Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

İntegral Alma Kuralları Soruları

6o1_1021
ki
S
-2
f'(x)
X
A)
-3
Yukarıda f(x) eğrisi verilmiştir.
7
integralinin
hangisidir?
1
2
-dx + f
-2
B) 0
f(x)
AY
+2
0
dx
sonucu
| M
C) -1/12
4
X
y = f(x)
aşağıdakilerden
D)-1 E)-2
ud! L<x nu
e
Ununi
-
te
XEN
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
6o1_1021 ki S -2 f'(x) X A) -3 Yukarıda f(x) eğrisi verilmiştir. 7 integralinin hangisidir? 1 2 -dx + f -2 B) 0 f(x) AY +2 0 dx sonucu | M C) -1/12 4 X y = f(x) aşağıdakilerden D)-1 E)-2 ud! L<x nu e Ununi - te XEN
dakilerden hangisidir?
X+C
SX TỊCH
-2x
x + c
+02
13
cosa
Smk
sis
3x
19x.0% dx
integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Xe te
B) 3xe³* + e³* + c
1
C) 3x9³x
D) (³x
+8) + C
2
3x + C
3x
-8+C
E)(x.ex.
8³x + c)
69
e²x
9
2x
Z
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
dakilerden hangisidir? X+C SX TỊCH -2x x + c +02 13 cosa Smk sis 3x 19x.0% dx integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) Xe te B) 3xe³* + e³* + c 1 C) 3x9³x D) (³x +8) + C 2 3x + C 3x -8+C E)(x.ex. 8³x + c) 69 e²x 9 2x Z
Başarınım Yolu
Yolu
şarının Yolu
Yolu
nin Yolu
Eer Basain Yolu
in Yolu
arinin Yolu
Basanının Yolu
+1
nin Yolu,
C) et
2
min Yolu
Yolu sannin Yol
grinin Yolu
Başarının Yolux
+1
Yolu
Batinn Yolu
¹-1
Başarının Yolu
Başarının Yolu
A).
Başarının Yoly
2
Basarının Yolu
Bas p
1-e'
Başarının Yolu
64
Başarının Yolu
Başarının Yoly
Yo
integralinin
değeri
Başarının Yolu
aşarının Yolu
8
Başarının Yol
Başarinin Yolu
COS
os (In x) dx
Besannin Your
arının Yolu
Bagannin
Başanının Yala
TUI
fu+1
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
Başarınım Yolu Yolu şarının Yolu Yolu nin Yolu Eer Basain Yolu in Yolu arinin Yolu Basanının Yolu +1 nin Yolu, C) et 2 min Yolu Yolu sannin Yol grinin Yolu Başarının Yolux +1 Yolu Batinn Yolu ¹-1 Başarının Yolu Başarının Yolu A). Başarının Yoly 2 Basarının Yolu Bas p 1-e' Başarının Yolu 64 Başarının Yolu Başarının Yoly Yo integralinin değeri Başarının Yolu aşarının Yolu 8 Başarının Yol Başarinin Yolu COS os (In x) dx Besannin Your arının Yolu Bagannin Başanının Yala TUI fu+1
rinin Yolu
nin Yolu
in Yolu
in Yolu
in Yolu
n Yolu
Yolu
7.
Başarını You
5s
Başarının
Başarımlu
Başarın olu
Başarkerilmiştir.
1
Basapnin Y
Başar
Yukarıda f(x) fonksiyonunun grafiği
Basar (x) dx = 6
olduğuna göre,
You
A) 5
Basarım Yolu
integralininin Y
Yolu
Başarın Yolu
Başarının
Başarının Yolu
D) 2
no uiuues
B) 4
me
Başarının
3
Başant Yolu
Bajagain Yolu
Başarının
(dx
değeri kaçtinin)
xaşarının Yolu
24
nouluise
C) 3
peprinin Yolu
Basarnin
Da
Ba
Başanının
Başarının Yolu
Başarının Yolu
Basarin
Başarının Yolu
Başarının
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
rinin Yolu nin Yolu in Yolu in Yolu in Yolu n Yolu Yolu 7. Başarını You 5s Başarının Başarımlu Başarın olu Başarkerilmiştir. 1 Basapnin Y Başar Yukarıda f(x) fonksiyonunun grafiği Basar (x) dx = 6 olduğuna göre, You A) 5 Basarım Yolu integralininin Y Yolu Başarın Yolu Başarının Başarının Yolu D) 2 no uiuues B) 4 me Başarının 3 Başant Yolu Bajagain Yolu Başarının (dx değeri kaçtinin) xaşarının Yolu 24 nouluise C) 3 peprinin Yolu Basarnin Da Ba Başanının Başarının Yolu Başarının Yolu Basarin Başarının Yolu Başarının
SUPARA
11.
