMBIATAMIZ.
TO
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
11) 3x² + 2y² = 14 x² - y² = 3 Denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz. 12) x.y = 6 x - 2y = 4 Denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz. 13) x² + 4x 12 < 0 Eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz. 14) x² - 8x + 15 <0 Eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz. x²+3x-4 x²-2x+3 ≥ 0 Eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz. đả-5276 x²-2x-15 15) 16) ≥0 Eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz. 17) x² + 2x-3 <0 x² - 4x-12 > 0 Eşitsizlik sisteminin ortak çözüm kümesini bulunuz. 18) - <1 Eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz. HUUMOZAMBIATAMIZ. TO
5.
mx + ny = 12
nx - 2my = 1
robadenklem sisteminin çözümü olan (x, y) sıralı ikilisi (3, 2)
olduğuna göre, m + n toplamı kaçtır?
C) 5
20 247 33
A) 3
B) 4
3pm 120-12
1/12/1
D) 7
E) 9
18302720 4212
M = 102
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
5. mx + ny = 12 nx - 2my = 1 robadenklem sisteminin çözümü olan (x, y) sıralı ikilisi (3, 2) olduğuna göre, m + n toplamı kaçtır? C) 5 20 247 33 A) 3 B) 4 3pm 120-12 1/12/1 D) 7 E) 9 18302720 4212 M = 102
2.
Kız
Erkek
A
X
222
B
y
Bir fakültede öğrenciler iki gruba ayrılıyor.
• Numarası tek rakam ile bitenler A grubu, çift rakam
ile bitenler B grubu olarak adlandırılıyor.
1
• A grubundaki erkek öğrenci sayısı B grubundaki kız
öğrenci sayısının 2 katına eşittir.
• Fakültedeki kız öğrenci sayısı, B sınıfındaki erkek
öğrenci sayısından 1 fazladır.
A) x + y = 100 B) 2x - y = 90
Fakültede toplam 201 öğrenci olduğuna göre, x ve y
arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir?
C) x + y = 50
D) 2y-x = 99 E) x + 2y = 50
LX
Tu
120
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
2. Kız Erkek A X 222 B y Bir fakültede öğrenciler iki gruba ayrılıyor. • Numarası tek rakam ile bitenler A grubu, çift rakam ile bitenler B grubu olarak adlandırılıyor. 1 • A grubundaki erkek öğrenci sayısı B grubundaki kız öğrenci sayısının 2 katına eşittir. • Fakültedeki kız öğrenci sayısı, B sınıfındaki erkek öğrenci sayısından 1 fazladır. A) x + y = 100 B) 2x - y = 90 Fakültede toplam 201 öğrenci olduğuna göre, x ve y arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir? C) x + y = 50 D) 2y-x = 99 E) x + 2y = 50 LX Tu 120
cilerek yan flüt
1'den 8'e ka-
20'ye kadar
Co
4504
KURUS
"
.
450
25
Alinin kumbarasında sadece 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş ve 50 kurusluk madenî paralar bulunmaktadır.
Ali kumbarasından rastgele bir tane madenî para aldığında paranın;
B) 8,6
40
5 kuruş veya 25 kuruş elma olasılıkları eşit olasılıklı,
50 kuruş olma olasılığı en fazla olasılıklı,
10 kuruş olma olasılığı ise en az olasılıklıdır.
kumbarasında 10 tane 5 kuruş olduğu bilindiğine göre Ali'nin kumbarasındaki toplam para miktarı
en az kaç liradır?
Ali'nin
A) 8,5
58
C) 9,5
D) 9,6
GUNAY
123
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
cilerek yan flüt 1'den 8'e ka- 20'ye kadar Co 4504 KURUS " . 450 25 Alinin kumbarasında sadece 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş ve 50 kurusluk madenî paralar bulunmaktadır. Ali kumbarasından rastgele bir tane madenî para aldığında paranın; B) 8,6 40 5 kuruş veya 25 kuruş elma olasılıkları eşit olasılıklı, 50 kuruş olma olasılığı en fazla olasılıklı, 10 kuruş olma olasılığı ise en az olasılıklıdır. kumbarasında 10 tane 5 kuruş olduğu bilindiğine göre Ali'nin kumbarasındaki toplam para miktarı en az kaç liradır? Ali'nin A) 8,5 58 C) 9,5 D) 9,6 GUNAY 123
ar,
lar
se
pa
nar
öşe
yun
anın
ADO
elde
ÖRNEK 12
IMG
12
B
X
A
ÇÖZÜM
12
18
ABCD paralelkenar, [AH] 1 [BC], [DH] açiortay,
|AH| = 12 birim, |AD| = 18 birim
Buna göre, |AB| = x kaç birimdir?
