Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler Soruları

x² + y = 7
y - x = 1
İkinci Dereceden İki Bilinmeye
denklem sistemini sağlayan (x, y) ikililerinden biri aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) (3, 2)
D) (-2, 3)
x² - x - y = 4
B) (2, -3)
E) (-1, -2)
x² + (1)
L
Ⓒ (-3.
(-3,-2)
-3. +2
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
x² + y = 7 y - x = 1 İkinci Dereceden İki Bilinmeye denklem sistemini sağlayan (x, y) ikililerinden biri aşağı- dakilerden hangisidir? A) (3, 2) D) (-2, 3) x² - x - y = 4 B) (2, -3) E) (-1, -2) x² + (1) L Ⓒ (-3. (-3,-2) -3. +2
10.
A) (3, 2)
11.
C
x² - x - y = 4
x - y = 5
D) (-2, 3)
A) -3
X>
denklem sistemini sağlayan x ve y değerlerinin-toplamı
kaçtır?
B)-2
B) (2, -3)
y²-y=x-6
x - 3y = 2
ײ-24+4 : @
C) -1
nd
f
E) (-1,-2)
kartır?
·3, +2
D) O
1
(-3
(-3,-2)
F 3 L
E) 1
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
10. A) (3, 2) 11. C x² - x - y = 4 x - y = 5 D) (-2, 3) A) -3 X> denklem sistemini sağlayan x ve y değerlerinin-toplamı kaçtır? B)-2 B) (2, -3) y²-y=x-6 x - 3y = 2 ײ-24+4 : @ C) -1 nd f E) (-1,-2) kartır? ·3, +2 D) O 1 (-3 (-3,-2) F 3 L E) 1
Denklem Sistemleri FAZ Testi 01
3.
x² + y = 11
x + y = 5
denklem sistemini sağlayan (x, y) ikililerinden biri aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) (1,4)
2 +65
x²42
D) (-1,6)
B) (2, 3)
2x²_10x425 /
2x2010×414 10
+2
14. Xx² + 2y² = 437
2x² - y² = 41
(-2,7)
C) (4,1)
1(2x+2), (x-7)
X!-1
×13
2x2-1
olduğuna göre, x + y toplamının alabileceği en küçük de-
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
Denklem Sistemleri FAZ Testi 01 3. x² + y = 11 x + y = 5 denklem sistemini sağlayan (x, y) ikililerinden biri aşağı- dakilerden hangisidir? A) (1,4) 2 +65 x²42 D) (-1,6) B) (2, 3) 2x²_10x425 / 2x2010×414 10 +2 14. Xx² + 2y² = 437 2x² - y² = 41 (-2,7) C) (4,1) 1(2x+2), (x-7) X!-1 ×13 2x2-1 olduğuna göre, x + y toplamının alabileceği en küçük de-
27. "Bir manavda elmaların kilosu 10 TL den, narların kilosu 15 TL
den satılmaktadır. Bu manavdaki elma ve nardan toplam 8
kilo alınarak 105 TL ödeme yapılıyor."
Buna göre, bu manavdan kaç kilo elma (x) ve kaç kilo nar
(y) alındığını bulabileceğimiz denklem sistemi aşağıdaki-
lerden hangisi olabilir?
A) x + y = 8
10
10x15y = 105
C) x + y = 105
10x + 15y = 8
E) x + y = 8
B) x + y = 8
10x + 15y = 105
O
D) x + y = 8
10x + 15y = 8
15x+10y = 105
49
Spe
t
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
27. "Bir manavda elmaların kilosu 10 TL den, narların kilosu 15 TL den satılmaktadır. Bu manavdaki elma ve nardan toplam 8 kilo alınarak 105 TL ödeme yapılıyor." Buna göre, bu manavdan kaç kilo elma (x) ve kaç kilo nar (y) alındığını bulabileceğimiz denklem sistemi aşağıdaki- lerden hangisi olabilir? A) x + y = 8 10 10x15y = 105 C) x + y = 105 10x + 15y = 8 E) x + y = 8 B) x + y = 8 10x + 15y = 105 O D) x + y = 8 10x + 15y = 8 15x+10y = 105 49 Spe t
Eşitsizlikler (I. Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler)
5
(A
LO
90
4.
5.
2x + 3y = 10
^
4y + 5x = 18
olduğuna göre, x + y kaçtır?