6
S
2
A) - 1
x²
2x² - 4
2(+²2)
dx
sories
+
alacs
integralinin değeri kaçtır?
B) 0
2
S=
6
2
2x² - 4
2(+²-2)
C) 1
dx
D) 2
Tulpas hopsb (0) 10 so
¡
10log(4x-3) dx
2
integralinin değe
A) 32
B
3. Ece
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
SUPARA 11. 6 S 2 A) - 1 x² 2x² - 4 2(+²2) dx sories + alacs integralinin değeri kaçtır? B) 0 2 S= 6 2 2x² - 4 2(+²-2) C) 1 dx D) 2 Tulpas hopsb (0) 10 so ¡ 10log(4x-3) dx 2 integralinin değe A) 32 B 3. Ece
kurallan.
2x+1 dx
sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
=
1)+c
T+C
(
B)3(2x+1)2
E)3(2x+1)+C
(2x+1)+c
fsusdu
13. 8cos² 2x dx
integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) x + cos4x + C
B) 4x + sin4x + c
C) 4x - sin4x + C
D) x-cos4x + c
A
E) 4x - 2sin2x + c
Alcatr
la
e fom
Hadelen
buturug
triganc
bulundu
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
kurallan. 2x+1 dx sonucu aşağıdakilerden hangisidir? = 1)+c T+C ( B)3(2x+1)2 E)3(2x+1)+C (2x+1)+c fsusdu 13. 8cos² 2x dx integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) x + cos4x + C B) 4x + sin4x + c C) 4x - sin4x + C D) x-cos4x + c A E) 4x - 2sin2x + c Alcatr la e fom Hadelen buturug triganc bulundu
integral alma kuralları.
1
integralinin sonucu nedir?
A) arccot(e*) + c
gfarctan(ex)
B} marctan(e*} + cà
D) arccos(e*) + c
E) -arcsin(e*) + c
13.
3 arctan 2x
1+4x²
integralinin sonu-
A) 3anctank log3+0
1
C) 3arctanx + C
In3
E
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
integral alma kuralları. 1 integralinin sonucu nedir? A) arccot(e*) + c gfarctan(ex) B} marctan(e*} + cà D) arccos(e*) + c E) -arcsin(e*) + c 13. 3 arctan 2x 1+4x² integralinin sonu- A) 3anctank log3+0 1 C) 3arctanx + C In3 E
12.
3x=x²2
x²-3x+2=0
J
-2
A)
y=3x
5
*N/W
B)
1
2/3
Yukarıdaki grafikte gösterilen taralı bölgenin alanı
kaç br² dir?
3-4-(3-3-2)
12
2₁
-
C) 1
3x²-8²-2×1²
1/6
y=x²+2
2
q+f=
D)
8
--+ + 2
X
7
E) 2
-14-9
15.
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
12. 3x=x²2 x²-3x+2=0 J -2 A) y=3x 5 *N/W B) 1 2/3 Yukarıdaki grafikte gösterilen taralı bölgenin alanı kaç br² dir? 3-4-(3-3-2) 12 2₁ - C) 1 3x²-8²-2×1² 1/6 y=x²+2 2 q+f= D) 8 --+ + 2 X 7 E) 2 -14-9 15.
YA
B) 4
1
Matematik sınavı için çalışma tahtasının üzerinde soru çö-
zen Öykü'nün yanına annesi Özlem gelerek, tahtaya ba-
zı kısımları eksik olan bir parabol çiziyor. Başkatsayışının
-1 olduğunu söyleyerek, grafiğin y eksenini kestiği nokta-
nın ordinatı ile fonksiyonunun alabileceği en büyük değe-
rin toplamını bulmasını istiyor.
