Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İntegral Alma Kuralları Soruları

ev Testi
Turkan
Temel Düz
[ f(x) dx = x² - 2x+c
olduğuna göre, y=f(x) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi-
dir?
x3
E) f(x) = -x²+5
3
A) f(x)=x²-2x+5
C) f(x)==-x²+ca
B) f(x)=2x-2
D) f(x)=4x-2
CER olmak ü
nunun ters
Buna
3+3x+C
A
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
ev Testi Turkan Temel Düz [ f(x) dx = x² - 2x+c olduğuna göre, y=f(x) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi- dir? x3 E) f(x) = -x²+5 3 A) f(x)=x²-2x+5 C) f(x)==-x²+ca B) f(x)=2x-2 D) f(x)=4x-2 CER olmak ü nunun ters Buna 3+3x+C A
22.
Matematik Deneme Sınavı - 4
f(x) = [(3t+1) dt
2
+xd
uğubl
moviexnot
fonksiyonunun x = -1 noktasındaki teğetinin eği-
1
mi kaçtır?
A) -8
D) -4 EE) -3
B)-7
C) -6
mumenteşe comection 0
bijemte 079 07817
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
22. Matematik Deneme Sınavı - 4 f(x) = [(3t+1) dt 2 +xd uğubl moviexnot fonksiyonunun x = -1 noktasındaki teğetinin eği- 1 mi kaçtır? A) -8 D) -4 EE) -3 B)-7 C) -6 mumenteşe comection 0 bijemte 079 07817
ine
14.
fck)
Buna göre
nedir?
21/4
Yukarıdaki grafik f(x) = In(ax + b) fonksiyonuna aittir.
S
A) In[x] + c
dx
(x-2)In(ax+b)
B) -_-In)x)+ c
D) 12 In/x-21+ c
f(x)
X
In In
işleminin sonucu
C) In|x - 21 + c
X-2
2
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
ine 14. fck) Buna göre nedir? 21/4 Yukarıdaki grafik f(x) = In(ax + b) fonksiyonuna aittir. S A) In[x] + c dx (x-2)In(ax+b) B) -_-In)x)+ c D) 12 In/x-21+ c f(x) X In In işleminin sonucu C) In|x - 21 + c X-2 2
5. a> 1 ve b < 1 olmak üzere,
1
Sxbdx
√xªd
dx =
0
eşitliği veriliyor.
Buna göre,
a+b
s
-1
ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) a-b
B) b - a
(a - b)dx
_bt/
D) a + b
X
-641
by
E) a² + b²
b+L
C) a² - b²
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
5. a> 1 ve b < 1 olmak üzere, 1 Sxbdx √xªd dx = 0 eşitliği veriliyor. Buna göre, a+b s -1 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) a-b B) b - a (a - b)dx _bt/ D) a + b X -641 by E) a² + b² b+L C) a² - b²
. f: R→ R sürekli f(x) fonksiyonu için,
a + 1
[ f(2x-1) dx
b-1
integralinde u = 2x - 1 dönüşümü yapılırsa aşağıdakiler-
den hangisi elde edilir?
a + 1
2
A) // f(x) dx
b-1
2a-1
C) 2. f(x) dx
S
2b-3
ldo 2 dự
4
f(u) de
2
2a + 1
E)
1. f(x) dx
2
2b-3
a+1
1/1/. f(x) dx
b + 1
2a + 1
D) 1/2 f(x) dx
2b-1
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
. f: R→ R sürekli f(x) fonksiyonu için, a + 1 [ f(2x-1) dx b-1 integralinde u = 2x - 1 dönüşümü yapılırsa aşağıdakiler- den hangisi elde edilir? a + 1 2 A) // f(x) dx b-1 2a-1 C) 2. f(x) dx S 2b-3 ldo 2 dự 4 f(u) de 2 2a + 1 E) 1. f(x) dx 2 2b-3 a+1 1/1/. f(x) dx b + 1 2a + 1 D) 1/2 f(x) dx 2b-1
1.
Aşağıdaki dik koordinat düzleminde, birebir ve örten f(x) fonk-
siyonunun bir parçası verilmiştir.