TEMATIK
Al
B
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
ar, lar se pa nar öşe yun anın ADO elde ÖRNEK 12 IMG 12 B X A ÇÖZÜM 12 18 ABCD paralelkenar, [AH] 1 [BC], [DH] açiortay, |AH| = 12 birim, |AD| = 18 birim Buna göre, |AB| = x kaç birimdir? TEMATIK Al B
mi
27
tuz
V
10. Tuz oranı % 60 olan 80 gr tuzlu su karışımından 20 gr alınıp ye
rine aynı miktarda saf su ekleniyor.
Buna göre, oluşan yeni karışımın tuz oranı yüzde kaçtır?
E) 45
A) 20
B) 24
C) 30
D) 36
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
mi 27 tuz V 10. Tuz oranı % 60 olan 80 gr tuzlu su karışımından 20 gr alınıp ye rine aynı miktarda saf su ekleniyor. Buna göre, oluşan yeni karışımın tuz oranı yüzde kaçtır? E) 45 A) 20 B) 24 C) 30 D) 36
7.
3.
BÖLÜM
B) - 4
2(x + k) - 3x = (k-5)x+t
denklemini sağlayan hiçbir reel sayı olmadığına
göre, t aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) - 8
C) 0
DENKLEM VE EŞİTS
BİRİNCİ DERECEDEN DE
D) 4
E) 8
10.
8. p, q ve r reel sayılar olmak üzere, px + q = r denklemi
için,
1. p#0 ise çözüm kümesi bir elemanlıdır.
II. p = 0 ve q-r #0 ise çözüm kümesi boş kümedir.
III. p = 0 ve/q-r=0 ise çözüm kümesi sonsuz eleman
lidir.
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
7. 3. BÖLÜM B) - 4 2(x + k) - 3x = (k-5)x+t denklemini sağlayan hiçbir reel sayı olmadığına göre, t aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) - 8 C) 0 DENKLEM VE EŞİTS BİRİNCİ DERECEDEN DE D) 4 E) 8 10. 8. p, q ve r reel sayılar olmak üzere, px + q = r denklemi için, 1. p#0 ise çözüm kümesi bir elemanlıdır. II. p = 0 ve q-r #0 ise çözüm kümesi boş kümedir. III. p = 0 ve/q-r=0 ise çözüm kümesi sonsuz eleman lidir.
nci-
vor.
erin
ſhermaſſ
ne
ş-
e-
?
+200
11
u
|
6
31. Aşağıda sensörleri sayesinde kaç adet cismin ağırlığını
ölçtüğünü algılayabilen elektronik aritmetik ortalama te-
razisinin hesapladığı iki durum verilmiştir.
12 kg
A.Ortalama
1. Durum
Buna göre,
a kg
A.Ortalama
16 kg
A.Ortalama
II. Durum
verilen bu aritmetik ortalama hesaplamasının sonu-
cu olan a değeri kaçtır?
A) 14,4 B) 14,8 C) 15,2
D) 15,6 E) 16
(x=y=4
2y+x=12 +x=y
·2x+y=16 (x-y=u 3x+2y =
y-x=-4
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
nci- vor. erin ſhermaſſ ne ş- e- ? +200 11 u | 6 31. Aşağıda sensörleri sayesinde kaç adet cismin ağırlığını ölçtüğünü algılayabilen elektronik aritmetik ortalama te- razisinin hesapladığı iki durum verilmiştir. 12 kg A.Ortalama 1. Durum Buna göre, a kg A.Ortalama 16 kg A.Ortalama II. Durum verilen bu aritmetik ortalama hesaplamasının sonu- cu olan a değeri kaçtır? A) 14,4 B) 14,8 C) 15,2 D) 15,6 E) 16 (x=y=4 2y+x=12 +x=y ·2x+y=16 (x-y=u 3x+2y = y-x=-4
1.
2
Önce
X
2x+y
B) 3
Z
Şekil 1
Şekil 2
Ahmet Bey'in aracının 60 kilometrelik hareketi öncesinde-
ki ve sonrasındaki yakıt göstergesinin görseli Şekil 1'de,
Emre Bey'in aracının 80 kilometrelik hareketi öncesindeki
ve sonrasındaki yakıt göstergesinin görseli ise Şekil 2'de
verilmiştir.