-ba
Öykü soruyu doğru çözdüğüne göre, bulduğu sonuç
kaçtır?
anupublo S
A) 3
C) 5
3
D) 6
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
YA B) 4 1 Matematik sınavı için çalışma tahtasının üzerinde soru çö- zen Öykü'nün yanına annesi Özlem gelerek, tahtaya ba- zı kısımları eksik olan bir parabol çiziyor. Başkatsayışının -1 olduğunu söyleyerek, grafiğin y eksenini kestiği nokta- nın ordinatı ile fonksiyonunun alabileceği en büyük değe- rin toplamını bulmasını istiyor. -ba Öykü soruyu doğru çözdüğüne göre, bulduğu sonuç kaçtır? anupublo S A) 3 C) 5 3 D) 6
24.
5
S₁
x. f'(x) dx
52.
integralinin değeri kaçtır?
A) 32
B) 34
C) 36
y = f(x)
S₁ = 3 br² ve S₂ = 7 br² olduğuna göre,
jxt
0
der GAP
X
8
D) 38
QUY
874
E) 40
#d8A obie
Shoplin nisba
900-(800)m
id S8 = Dist
GÜR YAYINLARI
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
24. 5 S₁ x. f'(x) dx 52. integralinin değeri kaçtır? A) 32 B) 34 C) 36 y = f(x) S₁ = 3 br² ve S₂ = 7 br² olduğuna göre, jxt 0 der GAP X 8 D) 38 QUY 874 E) 40 #d8A obie Shoplin nisba 900-(800)m id S8 = Dist GÜR YAYINLARI
3. y = f(x) fonksiyonunun A(x, y) deki teğetinin eğimi di
2y
3x
y = f(x) fonksiyonu B(1, 2) den geçtiğine göre, f(x) fonksi-
yonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x + 1
D) 2√x3
B) √xIn2
C) 2.3x2
E) 2x² + In2
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
3. y = f(x) fonksiyonunun A(x, y) deki teğetinin eğimi di 2y 3x y = f(x) fonksiyonu B(1, 2) den geçtiğine göre, f(x) fonksi- yonu aşağıdakilerden hangisidir? A) 2x + 1 D) 2√x3 B) √xIn2 C) 2.3x2 E) 2x² + In2
13
T'
AC3
12. Analitik düzlemde uç noktaları A(1, 3) ve B(-9, 8) olan [AB]
çizildikten sonra, bu doğru parçasından 5IACI= 31ABI ola-
cak şekilde bir C noktası seçiliyor.
Seçilen bu C noktasının koordinatları toplamı kaçtır?
A) 1
B) 2
100+ 25
C) 3
Cse
√725
B
(-9,8)
D) 4
E) 5
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
13 T' AC3 12. Analitik düzlemde uç noktaları A(1, 3) ve B(-9, 8) olan [AB] çizildikten sonra, bu doğru parçasından 5IACI= 31ABI ola- cak şekilde bir C noktası seçiliyor. Seçilen bu C noktasının koordinatları toplamı kaçtır? A) 1 B) 2 100+ 25 C) 3 Cse √725 B (-9,8) D) 4 E) 5 Diğer sayfaya geçiniz.
dE-
(2mor dr)
Ta² + 1²²) 3/2
elde edilir. P deki toplam alanı bulmak için x sabit alınıp r
= 0 dan r= R'ye kadar bu ifadenin integrali alınır. Böylece,
E=k_xmo
= kxmσ
= kxwσ
R
L
= 2ako
-
R
2r dr
(x²+1²) 3/2
(2²+1²)-3/2 d (1²)
(x²+²)-1/2 R
-1/2
dq=
dq
X
x
x (x² + R²)1/2
dA..