A) -4
B) -2 C) 0
y = 2x + 3
x + 2y + 1 = 32
olduğuna göre, y kaçtır?
A) 3
B) 8
1-41
D) 2
ÜNİTE
03
C) 13 D) 14
E) 4
M=18+X
1-1-x
E) 17
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
Eşitsizlikler (I. Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler) 5 (A LO 90 4. 5. 2x + 3y = 10 ^ 4y + 5x = 18 olduğuna göre, x + y kaçtır? A) -4 B) -2 C) 0 y = 2x + 3 x + 2y + 1 = 32 olduğuna göre, y kaçtır? A) 3 B) 8 1-41 D) 2 ÜNİTE 03 C) 13 D) 14 E) 4 M=18+X 1-1-x E) 17
1.
x + y = 5
x² - y² = 35
denklem sistemini sağlayan (x, y) sıralı ikilisi aşağıdakiler-
den hangisidir?
BA
A) (9,-4)
TO
D) (6, -1)
ave (d
idor=1GA) = 10AS nd&=108)
C) (8,3)
B) (3, 2)
2825
E) (5,2)
FTVS (5/0/34A ( VA
...... MIRAY YAYINLARI
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
1. x + y = 5 x² - y² = 35 denklem sistemini sağlayan (x, y) sıralı ikilisi aşağıdakiler- den hangisidir? BA A) (9,-4) TO D) (6, -1) ave (d idor=1GA) = 10AS nd&=108) C) (8,3) B) (3, 2) 2825 E) (5,2) FTVS (5/0/34A ( VA ...... MIRAY YAYINLARI
Özdeşlikler-l
9. Süt üretimi yapılan bir çiftlikte her biri x litre
olan inek sütü dolu şişeler ve her biri y litre
olan keçi sütü dolu şişeler bulunmaktadır. Bu
çiftlikte 5 gün boyunca üretilen inek sütü ve
keçi sütü şişelerinin sayısı aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
1. gün
2. gün
3. gün
4. gün
5. gün
A) x + y
İnek
Sütü
9x
3x
2y
4x
x²
Buna göre aşağıdakilerden hangisi çiftlik-
te 5 günde üretilen inek sütü ve keçi sütü
miktarlarının litre cinsinden farkının bir
çarpanı olabilir?
B) x - y
D) x² + y²
Keçi
Sütü
4y
5y
7y
2x
y²
C) x² - y²
E) x³y³
Ta
(x
(x
(
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
Özdeşlikler-l 9. Süt üretimi yapılan bir çiftlikte her biri x litre olan inek sütü dolu şişeler ve her biri y litre olan keçi sütü dolu şişeler bulunmaktadır. Bu çiftlikte 5 gün boyunca üretilen inek sütü ve keçi sütü şişelerinin sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün A) x + y İnek Sütü 9x 3x 2y 4x x² Buna göre aşağıdakilerden hangisi çiftlik- te 5 günde üretilen inek sütü ve keçi sütü miktarlarının litre cinsinden farkının bir çarpanı olabilir? B) x - y D) x² + y² Keçi Sütü 4y 5y 7y 2x y² C) x² - y² E) x³y³ Ta (x (x (
Fok
9. n21 olmak üzere
n! (1+0+1+(141) (0+2))
n!+(n+1)+(n+2)!
ifadesi kaç farklı n tam sayısı için 100'ün bir tam katı
değildir?
A) 5
B) 6
C) 7
→ 0! (n²+40+4) = n!. (n +2) ²
D) 8 E) 9
* 100x
100 ün kah dagil n=7 icin 100 in lah
10²
Pun
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
Fok 9. n21 olmak üzere n! (1+0+1+(141) (0+2)) n!+(n+1)+(n+2)! ifadesi kaç farklı n tam sayısı için 100'ün bir tam katı değildir? A) 5 B) 6 C) 7 → 0! (n²+40+4) = n!. (n +2) ² D) 8 E) 9 * 100x 100 ün kah dagil n=7 icin 100 in lah 10² Pun
aşağıdakiler-
C) a²b
ğıdakiler-
Ym-3
3
--Y/
x-y=2
x+z=3
olduğuna göre,
x²-yz - xy +xz
ifadesinin sonucu kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 3-1
D) 6
B) 3² + 1
2.3*+1-4.3*+ 3*
ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 2.3 +1
C) 3+1
Ortak Çarpa
E) 3.3 +2
E) 9
BX
ifadesini
den har
A) x+y
olda
A)
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
aşağıdakiler- C) a²b ğıdakiler- Ym-3 3 --Y/ x-y=2 x+z=3 olduğuna göre, x²-yz - xy +xz ifadesinin sonucu kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 3-1 D) 6 B) 3² + 1 2.3*+1-4.3*+ 3* ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 2.3 +1 C) 3+1 Ortak Çarpa E) 3.3 +2 E) 9 BX ifadesini den har A) x+y olda A)
205
Masanın açık hâldeki genişliği 3x + 40 cm'dir.