Her iki aracın 1 kilometrede harcadığı benzin miktar-
ları eşit olduğuna göre, oranı kaçtır?
A) 5/20
C).
11
Sonra
2
X
D).
13
2
y+60=
y+140=2x)
E) 7
y=1.0
3.
ORİJİNAL MATEMATİK
x=79
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
1. 2 Önce X 2x+y B) 3 Z Şekil 1 Şekil 2 Ahmet Bey'in aracının 60 kilometrelik hareketi öncesinde- ki ve sonrasındaki yakıt göstergesinin görseli Şekil 1'de, Emre Bey'in aracının 80 kilometrelik hareketi öncesindeki ve sonrasındaki yakıt göstergesinin görseli ise Şekil 2'de verilmiştir. Her iki aracın 1 kilometrede harcadığı benzin miktar- ları eşit olduğuna göre, oranı kaçtır? A) 5/20 C). 11 Sonra 2 X D). 13 2 y+60= y+140=2x) E) 7 y=1.0 3. ORİJİNAL MATEMATİK x=79
ÖRNEK
331
Yandaki şekil f(x)
fonksiyonuna aittir.
Buna göre,
y = f(x) fonksiyonunun
arttığı aralıktaki en küçük
iki x tamsayı değerinin toplamı kaçtır?
ONBAŞI
TÜREV
+
HAHAN ONBAŞI
MATEMATI
I
I
3
5
f(x
Cevap: 8
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
ÖRNEK 331 Yandaki şekil f(x) fonksiyonuna aittir. Buna göre, y = f(x) fonksiyonunun arttığı aralıktaki en küçük iki x tamsayı değerinin toplamı kaçtır? ONBAŞI TÜREV + HAHAN ONBAŞI MATEMATI I I 3 5 f(x Cevap: 8
B
B
33. Dik koordinat düzleminde, A(6, 0), B(0, 4) noktaları
veriliyor.
B(0, 4)
A) 2x + 3y-18=0
C) 3x+2y-12-0
X
P(x, y) noktası ile BOAP dörtgeni elde edilecektir.
BOAP dörtgeninin alanının 14 br2 olması için
P(x, y) noktaları aşağıdaki doğrulardan hangisi
üzerinde olabilir?
E) 2x + 3y - 14-0
O
B
A(6, 0)
by + 4x
P(x, y).
X
B) 3x+2y-14=0
D) 2x+3y-12=0
Jy+2x=14
by-4x
33-2x=28
sobyand
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
B B 33. Dik koordinat düzleminde, A(6, 0), B(0, 4) noktaları veriliyor. B(0, 4) A) 2x + 3y-18=0 C) 3x+2y-12-0 X P(x, y) noktası ile BOAP dörtgeni elde edilecektir. BOAP dörtgeninin alanının 14 br2 olması için P(x, y) noktaları aşağıdaki doğrulardan hangisi üzerinde olabilir? E) 2x + 3y - 14-0 O B A(6, 0) by + 4x P(x, y). X B) 3x+2y-14=0 D) 2x+3y-12=0 Jy+2x=14 by-4x 33-2x=28 sobyand
e sahip
rilmiş-
popla-
n'in
en
T
SOC
3.
Yaş Problemler
Aşağıdaki tabloda Melih, Selcan ve Kerem isimli üç kiş
2005 yılındaki yaşları ile Selcan'ın 2012 yılındaki yaşı gö
rilmiştir.
2005
2012
Melih
D) x +4
a
Selcan
b
Chalmo / Don't forget
X+6
Kerem
Üçünün 2005 yılındaki yaşlarının aritmetik ortalaması x'tir.
2012 yılında Melih Kerem'in yaşına geldiğinde Selcan x+
yaşında olacağına göre, Kerem'in 2005 yılındaki yaşının
cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x - 1
B) 2x + 1
C
E) x + 3
C) 3x-
Yaş Problemleri
5.