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
dE- (2mor dr) Ta² + 1²²) 3/2 elde edilir. P deki toplam alanı bulmak için x sabit alınıp r = 0 dan r= R'ye kadar bu ifadenin integrali alınır. Böylece, E=k_xmo = kxmσ = kxwσ R L = 2ako - R 2r dr (x²+1²) 3/2 (2²+1²)-3/2 d (1²) (x²+²)-1/2 R -1/2 dq= dq X x x (x² + R²)1/2 dA..
dE=
(2mor dr)
Ta² + 1²) 3/2
elde edilir. P deki toplam alanı bulmak için x sabit alınıp r
= 0 dan r= R'ye kadar bu ifadenin integrali alınır. Böylece,
E=kxmo
(R
= kxmσ
2r dr
(x²+1) 8/2
R
= kxmo (x² + 1²)-3/2 (1²)
(x²+)-1/2
-1/2
7R
x
I
x
= 2″ko (x² + ²)1/2
(
dq= dA..
dq
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
dE= (2mor dr) Ta² + 1²) 3/2 elde edilir. P deki toplam alanı bulmak için x sabit alınıp r = 0 dan r= R'ye kadar bu ifadenin integrali alınır. Böylece, E=kxmo (R = kxmσ 2r dr (x²+1) 8/2 R = kxmo (x² + 1²)-3/2 (1²) (x²+)-1/2 -1/2 7R x I x = 2″ko (x² + ²)1/2 ( dq= dA.. dq
EME 8
li üründen birini
z kârla satmak-
cağı kampanya
karmış ve kam-
alı olan üründe
Onleri kampan-
ürünün sa-
uğuna göre,
-üzde kaç kâr
E) 48
- Sbx+2y
=24
=y
nafta sonu
A, B ve C
edilmiştir.
e göre da-
uymayan
desi sütun
249
121
(78)
- Mahalle
toplam
ağa uy-
cezası
uyma-
gulan-
TYT/Temel Matematik
27. Şekildeki dik koordinat düzleminde (-7,5] aralığında ta-
nimli f(x) ve g(x) fonksiyonlarının grafiklerinin bir kısmı
verilmiştir.
Y
-5
III.
f ve g fonksiyonları x'in 6 farklı tam sayı değeri için
f(x) g(x) > 0 eşitsizliğini sağladığına göre, f ve g
fonksiyonlarının grafiklerinin eksik kısmı
7
*
A
-2
q
23
D) I ve III
+
-11
0
öncüllerinden hangileri gibi olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız t
LT
C) Ive II
E) I, I ve III
ASYONEL YAYINLARI
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
EME 8 li üründen birini z kârla satmak- cağı kampanya karmış ve kam- alı olan üründe Onleri kampan- ürünün sa- uğuna göre, -üzde kaç kâr E) 48 - Sbx+2y =24 =y nafta sonu A, B ve C edilmiştir. e göre da- uymayan desi sütun 249 121 (78) - Mahalle toplam ağa uy- cezası uyma- gulan- TYT/Temel Matematik 27. Şekildeki dik koordinat düzleminde (-7,5] aralığında ta- nimli f(x) ve g(x) fonksiyonlarının grafiklerinin bir kısmı verilmiştir. Y -5 III. f ve g fonksiyonları x'in 6 farklı tam sayı değeri için f(x) g(x) > 0 eşitsizliğini sağladığına göre, f ve g fonksiyonlarının grafiklerinin eksik kısmı 7 * A -2 q 23 D) I ve III + -11 0 öncüllerinden hangileri gibi olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız t LT C) Ive II E) I, I ve III ASYONEL YAYINLARI
ev Testi
Turkan
Temel Düz
[ f(x) dx = x² - 2x+c
olduğuna göre, y=f(x) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi-
dir?
x3
E) f(x) = -x²+5
3
A) f(x)=x²-2x+5
C) f(x)==-x²+ca
B) f(x)=2x-2
D) f(x)=4x-2
CER olmak ü
nunun ters
Buna
3+3x+C
A
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
ev Testi Turkan Temel Düz [ f(x) dx = x² - 2x+c olduğuna göre, y=f(x) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi- dir? x3 E) f(x) = -x²+5 3 A) f(x)=x²-2x+5 C) f(x)==-x²+ca B) f(x)=2x-2 D) f(x)=4x-2 CER olmak ü nunun ters Buna 3+3x+C A