Buna
A) 24
6
3
O
Ay
5
göre, ff(x)
2
2
f(x) dx +
B) 23
6
S
3
f(x)
5
f-¹(x) dx toplamı kaçtır?
C) 22
D) 21
E) 20
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
1. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde, birebir ve örten f(x) fonk- siyonunun bir parçası verilmiştir. Buna A) 24 6 3 O Ay 5 göre, ff(x) 2 2 f(x) dx + B) 23 6 S 3 f(x) 5 f-¹(x) dx toplamı kaçtır? C) 22 D) 21 E) 20
Aşağıdaki dik koordinat düzleminde, f(x) fonksiyonunun grafiği
verilmiştir.
6
34
5
3
3
LO
5
f(x)
X
x) fonksiyonunun [1, 5] aralığı iki eşit alt aralığa bölün-
üğünde Riemann alt ve üst toplamları sırasıyla A ve B
duğuna göre, A + B toplamının değeri kaçtır?
B) 37
C) 38
D) 41
3
E) 43
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
Aşağıdaki dik koordinat düzleminde, f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. 6 34 5 3 3 LO 5 f(x) X x) fonksiyonunun [1, 5] aralığı iki eşit alt aralığa bölün- üğünde Riemann alt ve üst toplamları sırasıyla A ve B duğuna göre, A + B toplamının değeri kaçtır? B) 37 C) 38 D) 41 3 E) 43
Aşağıdaki dik koordinat düzleminde, y = x² ve y = -x + 6 fonk-
siyonlarının grafikleri verilmiştir.
y = x²
A)
32
3
Buna göre, boyalı bölgenin alanı kaç br² dir?
21
B)
A
27
4
C):
B
4
y = -x + 6
16
D) -
3
E)
X
14
3
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
Aşağıdaki dik koordinat düzleminde, y = x² ve y = -x + 6 fonk- siyonlarının grafikleri verilmiştir. y = x² A) 32 3 Buna göre, boyalı bölgenin alanı kaç br² dir? 21 B) A 27 4 C): B 4 y = -x + 6 16 D) - 3 E) X 14 3
10. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde, f(x) fonksiyonunun grafiği
verilmiştir.
Buna göre,
1
√ 112x
0
f(2x + 3).f'(2x + 3) dx
3
5
f(x)
-X
integralinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 9
B) 10
(12
C) 11
E) 13
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
10. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde, f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre, 1 √ 112x 0 f(2x + 3).f'(2x + 3) dx 3 5 f(x) -X integralinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 9 B) 10 (12 C) 11 E) 13
. Aşağıdaki analitik düzlemde, f(x) fonksiyonunun grafiği veril-
miştir.
-2
1
h(x) = 0
A) 6
1
1
B) 3
1
3
-2
-3
X>0
x = 0
x < 0
olduğuna göre, h(x).f'(x) dx integralinin değeri kaçtır?
y = f(x)
C) 1
1
X
D) -1
Ⓡ
E)-6
9.
TOP
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
. Aşağıdaki analitik düzlemde, f(x) fonksiyonunun grafiği veril- miştir. -2 1 h(x) = 0 A) 6 1 1 B) 3 1 3 -2 -3 X>0 x = 0 x < 0 olduğuna göre, h(x).f'(x) dx integralinin değeri kaçtır? y = f(x) C) 1 1 X D) -1 Ⓡ E)-6 9. TOP
$ sat
13.
A =
√9 - x² dx
Os sat galata od
3
x = 3sint
⇒A:
ps sat galatayös sat galata yös sat
A) 3
E
3
SCOS²
0
spat galata yoqat galata yös set
"galata yös sa
2
S²
310 So
galata yöstat galata yöst galata yös sat
cos²t
Ro
alata yös sag
0
D) 9
ta yös
sin²t dt
cos²t dt
0
lata yös sat
cos²t dt
alata yös sat
galata yös sat galata yös sat
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
$ sat 13. A = √9 - x² dx Os sat galata od 3 x = 3sint ⇒A: ps sat galatayös sat galata yös sat A) 3 E 3 SCOS² 0 spat galata yoqat galata yös set "galata yös sa 2 S² 310 So galata yöstat galata yöst galata yös sat cos²t Ro alata yös sag 0 D) 9 ta yös sin²t dt cos²t dt 0 lata yös sat cos²t dt alata yös sat galata yös sat galata yös sat
7. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde, y = f(x) fonksiyonunun
grafiği verilmiştir.
göre, f3x.
