Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İntegral Alma Kuralları Soruları

6o1_1021
ki
S
-2
f'(x)
X
A)
-3
Yukarıda f(x) eğrisi verilmiştir.
7
integralinin
hangisidir?
1
2
-dx + f
-2
B) 0
f(x)
AY
+2
0
dx
sonucu
| M
C) -1/12
4
X
y = f(x)
aşağıdakilerden
D)-1 E)-2
ud! L<x nu
e
Ununi
-
te
XEN
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
6o1_1021 ki S -2 f'(x) X A) -3 Yukarıda f(x) eğrisi verilmiştir. 7 integralinin hangisidir? 1 2 -dx + f -2 B) 0 f(x) AY +2 0 dx sonucu | M C) -1/12 4 X y = f(x) aşağıdakilerden D)-1 E)-2 ud! L<x nu e Ununi - te XEN
dakilerden hangisidir?
X+C
SX TỊCH
-2x
x + c
+02
13
cosa
Smk
sis
3x
19x.0% dx
integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Xe te
B) 3xe³* + e³* + c
1
C) 3x9³x
D) (³x
+8) + C
2
3x + C
3x
-8+C
E)(x.ex.
8³x + c)
69
e²x
9
2x
Z
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
dakilerden hangisidir? X+C SX TỊCH -2x x + c +02 13 cosa Smk sis 3x 19x.0% dx integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) Xe te B) 3xe³* + e³* + c 1 C) 3x9³x D) (³x +8) + C 2 3x + C 3x -8+C E)(x.ex. 8³x + c) 69 e²x 9 2x Z
Başarınım Yolu
Yolu
şarının Yolu
Yolu
nin Yolu
Eer Basain Yolu
in Yolu
arinin Yolu
Basanının Yolu
+1
nin Yolu,
C) et
2
min Yolu
Yolu sannin Yol
grinin Yolu
Başarının Yolux
+1
Yolu
Batinn Yolu
¹-1
Başarının Yolu
Başarının Yolu
A).
Başarının Yoly
2
Basarının Yolu
Bas p
1-e'
Başarının Yolu
64
Başarının Yolu
Başarının Yoly
Yo
integralinin
değeri
Başarının Yolu
aşarının Yolu
8
Başarının Yol
Başarinin Yolu
COS
os (In x) dx
Besannin Your
arının Yolu
Bagannin
Başanının Yala
TUI
fu+1
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
Başarınım Yolu Yolu şarının Yolu Yolu nin Yolu Eer Basain Yolu in Yolu arinin Yolu Basanının Yolu +1 nin Yolu, C) et 2 min Yolu Yolu sannin Yol grinin Yolu Başarının Yolux +1 Yolu Batinn Yolu ¹-1 Başarının Yolu Başarının Yolu A). Başarının Yoly 2 Basarının Yolu Bas p 1-e' Başarının Yolu 64 Başarının Yolu Başarının Yoly Yo integralinin değeri Başarının Yolu aşarının Yolu 8 Başarının Yol Başarinin Yolu COS os (In x) dx Besannin Your arının Yolu Bagannin Başanının Yala TUI fu+1
rinin Yolu
nin Yolu
in Yolu
in Yolu
in Yolu
n Yolu
Yolu
7.
Başarını You
5s
Başarının
Başarımlu
Başarın olu
Başarkerilmiştir.
1
Basapnin Y
Başar
Yukarıda f(x) fonksiyonunun grafiği
Basar (x) dx = 6
olduğuna göre,
You
A) 5
Basarım Yolu
integralininin Y
Yolu
Başarın Yolu
Başarının
Başarının Yolu
D) 2
no uiuues
B) 4
me
Başarının
3
Başant Yolu
Bajagain Yolu
Başarının
(dx
değeri kaçtinin)
xaşarının Yolu
24
nouluise
C) 3
peprinin Yolu
Basarnin
Da
Ba
Başanının
Başarının Yolu
Başarının Yolu
Basarin
Başarının Yolu
Başarının
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
rinin Yolu nin Yolu in Yolu in Yolu in Yolu n Yolu Yolu 7. Başarını You 5s Başarının Başarımlu Başarın olu Başarkerilmiştir. 1 Basapnin Y Başar Yukarıda f(x) fonksiyonunun grafiği Basar (x) dx = 6 olduğuna göre, You A) 5 Basarım Yolu integralininin Y Yolu Başarın Yolu Başarının Başarının Yolu D) 2 no uiuues B) 4 me Başarının 3 Başant Yolu Bajagain Yolu Başarının (dx değeri kaçtinin) xaşarının Yolu 24 nouluise C) 3 peprinin Yolu Basarnin Da Ba Başanının Başarının Yolu Başarının Yolu Basarin Başarının Yolu Başarının
SUPARA
11.
