Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İntegral Alma Kuralları Soruları

PERMUTASYON
11.
I
Yukarıda bir sitenin 6 araçlık park yeri gösterilmiştir. Bu
park yerine aralarında mavi ve beyaz renkli arabaların da
olduğu 6 farklı renkte araba park edecektir.
Mavi ve beyaz renkli arabalar yan yana veya karşı karşıya
olan park yerlerine park etmeyecektir.
Buna göre, arabalar kaç farklı şekilde park edebilirler?
A) 512
B) 426
C) 424
D) 384
E) 372
Bazı ele
tekrarlı
ise
m
m₁
13. TA
a
1.
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
PERMUTASYON 11. I Yukarıda bir sitenin 6 araçlık park yeri gösterilmiştir. Bu park yerine aralarında mavi ve beyaz renkli arabaların da olduğu 6 farklı renkte araba park edecektir. Mavi ve beyaz renkli arabalar yan yana veya karşı karşıya olan park yerlerine park etmeyecektir. Buna göre, arabalar kaç farklı şekilde park edebilirler? A) 512 B) 426 C) 424 D) 384 E) 372 Bazı ele tekrarlı ise m m₁ 13. TA a 1.
3
A = {x:10 ≤ x < 73, x = 3k, k EN}
B = {x:-5 ≤ x <39, x asal sayı}
kümeleri ile ilgili,
1.
s(A) + s(B) = 33'tür.
II.
A ve B kümelerinin ortak eleman sayısı 3'tür.
III. A'nın en büyük elemanı ile B'nin en küçük ele
manının toplamı 74'tür.
IV. s(A) = 20'dir.
-
V. 37 € A'dır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) 1
C) 3
B) 2
D) 4
E) 5
Aşağıc
A) Tür
B) 10
C) Alf
D) Ma
E) O
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
3 A = {x:10 ≤ x < 73, x = 3k, k EN} B = {x:-5 ≤ x <39, x asal sayı} kümeleri ile ilgili, 1. s(A) + s(B) = 33'tür. II. A ve B kümelerinin ortak eleman sayısı 3'tür. III. A'nın en büyük elemanı ile B'nin en küçük ele manının toplamı 74'tür. IV. s(A) = 20'dir. - V. 37 € A'dır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) 1 C) 3 B) 2 D) 4 E) 5 Aşağıc A) Tür B) 10 C) Alf D) Ma E) O
fw) = 1(x-k), (x-1)
6.
f(x)
X+1
k
dx
4) B
Yukarıdaki grafik başkatsayısı 1 olan 3. dereceden
f(x) polinom fonksiyonuna aittir.
(x-₁)² + (x-k).21x-1)
x³
3
1
+mx+8 inix+11
f(x)
olduğuna göre, m.k çarpımı kaçtır?
A) -2 B) 0 C) 1 D) 15 E) 16
6) D
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
fw) = 1(x-k), (x-1) 6. f(x) X+1 k dx 4) B Yukarıdaki grafik başkatsayısı 1 olan 3. dereceden f(x) polinom fonksiyonuna aittir. (x-₁)² + (x-k).21x-1) x³ 3 1 +mx+8 inix+11 f(x) olduğuna göre, m.k çarpımı kaçtır? A) -2 B) 0 C) 1 D) 15 E) 16 6) D
14.
Yukarıdaki grafik f(x) = In(ax + b) fonksiyonuna aittir.
S
Buna göre
21/4
nedir?
dx
(x-2)In(ax+b)
işleminin sonucu
A) In[x] + c B) Injx)+c C) Injx - 2) + c
2
x-2
E) in ( in x 2 ²1) - c
+C
D) -Injx-21+c E)
2
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
14. Yukarıdaki grafik f(x) = In(ax + b) fonksiyonuna aittir. S Buna göre 21/4 nedir? dx (x-2)In(ax+b) işleminin sonucu A) In[x] + c B) Injx)+c C) Injx - 2) + c 2 x-2 E) in ( in x 2 ²1) - c +C D) -Injx-21+c E) 2
9. y = f(x) sürekli bir fonksiyon olmak üzere
1+ f(x)=u
f'lx)dx=du
x-f(x)=
S
CAttritt
f'(x)
1+ f(x)
olduğuna göre, f-1(x) aşağıdakilerden hangisine
eşittir?
dx
Ant+ x + x + C
C) x + In|x + c
x-fu) = S dy
E) x + c
= 10/1+ flx |
B) x² + c
D) In x + c
AP
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
9. y = f(x) sürekli bir fonksiyon olmak üzere 1+ f(x)=u f'lx)dx=du x-f(x)= S CAttritt f'(x) 1+ f(x) olduğuna göre, f-1(x) aşağıdakilerden hangisine eşittir? dx Ant+ x + x + C C) x + In|x + c x-fu) = S dy E) x + c = 10/1+ flx | B) x² + c D) In x + c AP
15.
rp
3 =
3x2
-6+1=4
tir.