İki çocuklu bir a
samaklı AB ve
A-B olduğu b
Tüm aile bire
anne doğduğ
A) 12
AB+
IOA+E
13
A
B
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
e sahip rilmiş- popla- n'in en T SOC 3. Yaş Problemler Aşağıdaki tabloda Melih, Selcan ve Kerem isimli üç kiş 2005 yılındaki yaşları ile Selcan'ın 2012 yılındaki yaşı gö rilmiştir. 2005 2012 Melih D) x +4 a Selcan b Chalmo / Don't forget X+6 Kerem Üçünün 2005 yılındaki yaşlarının aritmetik ortalaması x'tir. 2012 yılında Melih Kerem'in yaşına geldiğinde Selcan x+ yaşında olacağına göre, Kerem'in 2005 yılındaki yaşının cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 2x - 1 B) 2x + 1 C E) x + 3 C) 3x- Yaş Problemleri 5. İki çocuklu bir a samaklı AB ve A-B olduğu b Tüm aile bire anne doğduğ A) 12 AB+ IOA+E 13 A B
E) 1
5x + T5 / 1-
174=7x
=
2x=2
denklem sisteminin sonsuz çözümü olduğuna göre,
a+b toplamı kaçtır?
A)
33.
B
-6+3-3
x-2y = -11
3x + 2y = 7
4x-(a - 1)y = 6
a
01-2
E) -3
31-339
D) 5
denklem sisteminin çözüm kümesi bir elemanlı oldu-
ğuna göre, a değeri kaçtır?
A)-5
B)-1
C) 1
-1/8
b=3
36.3.dogrusu düzlemi iki bölgeye ayırmaktadır.
Buna göre
E) 6
1. (1₂-1)
II. (3,2)
noktalardan hangilerinin
duğunu bulunuz.
12=4b
G
++
IV. (2,5)
ile aynı bölgede ol
I velv
III. (-2,-4
(2, 2) noktasi
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
E) 1 5x + T5 / 1- 174=7x = 2x=2 denklem sisteminin sonsuz çözümü olduğuna göre, a+b toplamı kaçtır? A) 33. B -6+3-3 x-2y = -11 3x + 2y = 7 4x-(a - 1)y = 6 a 01-2 E) -3 31-339 D) 5 denklem sisteminin çözüm kümesi bir elemanlı oldu- ğuna göre, a değeri kaçtır? A)-5 B)-1 C) 1 -1/8 b=3 36.3.dogrusu düzlemi iki bölgeye ayırmaktadır. Buna göre E) 6 1. (1₂-1) II. (3,2) noktalardan hangilerinin duğunu bulunuz. 12=4b G ++ IV. (2,5) ile aynı bölgede ol I velv III. (-2,-4 (2, 2) noktasi
5.
RM
42
O
4
B
XE
C 2 D
O merkezli çember ve
OCBA dikdörtgeni yan-
daki şekilde gösteril-
miştir.
|OC| = 4 birim
|CD| = 2 birim
Yukarıda verilenlere göre, |EB| = x kaç birimdir?
A) 6-2√6
B) 6-2√5
C) 6-3√2
D) 3√2
E) 2√5
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
5. RM 42 O 4 B XE C 2 D O merkezli çember ve OCBA dikdörtgeni yan- daki şekilde gösteril- miştir. |OC| = 4 birim |CD| = 2 birim Yukarıda verilenlere göre, |EB| = x kaç birimdir? A) 6-2√6 B) 6-2√5 C) 6-3√2 D) 3√2 E) 2√5
VENLİ
GUR
5.
4.
3x² + y² = 7
4y² - x² = 2
A) (+2, +1)
denklem sistemini sağlayan (x, y) sıralı ikilileri aşağıda-
kilerden hangisidir?
D) (+1, +√2)
y = 4-3x
y = x²
55W4W
B) (+√2, +1) C) (+1, +3)
E) (+1, +2)
Test
67
A) {(-1, 1), (-4, 19)}
C) {(-1,-1), (4, 16)}
denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden
hangisidir?
B) {(1, 1), (-4, 16)}
D) {(1, 1), (4, -16)}
E) {(-1,-1), (-4,-16)}
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
VENLİ GUR 5. 4. 3x² + y² = 7 4y² - x² = 2 A) (+2, +1) denklem sistemini sağlayan (x, y) sıralı ikilileri aşağıda- kilerden hangisidir? D) (+1, +√2) y = 4-3x y = x² 55W4W B) (+√2, +1) C) (+1, +3) E) (+1, +2) Test 67 A) {(-1, 1), (-4, 19)} C) {(-1,-1), (4, 16)} denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? B) {(1, 1), (-4, 16)} D) {(1, 1), (4, -16)} E) {(-1,-1), (-4,-16)}