Buna
eşittir?
-4
A) 2x³ - 6x² + c
C) 2x³ + 4x² + c
2
f(x)
3x.f(x) dx ifadesi aşağıdakilerden hangisine
X
E) x³-4x² + c
C
B) 3x³ - 6x² + c
D) 2x³ - 4x² + c
9
TO
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
7. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde, y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. göre, f3x. Buna eşittir? -4 A) 2x³ - 6x² + c C) 2x³ + 4x² + c 2 f(x) 3x.f(x) dx ifadesi aşağıdakilerden hangisine X E) x³-4x² + c C B) 3x³ - 6x² + c D) 2x³ - 4x² + c 9 TO
8. Dik koordinat düzlemindeki grafik f(x) fonksiyonuna ait olup,
A(2, 0) noktasında Ox eksenine teğettir.
O
y
12
A
2
y = f(x)
✈X
f'(x) = 3x² - 2x - k olduğuna göre, f(3) değeri kaçtır?
A) 20
B) 18
C) 16
D) 10
E) 6
327
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
8. Dik koordinat düzlemindeki grafik f(x) fonksiyonuna ait olup, A(2, 0) noktasında Ox eksenine teğettir. O y 12 A 2 y = f(x) ✈X f'(x) = 3x² - 2x - k olduğuna göre, f(3) değeri kaçtır? A) 20 B) 18 C) 16 D) 10 E) 6 327
12. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde, y = f(x) fonksiyonunun tü-
revinin grafiği verilmiştir.
y
2
1
f'(x)
f(4) = 2 olduğuna göre, f(5) değeri kaçtır?
A) -9
C) -7
B)-8
A
D) -6
E)-5
0 A 10 B 11 E 12 E
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
12. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde, y = f(x) fonksiyonunun tü- revinin grafiği verilmiştir. y 2 1 f'(x) f(4) = 2 olduğuna göre, f(5) değeri kaçtır? A) -9 C) -7 B)-8 A D) -6 E)-5 0 A 10 B 11 E 12 E
2
7. 0<a< olmak üzere,
2
0
T
6
cas 2x1-2 sin²x
sin2xdx = x − 2
*g?
8
a
olduğuna göre, a aşağıdakilerden hangisi olabilir?
D) 2πT
7
1-cas 2x
2
A)
B)
C) 4
E) 33
== √ cos²x = - + sin 20-11-2
2
8.
12-11 sin2x.
£ £ sin²x. 2-11-²2 = sinza
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
2 7. 0<a< olmak üzere, 2 0 T 6 cas 2x1-2 sin²x sin2xdx = x − 2 *g? 8 a olduğuna göre, a aşağıdakilerden hangisi olabilir? D) 2πT 7 1-cas 2x 2 A) B) C) 4 E) 33 == √ cos²x = - + sin 20-11-2 2 8. 12-11 sin2x. £ £ sin²x. 2-11-²2 = sinza
6.
Ĵ
a
f(2x-2a + b) dx = K
olduğuna göre, aşağıdaki integrallerden hangisi-
nin sonucu K çıkar?
a-b
A)
I IN
f(x) dx
B)
f(u) du
a+b
a-b
o
D)
3b-2a
I
5 D
f(t) dt
E)
3b-2a
S
13.14) +-
6) D
C)
3b-2a
S
f(2x) dx
f(x) du
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
6. Ĵ a f(2x-2a + b) dx = K olduğuna göre, aşağıdaki integrallerden hangisi- nin sonucu K çıkar? a-b A) I IN f(x) dx B) f(u) du a+b a-b o D) 3b-2a I 5 D f(t) dt E) 3b-2a S 13.14) +- 6) D C) 3b-2a S f(2x) dx f(x) du