Masanın kapalı durumdaki genişliğinin açık durumda-
3
ki genişliğine oranı 'tür.
4
Buna göre, x değeri kaçtır?
A) 32
B) 34
C) 36
3344
D) 38
2
3146
8x +167 = 3x +123
E) 40
310
11. Aşağıda Nazar Öğretmen'in matematik dersinde öğrenci-
lerine sorduğu soru gösterilmiştir.
Soru: a, be R olmak üzere,
3<a≤5
-2≤b<3
olduğuna göre, a² + b² ifadesinin alabile-
ceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?
Asya, Nazar Öğretmen'in sorduğu soruyu aşağıdaki adım-
ları takip ederek çözmüştür.
✓
1. Adım: 3 < a <5 ise 9 <a² < 25
II. Adim: -2 < b < 2 ise 4<b² <9
III. Adım: a² + b² toplamı 13 < a² + b² < 34
IV. Adım: Sonuç olarak a² + b² toplamının alabileceği en
büyük tam sayı değeri 34'tür.
Buna göre, Asya ilk kez hangi adımda hata yapmıştır?
A) I
B) II
C) III
D)
E) Hata yapmamıştır.
Aktif Öğrenme Yayınları
24
13
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
205 Masanın açık hâldeki genişliği 3x + 40 cm'dir. Masanın kapalı durumdaki genişliğinin açık durumda- 3 ki genişliğine oranı 'tür. 4 Buna göre, x değeri kaçtır? A) 32 B) 34 C) 36 3344 D) 38 2 3146 8x +167 = 3x +123 E) 40 310 11. Aşağıda Nazar Öğretmen'in matematik dersinde öğrenci- lerine sorduğu soru gösterilmiştir. Soru: a, be R olmak üzere, 3<a≤5 -2≤b<3 olduğuna göre, a² + b² ifadesinin alabile- ceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Asya, Nazar Öğretmen'in sorduğu soruyu aşağıdaki adım- ları takip ederek çözmüştür. ✓ 1. Adım: 3 < a <5 ise 9 <a² < 25 II. Adim: -2 < b < 2 ise 4<b² <9 III. Adım: a² + b² toplamı 13 < a² + b² < 34 IV. Adım: Sonuç olarak a² + b² toplamının alabileceği en büyük tam sayı değeri 34'tür. Buna göre, Asya ilk kez hangi adımda hata yapmıştır? A) I B) II C) III D) E) Hata yapmamıştır. Aktif Öğrenme Yayınları 24 13
rma
sin-
ibi-
Ç.K = { } dir.
? ÖRNEK 14.
x² - 8x + 14 = 0
denkleminin çözüm kümesini tam kareye tamamlama yön-
temi ile bulunuz.
ÇÖZÜM
X+5
+10x=39 de
+ 5x + 5x = 3
şeklinde düzen
x2+5+5
39
x² +
Harezmi gea
pozitif kökle
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
rma sin- ibi- Ç.K = { } dir. ? ÖRNEK 14. x² - 8x + 14 = 0 denkleminin çözüm kümesini tam kareye tamamlama yön- temi ile bulunuz. ÇÖZÜM X+5 +10x=39 de + 5x + 5x = 3 şeklinde düzen x2+5+5 39 x² + Harezmi gea pozitif kökle
9.