1
A)-1
2/3
12) D
Hodd
Yukarıdaki grafik f(x) fonksiyonunun ikinci türevine ait-
4LXKG
f/l (x)
f(x) fonksiyonunun A(-1, 5) noktasında yerel
ekstremumu var olduğuna göre, f(0) kaçtır?
B) 2
13) D
➤X
D) 4
4
C) 3 D)
14) B
E) 5
15) E
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
15. rp 3 = 3x2 -6+1=4 tir. 1 A)-1 2/3 12) D Hodd Yukarıdaki grafik f(x) fonksiyonunun ikinci türevine ait- 4LXKG f/l (x) f(x) fonksiyonunun A(-1, 5) noktasında yerel ekstremumu var olduğuna göre, f(0) kaçtır? B) 2 13) D ➤X D) 4 4 C) 3 D) 14) B E) 5 15) E
15.
AY
K-
ex=y-a
=in(x2
Yukarıdaki grafik f(x) =In(x-a) fonksiyonuna aittir.
2:
Buna göre,
f(x)=In(x-a)
A) In(x
A) In(x - 2) + c
S
f-¹(x) dx işleminin sonucu nedir?
X
D) e* +x+c
B) Inx + c
E) ex + 2x + c
C) x + c
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
15. AY K- ex=y-a =in(x2 Yukarıdaki grafik f(x) =In(x-a) fonksiyonuna aittir. 2: Buna göre, f(x)=In(x-a) A) In(x A) In(x - 2) + c S f-¹(x) dx işleminin sonucu nedir? X D) e* +x+c B) Inx + c E) ex + 2x + c C) x + c
ARABOL (Sınav Tarzında)
16523
135°
16√2
éééé
B 20
o o o o o o o o o o o o
T
B) -7√2
L
25
16
A'
2p= f(x)
|AB| = 32√2 br
|BA| = 40 br
|AK| = |KB|
[KT] // [BA]
m(CBA) = 135°
T: Tepe noktası
Şekildeki yay parçası konumundan II konumuna gelecek
şekilde büküldüğünde doğrusal bir durumdan parabol şekline
dönüşmektedir.
Buna göre, f(5) kaçtır?
A) -7
C) 7
D) 7√2
(x+20) (x-20)
-400a - 16
E) 14
3.
ayınları
Se
SO
T
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
ARABOL (Sınav Tarzında) 16523 135° 16√2 éééé B 20 o o o o o o o o o o o o T B) -7√2 L 25 16 A' 2p= f(x) |AB| = 32√2 br |BA| = 40 br |AK| = |KB| [KT] // [BA] m(CBA) = 135° T: Tepe noktası Şekildeki yay parçası konumundan II konumuna gelecek şekilde büküldüğünde doğrusal bir durumdan parabol şekline dönüşmektedir. Buna göre, f(5) kaçtır? A) -7 C) 7 D) 7√2 (x+20) (x-20) -400a - 16 E) 14 3. ayınları Se SO T
27. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve sürekli bir
f fonksiyonu için
f(x+(1-)
-2
A) 6
(x+f(1-x))dx = 12
eşitliği veriliyor.
Buna göre,
3
f(x) dx integralinin değeri kaçtır?
B) 8
C) 10
D) 12
E) 14
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
27. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve sürekli bir f fonksiyonu için f(x+(1-) -2 A) 6 (x+f(1-x))dx = 12 eşitliği veriliyor. Buna göre, 3 f(x) dx integralinin değeri kaçtır? B) 8 C) 10 D) 12 E) 14
A) ab+b+1
2a + ab +2
38. f(x) = e³x-4
D)
3
A) Inx³ + 4
D)
hangisidir?
hine ve b cinsinden değeri
8) ab+b+2
ab + 2b + 1
a+b+1
2ab + b +1
Inx - 3
4
4
E) ab
ab
fonksiyonunun tersi aşağıdakilerden hangisidir?
B) In ³√x + 4/13
zlays
abb
E)
FEN BİLİMLERİ YAYINLAR
Inx,-4
3
40. 1095-20
Hades
C) Inx³-4
A)-2
24b
41.