6
S
2
A) - 1
x²
2x² - 4
2(+²2)
dx
sories
+
alacs
integralinin değeri kaçtır?
B) 0
2
S=
6
2
2x² - 4
2(+²-2)
C) 1
dx
D) 2
Tulpas hopsb (0) 10 so
¡
10log(4x-3) dx
2
integralinin değe
A) 32
B
3. Ece
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
SUPARA 11. 6 S 2 A) - 1 x² 2x² - 4 2(+²2) dx sories + alacs integralinin değeri kaçtır? B) 0 2 S= 6 2 2x² - 4 2(+²-2) C) 1 dx D) 2 Tulpas hopsb (0) 10 so ¡ 10log(4x-3) dx 2 integralinin değe A) 32 B 3. Ece
kurallan.
2x+1 dx
sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
=
1)+c
T+C
(
B)3(2x+1)2
E)3(2x+1)+C
(2x+1)+c
fsusdu
13. 8cos² 2x dx
integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) x + cos4x + C
B) 4x + sin4x + c
C) 4x - sin4x + C
D) x-cos4x + c
A
E) 4x - 2sin2x + c
Alcatr
la
e fom
Hadelen
buturug
triganc
bulundu
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
kurallan. 2x+1 dx sonucu aşağıdakilerden hangisidir? = 1)+c T+C ( B)3(2x+1)2 E)3(2x+1)+C (2x+1)+c fsusdu 13. 8cos² 2x dx integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) x + cos4x + C B) 4x + sin4x + c C) 4x - sin4x + C D) x-cos4x + c A E) 4x - 2sin2x + c Alcatr la e fom Hadelen buturug triganc bulundu
integral alma kuralları.
1
integralinin sonucu nedir?
A) arccot(e*) + c
gfarctan(ex)
B} marctan(e*} + cà
D) arccos(e*) + c
E) -arcsin(e*) + c
13.
3 arctan 2x
1+4x²
integralinin sonu-
A) 3anctank log3+0
1
C) 3arctanx + C
In3
E
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
integral alma kuralları. 1 integralinin sonucu nedir? A) arccot(e*) + c gfarctan(ex) B} marctan(e*} + cà D) arccos(e*) + c E) -arcsin(e*) + c 13. 3 arctan 2x 1+4x² integralinin sonu- A) 3anctank log3+0 1 C) 3arctanx + C In3 E
12.
3x=x²2
x²-3x+2=0
J
-2
A)
y=3x
5
*N/W
B)
1
2/3
Yukarıdaki grafikte gösterilen taralı bölgenin alanı
kaç br² dir?
3-4-(3-3-2)
12
2₁
-
C) 1
3x²-8²-2×1²
1/6
y=x²+2
2
q+f=
D)
8
--+ + 2
X
7
E) 2
-14-9
15.
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
12. 3x=x²2 x²-3x+2=0 J -2 A) y=3x 5 *N/W B) 1 2/3 Yukarıdaki grafikte gösterilen taralı bölgenin alanı kaç br² dir? 3-4-(3-3-2) 12 2₁ - C) 1 3x²-8²-2×1² 1/6 y=x²+2 2 q+f= D) 8 --+ + 2 X 7 E) 2 -14-9 15.