Dede Korkut, okunuş biçimleri üzerinde hâlâ birçok
çalışma ve tartışmanın yapıldığı eserlerden biridir. Dede
Korkut Kitabı, yurdumuzda ilk defa Kilisli Muallim Rifat
Bey tarafından 1916 yılında Kitâb-ı Dedem Korkut alâ
Lisâni Tâife-i Oğuzan adıyla neşredilmiştir. Daha sonra
Dresden ve Vatikan nüshaları üzerinde birçok okuma
11
ve yayın yapılmıştır. Dede Korkut Destanı veya
Hikâyeleri Orta Asya'da şekillenmeye başlamış;
|||
Türklerin Müslüman olmaları ve Anadolu'ya
IV
gelmelerinden sonra, din ve çevre motiflerine göre bazı
V
değişikliklere uğramıştır.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi
"üçüncü çoğul kişi iyelik eki almıştır?
B) II
C) III
A) I
D) IV
E) V
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
9. Dede Korkut, okunuş biçimleri üzerinde hâlâ birçok çalışma ve tartışmanın yapıldığı eserlerden biridir. Dede Korkut Kitabı, yurdumuzda ilk defa Kilisli Muallim Rifat Bey tarafından 1916 yılında Kitâb-ı Dedem Korkut alâ Lisâni Tâife-i Oğuzan adıyla neşredilmiştir. Daha sonra Dresden ve Vatikan nüshaları üzerinde birçok okuma 11 ve yayın yapılmıştır. Dede Korkut Destanı veya Hikâyeleri Orta Asya'da şekillenmeye başlamış; ||| Türklerin Müslüman olmaları ve Anadolu'ya IV gelmelerinden sonra, din ve çevre motiflerine göre bazı V değişikliklere uğramıştır. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi "üçüncü çoğul kişi iyelik eki almıştır? B) II C) III A) I D) IV E) V
sembolleri karışık olarak toplama, çarp-
eri ile eşleştiriliyor.
şleminin sonucu irrasyonel sayı,
leminin sonucu tam sayı,
eminin sonucu rasyonel sayı
7
sembollerinin eşleştiği
hangisinde doğru verilmiştir?
IZ PRO
YAYIN DENIZP
31
* Leb
9k +6k
15k=Y
11. Oyuncak saklama kutusu firmasında çalışan Mahsun, de-
podaki özdeş oyuncak kutularını farklı sayılarda üst üste
koymuş ve üstte kalan boşlukları x, y, z ve t cm olarak ölç-
müştür.
x + y = 211 cm,
z+t=253 cm
x cm
y cm
z cm
t cm
olduğuna göre bir tane oyuncak saklama kutusunun
yüksekliği kaç cm'dir?
A) 18 B) 19
C) 20 D) 21 E) 22
3x-21-15
3x-21
13. Mustafa ile Kemal'in birbirleriyle
dama oyunlarından elde ettikleri y
tabloda verilmiştir
18
Mustafa
3x2= 45
Kemal
723
Satranç
12 1
Mustafa ile Kemal, 24 kez da
oyunların sonucunda her ikisin
yenilgi yüzdeleri değişmiyor.
36
Buna göre son durumda Me
yenilgi yüzdesi kaçtır?
A38 B) 40 C) 42
180
7
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
sembolleri karışık olarak toplama, çarp- eri ile eşleştiriliyor. şleminin sonucu irrasyonel sayı, leminin sonucu tam sayı, eminin sonucu rasyonel sayı 7 sembollerinin eşleştiği hangisinde doğru verilmiştir? IZ PRO YAYIN DENIZP 31 * Leb 9k +6k 15k=Y 11. Oyuncak saklama kutusu firmasında çalışan Mahsun, de- podaki özdeş oyuncak kutularını farklı sayılarda üst üste koymuş ve üstte kalan boşlukları x, y, z ve t cm olarak ölç- müştür. x + y = 211 cm, z+t=253 cm x cm y cm z cm t cm olduğuna göre bir tane oyuncak saklama kutusunun yüksekliği kaç cm'dir? A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 E) 22 3x-21-15 3x-21 13. Mustafa ile Kemal'in birbirleriyle dama oyunlarından elde ettikleri y tabloda verilmiştir 18 Mustafa 3x2= 45 Kemal 723 Satranç 12 1 Mustafa ile Kemal, 24 kez da oyunların sonucunda her ikisin yenilgi yüzdeleri değişmiyor. 36 Buna göre son durumda Me yenilgi yüzdesi kaçtır? A38 B) 40 C) 42 180 7
21.
Elinde yeteri miktarda beşgen ve altıgen kartonları
olan Duru herbir kartona köşegen sayısı kadar top-
lu iğne kullanarak kartonları panoyu tutturacaktır.