6
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
A) ab+b+1 2a + ab +2 38. f(x) = e³x-4 D) 3 A) Inx³ + 4 D) hangisidir? hine ve b cinsinden değeri 8) ab+b+2 ab + 2b + 1 a+b+1 2ab + b +1 Inx - 3 4 4 E) ab ab fonksiyonunun tersi aşağıdakilerden hangisidir? B) In ³√x + 4/13 zlays abb E) FEN BİLİMLERİ YAYINLAR Inx,-4 3 40. 1095-20 Hades C) Inx³-4 A)-2 24b 41. 6
SINAVI
11. Her x ve y gerçel sayısı için
f(x-y) = f(x)-f(y)
eşitliği sağlanıyor.
f(2)=3 olduğuna göre,
f(16)+1(8)
işleminin sonucu kaçtır?
A) 4
B) 6
C) 8
07
D) 9 E) 12
f(x) = x² - 6x
g(x) = 6x-x²
fonksiyonları ile koordinat
sistemindeki 1 birimi 1 metre
kabul ederek modelliyor.
12. Mimar Rabia Hanım, evinin bahçesine şekildeki gibi bir
süs havuzu yapmayı planlıyor.
BBB
AY
13
Rabia Hanım bu havuzu yapmak için havuzu koordinat
sisteminde modelleyerek havuzun kapladığı alanı
hesapladıktan sonra alabileceği su miktarını hesaplamak
istiyor.
Minigo
Rabia Hanım, havuzu yandaki
grafikteki gibi
13. Ozen
oldu
uzal
f(x)
g(x)
Havuzun derinliği 60 cm olduğuna göre, havuz
toplam kaç mº su alır?
X
Silico
A) 236 B) 216 C) 206 D) 108 E) 1030
5
5
5
5
pe
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
SINAVI 11. Her x ve y gerçel sayısı için f(x-y) = f(x)-f(y) eşitliği sağlanıyor. f(2)=3 olduğuna göre, f(16)+1(8) işleminin sonucu kaçtır? A) 4 B) 6 C) 8 07 D) 9 E) 12 f(x) = x² - 6x g(x) = 6x-x² fonksiyonları ile koordinat sistemindeki 1 birimi 1 metre kabul ederek modelliyor. 12. Mimar Rabia Hanım, evinin bahçesine şekildeki gibi bir süs havuzu yapmayı planlıyor. BBB AY 13 Rabia Hanım bu havuzu yapmak için havuzu koordinat sisteminde modelleyerek havuzun kapladığı alanı hesapladıktan sonra alabileceği su miktarını hesaplamak istiyor. Minigo Rabia Hanım, havuzu yandaki grafikteki gibi 13. Ozen oldu uzal f(x) g(x) Havuzun derinliği 60 cm olduğuna göre, havuz toplam kaç mº su alır? X Silico A) 236 B) 216 C) 206 D) 108 E) 1030 5 5 5 5 pe
.6.[3-10
ğıdakilerden
=643
C)n-2
-643-1
APOI
11.
A) 11
na
dx + 2dx +
0
olduğuna göre, a kaçtır?
B) 12
2
d. (atl)
2
3dx +.
C) 15
dx=120
...
a. (af)
Z XF 4
a
50
zno
a-1
a dx = 120
D) 16
a?
[c₁²³² (a+1) = 2
| 013
E) 18
u³ du
DİKKAT!
[a, b] aralığında inte
b
44
4
a
f(x) dx =
eşitlikleri değişken
rak yazılabilir.
AD
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
.6.[3-10 ğıdakilerden =643 C)n-2 -643-1 APOI 11. A) 11 na dx + 2dx + 0 olduğuna göre, a kaçtır? B) 12 2 d. (atl) 2 3dx +. C) 15 dx=120 ... a. (af) Z XF 4 a 50 zno a-1 a dx = 120 D) 16 a? [c₁²³² (a+1) = 2 | 013 E) 18 u³ du DİKKAT! [a, b] aralığında inte b 44 4 a f(x) dx = eşitlikleri değişken rak yazılabilir. AD
rilebile-
sekliği
Kuzey Akademi Yayınları
3
kls Fls
16. f: R-R, f(x)=x²-1 fonksiyonu için
1.x = 1 noktasında limiti vardır.
II. Sürekli bir fonksiyondur.
III. [-1,1] aralığında integrallenebilirdir.
IV. x = 1 noktasında türevlenebilirdir.
V. x = 1 noktasında yerel minimuma sahiptir.
ifadelerinden kaç tanesi doğrudur?
B) 4
C) 3
D) 2
A) 5
E)1
**(x)=6x+2
f(x)-6 ve f(0).
elde edilir.