YA
B) 4
1
Matematik sınavı için çalışma tahtasının üzerinde soru çö-
zen Öykü'nün yanına annesi Özlem gelerek, tahtaya ba-
zı kısımları eksik olan bir parabol çiziyor. Başkatsayışının
-1 olduğunu söyleyerek, grafiğin y eksenini kestiği nokta-
nın ordinatı ile fonksiyonunun alabileceği en büyük değe-
rin toplamını bulmasını istiyor.
-ba
Öykü soruyu doğru çözdüğüne göre, bulduğu sonuç
kaçtır?
anupublo S
A) 3
C) 5
3
D) 6
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
YA B) 4 1 Matematik sınavı için çalışma tahtasının üzerinde soru çö- zen Öykü'nün yanına annesi Özlem gelerek, tahtaya ba- zı kısımları eksik olan bir parabol çiziyor. Başkatsayışının -1 olduğunu söyleyerek, grafiğin y eksenini kestiği nokta- nın ordinatı ile fonksiyonunun alabileceği en büyük değe- rin toplamını bulmasını istiyor. -ba Öykü soruyu doğru çözdüğüne göre, bulduğu sonuç kaçtır? anupublo S A) 3 C) 5 3 D) 6
24.
5
S₁
x. f'(x) dx
52.
integralinin değeri kaçtır?
A) 32
B) 34
C) 36
y = f(x)
S₁ = 3 br² ve S₂ = 7 br² olduğuna göre,
jxt
0
der GAP
X
8
D) 38
QUY
874
E) 40
#d8A obie
Shoplin nisba
900-(800)m
id S8 = Dist
GÜR YAYINLARI
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
24. 5 S₁ x. f'(x) dx 52. integralinin değeri kaçtır? A) 32 B) 34 C) 36 y = f(x) S₁ = 3 br² ve S₂ = 7 br² olduğuna göre, jxt 0 der GAP X 8 D) 38 QUY 874 E) 40 #d8A obie Shoplin nisba 900-(800)m id S8 = Dist GÜR YAYINLARI
3. y = f(x) fonksiyonunun A(x, y) deki teğetinin eğimi di
2y
3x
y = f(x) fonksiyonu B(1, 2) den geçtiğine göre, f(x) fonksi-
yonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x + 1
D) 2√x3
B) √xIn2
C) 2.3x2
E) 2x² + In2
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
3. y = f(x) fonksiyonunun A(x, y) deki teğetinin eğimi di 2y 3x y = f(x) fonksiyonu B(1, 2) den geçtiğine göre, f(x) fonksi- yonu aşağıdakilerden hangisidir? A) 2x + 1 D) 2√x3 B) √xIn2 C) 2.3x2 E) 2x² + In2
n bir pozitif tam sayı olmak üzere,
n
f₁₂(x) = f _5.x"
dx
x³ + 1
3
fonksiyonu tanımlanıyor.
Buna göre, f (x) + f(x) işleminin sonucu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 2x + c
D) 2x + + C
B) 3x + c
E) x + c
x5
TO
10
4
C) 5x + c
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
n bir pozitif tam sayı olmak üzere, n f₁₂(x) = f _5.x" dx x³ + 1 3 fonksiyonu tanımlanıyor. Buna göre, f (x) + f(x) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 2x + c D) 2x + + C B) 3x + c E) x + c x5 TO 10 4 C) 5x + c
13
T'
AC3
12. Analitik düzlemde uç noktaları A(1, 3) ve B(-9, 8) olan [AB]
çizildikten sonra, bu doğru parçasından 5IACI= 31ABI ola-
cak şekilde bir C noktası seçiliyor.
Seçilen bu C noktasının koordinatları toplamı kaçtır?
A) 1
B) 2
100+ 25
C) 3
Cse
√725
B
(-9,8)
D) 4
E) 5
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
13 T' AC3 12. Analitik düzlemde uç noktaları A(1, 3) ve B(-9, 8) olan [AB] çizildikten sonra, bu doğru parçasından 5IACI= 31ABI ola- cak şekilde bir C noktası seçiliyor. Seçilen bu C noktasının koordinatları toplamı kaçtır? A) 1 B) 2 100+ 25 C) 3 Cse √725 B (-9,8) D) 4 E) 5 Diğer sayfaya geçiniz.
dE-
(2mor dr)
Ta² + 1²²) 3/2
elde edilir. P deki toplam alanı bulmak için x sabit alınıp r
= 0 dan r= R'ye kadar bu ifadenin integrali alınır. Böylece,
E=k_xmo
= kxmσ
= kxwσ
R
L
= 2ako
-
R
2r dr
(x²+1²) 3/2
(2²+1²)-3/2 d (1²)
(x²+²)-1/2 R
-1/2
dq=
dq
X
x
x (x² + R²)1/2
dA..