Duru elindeki 360 toplu iğnenin tamamını kullana-
rak ve her bir çeşit kartondan en az bir tane kul-
lanmak şartıyla toplu iğnelerle kartonları panoya
tutturuyor.
Buna göre, Duru'nun kullandığı karton sayısı
kaç farklı değer alır?
A) 5
B) 6
D) 8
E) 9
C) 7
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
21. Elinde yeteri miktarda beşgen ve altıgen kartonları olan Duru herbir kartona köşegen sayısı kadar top- lu iğne kullanarak kartonları panoyu tutturacaktır. Duru elindeki 360 toplu iğnenin tamamını kullana- rak ve her bir çeşit kartondan en az bir tane kul- lanmak şartıyla toplu iğnelerle kartonları panoya tutturuyor. Buna göre, Duru'nun kullandığı karton sayısı kaç farklı değer alır? A) 5 B) 6 D) 8 E) 9 C) 7
Sola Rayump,
durumdaki grafiğe ait olan denklemi bulunuz. { 2x2 + 20x + 48 }
Soru 25: Aşağıdaki denklem sistemlerini sağlayan (x, y) ikilileri-
hi bulunuz.
A)
B) 2x + y = 6
x² - x + y = 10
X.V = 10
}
(4,-2), (-1,8)
Soru 26: Alttaki eşitsizlikleri sağlayan x sayılarının çözüm aralığını
SULT
olma
Soru
liğini
Soru
A)
B)
C)
D)
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
Sola Rayump, durumdaki grafiğe ait olan denklemi bulunuz. { 2x2 + 20x + 48 } Soru 25: Aşağıdaki denklem sistemlerini sağlayan (x, y) ikilileri- hi bulunuz. A) B) 2x + y = 6 x² - x + y = 10 X.V = 10 } (4,-2), (-1,8) Soru 26: Alttaki eşitsizlikleri sağlayan x sayılarının çözüm aralığını SULT olma Soru liğini Soru A) B) C) D)
289
2. 10 kg findik içi 0,8 kg ve 1,2 kg lik poşetlere dolduru-
larak satılacaktır.
4,
Buna göre, findiğin tamamı poşetlere doldurul-
mak ve her poşet tamamen dolu olmak şartıyla en
çok kaç poşete ihtiyaç vardır?
3. Bir müşteri tanesi 2 TL 3 TL ve 5 TL olan bardakların
her birinden en az bir tane alarak 41 TL ödemiştir.
Buna göre, en az kaç bardak almıştır?
14. Antrenman
120 litrelik bir depo 3, 5 ve 6 litrelik kaplarla doldurula-
caktır.
Her kap en az birer kez kullanılmak koşuluyla
depo en az kaç kap suyla doldurulabilir?
Işte ÖSYM deki amcaların sorusu.Ⓒ
5. 62 kalem, 5 lik, 6 lik ve 8 lik gruplara ayrılarak paket-
lenmiştir.
Toplam paket sayısı 11 olduğuna göre, içinde 5 ka-
lem olan paket sayısı en çok kaçtır?
A) 6 B) 7
C) 8
D) 9 E) 10
ANTRENMAN
-FATINCILIE
Lise Matematik
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
289 2. 10 kg findik içi 0,8 kg ve 1,2 kg lik poşetlere dolduru- larak satılacaktır. 4, Buna göre, findiğin tamamı poşetlere doldurul- mak ve her poşet tamamen dolu olmak şartıyla en çok kaç poşete ihtiyaç vardır? 3. Bir müşteri tanesi 2 TL 3 TL ve 5 TL olan bardakların her birinden en az bir tane alarak 41 TL ödemiştir. Buna göre, en az kaç bardak almıştır? 14. Antrenman 120 litrelik bir depo 3, 5 ve 6 litrelik kaplarla doldurula- caktır. Her kap en az birer kez kullanılmak koşuluyla depo en az kaç kap suyla doldurulabilir? Işte ÖSYM deki amcaların sorusu.Ⓒ 5. 62 kalem, 5 lik, 6 lik ve 8 lik gruplara ayrılarak paket- lenmiştir. Toplam paket sayısı 11 olduğuna göre, içinde 5 ka- lem olan paket sayısı en çok kaçtır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 ANTRENMAN -FATINCILIE