(A) (¹5(x)-x)-5.14(x
(1²(X) --
(B)
Doğr
(C)
=-2.1-3
(D) (1³ (x)) = 3.1²
(E) (†4 (x)) = 4
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
rilebile- sekliği Kuzey Akademi Yayınları 3 kls Fls 16. f: R-R, f(x)=x²-1 fonksiyonu için 1.x = 1 noktasında limiti vardır. II. Sürekli bir fonksiyondur. III. [-1,1] aralığında integrallenebilirdir. IV. x = 1 noktasında türevlenebilirdir. V. x = 1 noktasında yerel minimuma sahiptir. ifadelerinden kaç tanesi doğrudur? B) 4 C) 3 D) 2 A) 5 E)1 **(x)=6x+2 f(x)-6 ve f(0). elde edilir. (A) (¹5(x)-x)-5.14(x (1²(X) -- (B) Doğr (C) =-2.1-3 (D) (1³ (x)) = 3.1² (E) (†4 (x)) = 4
26. f fonksiyonu [a, b] aralığında integrallenebilir bir
fonksiyondur.
y = f(x) fonksiyonunun [a, b] aralığındaki ortala-
ma değeri;
b¹f1(x)
S
a
y= b-a
A)
bağıntısı ile hesaplanır.
Buna göre, f(x) = sin²x. cos x fonksiyonunun
TU
[0, aralığındaki ortalama değeri aşağıdaki-
2
lerden hangisidir?
2
3π
f(x) dx
B)
2
T
C)
3
2π
D)
2π
3
E)
3π
2
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
26. f fonksiyonu [a, b] aralığında integrallenebilir bir fonksiyondur. y = f(x) fonksiyonunun [a, b] aralığındaki ortala- ma değeri; b¹f1(x) S a y= b-a A) bağıntısı ile hesaplanır. Buna göre, f(x) = sin²x. cos x fonksiyonunun TU [0, aralığındaki ortalama değeri aşağıdaki- 2 lerden hangisidir? 2 3π f(x) dx B) 2 T C) 3 2π D) 2π 3 E) 3π 2
karekök
13.
S
e
-
An t
e+
Q +
e2x - 3e* +2
integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
+ C
dx
B) In
A B
(²-2) (e^²-1)
BE) - (0²-27²+0
(ex
ex-1
A=
C
-2)²
e-1
C)
—-in/6²-36² +21+c D)in*+-21..
3e*
In
1
Me
XI
+C
+C
X
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
karekök 13. S e - An t e+ Q + e2x - 3e* +2 integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? + C dx B) In A B (²-2) (e^²-1) BE) - (0²-27²+0 (ex ex-1 A= C -2)² e-1 C) —-in/6²-36² +21+c D)in*+-21.. 3e* In 1 Me XI +C +C X
10. Insan hayatında bilmeden ya da bilerek birçok hatalar yapar.
Çünkü insan fıtratı hata yapmaya meyillidir. Bu yüzden insanın
hatasının farkına varması ve o hatasından dolayı Allah'tan af
dilemesi ve bir daha hatayı yapmaması gerekir. Yine insan
dünyaya sürekli yaşamak için gönderilmemiştir. Her canlı gibi
yaşam bir gün sona erecektir ve ölümün zamanı belli değildir,
ölüm insana ansızın da gelebilir. Bu yüzden hata yapıldığı fark
edildiğinde hemen Allah'tan tövbe istenmelidir. Hz. Muhammed,
peygamber olduğu halde bir gün içinde yaklaşık yetmiş kez
Allah'a tövbe etmiş ve Allah'tan bağışlanma dilemiştir.
Bu parçada tövbe ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
vurgulanmaktadır?
A) Sürekli tekrarlanması gerektiği
B) İnsanın vicdan muhasebesi olduğu
C) Farkındalık oluşturduğu
D) Günah işlemeyi tamamen kestiği
E) Hataları azalttığı
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
10. Insan hayatında bilmeden ya da bilerek birçok hatalar yapar. Çünkü insan fıtratı hata yapmaya meyillidir. Bu yüzden insanın hatasının farkına varması ve o hatasından dolayı Allah'tan af dilemesi ve bir daha hatayı yapmaması gerekir. Yine insan dünyaya sürekli yaşamak için gönderilmemiştir. Her canlı gibi yaşam bir gün sona erecektir ve ölümün zamanı belli değildir, ölüm insana ansızın da gelebilir. Bu yüzden hata yapıldığı fark edildiğinde hemen Allah'tan tövbe istenmelidir. Hz. Muhammed, peygamber olduğu halde bir gün içinde yaklaşık yetmiş kez Allah'a tövbe etmiş ve Allah'tan bağışlanma dilemiştir. Bu parçada tövbe ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? A) Sürekli tekrarlanması gerektiği B) İnsanın vicdan muhasebesi olduğu C) Farkındalık oluşturduğu D) Günah işlemeyi tamamen kestiği E) Hataları azalttığı