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
dE- (2mor dr) Ta² + 1²²) 3/2 elde edilir. P deki toplam alanı bulmak için x sabit alınıp r = 0 dan r= R'ye kadar bu ifadenin integrali alınır. Böylece, E=k_xmo = kxmσ = kxwσ R L = 2ako - R 2r dr (x²+1²) 3/2 (2²+1²)-3/2 d (1²) (x²+²)-1/2 R -1/2 dq= dq X x x (x² + R²)1/2 dA..
dE=
(2mor dr)
Ta² + 1²) 3/2
elde edilir. P deki toplam alanı bulmak için x sabit alınıp r
= 0 dan r= R'ye kadar bu ifadenin integrali alınır. Böylece,
E=kxmo
(R
= kxmσ
2r dr
(x²+1) 8/2
R
= kxmo (x² + 1²)-3/2 (1²)
(x²+)-1/2
-1/2
7R
x
I
x
= 2″ko (x² + ²)1/2
(
dq= dA..
dq
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
dE= (2mor dr) Ta² + 1²) 3/2 elde edilir. P deki toplam alanı bulmak için x sabit alınıp r = 0 dan r= R'ye kadar bu ifadenin integrali alınır. Böylece, E=kxmo (R = kxmσ 2r dr (x²+1) 8/2 R = kxmo (x² + 1²)-3/2 (1²) (x²+)-1/2 -1/2 7R x I x = 2″ko (x² + ²)1/2 ( dq= dA.. dq
EME 8
li üründen birini
z kârla satmak-
cağı kampanya
karmış ve kam-
alı olan üründe
Onleri kampan-
ürünün sa-
uğuna göre,
-üzde kaç kâr
E) 48
- Sbx+2y
=24
=y
nafta sonu
A, B ve C
edilmiştir.
e göre da-
uymayan
desi sütun
249
121
(78)
- Mahalle
toplam
ağa uy-
cezası
uyma-
gulan-
TYT/Temel Matematik
27. Şekildeki dik koordinat düzleminde (-7,5] aralığında ta-
nimli f(x) ve g(x) fonksiyonlarının grafiklerinin bir kısmı
verilmiştir.
Y
-5
III.
f ve g fonksiyonları x'in 6 farklı tam sayı değeri için
f(x) g(x) > 0 eşitsizliğini sağladığına göre, f ve g
fonksiyonlarının grafiklerinin eksik kısmı
7
*
A
-2
q
23
D) I ve III
+
-11
0
öncüllerinden hangileri gibi olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız t
LT
C) Ive II
E) I, I ve III
ASYONEL YAYINLARI
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
EME 8 li üründen birini z kârla satmak- cağı kampanya karmış ve kam- alı olan üründe Onleri kampan- ürünün sa- uğuna göre, -üzde kaç kâr E) 48 - Sbx+2y =24 =y nafta sonu A, B ve C edilmiştir. e göre da- uymayan desi sütun 249 121 (78) - Mahalle toplam ağa uy- cezası uyma- gulan- TYT/Temel Matematik 27. Şekildeki dik koordinat düzleminde (-7,5] aralığında ta- nimli f(x) ve g(x) fonksiyonlarının grafiklerinin bir kısmı verilmiştir. Y -5 III. f ve g fonksiyonları x'in 6 farklı tam sayı değeri için f(x) g(x) > 0 eşitsizliğini sağladığına göre, f ve g fonksiyonlarının grafiklerinin eksik kısmı 7 * A -2 q 23 D) I ve III + -11 0 öncüllerinden hangileri gibi olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız t LT C) Ive II E) I, I ve III ASYONEL YAYINLARI